En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in

CSR - Corporate Social Responsibility

Richard Lium tror att Välgörenhet kommer vara en del av affärsmodellen hos de största företagen i framtiden.

I framtiden kommer företag helt enkelt inte att kunna göra affärer om de inte arbetar något med CSR - Corporate Social Responsibility vilket är ett första steg mot att bygga affärsmodellen på välgörenhet.

Richard Liums internationella snabbväxande Koncern, Lium Gruppen, donerar mellan 50-100% av den årliga vinsten till välgörenhetsorganisationer. Välgörenhet är huvudingrediens i Lium Gruppens affärsmodell. Det är också den främsta förklaringen till Koncernens framgång. Vårt räkenskapsår slutar nu den sista juni. Vi kommer att göra en vinst på
ca 500 000 EURO. I år skänker vi hela vår vinst till välgörenhet.

Lium Gruppen driver egna välgörenhetsprojekt runt om i världen med egen personal. Koncernen hjälper exempelvis till med att ge 4 000 AIDS sjuka barn i Thailand mat och medicin på plats med egen personal. Richard Lium själv hjälper behövande direkt på gatan i olika länder.

Lium Gruppen anställer människor med olika typer av problem som exempelvis missbruk, kriminalitet ect.
Lium Gruppen arbetare vidare med opinionsbildning där slutmålet är att få alla företag i världen som omsätter mer än 1 miljon EURO att donera 10 % av den årliga vinsten till välgörenhet.

CSR - Corporate Social Responsibility börjar de större internationella företagen att titta på just nu och det är en början till att integrera välgörenhet i affärsmodellen.
Om små till medelstora företag börjar arbeta med CSR - Corporate Social Responsibility nu på en gång kommer de att snabbt bli stora företag då väldigt få bolag sysslar med detta menar Richard Lium.

Internationellt har CSR sin bakgrund i FN. CSR kan byta olika saker men utgår ifrån FN:s deklaration om mänskliga rättigheter (1948) och ILO:s1 deklaration om grundläggande rättigheter i arbetslivet (1972).

Ett första steg mot CSR skedde redan under 1960-talet bland företag som hade behov av att ha goda relationer till olika intressegrupper på sina nya marknader. Sedan FN:s möte om den globala miljösituationen som hölls 1972. I Sverige har CSR historiskt sätt haft mest fokus på miljöfrågorna.
Det togs ett till FN-initiativ år 1987 med Brundtlandkommissionen som ledde till agenda 21 och begreppet hållbarutveckling.

Richard Lium blev mycket intresserad av ”Hållbar Utveckling” samma år och började studera ämnet.
Han etablerade år 1989 ett konsultbolag som bl.a. skulle hjälpa företag med att arbeta fram en produktion som harmoniserade bl.a. med begreppet ”Hållbar utveckling”.

The Earth Summit-mötet år 1992 i Rio de Janeiro och bildandet av The Business Council for Sustainable Development (BCSD) var ytterliggare ett steg I denna utveckling.

År 1999 skrev A. Carroll en bok som tog upp CSR.

År 2002 lanserade FN:s nätverksinitiativ Global Compact som kräver att företag stödjer mänskliga rättigheter som bl.a. innebär avskaffar alla former av barnarbete och bidrar till att möte de ekologiska utmaningarna.

H & M hade exempelvis efter detta nätverksinitiativ problem när det visade sig att någon leverantör hade barnarbetare. Richard Lium tror inte att H & M kände till det. De har säkert fått ordning på detta nu.

EU tog år 2001 fram en grönbok som skulle vara ett ramverk för företagens sociala ansvar i Europa.

EU beslutade för ett och halvt år sen att ställa sig bakom grundandet av en europeisk allians för företagens sociala ansvar med målsättning att göra Europa till föregångare i ansvarsfullt företagande.

År 2002 skapade Sverige en nationell strategi för hållbar utveckling.

År 2004-2005 grundades Lium Gruppen och började utveckla en affärsmodell baserad på välgörenhet. Företaget fick naturligtvis inget riskkapital eller lån ifrån de Svenska Bankerna. Richard Lium hade bara några få tusenlappar att satsa i affärsverksamheten. Lium Gruppen blev trots detta snabbt mycket framgångsrikt och expanderade istället fort med egna intjänade medel.

Under år 2006-2007 skrev Veckans Affärer ganska mycket om Gröna företag.

År 2008 skrev ett av världens största revisionsföretag, PWC, boken ”CSR- från risk till värde”.
Lars G Hassel, Professor i redovisning på Handelshögskolan vid Umeå Universitet medverkar i denna bok.

Richard Lium anser att Professor Lars G Hassel är den främsta forskarna i Sverige på CSR utifrån ett affärsperspektiv.

Om jag förstått Professor Lars G Hassel rätt så går det att ta fram en ganska så exakt kalkyl som visar att det går att tjäna pengar på CSR. Professor Lars G Hassel får gärna rätta mig om jag missförstått honom vilket naturligtvis är fullt möjligt säger Richard Lium.

Alla människor som företagen består av födds goda. Alla människor och alla företag vill vara goda.
Människor och företag kan göra en ond handling vid någon specifik tidpunkt längs en livslinjen. Alla kan gottgöra denna onda handling och inte göra onda handlingar framöver. Alla människor på denna fina jord kommer att få ett drägligt liv. Vi kommer vidare att leva i samklang med vårt natur- och djurliv då det inte kommer att gå att tjäna några pengar annars avslutar Richard Lium.

Skrivet av richardlium, 2008-06-17 13:10

Kommentera:

Signatur:
Skriv här:
Vad heter Pippis författare i förnamn (stor första bokstav)?