En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in

Petruzka

UPG 4

Detta är uppgift nummer 4
Petrus Fogelqvist
Svenska A (torsdag)

1) Tyckte ni i allmänhet att det var lätt eller svårt att förstå häftet?
-Vad var lätt? / Vad var svårt?
Vi tyckte att det var ganska lätt att tolka texten med tanke på att det var mest fakta som var ned srkivet. Det som kunde vara svårt var vissa formuleringar av faktan, men jag personligen tror att det var meningen med texten, för att jag som läsare skulle få en tankeställare och fundera lite extra på vad som egenteligen var ned skrivet.

2) Vad kom ni fram till var författarens huvudpoäng i häftet?
- I vilket stycke/avsnitt beskrivs det?
Författarens huvudpoäng var hur man ska läsa rätt för att det ska gå smidigt. Man ska inte fokusera för mycket på själva orden, det är ointressant, utan mer tänka på helheten och i vilket sammanhang orden finns i. Det beskrevs i stortsätt i hela häftet.

3) Ge exempel på ett citat från häftet som du tycker sammanfattar huvudpoängen/huvudtemat i häftet. - Morivera ditt val.
"Det tar tid för hjärnan att avgöra vad ögonen tittar på, läsningen grundar sig mer på vad som är bakom ögonen."
Det betyder att det tar mer tid för hjärnan att förstå något man läser om man inte har någon aning om vad det är, men om du samtidigt som du läser har en uppfattning om det eller har lite "bakom ögonen" gör att hjärnan snabbare kopplar sammanhanget i det du läser och du förstår snabbare.
Det är det som hela häftet handlar om: att på ett bra och snabbt sätt förstå kopplingar i texten.

4) Vilka exempel har författaren om läsning bakom ögonen?
Han tar upp exempel på texter med olika språk så som Hollänska och en svår text på Engelska. Han har också tagit upp ett gatunamn då han skriver nummret på gatan i samma form som bokstäverna: Piongatan 10. Där kan man tänka med det man har i huvudet innan, att det står gatan och ett nummer, då måste det vara ett gatunamn, eller så fokuserar man endast på ordet vilket genast gör det mycket svårare.
Han tar också upp exempel på slumpvis utvalda bokstäver som man ska läsa. sammanfattningsvis av alla experiment vill han visa att olika ord eller uppgifter använder olika förmågor, antingen det visuella läs sättet eller det icke visuella ( det du redan har i huvudet). Han vill bevisa vilket han också gör att det bästa sättet är att kombinera dessa två och inte fokusera bara på en av dem.

5) När kan man enligt författaren få "tunnelseende"?
- Vad kan man göra åt det?
Man kan få det när man fokuserar för mycket på endast orden och när man är stressad och måste hinna läsa klart utan att tänka på sammanhanget. När man läser något som är helt ointressnat eller meningslöst, när man inte har någon kunskap om ämnet utan bara läser faktan för att man måste, även när man är motvillig att använda sig av sina kunskaper när man läser och slutligen påverkar även dåliga läsvanor negativt och orsakar tunnelseende.
Det som man kan göra då är att försöka lista ut varför man får tunnelseendet. Man måste titta på de olika anledningarna och besluta sig för en eller flera saker sedan får man försöka åtgärda det. Tex. otillräcklig kunskap: Då får man satsa på att skaffa lite grund kunskap om ämnet i ett lätt läst format.

6. Vad tycker du författaren verkar ha för inställning till läsning i allmänhet?
-Håller du med? Varför/Varför inte?
Författaren verkar ha ett ganska avslappnat synsätt på läsning. Han menar att det är inte svårt att läsa om något nytt ämne bara du lär dig att göra det på rätt sätt.
Efter att ha läst dettta håller jag med författaren, det är bara dig själv du kan skylla om du har svårt för en text ( om du inte lider av dycelexi, lässvåriheter.) Enda skillnaden är att han får det att framstå som en lätt uppgift att en text ska bli lättläst, för vissa är det väldigt svårt.

7) Övriga spontana kommentarer eller inlägg som har med detta att göra. (Valfritt)
En bra och intressant uppgift Mårten! :P

Skrivet av fogelqvist, 2006-11-09 01:39

Kommentera:

Signatur:
Skriv här:
Vad heter Pippis författare i förnamn (stor första bokstav)?