En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in

Conny Källviks Blogg

Fideikomiss

Kerstin skrev:

Vad tycker du om fideikommiss ? Kul att höra din åsikt ?

Min allernådigste underbara kvinna av vår Herre skapad. '
Vi bröder hafva förr all del en bra lefnad på fideikommiset Kobergh. Men vad vi sörjo och sakna äro den kvinnliga fägringen med dess rosor och ymniga prakt. Ville jag djerft nog föreslå nådiga fröken att ingå ett nytt fideikomiss, hvari munkarne begagna dessa underbara nunnor och sedan återlemna desamma efter fullt utnyttjande till den gamla abedissan i det förra skick de ännu voro?
Abbot
Conny

Skrivet av connykallvik, 2007-08-20 13:29

Kommentera:

Signatur:
Skriv här:
Vad heter Pippis författare i förnamn (stor första bokstav)?