En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in

Conny Källviks Blogg

Våle eller vårdkase

Vårdkasar
Det har roat mig att forska en del kring vårdkasar.

Vårdkase
träspiror ställs i en konisk form runt en kraftig tallstam en spira eller mittstolpe, och väggarna tätas med mindre träspiror och ibland med bl.a. mossa för att bli snö- och regntät. Virket ska vara kådrikt t.ex torrfura för att brinna intensivt. Höjden är 10-12 meter och kasens bas är ca 5 meter. Vårdkasen är "tom" inuti och har utrymme för bränsle, t.ex tjärtunnor, kådrika stubbar mm. Kasen har en liten "dörröppning" som skyddas av en vikbar skinnfäll. Kasen fungerar därför också som ett övernattnings- och Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök


Huddinge kommuns vapen avbildar en vårdkase.
En vårdkase, (i östra Sverige och i Finland böte), är en signaleld. Den ingick i ett enkelt optiskt signalsystem och bestod av träspiror som ved som placerades på en väl synlig höjd med sikthåll till nästa vårdkase, så att de brinnande kasarna på så sätt bildade en kedja av signaleldar.
Innehåll
[göm]
• 1 Historia
• 2 Hur en vårdkase fungerar
• 3 Ortnamn som minner om vårdkasar
• 4 Vårdkasar i moderna symboler
• 5 Andra eldar: valborgseldar och liknande
• 6 Källa

Historia [redigera]
Vårdkasen antändes för att varna befolkningen men också mobilisera krigsmakten när fientliga styrkor och andra faror antogs hota landet från havs eller från lands. Vårdkasekedjan gick från landsdelarna till centralmakten (vanligen i Stockholm). Särskilt vid inloppen mot Stockholm, vid Upplands och Södermanlands kuster finns fornlämningar efter flera vårdkasekedjor, så också på Åland och över mot Finland. Vårdkasar nämns redan i Upplandslagen och Eddan. Underlåtenhet att vårda kasen, att tända den utan anledning eller att inte tända den när det var påkallat, bestraffades med fängelse och böter. Kasarna bemannades vanligen först när krigsfara hotade men var uppbyggda som beredskap för ofärdstid och alltid färdiga för att användas. Kasarna bevakades normalt av två man och vakthållningen kunde skötas av män från byarna i närheten av kasen i fråga. Varje individ fick då ett nummer och antal dygn som Wårdkasawachten skulle utföras. Vårdkasen på Hoverberget i Jämtland bevakades år 1710 av sammanlagt 43 bönder under 267 dygn där varje bonde vaktade kasen i ca 14 - 15 dygn till en ersättning av 1 daler silvermynt och 24 öre.
Sista gången vårdkasesystemet användes i Sverige var 1854 under Krimkriget när en engelsk flotta kryssade utanför Vinga. Detta tolkades av kasvakten som en möjlig attack på Sverige och vårdkasen tändes. Det tog då 24 timmar för vårdkasekedjan att gå från kase till kase, från Vinga genom Götaland och Svealand, och så upp till Stockholm. I första världskrigets inledning, hösten 1914, reste Södermanlands landstormstrupper en vårdkasekedja längs med farleden och inloppet till Södertälje. Bakgrunden var att de optiska bevakningsplatserna längs med farleden saknade telefon, och vårdkasarna skulle då kunna fungera som signaleldar till militärkommandot. Bevakningsplatserna hade med en historiens ironi anlagts på gamla vårdkaseberg.
Hur en vårdkase fungerar [redigera]


En nationalromantisk föreställning av hur en nordisk vårdkase kunde se ut under vikingatiden.
Vårdkasens regnsskydd för kasvakten. I toppen är vårdkasen öppen, som en kåta eller tipi.
Vårdkasen antänds med olika slags bränsle beroende på om den används på dagen eller natten. I händelse av fara på natten tänds stora mängder mossa, björknäver, tjära, tjärstubbar och finhuggen ved, och så skjuter lågorna upp och ut genom vårdkasens topp. Genom att växelvis öppna och stänga kasens "dörröppning" med skinnfällen, och därmed reglera syretillförseln till elden, uppnås en blinkande effekt med eldkvasten som skjuter ut i kasens topp. På så sätt kan vårdkasens ljusblinkar skiljas från andra nattliga bränder. Om vårdkasen tänds på dagen används eldmaterial som utvecklar mycket rök, t.ex granris eller fuktiga material och så uppnås en blinkande effekt fast då med rökpuffar.
Egen forskning och antaganden kring vårdkasar i Dalsland.
Man ka föreställa sig en vårdkase på Kinnekulle. Budet kan ha sänts vidare till Hjortens udde och därifrån till Ånimskog och de höga vikenbergen. Här finns indikationer att en vårdkase funnits på berget.
På bergets högsta höjd är utlagt en ring med stenar. Lämpligt nu att sända elden till Tisselskog och därifrån till Edsleskog. Den gick nu vVårdkasar
Det har roat mig att forska en del kring vårdkasar.

Vårdkase
träspiror ställs i en konisk form runt en kraftig tallstam en spira eller mittstolpe, och väggarna tätas med mindre träspiror och ibland med bl.a. mossa för att bli snö- och regntät. Virket ska vara kådrikt t.ex torrfura för att brinna intensivt. Höjden är 10-12 meter och kasens bas är ca 5 meter. Vårdkasen är "tom" inuti och har utrymme för bränsle, t.ex tjärtunnor, kådrika stubbar mm. Kasen har en liten "dörröppning" som skyddas av en vikbar skinnfäll. Kasen fungerar därför också som ett övernattnings- och Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök


Huddinge kommuns vapen avbildar en vårdkase.
En vårdkase, (i östra Sverige och i Finland böte), är en signaleld. Den ingick i ett enkelt optiskt signalsystem och bestod av träspiror som ved som placerades på en väl synlig höjd med sikthåll till nästa vårdkase, så att de brinnande kasarna på så sätt bildade en kedja av signaleldar.
Innehåll
[göm]
• 1 Historia
• 2 Hur en vårdkase fungerar
• 3 Ortnamn som minner om vårdkasar
• 4 Vårdkasar i moderna symboler
• 5 Andra eldar: valborgseldar och liknande
• 6 Källa

Historia [redigera]
Vårdkasen antändes för att varna befolkningen men också mobilisera krigsmakten när fientliga styrkor och andra faror antogs hota landet från havs eller från lands. Vårdkasekedjan gick från landsdelarna till centralmakten (vanligen i Stockholm). Särskilt vid inloppen mot Stockholm, vid Upplands och Södermanlands kuster finns fornlämningar efter flera vårdkasekedjor, så också på Åland och över mot Finland. Vårdkasar nämns redan i Upplandslagen och Eddan. Underlåtenhet att vårda kasen, att tända den utan anledning eller att inte tända den när det var påkallat, bestraffades med fängelse och böter. Kasarna bemannades vanligen först när krigsfara hotade men var uppbyggda som beredskap för ofärdstid och alltid färdiga för att användas. Kasarna bevakades normalt av två man och vakthållningen kunde skötas av män från byarna i närheten av kasen i fråga. Varje individ fick då ett nummer och antal dygn som Wårdkasawachten skulle utföras. Vårdkasen på Hoverberget i Jämtland bevakades år 1710 av sammanlagt 43 bönder under 267 dygn där varje bonde vaktade kasen i ca 14 - 15 dygn till en ersättning av 1 daler silvermynt och 24 öre.
Sista gången vårdkasesystemet användes i Sverige var 1854 under Krimkriget när en engelsk flotta kryssade utanför Vinga. Detta tolkades av kasvakten som en möjlig attack på Sverige och vårdkasen tändes. Det tog då 24 timmar för vårdkasekedjan att gå från kase till kase, från Vinga genom Götaland och Svealand, och så upp till Stockholm. I första världskrigets inledning, hösten 1914, reste Södermanlands landstormstrupper en vårdkasekedja längs med farleden och inloppet till Södertälje. Bakgrunden var att de optiska bevakningsplatserna längs med farleden saknade telefon, och vårdkasarna skulle då kunna fungera som signaleldar till militärkommandot. Bevakningsplatserna hade med en historiens ironi anlagts på gamla vårdkaseberg.
Hur en vårdkase fungerar [redigera]


En nationalromantisk föreställning av hur en nordisk vårdkase kunde se ut under vikingatiden.
Vårdkasens regnsskydd för kasvakten. I toppen är vårdkasen öppen, som en kåta eller tipi.
Vårdkasen antänds med olika slags bränsle beroende på om den används på dagen eller natten. I händelse av fara på natten tänds stora mängder mossa, björknäver, tjära, tjärstubbar och finhuggen ved, och så skjuter lågorna upp och ut genom vårdkasens topp. Genom att växelvis öppna och stänga kasens "dörröppning" med skinnfällen, och därmed reglera syretillförseln till elden, uppnås en blinkande effekt med eldkvasten som skjuter ut i kasens topp. På så sätt kan vårdkasens ljusblinkar skiljas från andra nattliga bränder. Om vårdkasen tänds på dagen används eldmaterial som utvecklar mycket rök, t.ex granris eller fuktiga material och så uppnås en blinkande effekt fast då med rökpuffar.
Egen forskning och antaganden kring vårdkasar i Dalsland.
Man ka föreställa sig en vårdkase på Kinnekulle. Budet kan ha sänts vidare till Hjortens udde och därifrån till Ånimskog och de höga vikenbergen. Här finns indikationer att en vårdkase funnits på berget.
På bergets högsta höjd är utlagt en ring med stenar. Lämpligt nu att sända elden till Tisselskog och därifrån till Edsleskog. Den gick nu vidare till Fyrsten i norra Dalsland. P.ga. bergets höjd samt platsens namn bör här legat en vårdkase.
Ibland kallades vårdkasen för våle. Det är inte uteslutet att även Vålberg ingått i en sådan kedja.

idare till Fyrsten i norra Dalsland. P.ga. bergets höjd samt platsens namn bör här legat en vårdkase.
Ibland kallades vårdkasen för våle. Det är inte uteslutet att även Vålberg ingått i en sådan kedja.

Vårdkasar
Det har roat mig att forska en del kring vårdkasar.

Vårdkase
träspiror ställs i en konisk form runt en kraftig tallstam en spira eller mittstolpe, och väggarna tätas med mindre träspiror och ibland med bl.a. mossa för att bli snö- och regntät. Virket ska vara kådrikt t.ex torrfura för att brinna intensivt. Höjden är 10-12 meter och kasens bas är ca 5 meter. Vårdkasen är "tom" inuti och har utrymme för bränsle, t.ex tjärtunnor, kådrika stubbar mm. Kasen har en liten "dörröppning" som skyddas av en vikbar skinnfäll. Kasen fungerar därför också som ett övernattnings- och Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök


Huddinge kommuns vapen avbildar en vårdkase.
En vårdkase, (i östra Sverige och i Finland böte), är en signaleld. Den ingick i ett enkelt optiskt signalsystem och bestod av träspiror som ved som placerades på en väl synlig höjd med sikthåll till nästa vårdkase, så att de brinnande kasarna på så sätt bildade en kedja av signaleldar.
Innehåll
[göm]
• 1 Historia
• 2 Hur en vårdkase fungerar
• 3 Ortnamn som minner om vårdkasar
• 4 Vårdkasar i moderna symboler
• 5 Andra eldar: valborgseldar och liknande
• 6 Källa

Historia [redigera]
Vårdkasen antändes för att varna befolkningen men också mobilisera krigsmakten när fientliga styrkor och andra faror antogs hota landet från havs eller från lands. Vårdkasekedjan gick från landsdelarna till centralmakten (vanligen i Stockholm). Särskilt vid inloppen mot Stockholm, vid Upplands och Södermanlands kuster finns fornlämningar efter flera vårdkasekedjor, så också på Åland och över mot Finland. Vårdkasar nämns redan i Upplandslagen och Eddan. Underlåtenhet att vårda kasen, att tända den utan anledning eller att inte tända den när det var påkallat, bestraffades med fängelse och böter. Kasarna bemannades vanligen först när krigsfara hotade men var uppbyggda som beredskap för ofärdstid och alltid färdiga för att användas. Kasarna bevakades normalt av två man och vakthållningen kunde skötas av män från byarna i närheten av kasen i fråga. Varje individ fick då ett nummer och antal dygn som Wårdkasawachten skulle utföras. Vårdkasen på Hoverberget i Jämtland bevakades år 1710 av sammanlagt 43 bönder under 267 dygn där varje bonde vaktade kasen i ca 14 - 15 dygn till en ersättning av 1 daler silvermynt och 24 öre.
Sista gången vårdkasesystemet användes i Sverige var 1854 under Krimkriget när en engelsk flotta kryssade utanför Vinga. Detta tolkades av kasvakten som en möjlig attack på Sverige och vårdkasen tändes. Det tog då 24 timmar för vårdkasekedjan att gå från kase till kase, från Vinga genom Götaland och Svealand, och så upp till Stockholm. I första världskrigets inledning, hösten 1914, reste Södermanlands landstormstrupper en vårdkasekedja längs med farleden och inloppet till Södertälje. Bakgrunden var att de optiska bevakningsplatserna längs med farleden saknade telefon, och vårdkasarna skulle då kunna fungera som signaleldar till militärkommandot. Bevakningsplatserna hade med en historiens ironi anlagts på gamla vårdkaseberg.
Hur en vårdkase fungerar [redigera]


En nationalromantisk föreställning av hur en nordisk vårdkase kunde se ut under vikingatiden.
Vårdkasens regnsskydd för kasvakten. I toppen är vårdkasen öppen, som en kåta eller tipi.
Vårdkasen antänds med olika slags bränsle beroende på om den används på dagen eller natten. I händelse av fara på natten tänds stora mängder mossa, björknäver, tjära, tjärstubbar och finhuggen ved, och så skjuter lågorna upp och ut genom vårdkasens topp. Genom att växelvis öppna och stänga kasens "dörröppning" med skinnfällen, och därmed reglera syretillförseln till elden, uppnås en blinkande effekt med eldkvasten som skjuter ut i kasens topp. På så sätt kan vårdkasens ljusblinkar skiljas från andra nattliga bränder. Om vårdkasen tänds på dagen används eldmaterial som utvecklar mycket rök, t.ex granris eller fuktiga material och så uppnås en blinkande effekt fast då med rökpuffar.
Egen forskning och antaganden kring vårdkasar i Dalsland.
Man ka föreställa sig en vårdkase på Kinnekulle. Budet kan ha sänts vidare till Hjortens udde och därifrån till Ånimskog och de höga vikenbergen. Här finns indikationer att en vårdkase funnits på berget.
På bergets högsta höjd är utlagt en ring med stenar. Lämpligt nu att sända elden till Tisselskog och därifrån till Edsleskog. Den gick nu vidare till Fyrsten i norra Dalsland. P.ga. bergets höjd samt platsens namn bör här legat en vårdkase.
Ibland kallades vårdkasen för våle. Det är inte uteslutet att även Vålberg ingått i en sådan kedja.

Skrivet av connykallvik, 2009-03-26 03:25

I japan hjälpte inga vårdkasar.
Läste i dagens TTELA om den idag 93-årige Tsutomu Yamaguchi.
6:e augusti 1945 råkade han vara i Hiroshima på arbetsbesök när det small.
Svårt bränd lyckades han i alla fall ta sig hem till Nagasaki där han fick vård på sjukhus.
Tre dagar senare small det igen.
Tsutomu mår trots allt hyfsat, visserligen döv på ena örat.
Hunt det kan bli!

Skrivet av Arne, 2009-03-26 05:05

Kommentera:

Signatur:
Skriv här:
Vad heter Pippis författare i förnamn (stor första bokstav)?