En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in

Senaste inläggen som handlar om >

bosselagom

2009-05-27 07:23 - bosselagom
E kassa

Bra förslag, att införa en statlig och obligatorisk ”a-kassa”. Men låt den få ett rättvisare namn, ersättningskassan till exempel. Här finns mycket att lära sig av F kassans misstag av ekonomimissbruk och girighet (både av bolag och kunder). Den stora frågan är ju bara vad man skall ha presterat och vad man tjänstgöra (jobb, arbete, sysselsättning, tjänst) med för att få bidrag.
Signalen till latmasken måste vara klar och tydlig.
Och det måste vara meningsfullt!

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

2009-05-25 10:52 - bosselagom
Maktgirighet

Behåll och utveckla EU till vad meningen en gång var; FRED!

Bekämpa giriga makthavare! Grunden till alla mänskliga sammanslagningar är i grunden (även om mikroskopiskt liten ibland) god, men utvecklas tyvärr alltför ofta till något maktgirigt nätverk som utvecklar terroristiska verksamheter. Detta ligger ju i den mänskliga naturen, och varför skall vi, i en civiliserad värld, inte kunna förstå och utveckla denna till något positivt.

Sunt förnuft och logiskt tänkande är några ingredienser.

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

Vad är alternativet till EU? Att sitta i ett rådslag medan ett EU-land begår inbördeskrig? EU är kvar för att stanna och utvecklas, till den union som klarar av att behålla fred i Europa. Unionen är långt ifrån färdig, och behöver all hjälp vi kan få från demokratin. Det är med konstruktiv kritik invånarna kan forma ett hållbart samhälle. Tyvärr måste det tas i med ”hårdhandskarna” och skaka om vissa vilseledda människor (både de som leder och de som blir ledda). Den där kolossen i Bryssel behöver skakas om ordentligt, men tänk om alla dessa ”pratare” hade släppts ut och stamfejderna hade börjat på nytt. Det är nog bra att ha dom på en plats.

Ändra ”slopa” till ”utveckla”

(1 kommentar, 2009-05-24 07:10)

Nästa inlägg
bosselagom

2009-05-15 08:11 - bosselagom
Sverigetalibanerna

Något parti påstår sig vara demokratiskt utan egentlig kunskap om vad demokrati står för. Kanske borde ändra namnet till motsvarande ”Taliban” eftersom den medmänskliga vilsenheten skiner igenom målsättningen.
Talibaner kan man ju förstå, eftersom de fortfarande lever och tänker som grottmänniskan gjorde (påverkad av civilisationens maktgirighet), men att människor i en civiliserad kultur kan ge uttryck för nazistiska påstående, det är en tillbakagång.

Men det är ju klart, saknar man vardagsmakten får man ju ta åt sig andras "sjuka" makt i stället.

Lev väl!

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

2009-05-11 10:43 - bosselagom
Vardagsmaktföretaget

En vision för 20 år sedan såg ut så här; Ett företag där produktionsresultatet ständigt följs av alla medarbetare via webben och en storbildsskärm. Informationen visar vad var och en gör i vinst/lön för sin insats (där olika faktorer har medverkat till en personlig koefficientsiffra). Företaget drivs som ett team (teamkänsla istället för lagkänsla ersätter vinna-vinna med personligt ansvar). Insatsen (jobbet, tjänsten) görs också som en amortering.
Har sett tankegångarna i vissa företag, men uppfostran har ständigt lett till lagarbete (där den ”starkaste” vinner). Kanske media skall börja leta efter scoop ibland teamverksamheter för en positiv påverkan.

(2 kommentarer, senast 2009-05-11 21:30)

Nästa inlägg
bosselagom

2009-05-10 13:43 - bosselagom
Dangerevolution

Det är helt möjligt att när fan läser ”Das Kapital” eller ”The Audacity of hope” (och inte nog med det – han läser världens religiösa skrifter och kör det i assistenten) får fram samma resultat. Biologisk och social evolution, liksom metilering, uppträder sakta och omärkligt slumpmässigt. Den sistnämnda tyvärr manipuleringsbart men ändå omöjlig att förhindra. Revolution och religion är bra alternativ om det används med sunt förnuft (vilket fan inte äger). Ta åt sig den som kan.
Snusförnuftigt

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

2009-05-09 09:53 - bosselagom
Empatistyrka

Det är viktigt att kunna göra uppehåll i värderingar, men då det sker bör man tänka på empatistyrkan före och efter; - Ha ett periferiseende vid värdering och försök se idén, eller utvecklingsförslaget, från grunden. Gå igenom problemet och se det genom medmänniskors, även motståndares, ögon. Ställ krav på vad Du och dina ledare lägger sin tid, energi och pengar, och handla Nu. Men, till syende och sist, se livet som ett levande dokument och använd sunt förnuft (Jaha, vad blir det av det då?).
Bolvan

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

2009-05-08 08:25 - bosselagom
Ängsvisionen

Vad skall man göra med den vattensjuka ängen, vinterparkeringsplatsen och marknadsplatsen (ett och samma område på 10.000 kvm). Jo, man kunde bygga ett tak över det, och använda det till fortsatt parkerings- och marknadsplats. Men även till el-go-kart-bana, upplageplats för jordbruksprodukter (säsongsbetonat) m.m. Kan kanske vara värt att satsa på då solfångare för elproduktion kan bära sig. Får se om visionen är verklighet 2050?

(1 kommentar, 2009-05-08 16:31)

Nästa inlägg
bosselagom

2009-05-04 06:54 - bosselagom
Ogirigt

Giriga ekonomi och …..-ism –reportrar är en av de bästa mediciner i en demokrati. Att gräva efter ”blunder-lik, levande som döda, är att få fram oförfalskade sanningar. Men Du behövs även här som granskare, för ”o”-et kan vara vinklat. Du Svensson, med självinsikt, går inte på vad som helst, Du tar in ”medicinernas” utsago in i Din empati och kärlek till livet, innan Du tillgodoser omvärlden med Dina åsikter (positiv återvinkling).
- för övrigt anser Bolvan att det är dags för ekonomigiriga personer att återbetala sin skuld, vilket kan vara ett steg i rätt riktning att dämpa övrig girighet (och skuldkänslor etc.).

Kontrollera dig själv, så behöver Du inte bli kontrollerad av andra!

(2 kommentarer, senast 2010-01-16 07:11)

Nästa inlägg
bosselagom

2009-04-30 07:31 - bosselagom
Olat

Den som är olat, kan ha olaten att stödja andra utan kompensation. Sådana personer är berättigade till någon form av samhällsarvode (Till skillnad från många karriärpolitiker). Något sådant måste väl växa fram då övervägande delen av samhällstjänster inte ger några intäkter och skatteinkomsterna är otillräckliga. Och nu är det ju så att även den svårast handikappade kan uträtta mer än den late medborgaren. Samhällsstrukturen uppmuntrar tyvärr till lättja. Och engagemang för ökad välfärd, utan tärande, bör uppmuntras. En lat person saknar självinsikt, skiter i andra och sköter sig själv (och dessa tär på samhället), så medborgare med egenmakt, självkänsla och frihet bör premieras i framtidens samhälle.
Bolvan

(1 kommentar, 2010-01-16 09:03)

Nästa inlägg
bosselagom

2009-04-29 17:17 - bosselagom
Otröst

Vissa händelser här i livet går helt enkelt inte bara att få tröst för. Konsten att försona sig med en del olyckliga händelser i livet finns hos personer med självinsikt. Det sägs att man lär sig av misstagen – ja men misstagen som är oförutsägbara och oberättigade har alltid sista utvägen i ett eget försonande. Och finns det en god balans i det andliga livsområdet kan det hjälpa.

bara funderingar

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

2009-04-28 07:04 - bosselagom
Emorgontidningen

Jag vill inte ha tidningen i papper längre. Nu vinns t.ex. http://edn.dn.se/idag/nyheter/page1.htm
Och det är ett rätt steg i riktningen av den visionen. Men nu vill jag också ha den så enkelt utformad så att motståndaren också skaffar den, en lätt skärm i tidningsstorlek, med några tydligt markerade knappar att ladda hem, öppna, lyssna på textuppläsning och förstora sidor. En enkel variant som kan medfölja prenumerationen av media.
Om denna nya mediatyp får fotfäste, kanske också pappersanvändandet kan börja minska och elektroniska bokläsare får en renesans.
Vilket stöd för u-landsutvecklingen kunde inte detta bli.

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

2009-04-26 08:04 - bosselagom
Yngelpåverkning

Action, otrygghet, ekonomi, omvända jantelagen blandad med jantelagen, den förändrade manliga och kvinnliga kreativa olikheten, media, mobbing och psyket är faktorer som påverkar ynglingar i dag. En del blir starka, andra svaga och några blir våldsmän i prydlig utstrålning. Förr var det sexualiteten som förenade våldsmännen men det verkar ha en underordnad betydelse idag. Men det visste vi ju redan, eller hur.
Soft activation

(1 kommentar, 2009-04-26 10:40)

Nästa inlägg
bosselagom

2009-04-25 06:58 - bosselagom
Informationsflödet

Flödet av information är förvillande och upplysande för oss, men man kan ju inte ständigt vara på sin vakt. För det är ju i grunden andra områden vi har uppfostrats till att vara vaksamma mot. Flickor har fostrats av en av kulturen formad lag (bl.a. jantelagen) och killar i en mer omvänd oskriven lag (killar är mer värda än tjejer). Samtidigt trycker jämställighetsivern på att tjejer skall vara mer framfusiga och fatta snabba beslut, medan killar skall vara mjukisar och tänka mer på helheten. Det är naturligtvis (eftersom det är mot naturen) mycket svårt att få detta att gå ihop matad av action-media (som är den nya tidens sagor och sägner). Flera olika andligheter konkurrerar med varandra och informationssamhället fortsätter att konkurrera ut det ”gamla” som då måste komprimeras för att få plats. Vem vet bäst? – och för övrigt tror jag inte det räcker med att byta identitet – det behövs individuell utveckling – allt kan inte regleras (som i religonen).
Det positiva i det hela det är att människan har en enorm outnyttjad potential, så det finns hopp!

(1 kommentar, 2009-04-25 22:50)

Nästa inlägg
bosselagom

2009-04-23 07:47 - bosselagom
Nyhetsglömt

Vad hände för en månad sedan? Volvoledningen sänkte sina löner och SE bankens ledning fortsatte att bättra på sina inkomster. Coop i Skåne började köpa mjölk från Småland och skånemjölken började forslas till Danmark. Ja, visst blev det lite gnäll. Men i dag verkar de nyheterna vara glömda. Och det är ju mänskligt, eller hur….pengarna tycks vinna i långa loppet ändå … och det är ju så vi betalar för oss … eller hur… Bolvan fortsätter att fundera.

(1 kommentar, 2009-04-23 14:19)

Nästa inlägg
bosselagom

2009-04-22 15:07 - bosselagom
Skumlsning

Att våga hoppas, In Defense of lost Cause och Das Kapital är jobbiga böcker att läsa för en obildad och kreativ person. Som den bekväme läsaren Bolvan är, får han bara grepp om cirka 50 % av innehållet. Det blir inte riktigt som när fan läser bibeln, för valda intressanta uppgifter omsätts till vårt eget förhållande med stor ödmjukhet och självinsikt.
Det blir ju så även när man skummar igenom nyheterna. Man tar åt sig rubriken och inledningen, och kanske något ord som faller en i smaken. Ta t.ex. ” Bilindustrin: Skroten är inte lösningen. ….Europas bilindustri .... och så går funderingarna över på vad man har reflekterat tidigare om, det där med hybrid/el – motorpaket …se Automobilindustrien http://nya.bloggis.se/bosselagom/89942

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

2009-04-21 07:36 - bosselagom
Ungdomsarbetslösheten

Satsa i kristider, satsa även på politiska reformer som gör oss bättre rustade för nästa kris. Vi har idag en bättre grund att stå på än någonsin, och den kan bli bättre. Vi har hög ungdomsarbetslöshet även vid goda tider och den bör kunna få den största prioritering nu. Gör det enklare att anställa och avskeda i samförstånd. Utbilda och träna med vardagsmakt som grundbult. Skapa nya jobb i servicesamhället (jobben i industrisamhället, och till viss del även i kunskaps- och informations- samhället, har ju automatiserats bort).
En fortsättning med att förnya skattereform och att sammanföra våra trygghetssystem till en enhet är positiva utvecklingstrender i dag. Och det är inte bara trygghetssystemen som skall få en helhet, utan även samhällets ekonomisystem - ett servicesamhälle kan aldrig finansiera sig själv, såsom industrisamhället gör. En annan ”Bosse lagom” gjorde, vid förra lågkonjunkturen, en berömvärd insats. Hoppas en annan kan ”Borga” för en bättre framtid nu.

Politiker! Låt oss få känna av mer uppriktighet, fasthet och sunt förnuft inom politiken

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

2009-04-20 15:02 - bosselagom
Millionprogram

Nya millionprogram i ny tappning, som tar lärdom av de gamla satsningarna. Varför inte mångskalighet i en virtuell nätverksplanering där tänkta och intresserade grupper bygger sitt samhälle innan den fysiska planeringen börjar. Deltagare i alla åldrar där alla samhällsfunktioner planeras virtuellt i IT-nätverk. Kommunerna erbjuder virtuella områden på karta, som kan ha möjlighet att bli realistiskt.
En idéstart av ett nytt projekt

Politiker! Låt oss få känna av mer uppriktighet, fasthet och sunt förnuft inom politiken

(2 kommentarer, senast 2009-04-20 18:37)

Nästa inlägg
bosselagom

2009-04-13 07:31 - bosselagom
Vördnadssexualitet

Denna känsla av allt från frihet till skuldkänslor som sexuellt styr varje människa, från passiv handling till tvångshandling, behöver självtillit i sin utformning. Är lagom sunt förnuft det bästa, så är det här det kunde behövas med en stor gemensam vördnad för den sexuella intimiteten.
Det är mot naturen, men kunde man styra sexualiteten, när den kommer på villovägar, så skulle det vara till stor hjälp …. Oohps—där sade jag emot mig själv .. det finns ju stora grupper som försöker styra sexualiteten genom omskärelse (läs könsstympning) bara för att tolkningen av någon skrift har satt dom på villovägar.
Och när jag ändå har sagt det, så anser jag att kemisk kastrering skulle hjälpa många sexualförbrytare till ett värdigare liv (deras handling kan i många fall anses som onaturligt).

Bolvan

(1 kommentar, 2009-04-13 12:07)

Nästa inlägg
bosselagom

2009-04-11 08:34 - bosselagom
Ande

Finns det någon verkligt sann ateist? Och alla som inte kallar sig religiösa? Är dom ate-religa? Kalla det vad man vill, men det andliga livsområdet skall hjälpa människan att uppskatta sin egenhet, och att vi gör detta tillsammans. Men här gäller ”lagom”. Blir det för mycket blir det fanatiskt, och blir det för lite blir det tomt och innehållslöst som monologen säger. Man kan fylla det med vad man vill, det berör ju bara dig själv. Men blir det för fullt rinner det över och riskera skada andra människor; Det är väl så att får man inte fram det man vill ha sagt med enkla ord, så tar man till gåtor och andra grepp. Och det har man verkligen lyckats med i religionen. Därför är det viktigt att lyssna på all sorts dravel, för att kunna stoppa det i rätt tid innan sunt förnuft försvinner. Och det är ju det världsordningen handlar om, fred!

(2 kommentarer, senast 2009-04-12 12:34)

Nästa inlägg
bosselagom

2009-04-10 07:58 - bosselagom
Frustration

Varför blev det inte alltid så som visionen beskrev . jo, kreativiteten lade sig i dagdrömmarna! Inget att göra åt? Jo, mycket – fortsätt att vinkla projekt, så , av hundra infallsvinklar kanske en lyckas (det är ju ändå bara ord). Brainstorming kan var och en, som har lite energi över, göra för sig själv. Och när förslaget verkar ha lite sunt förnuft i sig, släpp ut det. Men visst, ibland är man inte kompetent tillräckligt – som för 25 år sedan, då jag skissade på ”folkdatorn” och försökte få omgivningen med på att det är möjligt att producera en enkel laptop för 2-3 tusen kronor (en vanlig kostade då 25 000 kr). I dag finns den ( Indien för 2-300 kr, USA för 1000 kr och Sverige för 2-3000 kr (om den slår igenom)). OK, man får väl bida sin tid.

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

2009-04-09 08:24 - bosselagom
Barnkupering

I Sverige är hundar mer värda än människor! Att kupera svansen på hunden lagstiftades det om, och lagen hjälpte med en gång. Men för barn (både flickor och pojkar), som tvingas göra omskärelse, finns det tydligen ingen lag som hjälper. I ett annat land, där hundar anses vara bland de lägst stående varelserna, behandlas ändå barnen värre än hundar. Människan är född att vara som naturen skapat den.

(2 kommentarer, senast 2009-04-10 19:00)

Nästa inlägg
bosselagom

2009-04-08 10:26 - bosselagom
Drömmar

Den mänskliga kreativa arten har väl drömmar för att minska betydelsen av den bistra verkligheten, kan man tycka (även om det, naturligtvis, är hjärnsubstansens sätt att fungera); Den rike drömmer om den sanna verkligheten – den fattige drömmer om den förmänskligade enkla rikes verklighet. Alla strävar efter en självtillit som kan hjälpa. Drömmar som är berörda av och som berör människans alla livsområden. Drömmar, om etiska principer som kan minska girigheten, baserad på rätt balans mellan våra konkurrerande värderingar.

Dagdrömmar, narkosdrömmar och sömndrömmar.

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

2009-04-05 10:24 - bosselagom
Okommunikation

Vi citerar en mening från kursen i personligt ledarskap; Tänk dig att du säger till din dotter; "jag vill att du diskar i dag." Hon hör vad du säger och förstår vad du menar. Men nästa dag är det fortfarande inte gjort. Då har du egentligen inte kommunicerat, ett exempel på obra kommunikation.
Sak samma inträffar då man läser information och tolkar det ”som fan läser bibeln” Och så blir det att sekter och fraktioner uppstår, blandas ihop och nya visioner kommer. Nya ledare uppstår för att övertyga sina medmänniskor i vad de tycker är rätt och riktigt. Orden och meningar får makt som omsättes i fysisk handling och blir mantra i medmänniskors sinne. Makthavaren får större ekonomi än medmänniskorna och blir naturligtvis girigare för att inte förlora. Och ord och meningar blir ”ett folk” …. ? Kan det vara så jäävligt …..? bara för att jag frågade min dotter om hon ville diska ….?

(1 kommentar, 2009-04-05 10:27)

Nästa inlägg
bosselagom

2009-04-04 07:47 - bosselagom
Svårmod

Vad har livet för mening? Varför kommer uppgivenhet utan mening? Sök svaret i psyket och var mentalt förberedd. Kanske det hjälper med att plocka fram ”ilagen” , jantelagens motsats. Outtalade svar – svar som inte finns kan det andliga hjälpa till med, även då lyckan finns. Life is up and down – det hjälper mot tristessen. Budskap; var nyfiken utan värderingar.

Bolvan

Och efter funderingen upptäcktes bl.a. Dn artikel om melankoni som är intressant i sammahanget;
http://epaper.www.dn.se/DNet/e-paper/20090404/kultur/21307639.htm

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

2009-04-01 11:25 - bosselagom
Oadaptiv

Är det arbetet eller fritiden som är meningen med livet. Svensken lever för arbetet (med undantag för en och annan norrlänning) medan man i andra kulturer arbetar för att leva. För att leva måste man äta och för att äta måste man arbeta! Försöker man utveckla det påståendet blir frågan oftast abstarkt.
Letade efter ett negativt laddat ord, för motsatsen till ”adaptiv” i någon tanke jag hade för några veckor sedan. Ja det var inte så att jag letade aktivt efter det, men så idag kom det bara; dysfunktionell. Begrepp som man egentligen kan blanda in både i familjen, företag och inom övrig kultur. Det är väl oftast så att för att bli av med ett dysfunktionellt tillstånd, vill man gärna göra ett bokslut. Men det är svårare gjort än sagt. Och man kan, till exempel, ställa sig frågan då det gäller en enskild person; Går det att utveckla något positivt i en blandning av Dysfunktionell och Adaptiv (förändringsbenägen) kultur?
Om man vuxit upp med psykisk eller fysisk misshandel, missbruk, övergrepp eller andra problem som gjort uppväxten dysfunktionell, kan personen förändras om man, med egenmakt, lyckas ta sig in i en Adaptiv kultur. Vilka varningssignaler skall vi sätta upp som mål då tillbakagång hägrar? Det finns, från ett enskilt problem, många gemensamma nämnare även för samhället och företags liknande problem. Det gäller att hitta den unika konsten att gå vidare då boksluten tenderar att bli ofärdiga.
Ett ventilerande, som man kanske inte blir klok på i första hand.

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

2009-03-27 09:43 - bosselagom
Rangordning

Nu skall vi vända upp och ner på några nutida statusinställningar. Ta till exempel chauffören, som för 50 år sedan ägde en lastbil, jobbade 12 timmar 6 dagar i veckan och försörjde en familj. Åkeriägaren tjänade mer pengar än vad som gick åt till familjen (eller så svalt dom kanske pga. chufförens girighet), köpte fler lastbilar och anställde chaufförer, tjänade ännu mer pengar (det blev ett behov) och satsade pengarna på lotteri (läs aktier), vann och bildade bolag, blev direktör och satsade ännu mer på lotterierna (som nu var ”luftpengar”, alltså inget faktiskt klirr i kassan). Chaffisen i företaget var nu den lägst betalda i hela koncernen, som fick jobba maximalt, och med traktamente, för att kunna försörja halva familjen. Någon ville ha ut sina satsade pengar ur aktiebolaget (som var luftpengar) och det blev ekonomisk kris. Och nu ville direktören ha hjälp av Chaffisens inbetalda skatter för att kunna åka omkring med tomma lastbilar.
Chauffören, som har ett stort självförtroende, tror fortfarande på att ”on the road again” är det som betyder frihet. Kvinnan som lever ihop med chauffören, har också ett stort självförtroende eftersom hon jobbar heltid. Dom har bestämt att deras barn inte skall få det som dom har det, utan tvingar pojken leka med dockor och flickan skall minsann leka med lastbilar, dom skall bli jämställda! Och ingen av dom har egentligen någon egen makt/empowermakt!

Bolvan

(3 kommentarer, senast 2009-04-14 20:16)

Nästa inlägg
bosselagom

2009-03-26 07:01 - bosselagom
Lagompredikan

Trygghet känner människan då hon kan älska alla människor oavsett bakgrund och ras. Att förmå detta är vårt arv till den framtida mänskligheten. Etnisk renhet är inget att eftersträva, vi är alla lika, även om vardagen visar motsatsen.

Ditt ursprung verkar kanske inte så viktigt i dag, men en dag kommer, då du vill söka dina rötter - inte för den etniska bakgrunden – utan mer för att finna dig själv. Och då Du har hittat dig själv, och du har ett starkt inflytande över dig själv - Då du vill hitta den gamla generationen av gener som har gjort dig och din kropp till vad den är idag. Så stöd människor som har intresse av att dela och främja vårt kulturarv. Fira med dem i vår kulturella gemenskap.

Du kommer att lära mycket av historien om dina förfäders leverne, och du kommer att se att det finns olika sätt att leva. Gå vidare och leva livet i dag där vi alla är samma människor om vi lever i fred, - Och hjälp alla som vill främja den. I en civiliserad värld kan alla grupper leva tillsammans, eftersom den moderna människan ger sina efterlevande kunskaper från våra anfäder om att det går att dela våra liv med vänner med olika etnicitet. Det är ett sätt att göra människors liv starkare, eftersom alla vet att extrem renhet kommer att göra mänskligheten mycket svagare. Men befolkningen måste blanda sig bara genom sin egen vilja. Och mycket dåliga exempel i historien är när husbonden skulle ha den första natten med bruden, när Tito tvångsblandade etniskt människor på Balkan och Hitlers dröm om den rena ariska arten som man försökte att genomföra. Varför är prostitution det äldsta yrke på jorden, om inte för att blanda den mänskliga arten, etc..etc ….. Vi måste kunna utveckla detta till något positivt, i vår civiliserade värld, med att ständigt ventilera var pusselbitarna skall läggas.

Bolvan
P.S. Börja med Dig Själv, genom Personligt Ledarskap, så att Du kan få egenmakt. En kurs i det hittar Du på min andra Blogg; http://blogg.aftonbladet.se/26998/ (Empowerment i länkarna ) D.S.

(1 kommentar, 2009-03-30 20:12)

Nästa inlägg
bosselagom

2009-03-25 06:24 - bosselagom
Moralkriminellt

Anser att det är kriminellt att ta emot och ge ut högre lön, arvode, pension, bonus eller annan ersättning motsvarande stadsministerns månadslön finansierat av skattemedel. Det är oskäligt och omoraliskt att ta pengar ur oskyldiga skattebetalares satsade medel, medel som är tänkt att gå till vård och utbildning. Ingen enskild människa kan vara värd de enorma summor som bra journalistik gräver fram ur garderoberna i dag.

Bolvan

(2 kommentarer, senast 2009-03-26 07:19)

Nästa inlägg
bosselagom

2009-03-24 18:54 - bosselagom
Kulturkvalitet

Alla kvalitetsbegrepp som skapades under förra lågkonjunkturen hänförde sig till produktionsindustrin. Klart, det handlar ju om att tjäna pengar. Men mot slutet började det komma, typ ISO 9022, som handlade om människors ”känslor”. Trots det blir resultaten fortfarande omänskliga, kanske mest för att de flest ser detta som struntsaker. Varför då inte använda ett mänskligare kvalitetsbegrepp, en kvalitetssatsning på det kulturella. Skapa ett Q för vardagsmakten, vård, utbildning och övrig kultur. Tänk vad integrationen av utlandsfödda skulle tjäna på detta. Våra invandrare är ambassadörer för ”svensk” demokrati. Det finns många misslyckade integrationsprojekt i Sverige, (som t.ex. i den lantliga idyllen Kristianstad där man föredrar att invandrade läkare och lärare utbildas till truckförare) som är i behov av analys och utveckling. Det här handlar om mänsklig produktion.

Bolvan

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg