En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in

INGEN PERSON

För kontakt, frågor och råd: janpeterottosson@gmail.se
(Jan Peter Ottosson)

***

Det händer inte ofta att man möter någon som frågar: Vem är du? För mig var det tjugofem år sedan i skrivande stund.

Men jag minns att jag svarade något som nästan fick den andra personen att gå sin väg. Jag sa: Jag är det här, jag är varandet här nu.

Jag skulle säga detsamma om någon frågade idag.

I regel frågar folk efter ett innehåll med en persons tidigare handlingar, yrken, relationer, intressen, platser osv. Det blir falskt så fort man börjar med sådan identifikation. Man tvivlar genast för ingen av oss är dessa uppgifter. Och om vi tror det fångas vi in i en bur.

Skrivet av ingenperson, 2019-04-04

Visa hela (0 kommentarer)

***

Förvånande för många är att evangelierna handlar om att ge upp fiktionen om självet och förlora det i Hans kärlek som i den meningen är objektiv, universell - katolsk. En som försökt visa detta är Henry James Sr. Han skriver i sin bok om Swedenborg: "In short, I have shown that while morality endows man with a subjective or phenomenal consciousness, with a quasi or provisional selfhood, adapted to the needs of an immature society among men, there is not the least spiritual or living truth, the least objective reality in this selfhood..." (s 232)

Men vid ungefär samma tid skriver Thomas Gibson Bowles, journalist och tidskriftsredaktör, följande rader i början av sin bok Flotsam and Jetsam (1874), som visar hur fast denna "selfhood" kan vara:

"A REAL man is always alone in the world. Were he not he
would not be a real man, as I understand it — that is to say a
distinct entity, not a copy of all other men, but with the prin-
cipal and important part of him thoroughly belonging to...

Skrivet av ingenperson, 2018-08-26

Visa hela (0 kommentarer)

***

Dana Cosenza kallar vår fiktiva person "The Phantom Man" och när något hotar denna fantom kommer en rad försvar igång som starka instinkter. Argument, teologi, filosofi, vardagsvisdom från samtidskulturen, alla möjliga resurser kallas in för att hålla kvar myten om personen oberoende av omgivningen.

Och detta försvarsarbete är förstås tungt och krävande. Sållet läcker, det fiktiva innehållet om vilka vi är och vad vi vill rinner alltid ut så småningom. När livet självt får strömma som det vill händer följande: det visar sig på ett avslappnat sätt att fiktionen inte behövs och inte innehåller något av större värde för glädjen och friden. Snarare är den ett hinder. Livets ljus flödar bättre när hindret är borta.

Dana Cosenza påpekar att fantomsmärtor finns och känns verkliga. Fantombilder är ibland starka. Men de är inte verkliga, de är fiktioner. När Jesus ber oss följa honom, ger vi upp fantompersonen. Inte göra något särskilt, endast ge upp fiktionen....

Skrivet av ingenperson, 2018-07-04

Visa hela (0 kommentarer)

***

Henry James Sr. skriver i sin bok om Swedenborg följande rader som är mitt i prick vad gäller fiktionen om "naturen" och "jag själv":

In short nature is a purely mental fact. It con-
stitutes, itself, indeed the identical mind of the race, what we
call the common mind of man ; and we are each of us mentally
qualified or endowed — each of us intellectually energized — in
the degree, not of our merely sensible or isolated and absolute,
but of our rational or relative and associated, discernment : our
discernment, not of mere visible existence, but of the invisible
ratio or relationship which binds all existence in unity. And if
all this be true, then the reader sees at a glance how mistaken
he has alwsiys been in viewing human nature, or the human
race, as a physical and not a purely mental or metaphysical
quantity, as a fixed or absolute and not as an exclusively free or
contingent fact. There is no such thing as human nature, out-
side of men's consciousness ; no such...

Skrivet av ingenperson, 2018-05-18

Visa hela (0 kommentarer)

***

Ibland behöver man vara tydlig. Vadå ingen person? Vem är det då som pratar? Vad jag menar är att du inte existerar, det finns inget "du" som har en eller annan kvalitet, en eller annan personlighet. Du kommer aldrig någonsin att existera, varken av dig själv, eller genom att ett med något eller Någon. Du kan inte att upphöra att existera därför att du inte har börjat existera.

Om du inser denna kvalitet av ingen person och detta ingenstans, då vet du vad som är direkt verklighet. Vägen till denna kunskap förutsätter avsägelse av pretentionen om en person, men denna avsägelse innebär inte att någon gör något utan att fiktionen helt enkelt avtar och försvinner.

Denna upptäckt är att komma till det rena och bli naken, det vill säga att komma till erkännandet att det inte finns "egna" kvaliteter. På detta ingenting, heligare än allt annat, kan livet upprätthållas, fördjupas, njutas. Det är den stora formen.

Skrivet av ingenperson, 2017-09-19

Visa hela (0 kommentarer)

***

Vår tid firar personligheten som ett centrum av konsumtionssamhället. Fiktionen om detta behövande jag behövs för att affärerna ska gå runt. Men i verkligheten är det just personligheten som handikappar oss, som hindrar oss från att förstå, skapa, agera fritt och med kärlek. Observera människorna runt omkring dig. Ju mer dominerande personligheten är, ju mer begränsad och smal är människan som identifierar sig med den. Det påverkar även tillämpningen av filosofiska eller religiösa fördomar, påverkar relationer med människor på arbetsplatsen, det innebär komplikationer med att förstå andra.

Det finns inget värre än den "bias" som kommer av personligheten. Hon eller han är som irriterade försvarare av någon åsikt eller värdering, ständiga förändringar i argument och synvinklar. Sin fin, det tar aldrig slut. Personligheten är dömd att inte se aldrig verkligheten, eftersom alla företag har denna "intressent" som det heter i affärsvärlden.

När vi börjar...

Skrivet av ingenperson, 2017-07-19

Visa hela (0 kommentarer)

***

Att det inte finns någon som bör bli "fri" eller "räddad" är en gammal insikt. Det som inte behöver bli räddat är redan räddat, det som inte behöver bli befriat är fritt. Ibn Arabi skrev i spansk översättning: "Lo que quiero decir es que tú no eres, o posees tal o cual cualidad, que no existes y que no existirás jamás, ni por ti mismo, ni por Él, en Él o con Él. Tú no puedes cesar de ser, porque no eres." Ungefär: Det jag vill säga är att du inte finns, inte har någon särskild egenskap, inte existerar och aldrig har existerat, vare sig för dig själv eller för Gud, i Gud eller med Gud. Du kan inte sluta vara för du är inte.

Ibn Arabi var god muslim men brändes till döds i Damaskus för irrläror. Den enklaste av sanningar kan vara så störande för de som håller fast fiktionen om jaget, oavsett religiös ideologi.

Skrivet av ingenperson, 2017-06-26

Visa hela (0 kommentarer)

***

I europeisk filosofi finns ständigt längtan efter enheten och friden, det som infinner sig när kontraktionen är över kring ett obestämt fritt "jag". I en text kring Lessing står det så här: "Gott überragt zwar mit seinem persöhnlichen Selbstbewusstsein un mit der realen Einheit seiner Vollkommenheiten die Welt, aber die Welt ist nichts ausser Gott, sonden ihr ganzes Sein erschöpft sich in gewollten Gedanken Gottes." Det är trossatserna. Men här kommer det viktiga som följd: "Eine indeterministische Freiheit der Individualwillen ist nach dieser monistiche Voraussetzung unmöglich, würde auch für die Geschöpfe eine höchst bedenkliche Gabe sein."

Det är en bra reflektion. Kontraktionen till en fiktiv "indeterministische Freiheit" skapar endast en hel värld av dramatiska förlopp -- en högst betänklig gåva av Gud. En sådan Gud har inte Lessing. Den skapar en rad drömmar om befrielse, revolution och paradoxalt vila och frihet. Utan kontraktionen behöver vi inte drömma om allt...

Skrivet av ingenperson, 2017-06-08

Visa hela (0 kommentarer)