En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in

INGEN PERSON

För kontakt, frågor och råd: janpeterottosson@gmail.se
(Jan Peter Ottosson)

***

Det är myternas stoff som tänker oss. Detta sa en gång antropologen Levi-Strauss och det är tänkvärt. Myten om oss själva som ett personjag är en av de starkaste.

En myt är meningsbärare. I samma stund vi inte re-agerar myten finns ingen särskild mening där. Ett sekelskifte tycks bära mening - vi pratar och firar och känner. Men naturlig tid har inga sådana speciella tidpunkter eller meningsbärande tillfällen. Naturlig tid - vilken är tidlös eftersom den saknar historia - agerar sig själv som liv, utan särskilda meningsbärande moment.

Poesi är också meningsbärande - men när Rumi diktar blir poesin upplösande och befriande. Som här i Coleman Barks engelska översättning:

As you start to walk out on the way
the way appears.

As you cease to be
true life begins.

As you grow smaller,
this world cannot contain you.

You will be shown a being
that has no you in it.

Skrivet av ingenperson, 2011-01-25

Visa hela (0 kommentarer)

***

Döden är vila från erfarenhet. Det kan inte vara skrämmande eller negativt. Tankens form av berarbetning av intryck är ett ofta mödosamt arbete. Detta upphör i döden och resultatet är vila. Det som är verkligt är istället något annat - infinit medvetande. Detta kan jag redan nu ta del av genom att se utan person och utan begränsad vilja och föreställning. Det sker redan. Det sker när jag knyter skorna, när jag gör en rad små monotona saker under min dag. Det finns ingen begränsad person där. Saker sker, handlingar utförs. Ingen extra metafysisk "person" behövs där. Vi inbillar oss att det finns något sådant, som ständigt vill tänka mer och veta mer. Döden är vilan från den aktiviteten.

När detta sagts gör många naturligtvis en lära eller en dramatisk konstruktion av denna "död" och så är vi åter inne i personens akt. Men döden låter oss vila från denna akt, denna teater. Redan nu kan vi andas, se på himlen, promenera med hunden, skratta åt någon vi känner och...

Skrivet av ingenperson, 2011-01-24

Visa hela (0 kommentarer)

***

När personen föll bort i 23-årsåldern blev jag först oroad för vad som skulle hända - kan man leva med familj och arbete utan ett personligt engageman?

Det visar sig snart att rädslan är obefogad. Kroppen och hjärnan är alltid spelberedd! När ett personligt dramatiserande behövs för att hjälpa andra eller utföra en uppfattad plikt som pappa eller lärare eller medmänniska dyker upp är det bara att efter bästa förmåga gå in för det.

Men det som var extremt förvånande var att när dramafunktionen inte behövdes försvann allt som hade med den att göra. Inga spår fanns kvar. Det är alltså kloss mot kloss. När spelfunktionen är igång verkar den betyda angelläget innehåll både bakåt och framåt i tiden och i histoorien. Men sanningen är att funktionen inte alls berör livet i sin helhet. Det saknas både förflutet och framtid. I det ögonblick personfunktionen är aktiverad - personal mode playing - sker det med språkliga uttryck för innehåll som verkar bibehållas...

Skrivet av ingenperson, 2011-01-20

Visa hela (0 kommentarer)

***

En ung flicka som hört detta budskap säger: "Det är en helhet, vad som än tänks eller känns. Denna aktuella helhet är absolut och gränslös." Hon menar att detta är en genomgripande insikt för henne, denna helhet av uppfattad verklighet. Genom den kan hon "chilla" -- vad nu detta begrepp innebär! Något starkt positivt lägger hon in i den aktuella helheten.

Vi kanske kan säga att kontemplationen över helheten eller aktualiteten aldrig blir till något påstående eller någon ny fiktiv tro på "något" eller "någon" utan förblir just absolut eller total eller helt aktuell. Vi märker vad som pågår oavsett innehåll därför att vi märker att det pågår oavsett innehåll. Därigenom elimineras också det "jag" som skulle "ha" innehållet som erfarenhet.

Människor i alla möjliga lägen upptäcker detta, unga, gamla, rika, fattiga, drabbade, lyckligt odrabbade, hög och låg, i-land eller u-land, ras eller position i sammhället. Att märka det gränslösa ENA i vilket allt äger rum...

Skrivet av ingenperson, 2011-01-13

Visa hela (0 kommentarer)

***

Antagandet om "mig" och "min person" är som ett järnband kring vårt liv som uppstår redan i tidig barndom, i de mekanismer som psykologen Bowlby så utförligt beskriver.

Varför bildas detta järnband som vi sedan måste förlora för att finna det levande? Många traditioner berättar omständligt om detta och naturligtvis vet ingen. Vem skulle veta? Endast Gud vet.

Men problemet med varför denna självbildning äger rum faller också med personens försvinnande. Vem vill veta varför jagets fängelse uppstår i tidig barndom? Biologer och psykologer älskar att förklara hur nödvändigt detta är - och lever på att föreläsa om det - men ingen gör mer än fantiserar kring funktioner och betydelser.

Det kan hända att John Wren-Lewis, den australiensiske naturvetaren, har rätt när han betraktar livet utan person eller tid för det naturliga tillståndet. Alla andra tillstånd med personlig tid och ett "jag" som spelas såsom en roll i en pjäs, är mycket vanliga "slip-outs" men inte...

Skrivet av ingenperson, 2011-01-09

Visa hela (0 kommentarer)

***

Hur går det till när en människa transcenderar "sin" person?

Först av allt är det inte någon speciell "transcendens" utan ett trivialt förlorande av något i hela strukturen av livet, något som var intränat, ett tillägg. Frånvaron av detta är allt som sker.

I det här särskilda livet skedde det genom en glimt på en bussresa i Uppsala hösten 1969 tillsammans med en vän. En glimt på några minuter var allt som hände. Därefter kan livet beskrivas som ett drygt 40-årigt försök att vänja sig. Ibland går det bra, ibland går det riktigt uruselt. Under resan har jag roat mig - och det har verkligen varit roande - genom att filosofera och läsa in mig på olika traditioner. Men ingenting av detta har egentligen varit relevant för att vänja sig vid den första glimten av ett liv utan person. Dessutom är alla traditioner, alla sätt att tala om livet och medvetandet, tämligen vaga genom att språket alltid är tämligen vagt, hur vi än försöker precisera det.

En hjälp på...

Skrivet av ingenperson, 2011-01-08

Visa hela (0 kommentarer)

***

Om vi kallar det kunskap att vara medveten om det här som händer nu, måste vi säga att kunskapen inte är reducerad till ratio, till personens bearbetning av det levande, att den är enkel och obearbetad, att den är ett fält som vi inte kan göra till egots värld. Thomas Aquinas skrev mycket om denna del av människans kunskap och kallade den änglalik eller övermänsklig.

Det finns något rimligt i detta som Thomas säger. Vår högsta kunskap i detta levande nu är för öppen för att fattas av oss. Den är änglalik genom att vara för enkel för oss, för stor för oss, för enhetlig för oss, för hel för oss, för helig för oss. En paricipatorisk gränslöshet finns i själva uppmärksamheten på det som nu sker och alltid sker utan tid och utan begränsning till person.

Att kalla det levande ofattliga det-som-sker en mänsklig kunskap är problematiskt. Kanske är det praktiskt att som Thomas ange det som änglars kunskap, fast detta till synes involverar en kunskap om änglar som...

Skrivet av ingenperson, 2011-01-05

Visa hela (0 kommentarer)

***

Ibland hör vi folk skilja mellan två jag, eller två "själv" - ett nu-jag som upplever det vi upplever här och nu. Detta jag kan återuppleva genom minnet, men grunden är upplevelse nu. Det andra jaget är minnets jag, det som tänker tillbaka och bedömer det som redan skett. Senast jag hörde denna distinktion var en föreläsning av Daniel Kahneman. Han beskrev förvirringen och förblandningen av dessa två "själv". En person hade hört en underbar konsert och alldeles i slutet skrek någonting till från något av instrumenten och personen sa: Hela konserten förstörd!! Kahneman menade att han hade fel. Hans upplevelsejag hade haft sin underbara upplevelse; men minnes-jaget ansåg att något inte var så bra med konserten.

En människa som lämnat idén om sin person tycks fokusera på sitt upplevelse-jag, sitt närvarande "själv". Men här sker också en retrospektion - det fanns aldrig någon där tidigare. Dessutom sker en prospektion - det kommer aldrig att finnas någon där. Det är...

Skrivet av ingenperson, 2011-01-02

Visa hela (0 kommentarer)