En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in

INGEN PERSON

***

Vem är du?

Allt du svarar på den frågan är innehåll i en föreställning om en person, ett jag, en identitet. Och allt detta är inte du. Alla innehåll börjar nämligen och slutar, och alla innehåll förändras. Men det som verkligen är levande varken dör eller föds, varken begränsas av tid eller rum, varken är en person eller en individ eller en identitet. Det är mer levande än så.

Nutida populärpsykologi vill gärna säga att vi är socialt betingade till de innehåll som vi idisslar varje dag och tror är vi själva. De gamla religiösa uttrycken är vassare och tydligare: vi syndar och vi kan välja den trygga förvissningen istället. Och så en kraftig uppmaning: gör det! Be om nåden att få denna trygga förvissning som kallas tro.

Allt vi vanligen svarar på frågan "Vem är du?" ingår i ett antaget system av personligt tid-rum, i vilket en separat individuell vilja tänks initiera handlingar som är viktiga i berättelsen för individen, familjen eller samhället. Men denna persontid och detta rum i vilket en vilja förverkligar sig, är en begränsning av det levande som hela tiden sker. Denna begränsning är som en friktion, en sammanklämning som delvis orsakar smärta, delvis en känsla av framgång eller öde.

Skrivet av ingenperson, 2011-12-29 16:09

Kommentarsfunktionen är avslagen för detta inlägg.