En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in

Svenska B

B10:2

INTERVJU

Kön Man

Ålder 68

Var är du född? I Säbrå.

Var är du uppväxt? Säbrå.

Anser du själv att du har en dialekt?- Ja.

Har du någonsin känt att din dialekt varit till nackdel för dig, t ex att du setts mindre seriös eller att folk haft svårt att förstå dig?
- Ja, definitivt så, vid kontakter inom arbetet som sträcker sig över hela landet har jag ibland mött kommentarer av typen - ”Det hörs att du är från norrland”, ibland med en liten biton av ironi.

Om någon har svårt att förstå dig, anpassar du då ditt tal så att du ska bli förstådd eller pratar du som vanligt och låter andra fråga om de inte förstår?
- Jag anpassar mitt språk till den jag talar med.

Om du uppfattar att du har en dialekt, upplever du det som att du pratar olika med människor som har samma dialekt som du jämfört med andra, dvs. pratar du bredare när du pratar med dina föräldrar jämfört med dina kompisar?
- Ja.

Skäms du någon gång för din dialekt? När?- Nej.

Många anser att dialekterna håller på att försvinna eller jämnas ut. Är dialekterna värda att bevaras? Varför?
- Jag tycker nog att de är värda att bevaras därför att det är en del av kulturarvet.

Vad tror du kan vara orsaken till att dialekterna håller på att försvinna?
- Främst beror det på att radion, tv och tidningarna har en mycket stor påverkan. I de flesta fall är ju språket i t.ex. radio anpassat till någon sorts rikssvenska, men på grund av reporterns härstamning kan man ändå höra spår av dialekt ex skånska, dalmål eller norrländska.

Vad är positivt med dialekter? Vad är negativt?
- Det som är positivt är att det ger mer karaktär av personen som talar. Det negativa är att om dialekten är utpräglad kan svårigheter att förstå uppstå.

Ska man få prata dialekt i skolan? Varför?
- Ja. Därför att som jag tidigare sagt, språket är en del av kulturarvet.

Har man som lärare har rätt att begära att eleverna ska anpassa sitt tal så att läraren ska förstå?
- Ja det tycker jag är självklart.

Om läraren inte förstår elevens dialekt, är det då lärarens ansvar lära sig att förstå eller ska eleven anpassa sitt tal?
- En ömsesidig anpassning måste ske.

Vilken dialekt tycker du själv är svårast att förstå?
- Skånska eller utpräglad dalmål.

Anser du att det finns det en dialekt som heter rikssvenska? Var tycker du att den pratas i så fall?
- Ja, i mellannorrland och Mälardalen.

Rangordna dessa dialekter efter hur fina du tycker att de är. Med fina menas de dialekter du tycker mest om att lyssna på. Sätt 1 framför den finaste, 2 för den näst finaste osv.
1 Finlandssvenska
Invandrarsvenska
Gotländska
Dalmål
Blekingska
Småländska
Värmländska
Stockholmska
Halländska
Skånska
Göteborgska
3 Rikssvenska
2 Norrländska

Vad tänker du på när du hör orden som står nedan.
Göteborgare - en vitsig typ
Dalmas
Norrlänning - tystlåten, lite inbunden
Skåning - bred, dryg
Värmlänning
Finlandssvensk - Arja Sajoma, Mark Levengood
Gotlänning
Stockholmare
Rikssvenska

Vilken dialekt parar du ihop med dessa ord, du får gärna skriva flera på samma rad.
Mysig - finlandssvenskan
Lugn
Trygg - norrländska
Glad
Nedstämd
Lantlig
Stöddig - skånska
Pålitlig - norrländska
Tystlåten - norrländska

Skrivet av dumskalle, 2007-09-11 10:42

Kommentarsfunktionen är avslagen för detta inlägg.