En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in

Conny Källviks Blogg

Tid och otid

Tiden
Dagens betraktelse blir av filosofisk karaktär. Vad är egentligen tid? Är tid mätbar? Om man tänker sig tiden före vi föddes så är den oändlig. Likaså tiden efter vi dör. Varken det ena eller det andra kan vara mätbart.

En indian såg för första gången i sitt liv en motorbåt komma puttrande på floden.
-Vad är det där, undrade han.
-Det är en motor som driver båten snabbare.
-Varför måste båten gå snabbare?
-Det är för att spara tid.
-Men vad ska han göra med den tid som blir över??

När jag arbetade på Saab nattetid, hade jag en arbetskamrat som kallades ”Cirkushästen”. Han ansågs lite bakom, men det är farligt att missbedöma människor. Han kom en natt och berättade följande. Dagen innan hade han varit till läkaren med sin dåliga nacke.
-Och vet du va läkarn sa till mig?
-Tiden herr Olsson, tiden, den kan man aldrig vrida tillbaka!

Sen finns det tidtagare, tidvatten, tidningar och tidsinställda bomber, till gagn och ogagn.
Men en sak är säker: -Idag är igår imorgon!

Skrivet av connykallvik, 2008-06-28 22:58

Saxat från Wikipedia:

Tid

Ett timglas är ett verktyg som används för att mäta tid.Tid är ett fundamentalt begrepp i vår tillvaro som är svårt att definiera, och frågan om dess natur är något som har engagerat vetenskapsmän och filosofer i alla tider.

Tiden uppfattas vanligtvis som en del av universums grundläggande struktur, en dimension i vilken händelser sker i sekvens. Liksom en sträcka anger avståndet mellan två platser i rummet, anger ett tidsintervall "avståndet" mellan två händelser i tiden, alternativt ett händelseförlopps varaktighet. Den moderna fysiken sammanför rummets dimensioner och tiden till ett gemensamt begrepp - rumtiden - och slår med detta undan intuitiva begrepp som samtidighet och objektiv absolut tid.

En annan uppfattning är att tiden enbart är ett abstrakt begrepp som vi använder oss av för att skapa en modell av omvärlden, en matematisk konstruktion ungefär på samma sätt som tal. Tiden är då bara ett konceptuellt hjälpmedel för att vi ska kunna ordna och mäta händelser snarare än något verkligt medium. Många filosofer har under historien hävdat en sådan ståndpunkt.

Ett speciellt tidsrelaterat begrepp är nuet vilket innefattar de positioner i tiden som ligger närmast den subjektiva observatören. De händelser som inträffar före nuet kallas det förflutna eller dåtiden, och det som inträffar efter nuet kallas framtiden. Notera att detta är subjektivt; relativitetsteorin har visat att något som befinner sig i framtiden för en person kan befinna sig i det förflutna för en annan.


Skrivet av Arne, 2008-06-29 12:20

Kommentera:

Signatur:
Skriv här:
Vad heter Pippis författare i förnamn (stor första bokstav)?