En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in

INGEN PERSON

För kontakt, frågor och råd: janpeterottosson@gmail.se
(Jan Peter Ottosson)

***

Det är inget fel att berätta en historia. Om vi säger saker i stil med Newtons text Amazing Grace - förr var jag blind men nu kan jag se - för att skildra en övergång från att vara en person till att inte längre se någon person där, så berättar vi historier. Omvändelsehistorier är alltid intressanta genom att detaljer dyker upp som både är välkända och främmande. Men det är historier. Ingen historia har relevans för livet som sådant, som är fritt från personer och historier om personer.

Vi tror alltid att gräset är grönare på andra sidan, att upplysning och visdom, helighet och förvandling leder till något som ska upplevas som oerhört mycket bättre. När personen försvinner och ingen central observation omhuldas längre, händer ingenting. Gräset är varken grönare eller mindre grönt, upplevelserna är varken trevligare eller otrevligare. Det är ingenting särskilt. Det som sker nu är alltihop. Våra tankar kommer gärna och vill hjäpa till med en historia, ett...

Skrivet av ingenperson, 2010-09-21

Visa hela (0 kommentarer)

***

Någon kan fråga: men om inte personliga erfarenheter är verkliga - vad är då verkligt? Svaret är enkelt. Själva erfarandet är definitivt verkligt. Just helheten av det som sker nu är det verkliga. Runt om på jorden sker erfarenhet i många miljarder kroppar och det kommer att fortsätta så i en överskådlig framtid. Det finns emellertid inte en enda person någonstans. I Gud är erfarandet verkligt och alla processer i universum vid sidan av erfarandet och förnimmandet är verkligt i den mån det erfars av Gud, ungefär som George Berkeley tänkte på sin tid. Om det vet vi ingenting. Men vi vet att det här sker nu, detta erfarande är den enda verklighet vi vet något om.

Detta hindrar naturligtvis inte teoretiserande utifrån observationer och antagande för att bilda olika former av kunskap. Men ärligt talat är ingenting av detta något vi vet, lika litet som vi vet något om en föreställd person innanför vårt skallben. I denna form av icke-vetande får erfarenheten ett nytt djup,...

Skrivet av ingenperson, 2010-09-19

Visa hela (0 kommentarer)

***

När det blir uppenbart att det inte finns några "vi" som har en värld i form av en berättelse, står det klart vad som ligger bakom orden "Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar
världen, finns inte Faderns kärlek i honom." (1 Joh 2:15.) Det första som "finns i världen" är den där personen vi inbillar oss innanför huden.

Det går inte bibehålla denna person och sen välja lite andra former av "värld", t ex byta ut storstadslivet mot klosterlivet, eller avstå från vissa handlingar och bara göra vissa andra, enklare eller renare handlingar. Det är lika mycket värld vad än man hittar på för varianter av liv i denna värld. Världen finns inte, det är det budskapet handlar om. Den finns inte därför att illusionen som hålls vid liv i en avskild individ redan är något fiktivt.

Origenes, kyrkofadern från Alexandria, sa tydligt ifrån att alla tempeltjänster, alla präster, alla sakrament och ritualer redan var överspelade genom kristendomen. De var...

Skrivet av ingenperson, 2010-09-19

Visa hela (0 kommentarer)

***

Det paradoxala i livet är alltid att allt som skedde för fem minuter sen inte längre finns och det var ingen där när det begav sig. Vår föreställning om oss själva som fasta personer kan inte acceptera detta utan uppfattar det som omöjligt. Likväl är det absolut sant. Det förgångna är inte bara borta utan dessutom fanns det ingen person närvarande precis som det inte existerar någon här nu. Istället är det fulll levande skönhet och frid i form av ett sinnligt/andligt flöde som inte störs eller begränsas av något påhitt.

Samtidigt saknar alla människor något som världen med personen aldrig kan ge. Individen får aldrig nog och måste alltid göra mer, erfara mer ,förstå mer och bli mer. Detta att ständigt bli något annat är nödvändigt i fiktionen om ett jag och kännetecknar för skolpsykologin ett normalt utvecklingsbeteende. Många hyllkilometrara psykologi har etablerat detta jags framväxande i den kultur man lever i och skulle uppfatta det som ren anarki att se...

Skrivet av ingenperson, 2010-09-17

Visa hela (0 kommentarer)

***

Troligen är det inte så många människor som lämnat personens fängelse, i vår kultur är trycket stort att bevara sig själv, utveckla sig själv, ta hand om sig själv, vara sig själv - det tycks ibland vara själva definitionen på mänskligt liv. Bland de som lämnat denna fiktion finns troligen ett antal som inte alls tänker på det i termer som passar sig för samtal.

En kvinna som lämnat jaget berättade att hon helt enkelt gått på en kurs och hört en talare nämna några ord om att personen inte finns annat än som koncept, och kvinnan reste sig, gick ut ur lokalen och lämnade kvar sitt jag därinne. Det gick ljudlöst och utan att märkas. Personen var borta, det var ingen kvar i henne och livet flyter vidare, nu lite lugnare, friare.

Förklaringen till det allmänna ointresset är att individen egentligen inte vill vakna upp ur sin begränsning. Istället vill individen ha tröst och bättre tillstånd och även bättre utsikter framöver. Att personen är psykologisk fiktion är...

Skrivet av ingenperson, 2010-09-16

Visa hela (0 kommentarer)

***

En kollega sa: Jag har väl rätt kalla dig för en person när jag sitter och pratar med dig och ser din kropp och hör din röst ? Och självklart har han det. Det finns ingen person här men för den som tänker utifrån sin tro på sin egen person måste vi förstås ge tillåtelse att tänka sin tanke. Det är en fiktion likaväl men ingen kan tvinga någon att ge upp en föreställning som betyder så mycket för många. Det handlar mer om hur den här fiktionen hålls vid liv. När det syns hur detta sker finns möjligheten att den faller bort.

Men återigen kan det inte handla om en insikt. Vem skulle ha den insikten ? Det kan inte handla om förberedelse för vem skulle göra den ? Vem som helst kan studera ämnet "att förlora tron på personfiktionen" men det har inte alls med den händelsen att göra, den behöver ingen kunskap för att äga rum. Det beror förmodligen på att det aldrig funnit någon verklig person eller något verkligt jag. När vi säger att "det faller bort" talar vi om en...

Skrivet av ingenperson, 2010-09-14

Visa hela (0 kommentarer)

***

En kollega sa: Jag har väl rätt kalla dig för en person när jag sitter och pratar med dig och ser din kropp och hör din röst ? Och självklart har han det. Det finns ingen person här men för den som tänker utifrån sin tro på sin egen person måste vi förstås ge tillåtelse att tänka sin tanke. Det är en fiktion likaväl men ingen kan tvinga någon att ge upp en föreställning som betyder så mycket. Det handlar mer om att själv inse hur den här fiktionen hålls vid liv. När det syns hur detta sker finns möjligheten att den faller bort.

Men återigen kan det inte handla om en insikt. Vem skulle ha den insikten ? Det kan inte handla om förberedelse för vem skulle göra den ?

Skrivet av ingenperson, 2010-09-14

Visa hela (0 kommentarer)

***

När vi är små barn involveras vi alla i en organisation av bindningsbeteende. Därigenom utvecklas det beteende som är vår "individ". Det behövs en progressiv aktivering för att detta ska äga rum på ett normalt sätt. Här finns också grunden till många problem längre fram i livet - nämligen om denna aktivering av bindningsbeteende inte sker som den ska.

Det beteende som utgör denna första "individ" är ett biologiskt kontrollsystem, skulle vi kunna säga. I detta kontrollsystem finns omedvetna föreställningsmodeller av omgivningen och viktiga människor i den och även av ett eget själv, en egen aktiv person. Det finns aldrig något själv eller någon individ. Vad som finns är ett biologiskt kontrollsystem med vissa föreställningar som gör en hälsosam utveckling till människa möjlig.

När vi som vuxna blir medvetna om dessa föreställningsmodeller kan vi släppa dem för vad de är: kontrollsystem som inte längre behövs, eller behövs avsevärt mindre. I synnerhet när vi...

Skrivet av ingenperson, 2010-09-13

Visa hela (0 kommentarer)