En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in

INGEN PERSON

***

För alla katoliker finns en sanning som vänder ut och in på livet: tag och ät, denna är min kropp...tag och drick, detta är mitt blod...

Den rationella personen finner detta omöjligt. När Jesus enligt Johannes säger detta, lämnar även hans egna följeslagare honom. Budskapet är absurt. Det går inte att bevara sin person, sitt tänkande, sitt sunda förnuft, och tro på detta vansinniga budskap.

Kanske den mest geniala läran i jordens alla religioner - vi måste lämna oss själva för att kunna ta emot eukaristin. Miljoner katoliker gör naturligvis inte det, de hämta "biljetten" varje söndag, som en teolog uttryckte det i sin berättelse om sin tonårstid. Det är en rutinhandling som inte berör djupet eller får någon att omvända sig. Nåden är objektiv men berör inte livet när vi får oblaten på tungan. Och vi hoppas att det gör något gott ändå, att det förhoppningsvis "tar".

När vi inte längre tror på fiktionen om oss själva är eukaristin självklar och vi möter den i alla ögonblick i livet. Den Kristus som finns i eukaristin är den frihet som erbjuder sig när vi inte finns till som personer med motiverade intressen för frälsning eller något annat. Istället för att jaga något genom sitt kyrkobesök, sin gudstjänst eller sin mässa, lever vi eukaristin genom att ta emot det levande bröd som varje sekund möter våra ögon, öron, händer, kroppar - hela erfarenheten sådan den är varje helig stund på jorden.

Naturligtvis lever de som lämnade Jesus frustrerade men samtidigt lever de i samma verkliga eukaristi, de bara inte släpper till eftersom de har sina rationella personer att sköta. Att vara en person tar energi från upptäckten av den levande eukaristin som vi tar del av varje stund av vårt liv. Speciellt när denna person ska "tro" eller vara "religiös" på rätt sätt - eller på något sätt som fungerar. Sökarens liv är ofta desperat och vi kan endast känna medlidande med de som avvisar eukaristin och samtidigt söker den någon annanstans.

Skrivet av ingenperson, 2010-09-05 12:06

Kommentarsfunktionen är avslagen för detta inlägg.