En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in

ettkilosockers bloggis

Naturen klarar inte vad som helst och utfiskningen av haven är vår tids mest upprörande miljökatastrof, faktiskt mer upprörande än utsläppen av växthusgaser eftersom utfiskningen skulle kunna stoppas om bara politikerna vågade fatta de självklara besluten.

Men det går att vända utvecklingen. Inte överallt. I Kanada har torsken redan kollapsat, och den har inte återhämtat sig trots 15 år av torskfiskestopp- eftersom andra arter har tagit över torskens plats i ekosystemet. Men torsken i Östersjön skulle fortfarande kunna räddas, det räcker med ett par, tre år torskfiskestopp och beståndet skulle vara uppe vid gränsen för försiktighetsprincipen igen. Idag har vi cirka 80 000 ton torsk i Östersjön, vi skulle behöva minst 240 000 ton för att inte riskera en kollaps. Så sent som på 1980-talet hade vi 700 000 ton torsk i Östersjön.

Om vi inte gör någonting kommer alla de mest värdefulla fiskarterna som torsk, hälleflundra och tonfisk vara utfiskande om kanske tio år,...

Skrivet av ettkilosocker, 2012-06-02

Visa hela (0 kommentarer)

Priset för värsta slöseriet med havets resurser går till hajfens fisket.
Över 70 miljoner hajar dödas varje år för sina fenor.

Kineserna är de uteslutande största konsumenterna av hajfenor. I Kina används fenorna till hajfenssoppa och traditionella kurer, särskilt för män. Soppan är en stark tatussymbol i landet och serveras ofta vid stora fester och bröllop. Att Kinas ekonomi exploderat på senare år har lett till en större och rikare medelklass och därmed en högre efterfrågan på hajfenor.

Efter att en haj dragits upp och dess fenor sågats av kastas hajen tillbaka i havet där den, oförmögen att simma, sjunker till botten och drunknar eller blir uppäten levande av andra fiskar. Vinsten maximeras på så sätt för fiskarna, eftersom de får plats med många fler fenor utan de mycket mindre lönsamma kadavren.

Det är svårt, kostsamt och tidskrävande att begränsa fisket till de hajarter som det finns gott om i havet, så fiskerierna fångar alla hajar, oavsett ålder,...

Skrivet av ettkilosocker, 2012-06-02

Visa hela (0 kommentarer)

Skrivet av ettkilosocker, 2012-06-02

Visa hela (0 kommentarer)

Människan är beroende av en mängd ekologiska tjänster som världens hav producerar:

•Havets förmåga att producera fisk och andra värdefulla naturresurser

• Kustekosystem som korallrev, sjögräsängar och mangroveskogar utgör ekologiskt viktiga yngelplatser samt skyddar befolkningar mot stormar och kraftiga översvämningar

•Ekosystemen upprätthåller vattenkvalitén i havet

•Ekosystemen och dess estetiska värden, från tropiska korallrev till den svenska skärgården skapar förutsättningar för att bedriva turism och friluftsaktiviteter

•Klimat – oceanerna fungerar som en viktig koldioxidsänka

•Havet som energiförsörjare i form av vågkraft

Skrivet av ettkilosocker, 2012-05-25

Visa hela (0 kommentarer)

När havsisen i Arktis smälter undan på grund av klimatförändringar synliggörs havsområden som tidigare skyddats av isen. Plötsligt blir det möjligt att fiska i områden som hittills varit skyddade från utfiskning.

Bara de senaste hundra åren har vi överkonsumerat 90 procent av havens största
fiskar. Vi har åstadkommit gigantiska ”öar” av plast - skräp som för alltid kommer att flyta omkring, fångade i havets strömmar. Varje år dumpas flera miljoner ton avfall i havsdjupen, avfall som man anser vara för farligt att ta hand om på land. Allt detta leder till att vi i en rasande fart närmar oss gränsen för vad vår jord klarar av att hantera.

DE SENASTE ÅRTIONDENA har man kunnat se en kraftig nedgång i fiskeindustrin som en följd av utfiskning. Många fiskerier runt om i världen har varit tvungna att slå igen för att det inte finns tillräckligt med fisk för alla inom näringen. Det tydligaste exemplet är torsken, som under större delen av 1900- talet var vanligaste...

Skrivet av ettkilosocker, 2012-05-25

Visa hela (0 kommentarer)

Jag har valt att blogga om utfiskning av haven eftersom det är ett stort mijöproblem som drabbar både djur och natur! Förutom det faktum att miljöförstöring och exploatering av våra hav leder till att enskilda arter utrotas, kan det också få allvarliga ekologiska konsekvenser.Ekosystem exploateras och på sikt kan de förlora sin förmåga att producera livsnödvändiga ekologiska tjänster, som fisk och skaldjur. Exempel på värdefulla ekosystem som idag är hotade av mänsklig exploatering är grunda utsjöbankar, korallrev, sjögräsängar och mangroveskogar.

Här är en liten fiskguide som kan hjälpa dig att minska utfiskningen av våra hav:

Källor: http://www.wwf.se/vrt-arbete/hav-och-fiske/hav-i-vrlden/hotade-ekosystem/1133349-hotade-marina-ekosystem

Skrivet av ettkilosocker, 2012-05-15

Visa hela (0 kommentarer)

hej

hej!!!!!!!!!!!

Skrivet av ettkilosocker, 2012-05-10

Visa hela (5 kommentarer)