En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in

the young and the hopeless

till minne av mormor

stroke

*Varje *r drabbas ca 30 000 personer.

* Var 17:e minut f*r n*gon i Sverige stroke.

* Stroke *r en av de vanligaste orsakerna till invaliditet
och d*d i Sverige.

* Stroke *r den sjukdom som kr*ver flest v*rddagar inom
den somatiska sjukv*rden och ber*knas kosta samh*llet
ca 13 miljarder kronor per *r.

* Lika m*nga kvinnor som m*n drabbas av stroke.

* Medel*ldern ligger p* 75 *r, men ca 20% av de som f*tt
stroke *r i yrkesverksam *lder, dvs under 65 *r.
En hj*rninfarkt uppkommer oftast genom att en blodpropp
t*pper till ett st*rre eller mindre tillf*rande k*rl. Resultatet blir
en f*rs*mrad tillf*rsel av blod och d*rmed ocks* av syre till
den del av hj*rnan som f*rs*rjs av k*rlet. I detta omr*de d*r
vissa hj*rnceller och det uppst*r en hj*rnskada. Med hj*lp av
olika r*ntgen unders*kningar kan man se vilken del av hj*rnan
som har skadats.

TIA orsakas i de flesta fall av sm* blodproppar som snabbt
l*ses upp varf*r symtomen blir kortvariga. TIA ska dock
ses som en varningssignal f*r ett hotande stroke.

HJ*RNBL*DNING

I hj*rnan kan bl a *derf*rkalkning och h*gt blodtryck ge en
f*rsvagning av k*rlv*ggen. Denna kan d* brista s* att blod
tr*nger ut i hj*rnv*vnaden – en hj*rnbl*dning har uppst*tt.

K*rlmissbildningar pga medf*dd svaghet kan l*tt brista.
Om blod str*mmar ut i det v*tskefyllda h*lrum som omger
hj*rnan uppst*r en subaraknoidalbl*dning.
Subarknoidalbl*dning *r en inte ovanlig typ av
hj*rnbl*dning hos yngre.


DE VANLIGASTE SYMTOMEN

* Halvsidig f*rlamning

* K*nselneds*ttningar och domningar - ofta inom ena
kropps- och ansiktshalvan.

* Synrubbningar - i form av synneds*ttning eller f*rlust
av synen p* ena *gat eller del av bortfall av synf*ltet p*
b*da *gonen.

* Tal- och spr*krubbningar (afasi). Vid afasi kan man f*
sv*righeter att tala och ibland ocks* att f*rst* tilltal och
att l*sa, skriva och r*kna.

* Balansrubbningar och sv*righeter att styra r*relserna

* Blixtrande huvudv*rk

* Halvsidig f*rlamning/neds*ttning, men olika
kroppdelar kan p*verkas olika mycket. F*rlamningen
leder till sv*righeter med koordination och balans.

* Spr*k och tal. Vid afasi kan man f* sv*righeter
att tala och ibland ocks* med att f*rst* tilltal och med
att l*sa, skriva och r*kna.

* Sv*righeter med att *ta och dricka (dysfagi).
M*nga f*r sv*rt med att sv*lja mat och dryck,
framf*rallt den f*rsta tiden efter stroke.


DOLDA FUNKTIONSHINDER
* Extrem mental tr*tthet, *r vanligt efter stroke,
men minskar ofta med tiden.

* Minnesproblem *r ett funktionshinder som m*nga
m*ste l*ra sig leva med.

* Uppm*rksamhets/koncentrationsproblem g*r att
det blir sv*rare att exempelvis f*lja med i ett
samtal mellan flera personer, slutf*ra p*b*rjade
aktiviteter.

Uppm*rksamhetsproblem ger ofta ocks*:

* Nedsatt simultankapacitet vilket inneb*r att man
bland annat inte l*ngre kan att ha "flera bollar
i luften" samtidigt, hj*rnan klarar helt enkelt
inte av det.

* Allt tar l*ng tid. Det som man tidigare gjorde
automatiskt kr*ver stora m*ngder energi.

* Depression *r vanligt efter stroke. Orsaken kan
dels vara en f*ljd av den fysiska hj*rnskadan, men
*ven en reaktion p* den nya f*r*ndrade situationen,
f*rlusten av vissa f*rm*gor. Man hamnar helt enkelt
i kris.


* Balanssv*righeter

* Neglekt inneb*r att man *r omedveten om den ena sidan
av rummet (ofta den v*nstra), kanske *ven den egna v*nstra
kroppshalvan.

* Yrsel *r vanligt i b*rjan, men avtar ofta efter
n*gon m*nad efter insjuknandet.

* Hum*rsv*ngningar *r vanliga, ibland blir till och
med hela personligheten f*r*ndrad.

* Sv*righeter att kontrollera t.ex. skratt och gr*t
*r ganska vanligt efter stroke. Det vill s*ga att man
t.ex. kan b*rja gr*ta utan att man egentligen *r ledsen.

* Brist p* initiativf*rm*ga *r ocks* vanligt efter stroke,
viljan finns men inget blir gjort.

* Brist p* sjukdomsinsikt. Ofta tar det tid att inse vilka
begr*nsningar man har f*tt i och med stroke. En del f*r
aldrig insikt utan tror att de kan allt lika bra som f*rut.

det har gått mer än ett år mormor.

det känns som igår.

saknar dig.

mycket.

Skrivet av deborah_may, 2005-10-14 09:17

Min morfar dog för lite mer än ett år sedan, så jag vet hur det känns. Det är tungt. Och sorgligt. Och jobbigt. Men det blir lättare med tiden, samtidigt som det känns som att det hände förra veckan, och ibland undrar man om det har hänt alls. Man får försöka fokusera på allt kul man har gjort tillsammans och tänka på att dom har det bra där dom är nu med. Kram

Skrivet av route66, 2005-10-14 14:05

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera det här inlägget.