En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in

INGEN PERSON

***

Thomas Merton skrev en gång: "Många människor lever hela liv i försöket att spela sig själva".

Det som händer när "en person" kräver något inom oss, liksom den lagiska rättfärdigheten Luther kritiserar så häftigt, är att vi försöker spela "någon" som uppfyller kraven. Vi är lagens slavar. Det kan ta sig så många uttryck: arbetslivet, relationer till andra, status, hus, hem, kläder, utseende, karriärsval, sätt att betrakta maktrelationer osv. Det är som Luther säger en hel värld. Världen under lagen. Vi försöker spela oss själva i en ordning vi uppfattar som rättfärdigt krävande. Ett "nödvändigt ont" som många skulle säga.

Men det är en fiktion, allt detta. Den omedelbara sanning vi alla lever i är de ljud som nu hörs, de synintryck som nu bildas, de kroppskänslor som nu pågår, alla de oräkneliga processer som pågår i det levande flödet av händelser. Oswald Spengler försökte beskriva de olika samhällsklassernas fåfänga försök att gripa och förstå det ständiga flödet av politiska händelser. Världen är denna flod av händelser som går för fort för att någon ska kunna profitera på den någon längre tid. På liknande sätt finns det inget sätt att gripa skeendet med hjälp av en fiktiv jagperson, ett fiktivt centrum för observation. Under korta moment tycks vi kontrollera allt som sker men strax är det borta.

Att försöka spela "sig själv" eller försöka spela "vår nation" eller "vår kyrka" utgör ett tappert försök att simma motströms. Vi tröstar varandra med att försöket är heroiskt, att kämpa väl är bättre än att lyckas. Sanningen är att det är fiktiva föreställningar som i hög grad hindrar oss från att leva det liv som ändå pågår varje minut. Istället skapas pseudo-liv som fyller tillvaron med lidande, förvirring och ibland rent elände.

Den som låter det som sker vara verkligt - och inte avfärdar detta som en poänglös presentism - försvinner som fiktivt jag och tar istället emot tillvaron, det som faktiskt och uppenbart är till. Här fungerar visraderna "Lasse Lasse liten världen är så stor så stor, Lasse Lasse liten, större än du nånsin tror!!

Skrivet av ingenperson, 2011-03-09 07:29

Kommentarsfunktionen är avslagen för detta inlägg.