En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in
handikappjuridik

Handikappjuridik

Vill informera om nyheter i lagar och förordningar.

För den som vårdas på sjukhus ska det, om det behövs, finnas en särskild patientansvarig läkare, en så kallad pal. Regeln fördes år 1996 in i Hälso- och sjukvårdslagenmen är i dag så gott som okänd.

Bestämmelsen finns i lagens § 27 och lyder: ”Om det behövs med hänsyn till patientsäkerheten, skall för patienten utses en patientansvarig legitimerad läkare.”

En pal kan främst behövas för patienter med svåra och långvariga sjukdomar. Se också http://www.infomedica.se.

Skrivet av handikappjuridik, 2006-01-14

Visa hela (0 kommentarer)

Timavgiften har höjts från 1 260 kr år 2005 till 1 286 kr år 2006. Avgiften är inklusive moms 25 procent.

För mer information, gå till http://www.dom.se.

Skrivet av handikappjuridik, 2006-01-01

Visa hela (0 kommentarer)


Vårdbidrag kan ges till förälder som har ett funktionshindrat barn. Det gäller till och med juni det år barnet fyller 19. Barnet ska bo hemma. Det ska behöva extra vård och tillsyn under minst sex månader eller ha funktionshinder som medför extra kostnader, så kallade merkostnader.


Bidraget beräknas i procent av prisbasbeloppet. Det kan vara helt (250 procent av prisbasbeloppet), tre fjärdedels (187,5 procent), halvt (125 procent) och en fjärdedels (62,5 procent).

År 2006 är prisbasbeloppet 39 700 kr. Till exempel helt bidrag är då 99 250 kr per år.

Skrivet av handikappjuridik, 2006-01-01

Visa hela (0 kommentarer)