En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in

Senaste inläggen

Nästa inlägg

2017-03-28 14:30 - arlona
lesson of life?

so while i'm still at my conscience, laughed at, yelled, at, ridiculed and humiliated, this is the time when authors get there best ideas, right?

i've had an on/off relationship with a man who was married as i started dating him. i was basically asking for the shit to happen to me. in my life i cheated, lied, manipulated, and life takes its toll (hopefully that means that trump and lembergs will have their share to pay), so this is me paying for everything i did wrong.

i am a shit person. useless to the world. deeply depressed. waking up just hoping for the day to be over again. i have been in this state since the day i found out my fiancee was cheating on my on a thursday, a few days after we had gotten back from a skiing trip to georgia.

dont blame him, it is my life and my choice. i was a shit person to him, i was mean, rude, sarcastic, ironic, revengeful, once i even stalked him and hit him in the face, that's how much the cheating hurt and that's how long i couldn't get over him.

my depression is only due to my own demons, i have not been able to forgive myself acting out, being weak, being mean, being everything i once thought i was. i have not been good enough for him, and that has become my measurement for my life. what i mean to him. what i am in his eyes. even though sometimes without him, i have felt amazing, epic, loved, cared for, it has all dwindled into oblivion, it has meant nothing, when i recall, that in his eyes i am just a depressed, pathetic peace of shit that has to be dumped.

there is no way of fixing this, and there is no way of me moving on. i have no more power. i don't have time. i don't have the wish or energy to fix it. nor do i want to ask for anyone else's help. i've taken enough of everyone's time to complain. enough with it. i do not wish to live any longer. every day is a torture that is either nourished with his love and belief or destroyed with his doubts and anger. i have become a nothing.

there is nothing that justifies my living. i am very sorry i did not manage my books. i am also sorry i did not manage my translation (but i didnt sign the papers yet).

other than those two things it is just existing. and i am pathetic at that.

thank you.

(1 kommentar, 2017-03-30 00:53)

Nästa inlägg

2017-03-28 14:04 - arlona
thank you world

i was a shit person anyway.

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg

1 proposal (a joke, of course)
2 break ups.
within a month.

and he wonders why i feel like a useless garbage tossed around.

(1 kommentar, 2017-03-28 19:53)

Nästa inlägg

2017-03-24 15:24 - 5ablogg_Rodaberg
Veckobrev v.13

Hallå!

Nu är eleverna nästa klara med sitt grupparbete och sin presentation om de nominerade pristagare i årets World Children Prize, och detta arbete kommer att resultera i redovisningar inför klassen och även för andra klasser under måndagen . De flesta har jobbat kanonbra med detta ganska svåra område. På tisdag ska de rösta på den kandidat som de helst vill ska få WCP pris 2017.

Idag har eleverna börjat redovisa intervjuerna med sina en mor- eller farförälder eller annan äldre person (minst två generationer bort) om vad de åt när de var barn, en tidstypisk måltid eller något som var speciellt. Det har var kul och intressant.

I svenska måste vi bli klara med vårt romanprojekt Monstret, så detta ska avslutas under kommande vecka.

I Engelska sätter vi igång med vår Diskussionsklubb med 5en, både på svenska och engelska. Viktigt att eleverna tar med sig en kortare artikel (om vad som helst) som de kort kan berätta om innehållet för de andra.

Vi har haft en bra övning om attityder och sänkningar med Ulrika på klassmötestiden denna vecka och vi kommer att fortsätta arbeta med respekt och attityder - för det behövs.

Trevlig helg!
mvh
/Lena

Läxor till v.13

Måndag den 27/3
Eng: Ta med någon liten enkel tidningsartikel eller notis

Tisdag den 28/3
Eng: Glosor till stycke 14 i boken
SO/SV: Ha slutfört faktatexten

Ons 29/3
Vara helt klar med Monstret

Tors den 30/3
Ma: Se bifogad matteläxa

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
Nästa inlägg

2017-03-22 22:46 - arlona
lesson of life #38

i'm too old to be irresponsible.

with words. with actions. with anything.

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

Ett ekonomiskt system definieras bland annat av betalningsmedel, ägande och lagar. Historiskt sett kan det sägas, att det ytterst handlar om, hur olika människor under skilda tider tillgodosett sina egna och samhällets grundläggande försörjningsbehov. De senaste 1500 åren har mänskligheten, till stora delar, använt sig av penninghushållning. Tiderna och utvecklingen förändras; ekonomiska system blandas och utvecklas! Vad kan du bidra med till en positiv global ekonomisk utveckling, och du måste alltid utgå från dig själv!
Försörjning, sysselsättning och arbete; För många utgör tiden på arbetet en stor del av ens vakna tid. Vissa ser sitt arbete som ett nödvändigt ont, andra ser arbetet som ett mycket prioriterat livsområde, antingen socialt eller kopplat till sin personliga utveckling. Du som inte arbetar kan ändå fundera över hur du ser på arbetets roll i ditt liv och vad du värderar inom området arbete, rättsliga problem och utvecklingar? Förberedelser till försörjning? Förberedelse för pensionering? Meningsfylld sysselsättning? Med utgångspunkt, från de här gamla frågorna, hur kan du utveckla ditt ekonomiska livsområde? Finns det viktigare frågeställningar man bör använda?

Betonar jag min ekonomiska utveckling tillräckligt i mitt liv? För mycket? För litet?
Är det ett problem för mig att vara omdömesgill i ekonomiska frågor? Händer det att jag frestas att "göra som Svensson gör"? Är jag avundsjuk på mina vänner eller bekanta för deras hem, bilar eller kläder? Är jag stolt över de materiella saker jag tillför min familj? Överskattar jag mig själv för att tillföra mer?
Tillför jag för närvarande min familjs behov på ett tillfredsstallande sätt? Har jag planerat på ett lämpligt sätt för framtiden? Har jag en fungerande budget? Håller vi budgeten? Anpassar vi den till förändrade situationer? Händer det att det blir diskussion om hur pengarna ska användas i familjen? Är jag omdömesgill i mina utgifter? Har jag en tendens till impulsköp? Använder jag vanligtvis mina pengar på rätt sätt?
Sköter jag min personliga ekonomi lika bra som ekonomin på jobbet, i organisationer eller nätverk jag verkar i? Sparar och/eller investerar jag regelbundet? Har sparandet ökat successivt under de senaste tio åren? Sparar eller investerar jag en del av min lön? Är det en lagom stor summa?
Hoppas jag att min ekonomiska situation ska förbättras utan att jag är villig att betala priset? Kan jag öka värdet av mina insatser för mitt företag eller nätverk jag är verksam i? Kommer mina inkomster i så fall att öka, eller blir mitt liv rikare? Har mina inkomster ökat i tillfredsställande takt? Har mina inkomster ökat varje år de senaste tio åren? Förväntar jag mig att de ska öka varje år de närmaste tio åren? Har jag högre lön än jag förtjänar? Mindre än jag förtjänar? Ungefär vad jag är värd?
Sätter jag undan en del av min inkomst för nöjen och avkoppling?
Lever jag i enlighet med mina tillgångar? Är mina utgifter förenliga med mina inkomster? Köper jag ibland saker för impulsivt? Händer det att jag sparar ihop till något jag speciellt gärna vill köpa? Förlorar jag pengar genom att köpa överdrivet mycket på avbetalning? Har jag checkkrediter? Kan alla familjemedlemmar använda dessa? Är det någon i familjen som står för de flesta budgeterade inköpen? Är familjens ekonomiska redovisning aktuell?
Vet jag hur jag ska använda mig av rådande ekonomiska system för att tjäna pengar?
Har jag lämpliga försäkringar? – livförsäkring, hus- och hemförsäkring, olycksfallsförsäkring? Ger mina försäkringar tillräckligt skydd vid inkomstbortfall? Har jag alla försäkringar i samma bolag? Borde jag ha det? Har jag undersökt alla ekonomiska och skattemässiga konsekvenser för alla förmånstagare?
Har jag ordentligt studerat hur andra i min inkomstklass lyckas använda sina ekonomiska möjligheter på bästa sätt? Finns det något av värde i detta?
Är min kreditvärdighet god? Betalar jag mina räkningar i tid? Har detta stor betydelse? Borde jag anstränga mig mer för att bli mer betrodd? Utarbetar jag regelbundet en personlig resultat- och balansräkning? Skulle detta vara värdefullt? Har mina nettotillgångar ökat regelbundet? Är det en angelägenhet för hela familjen att inköp och spendering sker på ett klokt sätt? Är det en person som tar det största ansvaret? Skulle det vara klokt att ändra på den praxis som råder?
Har jag någon som jag rådgör med i försäkringsfrågor? Har jag en ekonomisk rådgivare? En investeringskonsulent? Har jag ett uppdaterat testamente?
Skulle jag klara mina ekonomiska plikter om jag inte kunde tjäna pengar under en sexmånadersperiod? Kan jag förbereda en sådan situation? Om jag av någon anledning inte skulle kunna tillföra medel till familjens ekonomi? Är då någon annan familjemedlem nog informerad för att kunna ta över försörjningen utan allvarliga svårigheter?

(1 kommentar, 2017-03-21 16:54)

Nästa inlägg
bosselagom

Livsområde

Vänner och bekanta, umgänge. Inom det här området ryms ofta väldigt många människor. Från dina närmaste vänner, till släktingar, grannar och bekanta från andra sammanhang. Du väljer själv vilka av dessa du vill fokusera på när du beskriver och tar ut en riktning för området. Det handlar både om hur du vill att dina relationer ska se ut och om hur du vill vara som vän. Fundera över området utifrån frågorna och fyll i dina svar.
Samhället. Vissa människor ser ett samhällsengagemang som en viktig del av sitt liv. De vill aktivt bidra till eller förändra samhället. Det kan röra sig om partipolitiskt engagemang, fackligt arbete eller aktivt medlemskap i någon organisation. Det kan handla om frivilligarbete, att arrangera möten/konferenser eller ägna sig åt välgörenhet. Fundera över området utifrån frågorna och fyll i dina svar.

Reflexioner

Är jag en vanlig person? Är jag socialt sinnad?
Anser jag att etikettsregler är viktiga?
Finns det några sociala tabun som jag såras av eller förkastar?
Är jag allmänt vänlig mot människor och är detta en inre känsla?
Kan andra acceptera mina personliga vanor? Kläder jag mig med lämplig stil och kvalitet?
Är jag omtänksam mot andra ? Håller jag alltid mina avtalade möten? Väljer jag avsiktligt mina vänner? Går jag medvetet in för att skaffa vänner? Har jag olika grupper av vänner? Har jag vänner som delar mina intressen?
Är jag i grunden samma person när jag är tillsammans med de olika vännerna ?Anpassar jag min personlighet för att passa in i gruppen?
Har jag en inre cirkel av nära vänner? Delar jag personliga och intima tankar och problem med dem? Delar de sina personliga tankar och problem med mig?

Anser jag att det är nödvändigt att ha vänner? Förväntar jag mig någonsin speciella tjänster från mina vänner? Törs jag be om en tjänst av mina vänner när jag behöver den? Händer det att mina vänner ber mig om en tjänst? Har jag något emot att göra en tjänst när de ber om det? Erbjuder jag mig att hjälpa, ge råd eller komma med förslag utan att någon bett mig om det?
Lär jag mig något av mina vänner? Har jag vanligtvis respekt för deras uppfattning? Lyssnar jag ofta till deras mening innan jag själv bildar mig en uppfattning? Anser jag att jag berikats genom mina vänner?

Är jag trygg och balanserad i nya och okända situationer? Utgör bristen på balans ofta ett hinder för mig att nå mina viktiga mål?
Kommer jag ihåg folks namn, när jag träffar dem? Ser jag dem i ögonen? Har jag en fast handslag? Ler jag naturligt?
Tycker jag att det är viktigt att tala med en främling? Tar jag någonsin initiativ till att presentera mig själv? Lägger jag vikt vid att känna igen varje person, som är närvarande, när jag kommer in i ett rum?

Är jag övertygande och full av tillförsikt inför en grupp? Har jag lätt att konversera? Kan jag hålla spontana tal? Har jag lätt för att småprata?
Är jag en god lyssnare ? Intresserar jag mig verkligen för det som är viktigt för andra? Är jag intellektuellt nyfiken på sådant som intresserar andra? Beror min grad av uppmärksamhet mot andra på deras sociala status?
Talar jag för mycket tillsammans med andra ? Talar jag för mycket om mig själv? Kritiserar jag personer som inte är nävarande (även vänner, arbetskamrater och chefer)? Talar jag för litet?
Försöker jag ibland leda gruppdiskussioner? Har jag lätt att påverka andra? Har jag lättare för att bli påverkad av än att påverka andra?

Bjuder jag andra oftare än jag går bort? Bjuder jag oftare ut vänner på teater eller middag än de bjuder ut mig Ser jag fram emot parties och bjudningar? Gläder jag mig lika mycket över bjudningar i mitt hem som hos andra Är jag en bra värd(inna)?
Har jag ett bra sinne för humor? Skämtar jag för det mesta om andra? Kan jag skratta lika lätt åt mig själv som åt andra? Kan min sociala konversation sägas vara mer allvarlig än lättsinnig?
Provocerar jag någonsin fram ett samtal om kontroversiella frågor i ett sällskap ? Diskuterar jag någonsin politik? Diskuterar jag någonsin religion? Höjer jag någon gång rösten? Argumenterar jag någonsin? Anser jag att jag är vidsynt?

Ägnar jag mig regelbundet åt sociala aktiviteter? Kommer jag ihåg speciella tillfällen i mina vänners liv (födelsedagar, jubileer och liknande)? Är jag genuint intresserad av hur det går för dem? När det gäller problem? Familjen? Deras barn?
Händer det att jag betraktar människor som medel för att nå mål? Beter jag mig ibland hycklande? Är jag inkonsekvent?

Accepterar jag andra som de är? Gör jag allt för att stå vid mitt ord? Är mina principer beroende av vad andra tycker om mig?
Har jag i allmänhet en optimistisk attityd gentemot det samhälle vi lever i? Är jag ibland cynisk? Är jag ofta likgiltig? Bryr jag mig om det etiska och moraliska läget i världen?
Skulle jag på något sätt kunna betraktas som en social streber? Går jag på för intensivt för att få uppskattning? Bekymrar jag mig för mycket om vilken social status mina barns vänner har?
Har jag förtroende för och litar på andra ? Är jag någon gång misstänksam mot dem? Litar jag på dem på en naivt sätt?
Berömmer jag ofta andra? Uppmuntrar jag dem? Är jag uppriktig när jag berömmer dem?
Händer det att jag avbryter någon som talar? Ställer jag frågor som gör att de fortsätter att tala?
Hittar jag ofta fel på andra? Har jag lätt för att överse med andras fel? Undviker jag ofta människor som jag hittat fel på?
Försöker jag medvetet att bidraga till andras liv? Tycker jag att vissa sociala situationer ger mig mer tillfredsställelse än andra?

Deltar jag i ideella yrkes- eller välgörenhetsorganisationer? Spelar jag en aktiv roll i någon sådan organisation? Ber människor mig att gå med i sådana organisationer?
Händer det att jag kommer med ursäkter när jag ombeds att ta mig an en mindre uppgift för att befrämja en förenings aktivitet? Skulle jag ha kommit med samma ursäkt om jag blivit ombedd att leda aktiviteten? Får jag verkligen ut något av de föreningar jag tillhör?
Finns det andra områden (som inte nämnts ovan) som jag betraktar som sociala aktiviteter? Ser jag mig själv som ledare inom något sådant område ? Skulle jag vilja vara det ?

(1 kommentar, 2017-03-18 13:18)

Nästa inlägg
bosselagom

För en uppdatering, följer här ett antal anteckningar om olika livsområden. För 20 år sedan då dessa funderingar började gro fanns reflexioner inom det mentala, etiska, fysiska, familjens, ekonomiska och det sociala livsområden. Sist jag sammanfattade begreppen var på uppslag 27 och 28, för åtta år sedan. Livsvisdomen har utvecklats och en uppdatering är kanske på plats? Får se om klokheten kan påverkas? Vi börjar med det sistnämnda området, som är det mest lättpåverkade.
Sedan är det bara att fortsätta reflektera ……….

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
Nästa inlägg

2017-03-17 15:03 - 5ablogg_Rodaberg
Veckobrev v.12

Hej igen!

Nu är vårens arbete igång ordentligt och det är ganska mycket att vi har att göra innan påsklovet.
I skrivande stund sitter eleverna och grupparbetar i varsin barnrättredaktion som ska presentera de nominerade pristagare i årets World Children Prize , där de dels ska skriva en egen faktatext om ett barnrättsområde, dels ska de i gruppen göra en gemensam PP-presentation av deras kandidat och dess uppdrag. Detta arbetsområde inom SO/SV kommer att avslutas med redovisningar och att barnen faktiskt får vara med och rösta på den kandidat som de helst vill ska få WCP pris 2017.

I NO har vi börjat arbeta med Matens kemi och elevernas första uppdrag är att göra en intervju med en mor- eller farförälder eller annan äldre person (minst två generationer bort) om vad de åt när de var barn, en typisk måltid eller något som var speciellt och tidstypiskt. Vi kommer att inleda labbar under v.12 när vi nu fått en extraresurs under dessa timmar.
I svenska ska vi börja knyta ihop säcken för vårt romanprojekt Monstret, så denna ska avslutas under kommande vecka.

I Engelska har vi ett nytt projekt på gång med 5en , en Diskussionsklubb där två elever från 5a och två elever från 5en ska diskutera ett visst ämne , både på svenska och engelska. Detta är ett sätt att stärka elevernas språkliga förmåga och få dem att känna sig bekvämare med att faktiskt tala engelska. Detta kommer att kräva viss förberedelse från elevernas sida till måndagarna. De ska ta med sig en kortare artikel (om vad som helst) som de kort kan berätta om innehållet för de andra i deras Diskussionsklubb. Sedan är tanken att samtalet utgår från det samtalsämnet.

I övrigt jobbar vi mycket med attityder och beteende just nu eftersom de har varit ganska stökigt i klassen under senaste tiden och attityderna till både skolarbetet och till varandra har försämrats. Vi kommer att gå in med mer gruppstärkande övningar under klassmötestid , och som sagt jag för en konstant dialog med eleverna om hur deras attityder och beteende mot varandra.

Trevlig helg
/Lena

Läxor till v.12

Måndag den 20/3
Eng: Ta med någon liten enkel tidningsartikel eller notis

Tisdag den 21/3
SO/SV: Ha påbörjat faktatexten

Ons 22/3
Bild: Ha gjort klart skoteckningarna för de som inte blivit klara

Tors den 23/3
NO: Ha med sig intervjun om mat

fredag 24/3
Sv: Ha skrivit klart Monstret.

SO/sv: Vara klar med faktatexten

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg

2017-03-15 22:14 - arlona
me before you

oh why can't you be
happy with me?

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
kexchoklad

2017-03-12 15:33 - kexchoklad
Söndagsdag då!

Sitter på soffan, lyssnar på radio precis blivit klar med disken och så bakade jag kärleksmums men det blev lite kladdig då jag tyvärr la i för mycket kaffe. Vardagsrummet är snart klar, toan är klar bara några detaljer jag måste fixa och sovrummet tar jag sist och snart är tvätten klar också men det är sambon som tvättar.
Nu när solen enda är framme en stund till, så funderar jag på att gå ut med hundarna eller om jag stänger av radion och loollar på netflix istället.
Just det, jag måste laga mat också.
Imorgon är det en ny vecka, med nya möjligheter kanske så går jag en lång promenad till ensjön för jag vill verkligen inte ha finska efter skolan...

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
kexchoklad

2017-03-11 22:35 - kexchoklad
Hänt idag då?

Kom precis hem från att varit på HagaKrog, ser just nu första säsongen av Grimm och äter lite godis från hemmakväll. Idag var det rätt så skönt ute, solen var framme hela dagen och det sägs att solen ska vara framme under hela veckan vilket jag hoppas på. Idag följde jag med min sambo som skulle klippa sig oss frisören, sen gick vi i nästan alla affärer han hittade tre linnen och jag hittade två par jeans och två tröjor. Vi gick också in i en affär, där fanns det härliga doft ljus och spa produkter och jag fick hand massage med fem olika produkter och det finns produkter som ger energi och så finns det för lugnade. Jag funderar på att skaffa mig ett hemma spa, kan skriva mera om dom senare sen för just nu har jag ingen ork att googla fram vad dom nu hette men alla dom här fem produkterna skulle kosta 570kr samman lagt.
Men nu ska jag fortsätta se på Grimm och äta godis, men vad tyckte ni om melodifestivalen och var det rätt låt som kom vidare?

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
Nästa inlägg
Satanen

2017-03-11 02:07 - Satanen
EU

Nästa inlägg
Nästa inlägg
Nästa inlägg
Manduss

2017-03-09 18:21 - Manduss
Tomhet

Vi är vänner på avstånd.
Vad faller i glömska när tiden går?
Jag orkar inte höra av mig så ofta.

När vi alla trodde våren var här
för att stanna
kom snön och du
åkte iväg dagen efter.
Nu måste jag komma ikapp mig själv.

Kroppen gör ont
och hjärnan motstånd.
Så många viljor som ryms
inom en och samma person.
Det är svårt att urskilja
vilken som är viktigast just nu.
Jag vill mest
att du ska komma tillbaka
men det är inget jag kan
ändra på.
Du kommer.
Sen.

Vad tycker jag om att göra?
Se en film kanske.
Det finns inte ro till att läsa.
Måla.
Men allt blir bara dåligt.
Dansa.
Men kroppen säger nej.
Lägga mig ner
och flyga iväg i ett tomt inte.
Försöka släppa
oron och stressen
från alltför många tankar
i huvudet samtidigt.
Känna efter hur en
slappnar av igen.

Varje gång min vilja är
att inte göra nånting
känner jag som att det är
fel på mig.
Måste göra
måste skapa
måste vara,
hela tiden.
Det var någon jag brukade
trivas med som
lärde mig det. Att man
mår dåligt när man
slappnar av, så
det gäller att inte
släppa för mycket.
Inte släppa kontrollen.
Inte släppa känslorna fria.
Vara på gång.
En liten vaksamhet.
Hela tiden.

Nej. Jag orkar inte. Inte det.
Måste göra det som
krävs för att bli trygg.
Säger jag om jag behöver övertala någon.
Vill vara trygg och
göra det som krävs.
Säger jag om det bara är jag som behöver lyssna.
Det vill jag.
Se. Så lätt var det.
Jag vet vad jag vill.

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
Nästa inlägg
Nästa inlägg
Nästa inlägg
Nästa inlägg

Gå ner i vikt med promenader och slipp löpning eller styrkelyftning. En promenad är faktiskt väldigt bra träning och utöver det skonsam mot kroppen. Jämfört med vanlig träning så är det inte alls tungt. Men det räcker inte med en kort promenad. Gå minst någon timme för tydliga påföljder. Du måste dessutom se till att ha ordentliga skor på dig. Promenera inte heller på för svårt underlag. Det har möjligheten att bli lite långtråkigt, var säker på att ha musik eller liknande redo. Då fokuserar du inte på att du motionerar och kan gå längre.

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg

2017-02-24 15:20 - 5ablogg_Rodaberg
Veckobrev v.10

Hej igen!

Nu är den sista skälvande fredagen innan ett efterlängtat och välförtjänt sportlov, eleverna har just slutfört sitt NO-prov om sinnena, och med efter en snabb titt mycket bra resultat. De är så duktiga!
Riktigt bra arbetsro dessutom så här sista dagen innan lovet!

De har också gjort sina So-prov i Geografi där de visade hur mycket de lärt sig om Norden.

Syftet med detta veckobrev är att gå ut med förfrågan om det skulle kunna vara någon/några föräldrar som skulle kunna följa med klassen till Hammarbybacken Fredagen den 10 mars och några som skulle kunna hjälpa till att forsla hem klassen till Odenplan igen. Det är nämligen personalbrist just denna dag och vi behöver vara minst 2 vuxna när vi åker med klassen. Hemresan kommer att vara runt 13.00.

Maila gärna mig om det någon som skulle kunna och ha lust med detta!

Ha nu ett kanonbra sportlov!!
Solen skiner nu och det är kallt så det börjar ju lovande!

Hälsningar
/Lena

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
Nästa inlägg

there is love that is the "hard love" - it teaches us lessons about who we are and how we need or want to be loved.

i had that an i've learned more about myself in the past years than i have in what seems a lifetime. there are many lessons i will take on in the future and many things to change about myself in the time to come.

1) cut the male friends. i grew up as a tomboy, the lack of boobs and girlfriends made me the perfect football partner in the yard until the age of 14. i've always felt comfortable around boys, but i never noticed hot hurtful it can be to my partner. i still want to have intelligent and fun conversations, without the charmed smiles, flirty remarks and being inappropriately close. that's just immature. i will never hurt my significant other with this.

2) building confidence. i've been relying on other people's opinion of who i am and spending way too little time on my own with my own interests and hobbies. sometimes it seems i've done things only to impress others and keep the illusion of who i am but that is only somewhat true, sincei actually do all those things i claim i do, but it has been a hectic time and i'm still perplexed of what's what. so the next month's will be spent to find myself, develop my hobbies and interests.

3) being myself. i honestly don't understand why anyone ever wants to spend time with me, so i've often tried manipulating people into doing that by creating an illusion. i've also manipulated boys into being with me by playing what could be their "perfect girlfriend" in fear no one could ever love me for who i am (and feeling miserable the whole relationship, since it feels like i've forced someone to be around me). i'm done with that. from now on, i will never make the first move, i am letting everyone go, and will only spend time with the people who ask me. if they choose to ask me out (girls or boys) - i'll know they truly want it, no strings attached. i might die alone (but calm), but it's better than living in fear.

4) loving myself. i still feel like my life has no value. i don't know how to change this. all i can do is to try to make the best of the moments God has given me and be good to people around me.

with hard work, supportive friends, music, gym, travelling and time (foremost), i will make the mature changes in the personality. it's either this or keep living in the illusions. and i'm done with those. there's nothing to lose.

i've lost all ego.
and i have no confidence.

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
Nästa inlägg

2017-02-20 16:02 - 5ablogg_Rodaberg
Veckobrev v.9

Hej,

Här kommer ett kort brev om vad som händer den här veckan och info om den kommande Friluftsdagen efter lovet.

Temadag "Hållbara relationer" på torsdag den 23 feb
På torsdag har vi en schemabrytande dag med tonvikt på relationer. Vi kommer att arbeta praktiskt och jobba över klassgränserna.
Eleverna börjar 9.00 och slutar 14.00

NO-prov på fredag den 24 feb
I fredags fick eleverna en utskrift av de instuderingsfrågor som de jobbat med tidigare under NO:n.
Det är bra att utgå från dessa. Ett annat bra tips är att träna fakta med Elevspel.se , välj Biologi och sedan Våra sinnen. Ett annat bra tips är att försöka förklara muntligt hur något går till.

Friluftsdagen i Hammarbybacken
Denna kommer att äga rum Fredagen den 10 mars, alltså veckan efter sportlovet.
Samma tider gäller och samma instruktioner som tidigare.

Ha ett skönt sportlov!
önskar
/Lena

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg