En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in
bosselagom

Lagom kreativ och obildad, Senior Citizen

Skriver om funderingar och reflextioner, påverkade av omvärlden, vid vaket och drömmande tillstånd.

Notes in my English at
www.bosselagom.blogspot.com

Inom vetenskapen finns den maskulina/manliga energin/kraften i kunskapen, medan i den kreativa verkligheten finns den feminina/kvinnliga energin/kraften i magkänslan/intuitionen. Vi behöver båda krafterna i samarbete med varandra, och den utvecklingen påskyndas då vi blir av med begränsningar/blockeringar i ord, tanke och handling.

Citat
Ett land utan mångfald blir lätt fyllt av enfald.

Skrivet av bosselagom, 2014-12-31

Visa hela (0 kommentarer)

Ett stöd i förändrade personlighetsutvecklingar är kanske en framtida största insats för mänskligheten, och denna uppgift kan aldrig bli tillräcklig. Därför behöver gruppen ”pedagogmentorer” tjänstgöra i team. Team, inkluderande professionella pedagoger/psykologer/sociologer som också kan hjälpa volontärerna, pedagogerna och eleverna i den sociala integrationen.

Social integration kan bero på den framtida urbaniseringen. Grunden till välstånd och lycka var en gång endast tillfredsställelse av mat, dryck och umgänge. Begären har blivit fler men engagemanget för respektive begär har varit utan ”flow”. Och att bara acceptera livets gång har marginaliserats. Det behövs en måttstock inom varje livsområde; Bruttonationalekonomi inom det ekonomiska och familjära, Bruttonationallycka inom det andliga och sociala, Bruttonationalhälsa inom det fysiska och mentala. Dessa måttstockar behöver en ständig uppdatering, och det bör vara pedagogmentorernas uppgift att driva. Att...

Skrivet av bosselagom, 2014-12-30

Visa hela (0 kommentarer)

Det är i längden ohållbart att ansvaret för flyktingmottagandet i EuropaUnionen bara tas av några få länder, varav Sverige i förhållande till folkmängd tar det absolut största.

2015 kommer det att anlända cirka tio flyktingar per 1 000 invånare till Sverige.
Potentialen att klara flyktingmottagandet är stor, men då måste förfarandet ändras i grunden.

Alla kommuner skall vara skyldiga att ta emot flyktingar i förhållande till sitt invånarantal.
Flyktingmottagandet och integrationsarbetet är en uppgörelse mellan staten och kommunerna. En aktör, Länsstyrelsen, skall samarbeta med kommunerna, inte som idag i flera (Migrationsverket, Arbetsförmedlingen m.fl.).

Finansieringsprincipen måste fungera. Det är staten som ska stå för kostnaderna för flykting-mottagandet.
Kommunen skall handla upp flyktingbostäder på marknaden.
Under asyltiden och etableringsperioden ska den tilldelade kommunplaceringen gälla, Ebo-lagen måste uppdateras.

Reformera arbetstiden...

Skrivet av bosselagom, 2014-12-29

Visa hela (1 kommentar)

Alla politiker måste våga ta i integrationsfrågorna. Även om frågan har tagits upp av ett populistiskt parti.

Fyra reformer.
1. För det första bör Sverige ge plats åt fler kvotflyktingar. I dag utgör de en bråkdel av Sveriges samlade flyktingmottagande, ett problem enligt debattörerna som anser att flyktingar med dokumenterad flyktingstatus trängs undan av den nuvarande flyktingströmmen.

2. Flyktingar från säkra länder skickas hem snabbare. Det genom att förklara vissa asylansökningar som "omedelbart avslagbara" med hänsyn till säkerheten i hemlandet. Metoden används i både Norge och Tyskland.

3. Validera yrkesexamen från hemlandet.
LAS ska reformeras, lägre minimilön ska införas och civilsamhället ska ges större utrymme för att "inspireras att bjuda hem invandrare på en måltid" eller för äldre att bli mentorer åt yngre invandrare. Att införa en särskilt språk- och matematikutbildning för kortutbildade har haft goda resultat i Australien med över 60...

Skrivet av bosselagom, 2014-12-24

Visa hela (0 kommentarer)

De problem som migrationen medföra handlar om integration. Sociala åtgärder, bostadsbyggande, sysselsättning och stadsplanering. Politik. Hur skall migranterna leva i samhället i framtiden, och hur kan vi hjälpa flyktingar att, om de så önskar, återvända.

Det finns ingen anledning att låta det kommande valet handla om något annat! I ett nytt politiskt landskap, lev med historien, inte i den!
Att söka asyl är en mänsklig rättighet. För varje asylsökande medmänniska som dyker upp vid våra gränser är vi skyldiga att ordna ett rättssäkert ansökningsförfarande. Det spelar ingen roll om den sökande har id-handling, vilket land hon kommer ifrån eller hur hon har rest hit: finns skyddsskäl ska vi skydda henne, om inte hemlandet kan. Vi kan alltså inte styra över andelen beviljade uppehållstillstånd, oavsett längden på dessa.
I många fall kan vi inte påverka människors benägenhet att komma hit, till exempel genom att försvåra familjeåterförening. Den asylsökande...

Skrivet av bosselagom, 2014-12-23

Visa hela (0 kommentarer)

Demokrati förutsätter att politiken uppdateras kontinuerligt.
Det är hög tid att fortsätta utvecklingen av migrations- och integrationspolitiken. Det har varit ett uppehåll några år på grund av en valrörelse där ett populistiskt parti, som säger sig vara demokrater, tog sig an invandrarpolitiken. Med sin främlingsfientliga ideologi omöjliggjordes tyvärr en konstruktiv debatt.
Situationen i Sverige håller på att bli ohållbar på grund av den kommande aviserade flyktingströmmen. De nordiska länderna har plats att ta emot betydligt fler kvotflyktingar än i dag.

Och så invandrarfrågan:
Denna fråga är inte svart och vit. Att t.ex. kalla alla som röstar SD för fascister är lika korkat som att säga att alla muslimer för terrorister. Eller att alla som röstar på vänsterpartiet är kommunister. Hur som helst så måste vissa saker som har med vår invandring att göra få diskuteras. Allt som skinnskallar och andra dårar gör mot helt...

Skrivet av bosselagom, 2014-12-22

Visa hela (0 kommentarer)

Har läst; Visenterna av Ulf Lundell. En hård bok, fylld av bitterhet och ironi. En massa anteckningar gjorda under 2013 – 2014, en blogg med fakta, tankar och uppgivenhet. Ett och annat googlat historiskt ämne. Fängslande, en bok som är svår att sträckläsa, och som ger upphov till politiska funderingar. Provocerande, en bok som behövs.

Nu läser jag; Med sina läppars svalka av Theodor Kallifatides. En mjuk bok, fylld av lyrik och framtidstro. En skildring av ett folks förtryck i slitningen mellan olika kulturer. Smärtsamma minnen konfronteras med relationer i verkligheten. Man blir berörd av händelser och formuleringar. En romantisk bok som mjukar upp dagens fräna ton om migrationen.

Skrivet av bosselagom, 2014-12-21

Visa hela (0 kommentarer)

Smärtan och ledan är grundupplevelser här i livet, lyckan är en förnimmelse.

Smärtan att sakna det man strävar efter, och ledan som infinner sig när man når fram till det. Jämfört med demokrati, som fungerar så länge man strävar efter den, och kaoset som infinner sig då man tror sig nått den. Och det var här alliansen misslyckades, otryggheten hann ifatt dem. Och den enkle medborgaren famnade efter raka rör och fasta bestämmelser. Och 20 % hoppar på i vallfärdsvalet i fascistiska domäner. Och skapar stor förvirring om vad viljan är hos oss! Politikerna tycks bara ha ovilja för samarbete i detta nya politiska landskap …..

Var är vi om femtio år? Vart är vi på väg i en alltmer orolig värld? Vilka ska stå på kommandobryggan och vem bestämmer kursen som rorsman ska följa? Det är detta - vart Sverige är på väg - som nästa val egentligen borde handla om, inte detaljer i en budget…………….

Julröra 2014
Annie Lööf verkar tro att hon leder...

Skrivet av bosselagom, 2014-12-21

Visa hela (0 kommentarer)