En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in

op06as bloggis

Cancer

Vad är cancer?
På latin heter cancer kräfta, förr hette det också kräfta här i Sverige.

Ordet cancer syftar till att tumören sakta breder ut sig och sätter sig fast i kroppen. Cancer uppstår när en av våra ca 10biljoner celler börja växa okontrollerat. Cellen börjar dela sig, vilket leder till att det snart finns massor av specialiserade celler. Varje cell är programmerad att kopiera sig själv efter en bestämd mall. Om bara en enda av kroppens celler börja kopiera sig fel kan en negativ knöl, en tumör, uppstå. Tumör är latin och betyder knöl. Oftast tar det väldigt lång tid för en tumör att utvecklas. Den rymmer hela 1 miljon cancer celler då den är en kubikmillimeter stor. För att få reda på att om tumören är negativ eller positiv görs ett prov från tumörvävnaden. Före operation tas ofta en finnålsbiopsi. Då suger en fin nål ut celler från tumören och sedan analysera dem i mikroskop. Tumörer som vuxit länge är oftare negativt artade än dom som upptäcks tidigt.


Bröstcancer
Oftast börja bröstcancer med att en tumör växer i det ena bröstet. Ungefär var tionde kvinna kommer att drabbas av bröstcancer. Att en kvinna får bröstcancer är väldigt ovanligt förre hon har fyllt 40 år. Vissa typer av bröstcancer är ärftliga. Partiell mastektomi är den vanligaste behandlingen av bröstcancer, då tar man bort den del av bröstet som är nödvändig. Om man har flera tumörer, måste man ta bort hela bröstet. Lymfkörtlarna i armhålorna opereras oftast bort samtidigt. Risken för återfall efter operation är störst under de första fem åren, men det kan förekomma efter det också. Av dem som drabbats kan mer än hälften botas. Ännu vet man inte säkert vad som kan framkalla bröstcancer, men det finns två kända orsaker:

• Arvsanlag
• joniserade ”radioaktiv” strålning.

Mammografi och bröströntgen är två vanliga undersökningar som görs vid hälsoundersökningar för att hitta tumörer. Efter det gör man undersökningar av cellprover från tumören. Då får man fram om det är bröstcancer, eller någon ofarlig cysta man har.

Behandling
Behandling görs av två orsaker:

• för att bota (kurativ behandling)
• för att mildra smärtan och förlänga livet

Cellgifter är också en vanlig behandling. Cellgifternas uppgift är att döda kvarvarande cancerceller efter till exempel operation. Operation har botat fler cancerpatienter än alla andra behandlingsformer sammanlagt. Även om man behandlas på annat sätt används ofta operation ändå. För att veta vilken diagnos som ska ställas, krävs det ofta att man i alla fall en biopsi för att få ett prov från cancervävnaden. Till behandling är operation förstahandsvalet, om man har en tumör som inte sprider sig allt för mycket. Om man med hjälp av operation lyckas ta bort allt, är chansen stor att patienten blir frisk.

Strålbehandling
Vid strålbehandling används joniserande strålning som verkar genom att molekylstrukturen i cellerna (bland annat DNA) förändas, vilket leder till en kedja av kemiska reaktioner.
Alla celler bryts ner, även normala utan celler, men strålningen är mest skadlig för cancercellerna som förökar sig snabbt. Cancercellerna har också svårare att återhämta sig, därför går det att döda cancercellerna, om man upprepar behandlingen. Behandlingen gör inte ont på något sätt, och tar bara några minuter.

Systemisk strålterapi
Systemisk strålterapi är en ny behandlingsform. Den går ut på att radioaktiva ämnen kopplas till molekyler som letar sig till cancercellerna. Detta provas nu mot vissa former av cancer som spridit sig och bildats dottersvulster.

Nästan alla behandlingar har bieffekter, och en som drabbar många är våra håravfall. Det kan exempelvis drabba den som har fått cytostatika som är ett slags cellgift. Håret växer ut när behandlingen är avslutad.


Övrig fakta
Över 100 svenskar får beskedet att de har cancer varje dag. Varje år dör 100 000 svenskar,
20 000 av dem dör i cancer. Risken för cancer ökar ju äldre man blir. Idag lever ca 260 000 personer i Sverige, som har eller haft cancer. De vanligaste cancerformerna är olika för kvinnor och män. Bland kvinnor är bröstcancer klart vanligast och bland männen är det prostatacancer. De står båda för ca ¼ av all cancer hos respektive kön. Tjocktarmscancer är vanligt bland både män och kvinnor.

Skrivet av op06a, 2006-09-11 09:41

Kommentarsfunktionen är avslagen för detta inlägg.