En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in

INGEN PERSON

***

Vi lever i ett omedelbart uppfattande. Ingen skulle på allvar påstå att verkligheten är något annat, något främmande, som ger oss intryck som hjärnan sedan tolkar och omformar till en representation för det främmande originalet - vilket är vad sekulär materialism och skepticism alltid försöker påstå. Vi är alla berkeleyaner i denna enkla betydelse - vi lever i ett omedelbart uppfattande.

I detta omedelbara uppfattande finns ingen person eller själ eller individ som skulle vara någonting skilt från uppfattandet, något enskilt ting bland andra ting, något separat. Själva tanken på en sådan separat identitet skulle förvirra och komplicera det omedelbara uppfattandet och skapa oro. Det märkliga är att sekulära materialister tycks vilja vara en person trots att det inte går att uppfatta en sådan någonstans. Egot är ofta just det som talar när den komplicerade materialismen framförs. Man älskar tanken på att genetiken har ett egoistiskt beteende. Men något ego återfinns ingenstans.

Om vi frågar vad eller vem som uppfattar i livets ström av uppfattanden, kan vi förstås i en annan mening säga att det är en fri ande som gör det, men då kan vi inte mena att denna ande är ett ting eller ett objekt eller en person som återfinns någonstans för möjlig observation. Istället är denna ande själva friheten och öppenheten i uppmärksamheten. När en människa lever livet utan person, finns denna fria öppenhet i uppmärksamheten på det levande.

Skrivet av ingenperson, 2010-12-11 19:22

Kommentarsfunktionen är avslagen för detta inlägg.