En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in

op06as bloggis

HIV/AIDS

Varje dag dör cirka 8200 människor i världen. Majoriteten av dessa dör i fattiga länder.
37,2 miljoner människor lever med hiv/aids, 60procent av dessa är kvinnor. Hiv skadar kroppens immunförsvar, tex feber , halsont, svullnad, lymfkörtlar, sår på slemhinnor och utslag. Det kan dröja flera år innan man vet att man har sjukdomen. Hiv/Aids smittar genom sex och blod. Får man ingen behandling snabbt dör man. Har man fått Hiv-infektionen så kommer man få leva med den resten av livet. En Hiv-infekterad person räknas som smittsam även om den fått behandling.

Hiv/Aids kan upptäckas genom ett blodprovstest för hiv eller om den smittade får infektioner på grund av immunbrist. Det finns fortfarande inget vaccin för att behandla sjukdomen, men försök med vaccination pågår. Man skyddar sig mot den genom att undvika att komma i kontakt med viruset via blod eller andra kroppsekret. Person som lägger om sår ska nog använda plasthandskar.

En hiv-smittad kvinna kan ge sitt barn sjukdomen genom förlossning. Tyvärr så finns det ingen behandling till denna sjuk dmen, men däremot finns det effektiva så kallade bromsmediciner som minskar mängden av virus och bromsar upp sjukdomen.
Som leder till att behandlingen till immunförsvaret återhämtar sig helt eller delvis.

De flesta som får behandlingen kan börja jobba och leva sitt liv ganska så normalt.
Tyvärr kan det vara svårt för vissa människor att genomföra behandlingen

En smittat person måste följa de regler som den behandlande läkaren meddelar med stöd av smittskyddslagen. Detta är ett måste för att undvika att sjukdomen spridds.


NÅGRA BRA SKYDD FÖR ATT HINDRA ATT SJUKDOMEN SPRIDS.

Kondom är ett bra skydd när man har samlag.

Personer som hjälper till att lägga om ett sår ska helst använda plasthandskar.

Blodfläckar på tex golv, ska torkas bort så fort so möjligt.

Blodstänk på hud , slemhinnor eller på ögon ska tvättas o sköljas bort så snabbt så möjligt.

www.vardguiden.se/Article.
www.smittskyddsinstitutet.se

Skrivet av op06a, 2006-09-11 09:43

Kommentarsfunktionen är avslagen för detta inlägg.