En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in
bosselagom

Lagom kreativ och obildad, Senior Citizen

Skriver om funderingar och reflextioner, påverkade av omvärlden, vid vaket och drömmande tillstånd.

Notes in my English at
www.bosselagom.blogspot.com

En bra ledare hjälper oss att bygga upp vår inre styrka och vår egen vardagsmakt.
En bra ledare får oss att växa och ta fram varje individ som gagnar hela teamet – den enes seger blir den andres vinst.

En bra ledare ser möjligheter där andra ser problem.
En bra ledare får oss att hantera motgångar med samma värdighet som framgång.
En bra ledare tänker inte i första hand på hur mycket den kan tjäna (ha betalt) utan hur mycket den kan tjäna (typ tjänstgöra).

En bra ledare ser stoltheten över det egna med viljan att möta det andra, det främmande.
Goda förebilder behövs. Med gott ledarskap sker mirakel, med resultat som är större än den enskilda delprestationen.

Det finns för många chefer och för få bra ledare.

Skrivet av bosselagom, 2015-01-20

Visa hela (1 kommentar)

Historia handlar, som bekant, om all mänsklig verksamhet i det förflutna som vi känner till i det närvarande.
Historia är berättelser, sägner och symboler som vi förmedlar genom vad som minnet och verkligheten säger oss just nu.
Historia skapar utveckling och konflikter på gott och ont.
Historia godkänner och rättfärdigar samtidigt som den reflekterar och utbildar.
Vad är skillnaden mot vad Vikingen och IS har gjort? IS gör det nu!

Och vi befinner oss i och utanför slagfältet.

Vad kan vi lära oss;
glorifiera, fördöma, omvandla, straffa ……………………

Vad kan reflektionen ge oss för en bättre global framtid?
Jo, medel för stävan mot balansen i de olika livsområdena.

Vi har alla sagt till oss själva och andra, inför kommande verksamhet; - det här går inte! – det här ser omöjligt ut, men det ska gå! – kör på!
Sagt av helt olika personlighetstyper, formar sig utvecklingen åt olika håll, är detta historiskt sett den bästa väg att gå.
Och...

Skrivet av bosselagom, 2015-01-19

Visa hela (0 kommentarer)

Individuell frihet med socialt ansvar. Individuell utveckling men med ett kollektivt samvete...

Att vara auktoritär är ett latmansjobb; den som ständigt strikt följer regler till varje pris är lat!
Det kräver mycket liten prestation att sätta sig över andra. Nä, det riktiga jobbet ligger i att ständigt försöka ge sina medmänniskor frihet under ansvar.
Målet med medmänskligheten bör vara att ständigt göra individerna så självständiga som möjligt. Att de ska få så mycket frihet som dem klarar av under omständigheterna. Men inte för mycket så att det blir en börda. Och absolut inte för lite.

Skrivet av bosselagom, 2015-01-18

Visa hela (0 kommentarer)

OK, återvändare m.fl. behöver stödinsatser, utan för den skull mesa med dem. En åtgärd som diskuterats är att ge psykologhjälp och jobbinsatser till personer som återvänt efter att ha stridit med Islamiska staten.
IS-krigarna ska kunna drabbas av rättsliga konsekvenser– Deltar man i ett krig i ett annat land så ska man straffas, men det finns inte lagstiftning för det. Ok, man kan skapa lagar för att förverka deras rätt att återvända. Men de återvänder illegalt, liksom många andra flyktingar kommer hit.
Ok, men det måste ske under strängaste kontroll så att dessa psykiskt skadade människor kan vistas i landet utan att påverka eller skada någon annan.
Ok, men så inför också en lag som tillåter begränsningar i den personliga integriteten. Använd fotbojor, chipsbojor, medicinering, professionell hjälp och personlig övervakning för ett tryggare samhälle. En ömsesidig fördel för ett tryggare samhälle.
Och om man är emot förslagen om stödåtgärder, kan man...

Skrivet av bosselagom, 2015-01-16

Visa hela (0 kommentarer)

Hur bör våld, i islams namn, bekämpas för att skydda det fria öppna samhället? Jo, det behövs insikt om motiven bakom morden och inte minst förståelse för vilka krafter det är som lever i symbios med dem.
Islam bör ses som en religion bland andra och muslimer som vilka andra medborgare som helst. Islamskt våld behöver möta motstånd i vardagens tanke, och skall inte omvandlas till handling, liksom bemötandet av alla andra religioner i ett civiliserat samhälle.
Muslimska terrorister utövar religionen precis så som muslimhatarna beskriver islam – och muslimhatarna är ett hot mot muslimer precis som terroristerna beskriver det. Därmed är de två idéerna kommunicerande kärl och starkt beroende av varandra för att överleva. Fånga upp ytterligheterna i vardagen!
Samtidigt försöker en motsats till muslimhatet positionera sig genom att i stället uttrycka en positiv generalisering om muslimer och islam. I den uppfattningen är islam alltid något positivt men muslimer alltid ett...

Skrivet av bosselagom, 2015-01-13

Visa hela (0 kommentarer)

Vi människor har i huvudsak tre olika läggningar; den fantasifulle flexible, den funderande noggranne och den stabila jordnära, och så en salig blandning av dessa människotyper. Att integrera alla dessa typer lyckosamt, som om dem vore en och samma, är dömt att misslyckas.
Den ytterlikhetsinriktade individen som med sina funderingar noggrant sätter upp sina mål, och sedan följer dessa, finns också hos våra invandrare och skyddssökande. Känner migranten inte igen sig i våra värderingar om personlig frihet, tolerans och pressfrihet som lärs ut i våra skolar, tappar de lätt fotfästet (det lilla som kanske är kvar). Istället känner de sig uteslutna från samhället de lever i. De ser de dessa friheter som en fiende till islam. De ser hela västvärlden som en fiende som lägger sig i politiken i muslimska länder, griper och torterar muslimer på lösa grunder och smädar religionen. Och ett misslyckande för Pitta personligheten (Ayurverdas benämning av olika kroppstyper) brukar få...

Skrivet av bosselagom, 2015-01-09

Visa hela (1 kommentar)

Vad tänker man, när man försöker sätta sig in i en terroristhandling. Orsaken och hur man kan förändra världen? Terrorism sker inte i Guds namn. Eller Allahs. Terrorism är terrorism och tro är tro. Eller?

Varför tar inte en ”kristen” så illa vid sig, som en ”muslim” då dennes ”Gud” terroriseras med satirbilder? Svaret kan vara makten ”guden” har över individen. Islams ”Gud” har en mycket stor makt som berör den troende, medan kristendomens ”Gud” är mer en relation till den troende. Det har en mycket stor betydelse i dagens samhälle.
Trosläran, Kulturen och samhället har kollapsat i stora delar av den islamska världen! Om det inte är religionen, så är det människosynen som orsakar ondskan.
Religionen spelar en stor roll i grunden. Och politiken, i samhället därifrån terroristen har fått sina tankar och målet här i livet, har den avgörande rollen.
Sätt ett vapen i handen på en svart man som dödar två poliser i New York, och vi diskuterar hans hudfärg och...

Skrivet av bosselagom, 2015-01-08

Visa hela (1 kommentar)

Jaha, så var man då senior? Karriären hit var avtalspensionär, tjänstepensionär och nu folkpensionär vid 65 års ålder. Ett steg till utanför statistiken. Nu kan man leva och ta risken att dö. Våga lite mer, tro på någonting och ta risker att misslyckas, avvisas och att verka sentimintal (då man är senil).
Nu är man Senior Citizen med rätt to grow old gracefully, och man har gått in i den tredje åldern, hösten.
synonymer:
retired person, old person, elderly person, senior, geriatric, dotard, Methuselah, retiree, golden ager, old-timer, oldie, oldster, geezer, blue-hair
Senior, den äldre, 60+ eller 70+, och man är efterlönsnjutare och kan med rätta kallas Gubbe Gumma Tant och Farbror. Grand betyder viktig, imponerande, den som har makt och det kan man leva upp till om man är Grandmother eller Grandfather.

Skrivet av bosselagom, 2015-01-04

Visa hela (1 kommentar)