En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in

Senaste inläggen som handlar om Partioberoende

bosselagom

2009-05-27 07:23 - bosselagom
E kassa

Bra förslag, att införa en statlig och obligatorisk ”a-kassa”. Men låt den få ett rättvisare namn, ersättningskassan till exempel. Här finns mycket att lära sig av F kassans misstag av ekonomimissbruk och girighet (både av bolag och kunder). Den stora frågan är ju bara vad man skall ha presterat och vad man tjänstgöra (jobb, arbete, sysselsättning, tjänst) med för att få bidrag.
Signalen till latmasken måste vara klar och tydlig.
Och det måste vara meningsfullt!

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

2009-05-25 10:52 - bosselagom
Maktgirighet

Behåll och utveckla EU till vad meningen en gång var; FRED!

Bekämpa giriga makthavare! Grunden till alla mänskliga sammanslagningar är i grunden (även om mikroskopiskt liten ibland) god, men utvecklas tyvärr alltför ofta till något maktgirigt nätverk som utvecklar terroristiska verksamheter. Detta ligger ju i den mänskliga naturen, och varför skall vi, i en civiliserad värld, inte kunna förstå och utveckla denna till något positivt.

Sunt förnuft och logiskt tänkande är några ingredienser.

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

Vad är alternativet till EU? Att sitta i ett rådslag medan ett EU-land begår inbördeskrig? EU är kvar för att stanna och utvecklas, till den union som klarar av att behålla fred i Europa. Unionen är långt ifrån färdig, och behöver all hjälp vi kan få från demokratin. Det är med konstruktiv kritik invånarna kan forma ett hållbart samhälle. Tyvärr måste det tas i med ”hårdhandskarna” och skaka om vissa vilseledda människor (både de som leder och de som blir ledda). Den där kolossen i Bryssel behöver skakas om ordentligt, men tänk om alla dessa ”pratare” hade släppts ut och stamfejderna hade börjat på nytt. Det är nog bra att ha dom på en plats.

Ändra ”slopa” till ”utveckla”

(1 kommentar, 2009-05-24 07:10)

Nästa inlägg
bosselagom

2009-05-11 10:43 - bosselagom
Vardagsmaktföretaget

En vision för 20 år sedan såg ut så här; Ett företag där produktionsresultatet ständigt följs av alla medarbetare via webben och en storbildsskärm. Informationen visar vad var och en gör i vinst/lön för sin insats (där olika faktorer har medverkat till en personlig koefficientsiffra). Företaget drivs som ett team (teamkänsla istället för lagkänsla ersätter vinna-vinna med personligt ansvar). Insatsen (jobbet, tjänsten) görs också som en amortering.
Har sett tankegångarna i vissa företag, men uppfostran har ständigt lett till lagarbete (där den ”starkaste” vinner). Kanske media skall börja leta efter scoop ibland teamverksamheter för en positiv påverkan.

(2 kommentarer, senast 2009-05-11 21:30)

Nästa inlägg
bosselagom

2009-05-04 06:54 - bosselagom
Ogirigt

Giriga ekonomi och …..-ism –reportrar är en av de bästa mediciner i en demokrati. Att gräva efter ”blunder-lik, levande som döda, är att få fram oförfalskade sanningar. Men Du behövs även här som granskare, för ”o”-et kan vara vinklat. Du Svensson, med självinsikt, går inte på vad som helst, Du tar in ”medicinernas” utsago in i Din empati och kärlek till livet, innan Du tillgodoser omvärlden med Dina åsikter (positiv återvinkling).
- för övrigt anser Bolvan att det är dags för ekonomigiriga personer att återbetala sin skuld, vilket kan vara ett steg i rätt riktning att dämpa övrig girighet (och skuldkänslor etc.).

Kontrollera dig själv, så behöver Du inte bli kontrollerad av andra!

(2 kommentarer, senast 2010-01-16 07:11)

Nästa inlägg
bosselagom

2009-04-28 07:04 - bosselagom
Emorgontidningen

Jag vill inte ha tidningen i papper längre. Nu vinns t.ex. http://edn.dn.se/idag/nyheter/page1.htm
Och det är ett rätt steg i riktningen av den visionen. Men nu vill jag också ha den så enkelt utformad så att motståndaren också skaffar den, en lätt skärm i tidningsstorlek, med några tydligt markerade knappar att ladda hem, öppna, lyssna på textuppläsning och förstora sidor. En enkel variant som kan medfölja prenumerationen av media.
Om denna nya mediatyp får fotfäste, kanske också pappersanvändandet kan börja minska och elektroniska bokläsare får en renesans.
Vilket stöd för u-landsutvecklingen kunde inte detta bli.

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

2009-04-25 06:58 - bosselagom
Informationsflödet

Flödet av information är förvillande och upplysande för oss, men man kan ju inte ständigt vara på sin vakt. För det är ju i grunden andra områden vi har uppfostrats till att vara vaksamma mot. Flickor har fostrats av en av kulturen formad lag (bl.a. jantelagen) och killar i en mer omvänd oskriven lag (killar är mer värda än tjejer). Samtidigt trycker jämställighetsivern på att tjejer skall vara mer framfusiga och fatta snabba beslut, medan killar skall vara mjukisar och tänka mer på helheten. Det är naturligtvis (eftersom det är mot naturen) mycket svårt att få detta att gå ihop matad av action-media (som är den nya tidens sagor och sägner). Flera olika andligheter konkurrerar med varandra och informationssamhället fortsätter att konkurrera ut det ”gamla” som då måste komprimeras för att få plats. Vem vet bäst? – och för övrigt tror jag inte det räcker med att byta identitet – det behövs individuell utveckling – allt kan inte regleras (som i religonen).
Det positiva i det hela det är att människan har en enorm outnyttjad potential, så det finns hopp!

(1 kommentar, 2009-04-25 22:50)

Nästa inlägg
bosselagom

2009-04-23 07:47 - bosselagom
Nyhetsglömt

Vad hände för en månad sedan? Volvoledningen sänkte sina löner och SE bankens ledning fortsatte att bättra på sina inkomster. Coop i Skåne började köpa mjölk från Småland och skånemjölken började forslas till Danmark. Ja, visst blev det lite gnäll. Men i dag verkar de nyheterna vara glömda. Och det är ju mänskligt, eller hur….pengarna tycks vinna i långa loppet ändå … och det är ju så vi betalar för oss … eller hur… Bolvan fortsätter att fundera.

(1 kommentar, 2009-04-23 14:19)

Nästa inlägg
bosselagom

2009-04-22 15:07 - bosselagom
Skumlsning

Att våga hoppas, In Defense of lost Cause och Das Kapital är jobbiga böcker att läsa för en obildad och kreativ person. Som den bekväme läsaren Bolvan är, får han bara grepp om cirka 50 % av innehållet. Det blir inte riktigt som när fan läser bibeln, för valda intressanta uppgifter omsätts till vårt eget förhållande med stor ödmjukhet och självinsikt.
Det blir ju så även när man skummar igenom nyheterna. Man tar åt sig rubriken och inledningen, och kanske något ord som faller en i smaken. Ta t.ex. ” Bilindustrin: Skroten är inte lösningen. ….Europas bilindustri .... och så går funderingarna över på vad man har reflekterat tidigare om, det där med hybrid/el – motorpaket …se Automobilindustrien http://nya.bloggis.se/bosselagom/89942

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

2009-04-21 07:36 - bosselagom
Ungdomsarbetslösheten

Satsa i kristider, satsa även på politiska reformer som gör oss bättre rustade för nästa kris. Vi har idag en bättre grund att stå på än någonsin, och den kan bli bättre. Vi har hög ungdomsarbetslöshet även vid goda tider och den bör kunna få den största prioritering nu. Gör det enklare att anställa och avskeda i samförstånd. Utbilda och träna med vardagsmakt som grundbult. Skapa nya jobb i servicesamhället (jobben i industrisamhället, och till viss del även i kunskaps- och informations- samhället, har ju automatiserats bort).
En fortsättning med att förnya skattereform och att sammanföra våra trygghetssystem till en enhet är positiva utvecklingstrender i dag. Och det är inte bara trygghetssystemen som skall få en helhet, utan även samhällets ekonomisystem - ett servicesamhälle kan aldrig finansiera sig själv, såsom industrisamhället gör. En annan ”Bosse lagom” gjorde, vid förra lågkonjunkturen, en berömvärd insats. Hoppas en annan kan ”Borga” för en bättre framtid nu.

Politiker! Låt oss få känna av mer uppriktighet, fasthet och sunt förnuft inom politiken

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

2009-04-20 15:02 - bosselagom
Millionprogram

Nya millionprogram i ny tappning, som tar lärdom av de gamla satsningarna. Varför inte mångskalighet i en virtuell nätverksplanering där tänkta och intresserade grupper bygger sitt samhälle innan den fysiska planeringen börjar. Deltagare i alla åldrar där alla samhällsfunktioner planeras virtuellt i IT-nätverk. Kommunerna erbjuder virtuella områden på karta, som kan ha möjlighet att bli realistiskt.
En idéstart av ett nytt projekt

Politiker! Låt oss få känna av mer uppriktighet, fasthet och sunt förnuft inom politiken

(2 kommentarer, senast 2009-04-20 18:37)

Nästa inlägg
bosselagom

2009-04-17 06:27 - bosselagom
Samhällsledsen

Efter första ”vuxen-känslan” att gråta över samhällets klantighet, då Olof Palme hade blivit mördad, har jag ofta tillåtit den ofamiljära sorgen beröra mig. Hade jag bott i USA hade 11 september fått mig att spruta tårar, eller vid någon annan motsvarande händelse, i vår klantiga värld. Även om man inte stöder den ena eller andra, är det helt mot de demokratiska normer man stödjer, och man känner med dom drabbad. Det verkar som om själen behöver denna befrielse (sorgen) för att man inte skall ge sig ut i världen och svara med samma mynt mot dessa mänskliga brott. Dock gjorde jag FN-tjänst (52M) under ett år, och det kändes verkligen meningsfullt.

(3 kommentarer, senast 2009-04-18 10:04)

Nästa inlägg
bosselagom

2009-04-13 07:31 - bosselagom
Vördnadssexualitet

Denna känsla av allt från frihet till skuldkänslor som sexuellt styr varje människa, från passiv handling till tvångshandling, behöver självtillit i sin utformning. Är lagom sunt förnuft det bästa, så är det här det kunde behövas med en stor gemensam vördnad för den sexuella intimiteten.
Det är mot naturen, men kunde man styra sexualiteten, när den kommer på villovägar, så skulle det vara till stor hjälp …. Oohps—där sade jag emot mig själv .. det finns ju stora grupper som försöker styra sexualiteten genom omskärelse (läs könsstympning) bara för att tolkningen av någon skrift har satt dom på villovägar.
Och när jag ändå har sagt det, så anser jag att kemisk kastrering skulle hjälpa många sexualförbrytare till ett värdigare liv (deras handling kan i många fall anses som onaturligt).

Bolvan

(1 kommentar, 2009-04-13 12:07)

Nästa inlägg
bosselagom

2009-04-09 08:24 - bosselagom
Barnkupering

I Sverige är hundar mer värda än människor! Att kupera svansen på hunden lagstiftades det om, och lagen hjälpte med en gång. Men för barn (både flickor och pojkar), som tvingas göra omskärelse, finns det tydligen ingen lag som hjälper. I ett annat land, där hundar anses vara bland de lägst stående varelserna, behandlas ändå barnen värre än hundar. Människan är född att vara som naturen skapat den.

(2 kommentarer, senast 2009-04-10 19:00)

Nästa inlägg
bosselagom

2009-04-05 10:24 - bosselagom
Okommunikation

Vi citerar en mening från kursen i personligt ledarskap; Tänk dig att du säger till din dotter; "jag vill att du diskar i dag." Hon hör vad du säger och förstår vad du menar. Men nästa dag är det fortfarande inte gjort. Då har du egentligen inte kommunicerat, ett exempel på obra kommunikation.
Sak samma inträffar då man läser information och tolkar det ”som fan läser bibeln” Och så blir det att sekter och fraktioner uppstår, blandas ihop och nya visioner kommer. Nya ledare uppstår för att övertyga sina medmänniskor i vad de tycker är rätt och riktigt. Orden och meningar får makt som omsättes i fysisk handling och blir mantra i medmänniskors sinne. Makthavaren får större ekonomi än medmänniskorna och blir naturligtvis girigare för att inte förlora. Och ord och meningar blir ”ett folk” …. ? Kan det vara så jäävligt …..? bara för att jag frågade min dotter om hon ville diska ….?

(1 kommentar, 2009-04-05 10:27)

Nästa inlägg
bosselagom

2009-03-25 06:24 - bosselagom
Moralkriminellt

Anser att det är kriminellt att ta emot och ge ut högre lön, arvode, pension, bonus eller annan ersättning motsvarande stadsministerns månadslön finansierat av skattemedel. Det är oskäligt och omoraliskt att ta pengar ur oskyldiga skattebetalares satsade medel, medel som är tänkt att gå till vård och utbildning. Ingen enskild människa kan vara värd de enorma summor som bra journalistik gräver fram ur garderoberna i dag.

Bolvan

(2 kommentarer, senast 2009-03-26 07:19)

Nästa inlägg
bosselagom

2009-03-24 18:54 - bosselagom
Kulturkvalitet

Alla kvalitetsbegrepp som skapades under förra lågkonjunkturen hänförde sig till produktionsindustrin. Klart, det handlar ju om att tjäna pengar. Men mot slutet började det komma, typ ISO 9022, som handlade om människors ”känslor”. Trots det blir resultaten fortfarande omänskliga, kanske mest för att de flest ser detta som struntsaker. Varför då inte använda ett mänskligare kvalitetsbegrepp, en kvalitetssatsning på det kulturella. Skapa ett Q för vardagsmakten, vård, utbildning och övrig kultur. Tänk vad integrationen av utlandsfödda skulle tjäna på detta. Våra invandrare är ambassadörer för ”svensk” demokrati. Det finns många misslyckade integrationsprojekt i Sverige, (som t.ex. i den lantliga idyllen Kristianstad där man föredrar att invandrade läkare och lärare utbildas till truckförare) som är i behov av analys och utveckling. Det här handlar om mänsklig produktion.

Bolvan

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

2009-03-20 07:47 - bosselagom
Automobilindustrien

Låt "klipparna" betala utvecklingen; Skall svenska staten hjälpa fordonsindustrien så skall också kravet vara produktion av elmotorer eller motsvarande hybrid. Lär av Robin Hood – plocka ännu mer pengar från riskkapitalisterna – prisa skatteverket och utveckla elindustrien – vi behöver en upplyst värld! Låt regeringen våga satsa på el-fordonsindustrien – det blir en miljösatsning som ligger i tiden med ett begränsat bonussystem. Och skulle det lyckas bör "klipparna" demokratiskt få tillbaks en del.

Bolvan

(3 kommentarer, senast 2009-04-27 07:19)

Nästa inlägg