En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in

INGEN PERSON

För kontakt, frågor och råd: janpeterottosson@gmail.se
(Jan Peter Ottosson)

***

Att hitta på en "person" eller en "individ" och sedan driva detta projekt leder ofta till besvär och obehag. Kroppen reagerar förr eller senare på det misstag som görs. Det gör ont. Dagdrömmen om ett separat "jag" som ska lyckas i världen eller utföra uppgifter i den, skapar smärta i våra organ. Kroppen är inte gjord för att klara av långvarig smärta av det slaget. Det leder till sjukdom att ständigt repetera denna fåfänga dagdröm om en värld med tid och individuell uppgift i tiden.

När vi några sekunder ger upp den individuella tiden uppstår genast en lättnad i kroppen. Det blir en lätt värld överraskande snabbt. Kroppen får vila. Vi mår plötsligt väldigt bra. Denna lättnad har människor i alla tider upptäckt och som en öppen hemlighet visar den vägen till frisk glädje och tacksam lättnad. Det finns ingen individuell tid och så fort detta är uppenbart försvinner alla kramper som skapas genom sådan fiktiv individuell tid. Misstaget har försvunnit. Även om vi...

Skrivet av ingenperson, 2011-06-14

Visa hela (0 kommentarer)

***

När inte jagfiktion aktiveras är vi på sätt och vis utan centrum. Samtidigt kan vi ha full uppmärksamhet på detta icke-centrum, såsom ett stort fält - där allt möjligt dyker upp och försvinner.

I klassisk psykologi finns detta berört: i sin beskrivning av medvetandet använde Wilhelm Wundt sig av en analogi. Han utgick från begreppet synfält. I synfältet har medvetandet ett centrum och en periferi.

Medvetandeinnehåll dyker nu upp i fältet. De kommer först in i den perifera delen för att där under vissa omständigheter röra sin in på det centrala området, menar Wundt. Dessa perifera innehåll kan bli föremål för fokuserad uppmärksamhet av hjärnan - apperception. Vi kan förenklat säga att innehåll antingen är perifert medvetna eller fokuserat medvetna. Då ett innehåll appercipieras är uppmärksamheten aktivt inriktat mot detta.

Men vi kan tillägga att i centrum för apperceptionen finns ingen. Precis som neurologen David Eagleman menar, är allting inkognito i...

Skrivet av ingenperson, 2011-05-23

Visa hela (0 kommentarer)

***

När det inte är sant att "någon" är här i det flödande livet med alla intryck och rörelser, är det också tydligt vad Jesus menar med sitt välkända: Jag är vägen, sanningen och livet (Joh.16,6) Jesus insisterar på att när man ser honom ser man Fadern. När man ser det som sker här och nu ser man Fadern. Det är denna betoning av "det som ni redan ser och hör" som inte uppfattas av Filippos. Han situerar inte Fadern i Jesus och allt sker som sker i det levande nuet. Han fantiserar om "andra" former av uppenbarelse. Han ber genast Jesus visa Fadern istället för att lyssna på vad Jesus just sa. Detta är för övrigt typiskt för många undervisande dialoger.

När Fadern är uppenbar och synlig i det som är uppenbart och synligt är Jesus vägen och sanningen, ja han är själva livet. Själva livet är enormt mycket rikare och starkare och renare än någon utvald, avgränsad form av verklighet. Vi är alla redan vägen och sanningen, vi är redan livet. Synden kommer in när vi...

Skrivet av ingenperson, 2011-05-03

Visa hela (0 kommentarer)

***

Begåvade med fiktiva jag kommer vi alltid att söka projektioner som passar världen. Novalis uttryckte det så: vi är inget annat än dessa projektioner. (Fragment 1798). Allt vi gör i detta jagliv måste bli engagemang i själva projektionernas former - ha familj, vara ingenjör, vara pappa och farfar, vara kyrklig, vara centerpartist, vara passionerad golfspelare osv.

I ensamma stunder anar många att bakom projektionerna finns ingenting. Det som finns är detta som nu sker. Bakom projektionerna finns det omnipotenta ingenting, det som inte berörs av någon projektion, inte ens den som talar om "ingenting".

Vi är, säger Novalis, personifierade omnipotenta punkter. När punkten upplöses blir omnipotensen kvar utan några punkter. När det som hela tiden är låtsas vara något som delvis inte är, eller bara är tillfälligt, sker en projektion utan verklighet. Snart är den över och realiteten kan återställas - eller upptäckas vara närvarande under hela serien av projektioner.

Det är...

Skrivet av ingenperson, 2011-04-27

Visa hela (0 kommentarer)

***

Den levande helheten som saknar person kan inte bli kunskap eller erfarenhet. Snarare har de mekanismer som bildar kunskap eller känner igen en erfarenhet fallit undan. Kvar blir en okänd pågående verklighet. Den är helt full i sig själv men känns inte igen ellr bevaras eller förnyas.

Detta kan låta som ett neutralt tillstånd. Men det är varken neutralt eller något annat. Det är helt enkelt fritt från bestämning efte1som det. Är okänt. Ingen vet något om det. Ingen kan skildra det. I någon mening är detta det bästa som kan inträffa i en människas liv - men det inträffar inte för någon eller utgör något. Kanske vi kan säga att själva uteblivandet av gripandet och begripandet är det stora och enkla.

Skrivet av ingenperson, 2011-04-21

Visa hela (0 kommentarer)

***

Finns det någon vakans? kan vi fråga när vi söker jobb.

Men ordet vakans är också användbart på rätt igenkänning. Det saknas en centralt arrangerad observation som får benämningen "jag". Vakans gäller som det ursprungliga. Sedan kan vi i olika situationer spela det spel eller utföra de funktioner som gäller för platsen - t ex att hjälpa varandra och ta hand om vår planet.

Augsutinus Baker använder ordet vakans på detta sätt. Han menar att Marta befinner sig i världens "turmoil" medan systern Maria valt den bättre vägen och har vakans. Denna vakans innebär en inre uppmärksamhet på det levande, det verkliga, den heliga verkligheten. Uppmärksamheten saknar också namn, liksom objekten för den.

När livet är vakant och öppet, spelar det ingen roll att själva tanketjänsten aldrig slutar vara orolig eller sökande. Tanken är en service som just behöver vara sökande och otillfredsställd eftersom den ska tjäna olika föreställningar om framgång eller lyckosamma...

Skrivet av ingenperson, 2011-04-03

Visa hela (0 kommentarer)

***

Det här är ingenstans - och här är underbart att vara. För ingen.

All den tid vi spenderat som en fiktiv "någon" har varit teater. Nu är det verkligt. Detta är ingenstans alls. Det har ingen tidpunkt. Det är ingen här. Och detta är vila, klarhet, medvetande, sällhet.

Man kan frestas utropa som de gamla poeterna - O sälla ingenstans!

Men vid utrop är det lätt att åter skapa något och göra det till någonstans. Tanken gör det nästa på en gång och tvekar inte att skapa en ny religion! Då får man snart lämna även det.

Många i historien gör mystisk av ett ögonblicks frihet från innehåll. Men då skapas åter nytt innehåll som en fiktiv person måste tänka på. Det här som nu händer är ingenstans och ingen befinner sig i det som verkligen händer - hur skulle det vara möjligt? "Stans" betyder "stanna upp" och det levande är således ingen "stans", det stannar aldrig upp, vare sig i tid eller plats eller i någon.

Människor i utsatta situationer - stora syndare,...

Skrivet av ingenperson, 2011-04-01

Visa hela (0 kommentarer)

***

Ibland säger någon: Jag känner mig hotad och rädd på grund av en del privata omständigheter. Hur kan jag släppa denna jag-känsla. Själva obehaget håller den vid liv! Oron föder fiktionen om mig själv.

Men helheten, det som sker nu, bryr sig inte det minsta om huruvida du är orolig eller inte. Du kan ju själv se detta som nu sker, det observeras, eller hur? Och nu syns det att ingen bryr sig det minsta om huruvida du släppt ditt oroliga jag eller inte. Det spelar alltså ingen roll, eller hur? Om du är olustig så pågår allting ändå, det är uppenbart eller hur? Om du är orolig eller lugn, det spelar ingen roll ur Alltings synpunkt. Ingenting förändras av att du är lugn och fridfull, glad eller ledsen, orolig eller lycklig. Det är väl alldeles uppenbart just nu?

Den enda som bryr sig om tillståndet eller omständigheten är just den overkliga och påhittade kontrollören som skulle "finnas" inom dig på något sätt. Ingen annan bryr sig, eller hur?

Vi har väldigt lätt...

Skrivet av ingenperson, 2011-03-30

Visa hela (0 kommentarer)