En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in

I Taiwan har nog politikerna många ouppklarade diskussioner. När vintersessionen 2007-01-19 skulle avslutas tog känslorna över. Kolla här när politiker agerar som slagskämpar.

Skrivet av demokrati, 2007-01-20

Visa hela (0 kommentarer)

Hur ser vi på miljö och demokrati? Hänger dom samman? Läs mer på Miljöforskning.

Är utsläppsrätter en lösning på växthuseffekten?

Skrivet av demokrati, 2007-01-08

Visa hela (0 kommentarer)

Regeringens miljöpolitik ifrågasätts och debatteras. På Vänsterpartiets hemsida i Umeå kan man läsa att regeringen kommer att lägga ner klimatinvesteringsprogrammet, Klimp. Kan naturen sätta sig emot Alliansen?

Tall. Det gröna guldet i Sverige.

Skrivet av demokrati, 2007-01-07

Visa hela (0 kommentarer)

1 januari 2007 meddelar den nya regeringen många förändringar inom utbildningsväsendet och andra myndigheter som berörs.

Rekryteringsstödet avvecklas "Avveckling av rekryteringsbidrag till vuxenstuderande
Regeringen har i propositionen Avveckling av rekryteringsbidrag till vuxenstuderande
(prop. 2006/07:17) föreslagit att rekryteringsbidrag till vuxenstuderande
skall avvecklas från och med den 1 januari 2007...
" Läs mer på Regeringens hemsida. Kvalar sig "Kunskap är makt" in i denna final?

Skrivet av demokrati, 2007-01-07

Visa hela (0 kommentarer)

Politikernas förmögenheter blir allt större och det politiska budskapet om försämringar som drabbar vanliga medborgarna blir allt hårdare. Finns det kopplingar här? Eller är det bara "Pengar är makt som har visat ut "Kunskap är makt?.
Läs mer på Aftonbladet.

Funger karensdagen för politiker? Läs mer på Aftonbladet.

Att åka taxi till jobbet. Har politikernas plånböcker blivit för stora? Läs mer på DAGENS PS.SE och Expressen.

Politiker med en förmögenhet på 120 miljoner. Jag undrar vad dessa politiker tycker om skatter? Läs mer på Lunarstorm.

Undrar hur många politiker, i skrivande stund, försöker smita från...

Skrivet av demokrati, 2007-01-07

Visa hela (1 kommentar)

Turerna kring pensionsuppgörelsen mellan S och de fyra borgeliga partierna från 1994 har nu kommit i fokus sedan riksdagen veckan före jul klubbade igenom förändringarna som innebär stora försämringar för förtidspensionärernas ålderspension.

Läs mer på DN, SKTF-tidningen, Socialdemkraterna i Falkenberg, och SAP om dessa förändringar.

Skrivet av demokrati, 2007-01-07

Visa hela (0 kommentarer)

Riksdagens beslut den 21 decenber 2006. Stora förändringar i A-kassan, många arbetsmarknadsåtgärder avskaffas, avgift till EU 2007 28,9 miljarder m.m.

1. A-kassan
2. Arbetsmarknad
3. Anslag till Riksrevisionen och andra myndigheter 2007
4. Bidrag till kommuner
5. Anslag för Statsskuldräntor
6. EU-avgiften
7. Statsbudgeten 2007
8. Energiområdet
9. Försäkringskassan


Läs mer om besluten på Riksdagens hemsida.

Skrivet av demokrati, 2007-01-07

Visa hela (0 kommentarer)

Blir Mona Sahlin nästa partiledare för S efter Göran Persson. Efter det att många har tackat nej till denna post så kanske det blir någon okänd politiker som axlar den ansvarstyngda posten.

Läs mer på Aftonbladet om turerna kring s-kandidaterna.

DN har också mer information s-kandidterna.

Skrivet av demokrati, 2007-01-07

Visa hela (1 kommentar)