En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in

INGEN PERSON

För kontakt, frågor och råd: janpeterottosson@gmail.se
(Jan Peter Ottosson)

***

I Lars Ahlins lilla minne "Storgatan 33" berättar han om en hyresgäst som hette Jöns Jönsson. Denna pratsamma och livliga arbetare undvek såvitt det var möjligt ordet "jag". När han berättade något gjorde han omskrivningar i stil med "Då vaknade jägaren och tog ner bössan från väggen och gick till skogs resten av dan." Eller när han skulle dricka en öl: "Då sa en röst i kroppen att nu dricker vi en öl". Och det vanliga sättet att undvika jagpronominet: "En annan blev sömning och gick och la sig".

En helt annan person i en helt annan tid, den indiske talaren Jiddu Krishnamurti, lär ha startat ett framträdande med orden: "There is no speaker". En av åhörarna råkade hamna i matkön med Krishnamurti bakom sig och sa skämtasamt till honom: "There is no line". Vilket kanske var att helt missförstå. Visst finns köer. Men det är inga som står i dem.

Inte i något av dessa två olika fall handlar det om låg profil på sig själv, eller en känsla för takt och ton, en vilja till...

Skrivet av ingenperson, 2011-09-29

Visa hela (0 kommentarer)

***

När individen, den sökande drömmaren, hör att livet utan person gör tingen oskyldiga och förundransvärda, försöker den genast paketera det hela i ett budskap eller en attityd, någonting att njuta av. Ibland säger människor jag talar till: "Javisst, varför kan vi inte njuta av det närvarande, vara nöjda med livet som det är?" Personen vill ha en tillvaro att njuta av, i kontrast till den tråkiga närvarande verkligheten, vardagens välkända och föga beundransvärda innehåll.

Men att försöka njuta av livet utan person är som att ta en charterresa till Mallorca. Att komma ifrån det vardagliga för att få se det nya. Det finns ingen där som njuter eller är nöjd. Det är bara sig själv. Varje andetag är nytt och märkligt men inte för någon. Det är så i sig själv, alldeles förutan någon som vill använda det, se någon mening i det, njuta av det.

Personen måste ha mening, ja livet måste ha mening för personen. Därför är ett budskap om uppmärksamhet utan personen...

Skrivet av ingenperson, 2011-09-27

Visa hela (0 kommentarer)

***

Uppfattning är ett levande förlopp, som redan biskop Berkeley sa på sin tid. Vår värld är en ström uppfattningar och vi kan aldrig lämna dessa och se något "utanför". Det är en skapande, ja andlig, ström av ständigt växlande uppfattningar, alla skapade genom någon sorts fokusering och uppmärksamhet. I denna växlande ström finns inga "jag" eller "du" eller "föremål" eller "naturlagar". Det som finns är det här som sker och den strömmen tycks vara obeständig men oändlig. Vi vet inte.

Medvetandefältets obeständiga karaktär kan vara störande för den som fixerar sig som person eller individ. Den tröstande kontinuitet som tycks finnas i föreställningen om "mig" hotas omedelbart av insikten om den ständigt växlande strömmen. Inget mentalt fenomen väcker så stark och smärtsam insikt som detta obeständiga flöde av uppfattningar, erfarenheter, intryck. Det ständiga kommandet och försvinnandet hotar individen som vill ha stabilitet och försäkran om sin existens.

Man...

Skrivet av ingenperson, 2011-09-26

Visa hela (0 kommentarer)

***

En god vän fick en hjärnskada och blev testad under flera dagar av en neurologenhet på ett sjukhus. Han berättade att han var helt klar på att ingen person fanns där. Inte ens under denna situation då han som specifik kognitiv operatör skulle testas, uppstod ingen person under dessa testningar. De handlingar hans ombads utföra för att se hur hans hjärna mådde, var endast handlingar utförda - det fanns ingen där som utförde dem. Det fanns heller ingen som testade. Handlingar och operationer är bara det som sker, det som händer. Det är ett godtyckligt antagande att någon separat individ eller person agerar bakom scenen och i någon mening är centrum för handlingarna.

Skrivet av ingenperson, 2011-09-25

Visa hela (0 kommentarer)

***

En god vän fick en hjärnskada och blev testad under flera dagar av en neurologenhet på ett sjukhus. Han berättade att han var helt klar på att ingen person fanns där. Inte ens under denna situation då han som specifik kognitiv operatör skulle testas, uppstod ingen person under dessa testningar. De handlingar hans ombads utföra för att se hur hans hjärna mådde, var endast handlingar utförda - det fanns ingen där som utförde dem. Det fanns heller ingen som testade. Handlingar och operationer är bara det som sker, det som händer. Det är ett godtyckligt antagande att någon separat individ eller person agerar bakom scenen och i någon mening är centrum för handlingarna.

Att utfallen av testningarna skulle beskriva någon i testningsrapporten är inte heller fallet. Det finns nogranna analyser av testresultat, men det handlar inte om någon. Han var helt klar på detta och kunde därför delta i beskrivningen utan att över huvud taget bry sig om den person som rapporten tycktes handla om....

Skrivet av ingenperson, 2011-09-25

Visa hela (0 kommentarer)

***

Utan personidén finns ingen karaktär eller typ eller temprament. Alla dessa är uppfattningar från olika människor som har väldigt olika upplevelser av det som skulle vara vår "karaktär". Det finns uppfattningar, precis som biskop Berkeley sa på sin tid. Tankar uppfattas, känslor uppfattas, intryck uppfattas. Allt uppfattas, esse est percipi.

Helheten, som förr i tiden kallades "omne ens" är det enda sanna, omne es est verum. I denna helhet av det som sker, finns varken jag, du, någon annan, eller några karaktärer. Vad skulle bestämma och begränsa en sådan karaktär. Omne ens har ingen karaktär, det är den levande helheten, det som faktiskt sker.

Ska vi ändå använda ordet "jag" kan vi säga att vi är omne ens, vi här egentligen helheten. Men det är inte teori utan en empirisk sanning om det som sker hela tiden. Det saknas steg i antagna förutsättningar och konklusioner. Det bara sker just nu. Helheten av händelser sker just nu och seendet av det som sker berörs aldrig...

Skrivet av ingenperson, 2011-09-16

Visa hela (0 kommentarer)

***

Det finns det populära utropet: Var här nu! Det kan användas i reklam både för tvättmedel och andligt förverkligande. Lev i nuet! Carpe diem!

Men när det blir en attityd, stödd av personens tankar och personens vilja, faller alltsammans ner i det förgångna eller i det framtida som projicering av det förgångna. Det befriar inte. Det är inte sant mot vad som verkligen sker. Det är positiva tankar, inget mer.

När personen ges upp som konstruktion och gammal vana, behöver ingen vara här och nu. Det som sker är okänt och ingen persontänkare behöver beskriva eller kommentera. Om det ändå sker, ser vi det och kanske roas något av det. Sedan är det borta. Reklamen fungerar egentligen inte. Det är endast konventionella tnakar som uppmanar oss själva att leva i nuet. Vem lever i nuet? Vem behöver väla på att leva i nuet eller någon annanstans?

Nuet som tanke är bara det, en tanke. Något annat nu finns inte. Vår tillvaro är fullständigt öppen och obekant. Vi har inte...

Skrivet av ingenperson, 2011-09-15

Visa hela (0 kommentarer)

***

Upplysning finns redan här och ingen annanstans! Det räcker med att fråga: finns det någon utgång från detta som nu sker? Finns det någon exit ut ur det som nu sker här och är just detta som händer här?

Att söka och vilja finna upplysning är att tro på en sådan utgång -- som förstås aldrig kommer. Många råd på vägen får vi av en rad lärare jorden runt och även av sockenprästen. Men aldrig hittar vi en utgång ur det som sker här och nu. Det är så enkelt. Det finns ingen här som kan gå ut! Det är redan ett ljus här, härvarons ljus. Detta som händer här är allts om finns och metaforiskt kan vi säga att det är ett ljus här som lyser upp tillvaron, som är tillvaron.

Det är minsann ingenting märkvärdigt. Hela vårt sensoriska system och systemet av inre känslor och upplevelser av det mentala och andliga livet är inriktat endast på en sak: det som nu sker. Ingen exit finns och behöver inte finnas. Här är det. Här är full upplysning. Det sökandet jaget...

Skrivet av ingenperson, 2011-09-07

Visa hela (0 kommentarer)