En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in

INGEN PERSON

***

Finns det någon vakans? kan vi fråga när vi söker jobb.

Men ordet vakans är också användbart på rätt igenkänning. Det saknas en centralt arrangerad observation som får benämningen "jag". Vakans gäller som det ursprungliga. Sedan kan vi i olika situationer spela det spel eller utföra de funktioner som gäller för platsen - t ex att hjälpa varandra och ta hand om vår planet.

Augsutinus Baker använder ordet vakans på detta sätt. Han menar att Marta befinner sig i världens "turmoil" medan systern Maria valt den bättre vägen och har vakans. Denna vakans innebär en inre uppmärksamhet på det levande, det verkliga, den heliga verkligheten. Uppmärksamheten saknar också namn, liksom objekten för den.

När livet är vakant och öppet, spelar det ingen roll att själva tanketjänsten aldrig slutar vara orolig eller sökande. Tanken är en service som just behöver vara sökande och otillfredsställd eftersom den ska tjäna olika föreställningar om framgång eller lyckosamma beteenden. Det blir ett problem om vi är några som stressas av denna tanketjänst. Men är vi vakanta som Maria, såsom Baker beskriver det, gör det ingenting.

Innanför pannbenet är det en vakans. Det finns ingen där. Tanketjänsten är beredd att tjäna en fiktiv herre som finns på något otydligt sätt där innanför. Det är vad tanken gör. Därför är det också otänkbart verkligt med vakansen. Tanken kan inte röra vid den. Livet får vara ifred.

När ett antagande om ett agerande själv görs, blir nästan allt detta själv utför korrupt. Människans natur är syndig, som Luther säger. Men det beror på att själva antagandet är korrupt. Det är inte verkligt. Overklighet irriterar alltid och tanketjänsten gör allt för att ordna till det men sprider det korrupta istället. När vakans gäller sätts inte något korrupt antagande igång.

Skrivet av ingenperson, 2011-04-03 12:58

Kommentarsfunktionen är avslagen för detta inlägg.