En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in

INGEN PERSON

***

Begåvade med fiktiva jag kommer vi alltid att söka projektioner som passar världen. Novalis uttryckte det så: vi är inget annat än dessa projektioner. (Fragment 1798). Allt vi gör i detta jagliv måste bli engagemang i själva projektionernas former - ha familj, vara ingenjör, vara pappa och farfar, vara kyrklig, vara centerpartist, vara passionerad golfspelare osv.

I ensamma stunder anar många att bakom projektionerna finns ingenting. Det som finns är detta som nu sker. Bakom projektionerna finns det omnipotenta ingenting, det som inte berörs av någon projektion, inte ens den som talar om "ingenting".

Vi är, säger Novalis, personifierade omnipotenta punkter. När punkten upplöses blir omnipotensen kvar utan några punkter. När det som hela tiden är låtsas vara något som delvis inte är, eller bara är tillfälligt, sker en projektion utan verklighet. Snart är den över och realiteten kan återställas - eller upptäckas vara närvarande under hela serien av projektioner.

Det är som när vi kastar ljus med ficklampor i septemberkvällen. Ljuskäglorna tycks lysa upp, visa något. Men de finns kortvarigt som projektioner. Dessa projektioner är språk. Begär och språk är en enda process. Utan språket i ett fiktivt jag som "talar" uppstår inte begär. Den oro som följer med alla begär är därmed språklig. När ingen grammatik med pronomen och adverb - hur något ska vara, när det ska ske, var det ska äga rum - finns ingen möjlighet till oro. Projektioner som passar till världen, som Novalis talade om, är språkliga och utan orden kan de inte operera och göra oss oroliga.

Skrivet av ingenperson, 2011-04-27 09:47

Kommentarsfunktionen är avslagen för detta inlägg.