En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in

Senaste inläggen som handlar om demokrati

bosselagom

Det är en avsevärd skillnad i målet med att uppfostra människor och djur! Metoden kan ibland vara den samma men målet får aldrig ifrågasättas; och förståelsen för detta variera med civilisation och kulturell bakgrund. I en demokrati skall det vara själklart att det är alla individer som står i centrum, vara och en för sig, för att kunna verka tillfredställande i en flock. I andra samhällsformer råder helt andra attribut.
I dessa anteckningar har vi valt att fokusera på djurets uppfostran, och i detta fall hunden. Alla individer är i evolutionens spår hänvisade till flocken och dess ledare i något sammanhang. Hunden föds med tiken som flockledare. I civiliserade länder förändras rollen som flockledare i och med människan övertar det ansvaret för hunden. En uppfostran att anpassa sig i sin roll i flocken sker med varierande resultat. Hunden anpassas att följa ledaren, till skillnad från människans demokrati där vi försöker uppfostra var och en till enskilda ansvarstagande människa. Vi har också byggt upp en samhällsform som skall stödja den här formen av uppfostran.
Människans mål är att som självständig individ ta eget ansvar för oberoende liv. Den civiliserade hundens mål är att vara beroende sin ledare. För att fredligt kunna leva i samhället sätter människor upp olika regler för sig själva och omgivningen. I en demokrati har människan ansvar för att hundens regler och rättigheter följs;
Hundens rättigheter
Rätt till förståelse och ledning
Jag tillhör en annan art än du. Du måste lära dig och förstå mina regler för jag lever efter dem, inte efter dina.
Rätt till mat och vatten
Låt mig alltid ha friskt vatten och få regelbundna måltider. Det är ett villkor för att jag ska må bra.
Rätt till skydd
Du är min ledare och min beskyddare. Utsätt mig inte för risker. Skydda mig mot sådant som är farligt och skrämmande. Låt inte någon tvinga sig på mig. Låt inte barn leka med mig utan uppsikt.
Rätt till motion
Jag behöver motion ett par timmar varje dag för att må bra.
Rätt att inte bli misshandlad
En aggressiv handling från dig gör mig rädd och osäker.
Rätt till vänlig behandling
Du kan inte be mig om ursäkt om du brustit i ditt humör. Sådant förstår jag inte. Är du irriterad, låt det inte gå ut över mig. Det är din vänlighet som är grunden för min lycka.
Rätt till sällskap
Jag är ju ett flockdjur, och sällskap är viktigt för mig. Måste du lämna mig, så låt det inte bli mer än totalt femtimmar på en dag.
Rätt till veterinärvård
Om jag blir sjuk eller skadad måste du ta mig till veterinär. Jag har rätt till vård.
Rätt till omsorg
Ingen har mått dåligt av för mycket omsorg och kärlek. Däremot brist av det. Låt mig få märka att du bryr dig om mig och att du tycker om mig
Rätt till skydd från värme och kyla
Jag är känsligare än du för värme. Blir jag nedkyld kan jag bli sjuk. Bind mig inte ute eller låt mig vara ensam i bilen när det är varmt eller kallt.
Rätt att slippa tvång
Tvinga mig inte att prestera över min förmåga. Lyder jag inte, så förstår jag kanske inte vad du vill. Förutsätt inte att jag trotsar.
Rätt till egenkontroll
Låt vår relation vara ömsesidig. Låt mig få ge uttryck för min vilja också. Jag vill inte passivt bli beordrad. Jag vill känna lite kontroll över min situation.
Rätt till utbildning
Jag behöver gå i skola. Jag måste få lära mig alla olika regler som gäller för att kunna passa in i ditt samhälle och i din familj.
Rätt att slippa lida
En dag blir jag gammal. Mitt liv är mycket kortare än ditt. Men låt mig inte lida. Mitt liv vilar i dina händer.

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

2015-01-24 18:21 - bosselagom
Kontroll!


Samhällsvinst på vinsten, är grunderna i en ny uppdatering av ekonomin.

Ok, jag köper ”vinster i samhället” om konsekventa och träffsäkra kvalitetskontroller går före i kön. Vinsterna skall ovillkorligen gå till verksamhetens förbättring och utveckling. Marknadsmässiga löner skall naturligtvis utgå till investerarna och företagarna, liksom till alla som deltar i verksamheten. I marknaden ingår också frivilliga, ideella, utbildningar, handikappade m.fl. sysselsatta. Riskkapitalisterna måste också stå under en kvalitetskontroll så att ”raffel och båg” inte förekommer.

”Kontrollera Dig själv, så behöver Du inte bli kontrollerad av andra!”

Företagen, inkluderande samhällsföretag, måste få göra vinster om de kan minska kostnaderna eller överträffa kvalitetsförväntningarna. Det är här moralen, förtroende, värderingar och frihet under ansvar kommer in i bilden. Det räcker att ”ett” samhällsföretag missbrukar det. Det krävs nolltolerans för att lyckas! Det handlar också om uppmuntran och sporrar till förbättringar. Kontrollfunktionerna och myndighetsutövandet är de första som behöver detta! Det om detta……….bilder kommer……..bevis kommer……tålamoood!…… Men gör något nuuu!

filosofen John Stuart Mill´s antologi lyder:
”Jag gillar inte den sorts hjältedyrkan, som hyllar den starke, geniale mannen för att han med våld griper makten och tvingar världen att mot sin vilja lyda honom.
Allt han kan begära är frihet att visa vägen. Makten att tvinga andra att gå den, är bara oförenligt med alla de andras frihet och utveckling, utan också till fördärv för den starke själv”.

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

2015-01-18 11:21 - bosselagom
Frihet under ansvar.

Individuell frihet med socialt ansvar. Individuell utveckling men med ett kollektivt samvete...

Att vara auktoritär är ett latmansjobb; den som ständigt strikt följer regler till varje pris är lat!
Det kräver mycket liten prestation att sätta sig över andra. Nä, det riktiga jobbet ligger i att ständigt försöka ge sina medmänniskor frihet under ansvar.
Målet med medmänskligheten bör vara att ständigt göra individerna så självständiga som möjligt. Att de ska få så mycket frihet som dem klarar av under omständigheterna. Men inte för mycket så att det blir en börda. Och absolut inte för lite.

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

Vad gör man då ens ideologi samstämmer med ett uppdaterat Folkparti men stöder Nya Moderaterna som ledare. Och anser att Socialdemokrater och Moderater säger samma sak, men på olika sätt. Röstar på Moderaterna vid riksdagsvalet och på Folkpartiet vid kommunalvalet. Landstingsvalet skulle jag helst slippa välja till eftersom jag anser det vara en onödig organisation som storkommunen kunde hantera bättre. Är emot vinster i välfärden, vinster som satsas utanför samhällets välfärd. Vad blir det av det, Socialkonservativliberalism?
Jag sammanfattar tankar i artiklar på bloggen ”Bosselagom” där sunt förnuft försöker råda. Har sedan tidigare ett par hundra noteringar jag tycker mig kunna stå för. Kan fler förstå det också, då läsaren förstår det som jag önskar, kan det kanske vara till någon nytta.


En själ som jag aldrig glömmer........

Bosselagom, som kopierar citat, sammanfattar artiklar och författar egna meningar.

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

Den fulla sysselsättningens och den eviga tillväxtens tid är förbi: de aktuella skulderna kommer aldrig att kunna betalas av, och jorden skulle ändå inte tåla den tillväxt som skulle krävas.
Motståndare till dagens ekonomiska system är alla skuldsatta men det är även vanliga samhällsnyfikna på uppmärksamhetsjakt. Vidare är alla domedagsrädda och alla med rösträtt som tycker sig sakna verkningsfulla möjligheter till politisk handling. Och därför blir det oförändrat tills ekonomigurun har ändrat attityd, fått med sig vetenskapen för en radikal uppdatering och avfärdat stadsförnuftet till förmån för sunt förnuft. Guru, då i formen av den som skingrar mörkret, någon form av politikandlig lärare.
Föreställningen om de representerade, alla med rösträtt, är kanske den mest radikala, eftersom den inbegriper ett avfärdande av den rådande formen av representativ demokrati. ”Verklig demokrati måste innebära en fullständig förstörelse av statsförnuftet”.
Har då demokratin urartat eftersom vi är i starkt behov av representativ demokrati?
Jo, dagens demokrati tycks ha blivit en institutionaliserad gemensamhet med etablerad lobbyism, partier som tycker samma sak och opinionsmätningshysteri. Demokratien tycks ha nått sitt mål och är på väg att få motsatt effekt av vad processen har att ge. Och Gurun får rätt?
”Till exempel bör naturtillgångar som vatten varken skötas av staten eller av näringslivet, utan av medborgarna själva. Jag tror att den visionen bör bemötas så konkret som möjligt: hur många skulle vilja samlas i morgon och diskutera vattenförsörjningen där ni bor? När ni ändå är där kan ni även ta sophämtning, reningsverk, vägunderhåll, snöröjning, kraftnät, miljöskydd, äldreomsorg, skola …
En messias siar om hur krisen kommer att leda till att välståndsbegreppet måste omdefinieras, varpå alltmer av det ekonomiska tänkandet kommer att handla om sparsamhet. När det inte längre finns någon fungerande arbetsmarknad kommer det att uppstå ”utomekonomiska överlevnadsnätverk” som bygger på delande i stället för konkurrens. ….”
Om det ska undvikas bör det offentliga försvaras och utvecklas. Något att ta fram i valdebatten, om någon vågar. Och det lär komma fler områden som behöver uppdateras från föregående valrörelse.

Djingis Khan var religiöst tolerant. Han ansåg sig vara utvald av Gud. I allt dödande och våldtagande och plundrande behandlade han alla religioner med stor respekt. Han var en stor härskare.

Cesar den stores hämndbegär var ödmjukt. Han skar halsen av piraterna, som haft honom fången, innan han korsfäste dem.

Sverigedemokraterna, som tror sig vara Sveriges nya härskare, försöker få medlidande. ”demokraterna” har den inställningen att 12,9 procents väljarstöd ger dem rätt till inflytande. SD sitter i riksdagen, yttrar sig i talarstolen och i utskotten – och får svar. Hela tiden, faktiskt. Inte i en enda parti¬ledardebatt har Jimmie Åkessons inlägg mötts med kompakt tystnad. I veckans budgetdebatt fick Oskar Sjöstedt (SD) svar på tal hur många gånger som helst.
Någon rätt att delta i andra samtal finns inte. Inte för något enda riksdagsparti.

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

2013-01-28 07:40 - bosselagom
Val av folkvlde

Demokratin är skör och kan aldrig tas för given.
Historiskt kan vi lära oss av vår kollektiva erfarenheter. Hitler kom till makten – efter demokratiska val! Val som följdes av en våg av terror mot Nazityska regimens politiska motståndare, särskilt kommunister och socialdemokrater, inskränkning av yttrande-, press- och mötesfriheten, och kampanjer mot de tyska judarna, manifesterade bokbål och andra kulturella utrensningar. Konsekvensen blev diktatur med en envåldshärskare. - Och liknade exempel finns det många av.
Det demokratiska systemet i Europa tycks fortfarande gälla, men vi måste se situationens allvar och inse att den dag kan komma när grogrunden för motståndarnas framgångar kraftigt ökar. Vad blir alternativet för friheten, den frihet vi har rättighet att ifrågasätta i dag? Främlings-fientligheten breder ut sig. Ny-gamla politiska grupperingar med förenklade svar på svåra frågor får fotfäste. Basingrediensen i deras svar är intolerans. Lösningen är att rensa bort dem som inte passar in och tar resurser från ”våra egna”.
Vi får aldrig ta för givet att vårt lands demokratiska tänkande är så djupt förankrat i folksjälen att det inte kan rubbas eller ifrågasättas. Övertygelsen om demokratins frihet för individen och om medborgarnas rättigheter och skyldigheter, det kitt som håller ihop vårt demokratiska samhälle måste utvecklas med målbilden ständigt tydlig. - Demokratin är ingen lättköpt seger.

Historien är livets läromästare.

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
Bergatorparen

VEM skall man tro, och vem skall man avfärda som desinformatör? Historierna, profetiorna och skrämselpropagandan är ändlös som en vårflod av bibliska proportioner. Alla pekar de på samma datum 2012-12-21. Blir det dagen då TVÅ solar stiger upp och förkunnar en provningens tid för mänskligheten? Blir det dagen då Annunaki kommer tillbaka för att roffa åt sig guld och jungfrur? Kommer det att bli en dag då Jorden genomför polväxling genom att skorpan förskjuts medan kärnan förblir stationär? Kort sagt kommer denna dag att få alla katastrof filmer från Hollywood att framstå som rena rama idyllen? Skall jag vara ärlig, så struntar jag i det eftersom jag ärligt talat anser att mänskligheten behöver få en rapp över nosen så den börjar inse vilka de verkliga värdena i livet är, och börjar inse att vänskap är en tvåvägs gata – inte en enkelriktad sådan. Jag har givetvis en före detta vänner lite i åtanke, men även vad jag betraktad på avstånd hända även med andra. Det är givetvis synd om alla goda människor som får lida – men ingenting kommer upp mot egen erfarenhet. Vi har moral som är en sammanfattning av vad vi som art har lärt oss att göra och definitivt inte göra – men detta är hörsaga. Sedan har vi etik som är spelregler baserade på moralen som ger oss ett riktsnöre att följa för att bete oss som civiliserade varelser. Problemet är att båda dessa har förvanskats och gjorts ”oätliga” av sådana som vill tvinga andra människor att följa sin vilja, och de som vill ha makt över andra. Psykopater framställer det att leva omoraliskt som att vara ”fri”, medan narcissisterna hotar med evig förtappelse och ett lidande utan slut i skärseldens ändlösa kremeringsprocess om man inte följer den etik och den moral DE predikar. Detta gör etik och moral till saker med hög fniss faktor, medan etik och moral i själva verket är det vi borde ha som handbagage så att vi inte försätter varandra i knipa helt onödigt.

De som har förhoppningen uppe, hoppas att 21 december blir dagen då eliten kallas till ansvar och att de denna dag kommer att fysiskt ryckas upp från Jorden. Hoppet är ljusgrönt, mörkgrönt är slutet nära – brukade man säga i gamla dagar. Jag tycker det ser mörkgrönt ut för eliten som genom sina lögner, sina förtigelser, sina manipulationer och sitt lättvindiga umgänge med andra människors liv och hälsa har lite utav ett syndaregister att stå till svars för. Skulle det falla på mig att döma dem skulle nog bödeln få bråda dagar – och begravningsbyråerna med. Är jag inte bättre än dem, säger du? Det ÄR skillnad på att döda en psykopatisk eller narcissistisk massmördare och det att skicka oskyldiga människor i döden bara för att gynna sina egna intressen och sjuka böjelser. Så bättre är jag alla gånger. Det är skillnad på rättvisa och det som sker i en rättsal: Rättvisa är när en som gjort något fel mot andra får en smäll för det. I en rättegång är det inte så mycket snack om VAD åtalade gjort, som vad som kan BEVISAS. En massmördare som kan sin forensiska vetenskap och som vet hur man undanröjer bevis, kan gå fri – medan en oskyldig med dålig försvarare kan bli dömd skyldig. Så ironiskt nog är rättsalen det sista stället man skall leta efter rättvisa. Men man måste samtidigt ha ett system för att bringa de värsta avarterna bort från gatorna utan bruk av mobbmentalitet. Rättsväsendet var menad att höja graden av civilisation genom att fungera som ett filter som skulle släppa genom de oskyldiga och ta fast de skyldiga, men politik och med den de psykopater och narcissister som har förvanskat rättsväsendet och gjort det till en karikatyr av sig själv.

Vad är skillnaden mellan att leva ett moraliskt och ett omoraliskt liv? Den som lever moraliskt har en bättre livskvalitet – även under svåra omständigheter än den som lever omoraliskt. Alla som lagt märke till texten på den smått humoristiska country dängan: ”All My Exes Lives In Texas”, vet hur illa det kan bli om man nöter på omgivningarna. Då måste man bo i Tennessee trots att man helst skulle vilja bo i Texas.

Här nedan följer en video på trekvart från en kille som påstår sig ha avkodad vissa ”cropcircles” från England 2008 som enligt honom förutspår det som komma skall nu i år. Givetvis kvarstår att se om han får rätt eller fel. HAR han RÄTT, så Athene hjälpa oss alla. Har han fel, är det okej. Idealiskt vore om han bara var ytterligare en foliehatt som ville tjäna en hacka på folks ängslan inför den alltmer osäkra framtiden – ett sekelskifte fenomen, i övrigt. Jag har en gammal bok som skrevs i början på förra seklet som har ett kapitel som heter ”Glömskans Stol”, och nej: Det är INTE elektriska stolen – men en eutanasihjälpreda. I historien så inrättades detta självmordsinstitut för att slippa folk som begick självmord över allt i allt mer spektakulära former. I boken erbjuds i stället glömskans stol där man dör genom att andas in en gas som ger en fridfull död allt medan man tittar på sin favoritfilm – precis som i ”Soylent Green” från slutet av 1960, början av 1970 talet. Det som kvarstår att se är vad som kommer ske, vilka som får rätt och vilka som blir stående med ägg i ansiktet. Jag för min del är rätt så trött på alla dystra spådomar och all hysteri och alarmism på YouTube och annars. Jag tror att OM allvarstider stundar till, så är det läge att hålla huvudet kallt och tungan rakt i munnen.


Efter detta tror jag många frågar sig: KAN den där killen VERKLIGEN veta mer om hur man överlever de svåra tiderna som förutspås än alla andra? Eller är han en utav de som far med skitsnack och sprider desinformation? Jag vet ärligt talat inte. Som han säger: När saker undertrycks, är det skäl att tro att man är på spåret av något – och det VET även de som åt regeringarnas vägnar styr informationsflödet, så det är troligt att de undertrycker rent strunt bara för att förleda de som granskar att tro att struntet är viktig information som ”de” inte vill skall komma ut. På så sätt skapar man full förvirring – och det är meningen. Detta är ”Hogans Heroes ” på riktigt – och VI är överste Klink och major Hochstätter. Har det alltid varit så här? Låt mig säga så här: Hur tror du det kommer sig att empirier kommit och gått, men att slutsatsen alltid varit den samma för folk i allmänhet? Fundera på det medan vi kollar på några scener från Hogans Heroes:


(1 kommentar, 2012-08-22 13:35)

Nästa inlägg
Bergatorparen

Känns det han säger bekant? Det borde det, därför att det kunde lika så gärna ha varit en svensk tidning han omtalat - kanse SvD eller DN?


(1 kommentar, 2012-08-01 21:43)

Nästa inlägg
bosselagom

2012-07-23 17:16 - bosselagom
Kreativ olikhet

En ateist söker andligheten i verkligheten (eller? Hur beskriver en ateist andligheten?), ett svårt och onaturligt sökande (måste ständigt överbevisa det onaturliga). Den ”vanlige” lagom människan är lite mer lättjefull och låter sig lockas med i sagornas värld då det andliga livsområdet behöver det. Den troende är då lite olik, kanske otrygg, som gärna flyr från verkligheten då man känner motstånd. Den djupt troende (fanatiker e.dyl.) har oftast fastnat i det overkliga, och utgör en stor fara för omvärlden då denne försöker att bevisa och lära ut sin andlighet.
De troende, låtsastroende och ateister, liksom den kreativa skillnaden mellan män och kvinnor, berika tillvaron. Men fanatiker utgör ett stort hot mot mänskligheten. Och en ny form av psykopater framträder mer och mer i dag, kanske en ateist som med egenmakt utför terrorhandlingar (utan egentligt syfte och bara för sin egen skull). Dessa utgör till och med ett större hot än maktmissbrukarna och det falska ekonomiska systemet.
Det är allas vår skyldighet att motverka fanatiker och uppkomsten av dessa. Visserligen skapar alla dessa terrorhandlingar en ökad insikt för rättsstaten och demokratiens nödvändighet för den ”vanlige” människan, men det måste tydliggöras betydligt mer då förberedelser till handlingar som dödar oskyldiga människor pågår! Ett förslag, som tidigare nämnts, och som tycks mer civiliserat än dödsstraff, är kemisk kastrering.

(1 kommentar, 2012-07-23 17:53)

Nästa inlägg
Bergatorparen

SvD har sällat sig till Alex Jones och svamlar om att Kina suktar efter världsherravälde samtidigt som man serverar de gamla ihjälkokta flosklerna om ”mänskliga rättigheter, demokrati och yttrandefriheten”. När jag så tog tag i detta i en kommentar, blev jag censurerat bums. Man tolererar inte åsikter som inte är ”salongsrena” och PK. Alla skall nicka och vara så eniga, så eniga. Norske Henrik Scheele hade 1984(!) en roll som chefsnickare i serien ”Nikkerne” som gjorde satir på alla ryggradslösa som bara nickade och höll med – samma hur illa det bar iväg. Tyvärr har vi under de nära nog 30 åren som förlupit sedan dess inte kommit så värst mycket längre. Fortfarande är det så att folk bara tiger och tolererar oavsett, och slukar alla officiella lögner och bortförklaringar med hull och hår. Vi VILL ju så gärna tro att vi lever i ett system som är det bästa av de bästa, och att det är synd om alla andra. För oss som alltid haft intresse för världen utanför husknuten, är det gammalkänt att alla tänker så: I det forna Sovjet tyckte folk synd om amerikanarna som inte hade samma sociala säkerhetsnät som det man hade där. Man kan tydligen sälja in vilka lögner som helst om man bara har den apparat som erfordras. Goebbels var en man som var mycket medveten om detta, och mycket av den metodik som han och hans ”Informations och propaganda departement” utvecklade, används idag aktivt av myndigheter och stora organisationer världen över – i tillägg till det man lärde på båda sidor av Atlanten inom den angloamerikanska koalitionen om propagandans betydelse som styrningsredskap. Det heter sig att i en demokrati härrör makten från folket och att folket ger makten legitimitet genom dess röst. Ergo måste man hjärntvätta folket att tro det man vill folket skall tro för att man skall få legitimitet att genomföra saker som är allt annat än legitima ur en etisk eller moralisk synvinkel. Detta görs på bred front: Nyhetsmedierna, underhållningsmedier och de politiska partiernas retorik återspeglar det som man anser skall vara PK. Man slår med hård hand ner på alla som har avvikande åsikter, men snarare än att skicka dem i fängelse, så tar man ifrån dem deras trovärdighet genom att stämpla dem som ”främlingsfientliga”, ”rasister”, ”konspirationsteoretiker” eller ”populister”.

Västen suktar efter världsherravälde genom att demonisera och pariaförklara alla som har ett annat statsskick än det västliga, och destabilisera dessa länder genom att använda sociala medier som Twitter och Facebook för att starta en ”vår” där blodet flyter i strida strömmar och där USA kan komma så skjortan står rakt ut och ”bringa demokrati och medborgerliga rättigheter”. Ta ett snack med en afghan, en irakier eller libyer om vad de anser om detta. Jag tror de inte nödvändigtvis håller med i USA retoriken. Kina suktar efter världsherravälde därför att det uppenbarar sig som en möjlighet genom att USA undergräver och urholkar sin egen ekonomi genom att låta sedelpressarna gå så det ryker om dem, samtidigt som det samma USA för att hindra att euron blir reservvaluta undergräver Medelhavsländernas ekonomier så att hela europrojektet skall gå åt pipan. Detta passar deras koalitionspartner Storbritannien mycket bra eftersom de kommer få en mycket starkare position genom att både dollarn och euron dukar under med flaggan på halv stång. Då kommer PUNDET bli världens reservvaluta IGEN. Det var ju gamla tiders reservvaluta. Vad vi ser är alltså ett krig mellan konkurrerande EKONOMISKA system – inte IDEOLOGISKA. Ideologiskt så skiljer det lite mellan hur brittiska och amerikanska finansfolk på ena sidan och kinesiska ser på medmänniskorna. Vi är ”förbrukningsvaror”, ”marknadsunderlag” och vad har du. Västvärlden befinner sig alltså inte på hög och säker grund, och beviset på detta finner du lite överallt: Flygplatser som är som små despotier där folk utsätts för nakenskanning, och ICS – Internal Cavity Search vid minsta misstanke. Privata företag kan storma folks hus och genomsöka dem vid misstanke om upphovsrättsbrott och ålägga folk att hänga ut sig själva med namn och bild i media för egna pengar. Vi ser hur folk i storstäderna lever i ångest för de VERKLIGA brottslingarnas våldsamma framfart. Dessa brottslingar pixlas i medierna så att ingen kan genkänna dem och så att de kan fortsätta sin framfart. Detta är ett brott mot laglydiga människors mänskliga rättigheter – men det tycker inte SvD eller andra svenska medier – så sådana åsikter censureras bort. Tack och lov finns fortfarande bloggportaler som Bloggis där man kan tycka till utan att det sitter någon apparatchik från eliten och snusläser och tar bort allt som eliten anser misshaglig. Vart tog idén om demokratin vägen? Jag skulle vilja säga att den dog när sanningen började sippra genom . Det med att undanhålla upplysningar från folket kunde tidigare rättfärdigas med ”rikets säkerhet” och ”nationella sammanhållningen”. Sanningen bakom detta var att de som uttalade detta visste att om hela sanningen kom fram skulle det komma att bli ett Helvete utan dess lika och skulle inte bara den högt belägna grenen som satt på, men hela träet komma att dimpa. Idag har nätet gjort diskussioner möjligt mellan människors vars spår aldrig annars skulle korsats och detta har medfört att i stället för bara en penningmaskin blev nätet även ett hot mot den härskande klassen och hela scendekoren hotar att dras åt sidan så att alla trollen i kulisserna kommer för en dag – och vad som sker då, kan man ju bara spekulera om. Vad som är säkert är att det vi ser idag inte är nytt, men det som är nytt är att folk från hela världen numera har möjlighet att samtala och jämföra notat – och det har utökat medvetenheten hos många och bekräftat det man tidigare bara kunde misstänka och ana.

Demokratin hålls upp som något som ”alla” suktar efter och vill ha, men det är knappast sant. Vore det sant, skulle diktaturerna, hur grymma de än må vara, inte ha en chans. Det är så att alla har en bristningsgräns, och överskrids denna, så slutar det i blod, svett, slit och tårar. Demokratitanken togs upp här i Väst för att kunna göra folket till medskyldiga. I en diktatur kan man skylla allt på de sittande myndigheter – i en demokrati sitter hela folket på åtalsbänken bredvid myndigheterna ty det är folket som gett myndigheterna mandatet att styra. Detta vet folk, och därmed ser man mer sällan uppror mot myndigheterna i demokratier – däremot mer slagsmål mellan olika delar av folket. På typiskt psykopatmaner spelar man olika grupper mot varandra och sedan skickar man polis med vattenkanoner och tårgas mot dem. Vi som har tid att tänka är det största hotet mot eliten eftersom vi ser vad som är fel och likt barn avslöjar att Kejsaren är splitt näck. Det är skälet till den såkallade ”Arbetslinjen”. Man vill se till att ingen – eller så få som möjligt – har tid över att fundera över samhället de lever i. ”Modet” för att skapa distraktion numera är att man låter foliehattar gå ut med att saker inte är som de borde vara i rymden utanför Jorden, och att detta är omen om att Domedag snart är här. Många tror jag skulle hälsa Domedag varmt välkommen eftersom den värld vi lever i blir allt svårare. Folk lever i ständig ångest för att inte klara sina räkningar och få betalningsanmärkning och därmed bli pariaförklarad och utestängd. Folk lever i ständig ångest för att bli brottsoffer. Folk lever i ständig ångest för att medicinen som läkaren ordinerat, skall ta livet av dem – en ångest som medierna underblåser. Folk lever i ständig ångest för krig, terrorattacker, chemtrails, genmodifierade grödor och mycket annat – och resultatet ser vi: En fetma epidemi av sällan skådat slag beroende på att den som lever i ångest lagrar energin snarare än att förbränna och utnyttja den – det kallas på nysvenska för ”fight or flight” modus som stänger ner stora delar av matsmältningen/ämnesomsättningen och försätter oss i en situation där stora mängder bränsle görs tillgängligt för att kunna kämpa eller fly. När ingetdera sker, läggs det på lager. Vi blir feta. Bruken av hög fruktos majssirap i allt från godis till färdigmat och skräpmat gör problemet värre.

Om vi levde i en situation där vi inte hade mer än de vardagliga bekymringarna att tampas med, skulle folkhälsan varit mycket bättre. De flesta har väl hört om SETI – Search for ExtraTerrestrial Intelligence. Man har under alla de decennier detta program pågått bara mottagit en möjlig signal – och det får mig att tänka: Om vi utgår från en synnerligen intelligent art som bildat civilisation, så är det övervägande sannolikt att de INTE använder sig av etermedier såsom radio och TV längre – och kanske ALDRIG gjort det. Vi avslöjar oss för alla och envar inom många ljusårs omkrets med alla våra radio och TV sändningar – och jag tror inte den bild de får av oss är flatterande, och det skall den inte vara hellre. En art som behandlar varandra på det sätt vi gör, förtjänar inget eloge.

Men finns det ”öljensar” (aliens) där ute? Sannolikt gör det så, men jag tror INTE de kommer hit. Om vi kunnat ta emot radio och TV signaler från en civilisation som liknade vår, skulle i varje fall inte JAG vilja besöka – tvärtom! Men det finns många som helst såg att det kom hit öljensar och tog över ty det bara kan bli bättre. Men VARFÖR skulle någon utomjording åta sig att städa upp den röran vi skapat? Skulle det i så fall vara en tjänst eller otjänst? Är inte största tjänsten att låta den som stökar till det, städa upp? Och i frågan om en kinesisk eller zionistisk global diktatur, så är det valet mellan AIDS eller Ebola – bortsätt från att det är ett val som kommer tas åt oss. Precis som i våra påstådda demokratier, så finns inget tredje alternativ – och det i sig borde vara en tankeställare.

Mig privat utan förklädnad

(3 kommentarer, senast 2012-04-30 22:29)

Nästa inlägg
Bergatorparen

Lyssna noga, för detta är rena, rama sanningen:


Jag ställer mig till 100 % bakom det Pat säger här, i synnerhet om media!

(1 kommentar, 2011-11-05 21:56)

Nästa inlägg
Bergatorparen

Förlåt en stackars utomjordings undran, men är det så att vissa yttranden är okej, medan andra är otillåtna? Om jag i djupet av min själ hyser en viss uppfattning om något, och denna uppfattning kan verka sårande eller kränkande på någon, så har jag varsågoda att bita i tungan och hålla käft för att inte ”missbruka” yttrandefriheten? Och vem skall kunna avgöra vad som är kränkande och sårande? Jag är ateist, och här i Norden är det visst snudd på PK, men i USA uppfattas det som sårande och hjärtlöst att postulera tanken om att öknens hatmästare tillika massmördare och krigsförbrytare Gud inte finns. Det är värre än att förneka Förintelsen den Heliga och USA’ s andra nationaldag 11 september. Visst är jag klar över att det finns etikett och regler för socialt umgänge, men det är inte poängen här: Om jag tycker något som andra finner förargelseväckande, så är den uppfattningen mindre värd än den uppfattning som stöder mainstream uppfattningen.

Är det inte så att den som bedriver åsiktsadministration är den som i själva verket missbrukar yttrandefriheten? Och åsiktsadministratörerna håller inte de på att skapa en tryckkokare som kommer att gå i luften med en öronbedövande tillika kataklysmisk smäll en otroligt vacker dag i en inte alltför fjärran framtid? Näthat? Är inte hat lika med hat antingen det kommer via nätet, radiovågor, såkallad ”undergrundsmusik”, konst eller via politiken? Hat och raka motsatsen: Kärlek är två av de starkaste känslorna människan har i sin arsenal, och här kan vi verkligen tala om missbruk: Kärleken har använts av skrupellösa människor i alla år för att binda till sig och utnyttja andra människor. Amerikanarna säger: ”Det behövs en massa kärlek för att låta någon gå”. På samma sätt är det med hat: Man kan få 100 % normala människor att begå de förskräckligaste handlingar genom att trigga hatet. Faktum är att hatet är så viktigt för den styrande klassen att det gjorts mer rumsrent än kärlek. Tänk bara på alla kampanjer för att befrämja ett visst beteende: Vi skall hata och förakta alla de som inte gör som eliten befaller: Inte betalar licensavgift, fuskar med skatten, stannar hemma utan giltigt skäl. Tänk bara på alla TV kampanjer från Radiotjänst. Om likhet inför lagen skulle omfatta allt och alla skulle deras kampanjer riktade mot alla icke-betalare kunna ses som hatspridning och drabbas av en eventuell lagstiftning – och visst missbrukar de väl yttrandefriheten?

Sanningen är den att alla samhällen har en ofta osynlig elit som bestämmer vad som skall gälla och vad som skall vara PK och vad som inte skall vara det. Det gör att, trots all svada om demokrati och yttrandefrihet, vissa uppfattningar anses mer högvärdiga än andra. I gamla dagar kallade man färgstarka utsagor för ”profana” – och i synonymordboken anges ”folklig” som synonym till profan. Faktum är att eliten alltid sett ner på folket, trots att det är folket som gör deras upphöjda status möjlig. ”Populär” är en positivt laddad variant på profan. När någon är populär – som alltså även det betyder folklig – så står han/hon folket nära. För den självutnämnda ”överheten” i landets alla medieredaktioner, så kom det profana som en chock trots att de var medvetna om dess existens. Men som en sade på pellets.info här om dagen: De rasande skriver oftare än de nöjda. Det är en sanning utan nämnvärda modifikationer.

Skulle jag skrivit om jag tyckte att allt var honky dory? Knappast. Jag utnyttjar yttrandefriheten och trotsar det politiskt korrekta. Låt oss inte hymla om att politisk korrekthet, takt och ton, etikett och konsensustänkande enbart är sätt att styra samhället i den riktning de som besitter maktpositionerna vill. Demokratin har vi enbart därför att eliten inte vill lägga pengar och resurser på att driva en fullfjädrat diktatur som ju är en mer ostadig konstruktion. Sanningen är den att eliten är den som har största nyttan av demokratin ty det ger någon konstig form av legitimitet till deras styre. Yttrandefriheten är nödvändigt ont för att man skall kunna kalla båten ”demokrati”. Jag minns en kväll på 1970 talet då norska NRK Radio spelade fransk skiva som het ”Monsieur le President” – som enligt det upplysta var ett öppet brev på singel skiva till dåvarande franska presidenten. Folk kunde inte begripa att ett land som kallade sig en demokrati kunde förbjuda en skiva som inte innehöll material som skulle kunna skada nationella säkerheten eller landets renommé. Ett flagrant exempel på att man även i vad som ger sig ut för att vara en demokrati kan förbjuda yttranden som man finner misshagliga. Nu skall det sägas att Frankrike väl, trots flera revolutioner, och att landet nu är inne i femte republiken, inte precis är något praktexempel på demokrati, snarare tvärtom. Taskspel, konspirationer och intriger bakom lyckta dörrar parad med stormaktsambitioner ger väl knappast grogrund för demokrati. Det är så nära en diktatur man kan komma utan att bli kallad det. Böcker har förbjudits på milt sagt skakiga grunder, samhällskritiker tystas med lagen i hand – och nuvarande presidenten Sarkozy kommer från ” Union pour un Mouvement Populaire (UMP)” som, om min nästan obefintliga franska inte sviker mig, betyder Förening för En Folkrörelse – vilket inte säger så mycket. Poängen är att han trots sin påstådda folkrörelsebakgrund är en stark anhängare till censur och ett Internet med strikt indelning och kontroll.

Så kan yttrandefriheten missbrukas? Nej, inte enligt min uppfattning. Om demokratin skall vara annat än en kuliss så måste alla få ha sin uppfattning och kunna göra den hörd utan att bli vare sig förlöjligad, straffad eller utsatt för andra sanktioner. Tyvärr signalerar utsagan ”missbruka yttrandefriheten” att man räds språket mer än man räds oroligheter med brinnande bilar och McDonald’s och sönderbankade poliser. Tyvärr måste jag erkänna att det är politiker av min generation som är de argaste proponenterna till åsiktsadministration och enkelriktning av politiken. Folkrörelsedemokratin är i princip död, och har varit det rätt länge. De som idag beskylls för att vara forumtroll, var i gamla dagar aktiva i det politiska livet och då, liksom nu, sade vad de tyckte på ett färgstarkt och otvetydigt sätt. Inte alltid lika populärt, men mentaliteten förr var så att man accepterade att alla hade sin uppfattning. Den demokratur som vi tillåtit växa fram, hör inte hemma i 21:a århundradet. Men det var på samma sätt Romarriket gick sitt öde till mötes med. Det började som ett projekt som var nybildande och bra, och slutade i våld, förtryck och total dekadens och vidspridd korruption som alltså gav separatister och nationalister vatten på kvarn. Romerska härskare var redan de måna om att bedriva censur, vilket ledde till konflikter som ger genklang lika in i våra dagar.

http://www.svd.se/kultur/lasare-vill-kunna-kommentera_6444146.svd

(1 kommentar, 2011-09-07 09:56)

Nästa inlägg
swede

2010-09-20 20:02 - swede
fem komma sju procent

Vem säger att 5,7% av de som röstade hade fel?

Eller om jag vänder på det, vem säger att 94,3% av de som röstade hade rätt?

Kanske är det så att dessa 94,3% har blivit lurade av PK-maffian, för allt som står i media är ju sant eller hur?

Kanske har Mona Sahlin rätt, vi har ingen kultur eller svenska traditioner.

Eller är det så att vi skall låta starka vänstervindar blåsa över Sverige med stenkastning, demonstrationer mot åsiktsfriheten som följd?

Lars Ohly verkar ju vilja det om man lyssnade på hans tal igår , där han nästan i mina ögon ville uppvigla stämmningen mot yttradefriheten och demokratin.

Jag tycker det är konstigt att ingen ställer sig frågan hur det kommer sig att 5,7% röstade på SD överhuvudtaget?

Kan det vara så att dessa människor inte vill leva i en demokratur? Utan vill leva i en demokrati där yttradenfriheten väger tungt.

För min egen del så gick min röst till välfärden, eftersom min fackliga övertygelse bygger just på välfärd och människans lika värde.

(4 kommentarer, senast 2010-09-23 11:43)

Nästa inlägg
Bergatorparen

AFA och övriga delar av, vad jag väljer att kalla Storstadsvänstern, vill helst att det skall finnas endast EN allmängilltig uppfattning: Deras! Alla som inte håller med, får tåla stryk, brandattentat, förtal och regelrätt mobbning. Det är inte enbart SD som får märka av deras intolerans gentemot alla som inte delar deras socialistiska irrläror. Även Moderaternas valstuga eldades upp – och Svensson bara tiger och knyter nävarna i fickan. Kanske bra träning tills den dagen Folkrepubliken Swedistan blir ett faktum. Jag ryser vid blotta tanken på vilka fasor som kommer att vederfaras de som då inte rättar sig i leden och hyllar ”vår respekterade Ledare” .

Det är så lätt att avfärda partier, enskilda personer och organisationer som ”främlingsfientliga” eller ”nassar” för på så sätt avsnoppa dem och få dem att framstå som oseriösa idioter. Man kan väl på något sätt och vis säga att här får PK maffian smaka en redig dos av sin egen medicin: Inför AFA och Storstadsvänstern är det Alliansen och De Rödgröna som är parior. Så kan man ju bara fundera på hur det smakade. Vi ser att man, i varje fall enligt egen uppgift, tar tag i 70 talets flumskola och återinför disciplin, frågan är bara: När skall vi få se AFA & Co få smaka disciplin, och tas i skola om demokrati och medborgerliga fri och rättigheter? Jag utgår ifrån att så länge arkitekterna bakom 1970 talets flumsamhälle fortfarande inte har hamnat i kolumbariet, kan det bli svårt att ändra den biten. Ironin i det hela är ju att dessa avarter i debatter, kallar sig liberala och toleranta, medan de uppvisar total intolerans överför alla icke-svarta, icke-muslimska debattörer åsikter och värderingar. Att de sedan inte drar sig för att samarbeta med sådana som påkallar Allahs välsignelse över Hitler för att han försökte utrota judarna. Hitler var nog en duktig ponke alla gånger, men det måste du vara muslim för att ha lov att säga. Är det fler än jag som börjar känna att skallen håller på att lyfta?

Hur mycket är demokratin värd? Svaret tror jag ligger i vad för insatser vi gör för att bevara den. Man försöker blockera partier som väljarna väljer in genom att i bästa Stuka stil stupa i halmen med fienden, man ser genom fingrarna med att AFA och Storstadsvänstern förvandlar storstäderna till krigszoner där det ser ut som ett helt gäng med seriepyromaner farit fram. Vi har media som det inte går att lita på, eftersom deras avvägningar hela tiden går på vad som INTE skall publiceras snarare än vad som skall publiceras. Värt grannland i söder, Danmark anser att det borde skickas valobservatörer hit till Svea Rike den 19 september – och anledningen är just media, och den ohälsosamt, för att inte säga incestuösa förbindelsen mellan samhällsföräldrarna (makteliten) och media. Det är svårt att säga emot danskarna i detta fall. Skall jag säga vad jag ser, så är svenska demokratin död. Vi ser en valrörelse där det käbblas om smådetaljer, medan visionerna glimrar med sin frånvaro. Det hela är ett spel som syftar mest till att säkra sig tillgång till gräddfilen i nya fyra år. För oss som inte precis kom till världen igår, är det besvärande att se hur lite visioner dagens politiker har. Det är som att välja mellan Lidl och ICA – ungefär så olidligt tråkigt. Kan det undvikas, så väljer jag bort båda.

Att vi numera har nära nog ”amerikanska tillstånd” med ett i princip tvåpartisystem, säger mer än tiotusen ord om hur det ligger till med demokratin. Frågan vi bör ställa oss är: Skall vi ha demokrati som är det bara i namnet, eller skall vi skapa något annat som gör att vi slipper detta narrspel vart fjärde år? Jag har i många år funderat över om vi inte borde ha professionella ledare som anställas på kontrakt som gör att det får betalt efter hur väl de lyckas. Den lagstiftande makt kan samlas i ett råd som sammanträder två gånger om året, och vars ordförande kan tituleras president, förar eller kansler. Rådet skall bestå av företrädare för de olika områdena i samhället. Detta kommer i princip att vara en diktatur såsom det är i ett företag, men jag tror det kommer att fungera bättre eftersom man inte behöver lägga tid och krafter på att springa runt och ljuga så sotmolnen står ur munnen på dem för att lura folk att ge dem fyra nya år. Folk i allmänhet kunde koncentrera sig om det viktiga: Att leva sina liv och kunna ha förtroende för att de som styr, faktiskt vet vad tusan de håller på med.

Det viktiga här i världen är inte vad det finns pengar, utan vad det finns resurser att göra. Det är lite som detta: Man har materialen att bygga, men inte pengar – så materialen får ligga och gå till spillo. Är det rimligt? Människor som besitter personliga resurser, går arbetslösa och får tåla förnedrande behandling för att inte bli utan försörjning. I valrörelsen är den skämliga arbetslinjen ett poäng man puckar på, men arbetslinjen syftar inte till annat än att mobba – helst till självmord – alla som sliter med att få arbete. För den som inte upptäckt det, så blir det allt färre jobb i förhållande till värde skapningen för varje år – vilket innebär att jobben inte räcker till alla. Givetvis finns det uppgifter som behöver lösas, men det finns inte pengar. Orsaken är i första hand, att överbudspolitiken de senaste 50 – 60 åren har svårt skuldsatt de flesta länder i vår del av världen – Sverige inget undantag. I förlängningen beror det på att det finns en överhet som du riskerar förlöjligas som foliehatt om du nämner: De kallas Illuminati – fackelbärarna. De är inte utomjordingar. De är tvärtom den ultimata överheten, och består av bland andra familjer som Rockefeller, Rothschild och Windsor. Det sägs att de äger det allt väsentliga av världens likvida medel. Återstoden, kring 5 % eller så, utgör det kapital som till varje tid är i omlopp. Hur kommer detta sig? Det rör sig om naturliga mänskliga instinkt: Att skapa trygghet för sig själv och de egna, och bästa sättet att göra detta, är att skapa kontroll över alla resurser – dock utan att synas så alltför mycket. Om Hitler vunnit kriget, skulle dock Illuminati legat pyrt till eftersom Hitler ansåg att byta ut alla valutor, så att alla ”gamla” pengar blev värdelösa. Under och i de kommande tre decennierna efter kriget, köpte man systematiskt upp allt guld som fanns till salu. Land efter land övergav guldfoten – varför? Illuminati hade före kriget sina tillhåll i Europa, efter kriget i USA – varför? Före kriget var USA ett förhållandevis fattigt land, medan det under kriget växte sig till världens dominerande ekonomi. Sedan flyttade en av Illuminatis hejdukar till Kina, och inom få år var Kina Asiens svar på efterkrigstidens Tyskland och dess Wirtschaftswunder. Jag skall återkomma till detta i senare jeremiader. Nu då kvällarna blir långa och mörka, blir det lättare att få tiden att räcka.

Rent politisk känner jag att jag håller på att gå från mörkblå till brun eftersom det är här redskapen att stävja Illuminati och deras New World Order rörelse finns. Finns det andra alternativ, så skulle jag hemskt gärna höra om dem. Vad som är säkert är att verkligheten är mer fantastisk än den mest utstuderade fantasi eller den hemskaste mardröm. Vad vi står inför är något omöjligt: Det är inte enbart människor vi har att tampas med som tillskansat sig rikedomar som får Farbror Joakim von Anka att framstå som fattiglapp, men faktiskt egenskaper som finns i större eller mindre grad hos alla människor. Ta bort dem, och vi skulle inte överleva. Åt andra sidan: Så är det ju så att naturen gillar att prova ut till yttergränserna. Så Illuminatis egenskaper är extrema, för att inte säga abnorma, avvikelser från normalen. Sådana individer finns i ytterst få exemplar, och det verkar vara ärftligt annars skulle det varit ett tidsbegränsat fenomen. Så spekulationerna går om inte Illuminati syftar att skapa en världs regering och en världsbank som skall styra de globala finanserna, så att man lättare kan komma åt det överflöd som skapas. Det är inte tillfälligt att 2/3 av världens befolkning lever i kronisk fattigdom. Och när man tar med i betraktning att minst en av Illuminati familjerna handlat med guld, hur överraskande är det då att länder med stora guldförekomster har invånare så fattiga att inte ens lössen ger sig på dem? Betrakta Afrika: En ofantligt rik kontinent med olja, naturgas, diamanter, guld, silver, koppar, kol och jordbruksmöjligheter som egentligen vida överskrider vad vi har här. Trots detta: Fattigdom, svält, sjukdomar och förtryck – bara för att nämna några av de ”förmåner” man välsignas med der nere. Allt detta kanske kan bilda grund för närmare studier. Det finns skäl för att saker är som de är, och om man lägger allt man lärt åsido och betraktar det rent cyniskt, så är det rationella skäl. Världen är en ända stor konspiration därför att det är så vi människor tar oss fram i världen. Barnen konspirerar för att få föräldrarna att köpa godis åt dem, och föräldrarna konspirerar för att få barnen att natta i tid, så de kan få lite ”egentid”. Och så kan vi spinna vidare. Man behöver inte vara foliehatt för att se konspirationer – för de finns där. Det motsäger allt vi fått lära oss som barn, men nu är det ju så att det vi får lära oss som barn är det som man önskar och vill att samhället skall vara, medan det vi upptäcker eftersom vi får åldern är att samhället är avsevärt mer komplicerat än så och att snälla ponkar inte får de snygga flickorna.

Jag återkommer till temat när jag får sorterat allt material. Kanske blir det en video med – vem vet?

(1 kommentar, 2010-09-14 02:16)

Nästa inlägg
Bergatorparen

2010-04-25 06:37 - Bergatorparen
Sieg Heil …

… eller en seger för yttrandefriheten? När den nationaldemokratiska tidningen Nationell Idag i veckan beviljades presstöd efter att ha tillfredsställt de kriterier som gäller för presstödet, gick de samhällsägande PK’ ana i taket med ett brak. Ord som motbjudande och en del andra psalmverser användes för att beskriva hur vidrigt de tyckte det var, att ”en sådan publikation” skulle stödjas med svenska skattepengar. Nu skall man alltså hux flux se över regelverket för presstödet. Det är typiskt för den övre medelklassen. När det kommer ett parti som springer ur de lägre samhällsklasserna, så skall det kvävas och tryckas tillbaka – ofta med epitetet ”främlingsfientligt” eller ”rasistiskt”. ND springer inte ur övre medelklassen, men bildades 2002 efter en spricka i SD. ND är, så vitt jag kan bedöma INTE ett nazistiskt parti, men ett parti som stöder sig på den nationaldemokratiska ideologin, som finns utförligt förklarat under denna länk:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nationaldemokrati

All den tid en tidning och dens utgivare är lagliga inom landet, skall de åtnjuta de samma privilegier som alla andra. Det är min åsikt. Om man skulle börja sortera efter vad övre medelklassen till varje tid accepterar, alternativt INTE accepterar, kommer vi i en sits där såväl den kulturella som den politiska mångfalden ersätts av en enkelriktning som i det forna Sovjet. Är det verkligt det vi vill ha? Låt så vara att ND inte faller majoriteten på läppen, men är det samma sak som att de skall tystas? Vad för demokrati är det där enbart de som håller med den härskande klassen får komma till tals? Det smakar lite Hitler, Stalin och Pol Pot av ett sådant förfarande – och då är jag snäll!

Jag har hittat en karta som visar graden av demokrati världens alla länder, där färgnyckeln är enkel: Ju mörkare och mustigare färg, ju mindre demokratiskt är landet. Förvånande nog är Sverige markerat med en näst intill osynlig rosa färg – liksom USA! USA borde markerats i svart eftersom detta land praktiserar en sorts demokrati där pengarna avgör chanserna att vinna en omröstning. Sverige borde även det haft en något mustigare färg på kartan eftersom åsiktsadministration har blivit en del av statsskicket. Att Frankrike och dess Latineuropeiska systerstater har en något mustigare färg är väl föga förvånande. Sarkozy, Barosso och Berlusconi är exempel på den politiska (o)kultur som råder i dessa länder. Mer är det knappt att säga om den saken.

Som bekant är det val i år – även i Orwellanien, där Pat Condell bor. Condell är bekymrad över sakernas tillstånd, och rättligt så. Demokratin har länge varit hårt ansatt av Orwellaniens politiska elit som tycker att gemene man är en komplicerande faktor som gör demokratin för, skall vi säga: Oförutsägbar? Inte är det enbart i Orwellanien demokratin lever på lånat tid. Även i Sverige och övriga EU länderna är nog så fallet. De senare åren har det varit rekordmånga ledamöter som nerlagt sina poster i protest mot att sitta och rösta efter ”noter” så att säga. De upplevde att Riksdagen endast var där för att legitimera diktat från Bryssel. Vi ser det, men orkar vi åtgärda det? Vad kan vi göra? Vi kan börja med att lyssna på vad Pat har att säga, och tänka genom hur detta kan anpassas till våra förhållanden.


Kanske är tiden inne för en Paneuropeisk reform där vi sopar ut sådan bråte som Sarkozy, Merkel, Barosso, Brown, Reinfeldt och många fler än jag ens orkar rada upp. Efter kriget fanns en stark prodemokratisk folkrörelse, som bit för bit har undergrävts av duktiga demagoger som övertygat folk om att de inte egentligen har något att säga till om. Det första som föll var lokaldemokratin. Den föll eftersom den blev reducerat till att betala för statliga reformer som kom utan pengar. Sedan gick även regionaldemokratin åt fanders och blev till ett sorts maktbolag för den presumtiva ”välfärden” i form utav sjukvård och liknande som ålades landstingen. Vi vet ju hur det gick. Man måste verkligen vara sugen på att komma in bland de stora för att betrakta landstingspolitiken som en språngbräda – eller också är man ett psykfall – vilket ju verkar vara mer uttalad inom politiken än i andra discipliner i samhället.

Som Pat säger: Vi har en chans att återta demokratin. Personligen skulle jag hellre än USE – United States of Europe vilja se den europeiska byn, där alla länder bidrager med sitt, men där alla har sitt eget hus, sitt eget språk och sin egen valuta för inomeuropeiskt bruk, medan den gemensamma valutan kan användas mot omvärlden och fungera som en ekonomisk stabilisator – inte som en lös kanon på däck såsom fallet verkar vara med euron.

Allt för mycket håller på att gå förlorat i dagens Europa. Den övre medelklass som suktar efter att skapa ett golv utan öppning för trappa mellan sig och oss i de så föraktliga ”massorna”. Deras mål är att återskapa gamla tiders värld där makten är ouppnåelig för gemene man. Genom att använda epitet som rasist eller främlingsfientlig på partier och organisationer som inte leds av övre medelklassare förpassar man, eller försöker åtminstone, förpassa dessa till soptippen. Jag skall inte säga att de alltid har fel, men i de flesta fall pågår en åsiktsadministration som man knappt ens ids dölja. Nationell Idag har fått presstöd – inte därför att de är nationaldemokrater, men för att de fyller de gällande kriterierna för detta stöd. Om man av detta skäl börjar hora med regelverket, bör man gå ut och säga i klartext att man inte vill veta av yttrandefrihet för andra än de politiskt korrekta. Jag vet inte om någon som skulle ha ballar att gå ut med ett sådant utspel. Om det tog sig hus i självaste Helvetet när jag plåstrade upp Christine Schürrers mindre än vackra nuna här på bloggen, kommer det att vara en svag bris i jämförelse med den orkan som kom att blåsa upp om någon fick för sig att svära i kyrkan genom att avslöja ”familjhemligheter” på ett sådant sätt.

Jag tycker vi skall försvara våra fri och rättigheter med näbb och klor. Vi har för länge låtit övre medelklassen leka samhälle. Det är på tiden att de kommer underfund med att de är en samhällelig minoritet, och att ”massorna” när som helst kan bilda ”öråd” och rösta dem ut. Snart är det val, och enligt den undersökning som de dominerande politiska partierna har beställt och fått skräddarsydd enligt egen önskan, skall visst vi inom massorna önska att höra den gamla slagdängan: ”Jobb, skola, vård och äldre Yiah, yiah, oooohhh” för fåglarna vette vilken gång. Att webben pekar på att det är andra ämnen som upptar folk, verkar sakna betydelse – eller är det kanske därför Beatrice & co önskar att täppa till truten på oss som utövar yttrandefrihet på webben? Det sitter en nalle här som inte kommer att släppa taget om friheten att yttra sig utan vidare. Alla vet att nallar har stora, tunga luffar som träffar med en förödande kraft – och det är att hoppas att Alliansen mot Sverige är varse på detta innan de gör vad de ångrar. Jag skall påminna Fredric Reinfeldt och de övriga inom hans skräckkabinett om en mycket viktig sak: I en demokrati utgår makten från FOLKET. En regering som trotsar folkets vilja, kommer att sakna legitimitet.

Jag tror vi skall fundera lite över Pat Condells råd, och för en gångs skuld inte låsa oss till blocktänkande eller gamla vanor, men se på vad som är önskvärd och nödvändigt för att bevara demokratin och gärna på köpet få Berlaymont (EU högkvarteret i Bryssel) på fall. En sak kan vi vara säkra på: De ända som tjänat på den skiten är stora, globala företag. De förlorat på det är gemene man som får kämpa allt hårdare för att hålla på jobbet. Är det så vi vill ha det?

(3 kommentarer, senast 2012-05-16 20:51)

Nästa inlägg
Bergatorparen

Fortfarande tror människor på demokratiska verkmedel i Svea Rike – tack och lov, får man kanske säga. Jag var ute och gjorde månadshandeln idag, vilket är en nödvändighet när man bor så långt ute på vischan att även Hin Håle går sig vilse där, och jag lyssnade på bilradion. Det var snack om att det vid varje val uppkom en – fråga – partier, och att dessa var representerade i kommunfullmäktige i kring hälften av kommunerna. Bakgrunden för dessa partier är ofta att medborgarna överkörs i frågor som är centrala för vanligt folk – sådant som nerläggning av skolor. När medborgarnas förslag överkörs och röstas ner i värsta ”Robinson” andan, kvarstår oftast enbart att bilda en egen vallista och försöka komma in där besluten fattas och försöka en till gång att ändra på sakerna. Som en utav de som intervjuades i radion sade: ”De förtroendevalde tror att de sitter så säkert. De tror visst dessutom att väljarna ä så dumma att de inte förstår”. I de flesta fall kan det vara så det faktiskt förhåller sig. Det är en klyfta mellan de som styr och de styrda som verkar vidgas allt mer. Den sittande regering verkar vara en ”firma” som tar emot beställningar på lagstiftning från den stora, globala företagen inom bland andra underhållnings- och mediebranschen, medan de som vald de in verkar betraktas som en sorts pariakast som skall förtryckas, förnedras och bekämpas på alla sätt och vis. Ett exempel är det provocerande faktum att man tillåter att kraftbolagen låter kärnreaktorerna stå still under den tid av året som traditionellt är den kallaste. Det luktar spekulation och lurendrejeri lång väg om det. Tyvärr är det så att bland elkonsumenterna finns ingen gemensamt konsensus om hur det bör vara. Vi SKRIVER PÅ ett uppror som skickas vidare till politikerna – som de i sin tur och ordning torkar sig där bak med och spolar ner i toaletten. Ända sedan Tage Erlanders tid har politikerna letat efter ett sätt att bedriva en ”representativ diktatur” som föreger att vara demokrati. Precis som i en latinamerikansk bananrepublik blir svenska politiker köpta av lobbyn från kraftbolag, rättighetsindustrin, bilbranschen och oljebranschen – bara som ett litet axplock – att leverera lagar och förordningar som tillgodoser branscherna på konsumenternas bekostnad. Bästa beviset på det är att köpevillkoren från så gott som alla företag, privata såväl som offentliga och konsument ägda kan sammanfattas såhär: ”Firman AB kan närsomhelst besluta(…), kunden accepterar. Firman AB äger rätt att när som helst överdra eller belåna närvarande fordran. Kunden äger inte rätt att överdra fordran. Firman AB äger rätt, kunden äger ingen rätt!” Om du tror detta är satt på sin spets, så plock fram några villkorsformular från några av de företag du handlat med under åren lopp, så ser du vad jag menar.

Demokratin har smulats sönder ända sedan Berlinmurens fall. Jag befarade just detta när jag såg muren falla, och tyvärr visade sig mina farhågor besannas. Det har svamlats rätt mycket i media om att klyftorna i samhället har ökat, och det är både sant – och en velat politik. På den gamla hårda tiden, var fattigdomen den gemensamma nämnare som skapade gemenskap och sammanhållning, så man beslöt sig för att förbättra förhållandena för de flesta, men inte alla. Man visste att om man lyfter upp några, men inte alla, så bryter sammanhållningen ihop och det blir lättare att styra. Alla som tagit sig ur fattigdomens helvete, har en farhåga: Att hamna där igen. Denna rädsla används sedan av makthavare för att hota medborgarna till lydnad. Ju mer man fragmenterar befolkningen, ju mindre blir sannolikheten för att det rullar upp traktorer som dumpar färsk kogödsel på platsen framför Rosenbad eller framför Öresundskraft, Vattenfall, EON eller Fortum. Och fragmenterad är den svenska befolkningen idag, utan tvekan. Om man tittar på spridningen i inkomsterna, får man en bild på just hur fragmenterad det blivit. Lösningen på problemet skulle ligga i om man kunde ta fram billigare och bättre teknologi för att samla in och nyttiggöra sig den energi naturen överöser oss med i form av solljus, vind och vatten i villaskala så att folk kunde bli mer oberoende av kraftmaffian. Och det ser ut att vara vägen som saker är på väg: Befolkningarna i de olika länderna distanserar sig mer och mer från det som i tidigare tider var gemensamma funktioner, och skapar egna alternativ. Detta kommer utan tvivel att skapa en näst intill oöverstiglig ravin mellan folket på ena sidan, och industrin och myndigheterna på den andra – precis som i en alarmistisk, amerikansk 70 eller 80 tals framtidsfilm. Detta skulle vara början till slutet för samhället eftersom ekonomin baserar sig på köp och försäljning inte enbart inom egna ”huset”, men i en större skala. Om industrin förlorar försäljningen till gemene man, tappar den sitt existensberättigande och kollapsar. De som varit rika på gemene mans bekostnad upplever plötsligt att deras pengar inte längre är värda något. På andra sidan ravinen har en ekonomi vuxit fram utifrån reella behov, och sedan går historien ett nytt varv. Sensmoralen är att huvudet inte kan leva utan kroppen – och den läxan borde någon dänga in i den härskande klassens tjocka skallar. Hur lite jag än gillar den röd/gröna röran, måste jag dock erkänna att de åtminstone sätter Sveriges behov framför de behov de stora, globala företagen måtte ha. Regeringen Reinfeldt är ett hot mot Sverige eftersom den sätter de globala företagens intressen i främsta rad, medan den förtrycker gemene man och försummar Sveriges intressen genom att inte uppvisa det ringaste intresse för frågor som rör energiförsörjning eller ens de frågor de gick till val på, nämligen den gamla politiska slagdängan: ”Jobb, skola, omsorg och äldre. Yiah, yiah oooohhh!” Man har dock sett till att egna samhällsklassen fått skattelättelser, medan de svagaste i samhället drivs till självmord. Någon borde väcka åtal mot detta gäng hos den Internationella Brottsmålsdomstolen i Haag. Om jag haft den auktoritet och de resurser som krävs, skulle jag gladligt åtagit mig att se denna regering häktats och fängslats för många år framåt! Den parlamentariska immunitet missbrukas jämnligt för att föra en politik som gränsar till det brottsliga – och det måste vara fallet när folk begår självmord på grund utav de förvägras ekonomiska medel till sitt livsuppehälle efter att ha kämpat mot dålig hälsa i alla år, och trots hälsan gjort allt för att förbli i arbete, och betalat sina skatter. Den samma regering som hetsar sig upp över att någon ”stjäl” (piratkopierar) från multinationella (läs: amerikanska) multimiljardföretag, drar sig inte för att stjäla från de som inte ens har hälsan. Alliansen mot Sverige är ett otyg som inte bör få förnyat mandat, men förpassas till historien som ett misslyckat politiskt projekt som gjorde mer skada än gagn.


Den kända ministern.

Vem drabbas som värst av den maffialiknande energiregimen i dagens Sverige? Rätt gissat: De som har det sämst redan i utgångspunkten. Jag har tittat på en lång rad bostäder hos ett av Sveriges större mäklarhus, och förfärats över hur många hus som fortfarande har direktverkande el som uppvärmningskälla eller vattenburen el, och som har kostnader som uppgår till över 35 000 kronor per år enbart på uppvärmning. Med hushållsel, uppgår deras inköp av el till långt över 40 000 kronor per år! Inte att undras att industrin blir mätt och belåten – eller att den får råd att köpa sig politiker som kan se till att den gynnsamma situationen fortsätter. Jag tror många som lever på gränsen, och som bor i hus med direktverkande el, fryser mer än vad bra är – och det i synnerhet en vinter som den vi har i år. I all anständighetens namn borde vi, oberoende av vilken samhällsklass vi tillhör, kräva att man börjar ta sociala hänsyn.

Bor man i hus – även om det är ett ruckel – får man inget stöd på Socialen, så då är det att frysa sig genom vintern – precis som på gammelmormors tid. Själv har jag turen att ha en pelletspanna. Förvisso sjunger jag alla sorters konstiga psalmer när jag försöker få trädgårdstraktorn att ta tillräckligt med styrning för att komma från skjulet till pannrummet med pelletssäckarna, men åtminstone har jag det varmt – och det önskar jag att alla skulle ha och i synnerhet de sämst ställda.

(2 kommentarer, senast 2010-03-03 16:14)

Nästa inlägg
bosselagom

Sveriges Muslimska Samfund krävde särskilda lagar för muslimer. I ett brev till samtliga riksdagspartier föreslog de att imamer ska ge muslimska barn separat undervisning i skolan. Förbundet ville också att skilsmässor mellan muslimer ska godkännas av en imam.
Det var ett tag sedan, men det gror fortfarande frö som behöver bemötas.
I Sverige har alla som vill laglig rätt att ta ut skilsmässa och det ska givetvis gälla muslimer också. Här är alla lika inför lagen och ruckar vi på detta faller hela vårt demokratiska system samman. Håll fast vid Skolverkets och riksdagens regler, som ständigt debatteras med demokratiska värderingar.
Hjälp alla dessa olika föreningar att lyfta fram giriga individer som ständigt försöker haverera integrationen till det svenska samhället. Här behövs en öppenhet att bemöta de fundamentalistiska värderingarna och att informera om demokratins principer.
Och återigen, för att undvika missförstånd;
Det finns civiliserade manliga muslimer som inte förtycker sina kvinnor, kräver könsstympning av deras flickebarn, kräver att kvinnor bär slöja och är födda att vara deras slavar. Men det finns fundamentalistiska barbarer, nazister m.fl. som tror att de med våld kan ändra världsordningen.
Och om vi ska stödja dagens revolution, så är det i de områden där det förekommer en uppdämd reaktion på flera decenniers brutaliteter och förödmjukelser. Dagligen får vi bilder och reportage om uppror mot ologisk makt, genom nya medier såsom medborgarjournalistik, nätverksengagemang och kvinnornas protestdeltagande, i omvärlden. Protester som går på djupet och som inte lär tystna helt förrän minimikravet, en åtskillnad mellan stat och religion, uppfyllts. Det lär ju knappast ske i dag så resonemanget kan fortgå.

(2 kommentarer, senast 2010-01-23 22:48)

Nästa inlägg
Bergatorparen

I det offentliga rum, som numera håller på att bli globalt, förs en lång rad diskussioner om mångt och mycket. Är det en sak makthavare – demokratiska (vad nu det betyder) eller inte – bävar inför, så är det just samtalet som människor för sinsemellan. Tydligare än i Australien blir det knappt: 11 000 australiska dollar kostar det enligt http://henrikalexandersson.blogspot.com/2009/03/australien-boter-om-du-lankar-till.html i böter att länka till en av myndigheterna svartlistad sajt såsom http://www.liveleak.com/ Inte kan jag med min bästa – eller värsta – vilja förstå varför man skulle gå hän och svartlista Liveleak. Tala om hjärnsläpp – men vad annat kan man förvänta av en nation jag har intryck av är starkt avvikande i flera hänseenden (Jag överlåter till läsarens fantasi att klura ut vad dessa avvikelser består i. Själv har jag mina uppfattningar – som jag tills vidare håller kvar under min blågula keps)

Men nu är inte Australien ensam om att utföra en motorsågsmassaker på yttrandefriheten – en fri och rättighet som måste vara på plats för att det skall kunna föras ett meningsfullt samtal i det offentliga rummet – antingen detta är lokalt som i ett grannskap, en region, ett land, en kontinent eller globalt. En del bloggping- tjänster anser sig vara censurbehöriga – såsom http://www.nyligen.se

Såsom jag ser det skall ju debatten i det offentliga rummet kunna kritisera religion, namngivna personer som har offentliga befattningar eller befattningar inom näringslivet, man skall kunna häckla politiska partier och bedriva mothets mot religiösa rörelser som uppvisar intolerans mot de som inte delar deras åsikter – utan att riskera att avstängas. Givetvis finns det sådana som enbart är ute efter att skapa bråk, och behöver få veta vad som är rätt och fel, men övertrampen måste vara så flagranta att det gränsar till det brottsliga. Vi måste acceptera att om vi skall ha yttrandefrihet och meningsfrihet så måste vi tolerera att det finns uppfattningar som vi kommer att tycka är motbjudande – men så är människan – mångfacetterad. Skall vi acceptera rasism och könsförakt? Jag tycker vi skall det därför att de som känner så inte äger mindre rätt att hävda sina åsikter än alla andra – men märk väl: Detta gäller ÅSIKTER – inte praktik. Ingen människa skall behöva uppleva diskriminering av skäl som hon inte är herre över såsom ras, kön, sexuell läggning eller etnicitet. Skall debatten vi för i det offentliga rummet vara meningsfull så får vi inte ge somliga munkavel bara därför att vi inte tycker om deras åsikter. Gör vi det är vi med på att stympa demokratin (eller vad som kvarstår av den) samt yttrandefriheten.

Större delen av det offentliga samtalet nuförtiden föregår i olika forum på nätet mellan människor av olika nationaliteter, raser, kön och religiösa tillhörigheter. Detta samtal skrämmer livsskiten ur det etablissemang som under efterkrigstiden vuxit fram och som under många år kunna åtnjuta herravälde över medierna genom först monopol, senare oligopol, samt herravälde över politiken. Nu tappar de greppet genom den tekniska utveckling de själv varit med att tillskynda i syfte att tjäna pengar. Odjuret från Uppenbarningen har tydligen antagit digital form och kommit för att bita de händer som matat det – ödets ironi. Men vi får inte låta ”samhällsägarna” får chans att återta och återbefästa sin hegemoni genom att driva genom lagar och förordningar som de säger ”är till allas bästa”. Vi som levd några år har hört dessa skrönor förut varför vi nu går på barrikaderna.

Jag vet att en del av er som läser detta kanske hånflinar över alla jeremiader över yttrandefrihet, men en dag är det för sent – då hoppas jag ni kan hånflina av de straff ni får, men som ni inte trodde ni skulle få. Vi som skriver om friheten av yttra sig och om att obehindrat kunna debattera aktuella ämnen i det offentliga rummet utan att bli censurerade, trakasserade, satt i kvarstad eller livslånga skulder i form av böter som långt övergår våra ekonomiska förmågor bara därför att vi tyckte till, men tyckte ”fel”. Frågan är: Vad för samhälle skall vi överlåta till våra barn? Ett fängelse utan murar? En bootcamp där en massa sergeanter berättar vad vi skall göra och vad vi inte får göra och där det finns straff för allt som inte följer mittfåran. Är det sådan skit vi skall bygga och överlåta till våra barn?

Men vad så med pedofilnätverk, nätverk av terrorister, brottsnätverk och dylikt? Allt detta är brottsligt enligt brottsbalken i de flesta länder, och det beror på att det skadar oskyldiga människor och undergräver moralen i samhället. Detta är flagranta exempel på sådant vi inte behöver, men som skyddas av makteliten under hänvisning till PUL (PersonUppgiftsLagen) – som dock inte verkar ha giltighet för fildelare som för egen bekostnad skall åläggas att hänga sig ut offentligt. Samhället behöver vädras ut eftersom luften verkar vara rätt så ”instängd” – om ni hänger med? Nästa år är det val, och då tycker jag vi skall se över vilka vi vill skall representera oss (diktera oss) fram till 2014. Det tråkiga är att oavsett system, så kan vi inte ändra på en grundläggande förutsättning: Maktstrukturerna bygger på människans mest primitiva ”mjukvara”. Det finns två sorters individer: Ledarna och följeslagarna. Grovt sett kan vi säga att tillhörigheten till dessa två grupper är avgörande för var i samhället man hamnar. Behöver jag säga att följeslagarna utgör majoriteten? Ledarna – eller alfahanarna är de vi ser kämpar om hegemonin varje valrörelse. Mellan dessa och de rena följeslagarna finns det givetvis en bred gråskala. För att bli en accepterad ledare behöver man inte vara den mest intelligenta, men inneha de bästa sociala förmågorna. En duktlig ledare kan få folk att följa sig utan att hota med repressiva medel. Detta törs betyda att det nuvarande ledarskapet i allas vår Västvärld inte precis är socialt kompetenta. Bara den som inte har något att komma med försöker att lägga lock på samhället och förvandla det till tryckkokare. Vi vet ju hur det slutar. Då och då kommer det ledare som sätter en ny standard – det är bara så synd att dessa endast uppträder så sällan.

Under tiden måste vi försvara det vi har kärt: De medborgerliga fri och rättigheterna. Det är som med pengar: Lätt att tappa, men svårt att återfå. Glöm inte valet till EU parlamentet. Här är min rekommendation:

(1 kommentar, 2009-03-20 08:21)

Nästa inlägg
Bergatorparen

NYHETSBREV
2 MARS 2009

Opinionen svänger, och PP växer
Det förekommer artiklar i gammelmedia nu som hade varit helt otänkbara för bara ett år sedan. Där kolumnerna år 2005 gick i dinosauriernas och övervakningspanikens tecken, så har tonen ändrats markant bara sedan Pirate-Bay-rättegången öppnade.
Det mest markanta är att etablerade kolumnister i gammelmedia skäller på dem som kallar fildelare för "ungdomsgeneration". De konstaterar i stället att enda anledningen att inte fler äldre fildelar är att de helt enkelt inte har lärt sig ännu.
Vi har till exempel en kolumn i GP om Pirate Bay:
Och hjältarna som ger mänskligheten allt detta gratis är svenskar. Det är ju större än både Nobelpriset och Gustav Vasa tillsammans! Men pöser vi av stolthet för att vår tids största Robin Hoods är söner av vårt land? Icke! Gör turistministeriet helsidesannonser i utländsk press med texten: Visit Sweden, home of Pirate Bay? O nej.
Jag är en teknisk idiot. Annars skulle jag tanka hem allt jag kom över från Pirate Bay.
Sedan har vi ett par tyckare i Aftonbladet. Jag börjar med deras debattredaktör, Lotta Gröning:
Det är uppenbart att en ny teknisk utveckling kräver en förändring av upphovsrättens spelregler. ... Hur länge ska vi värnas de stora bolagens intressen? Är det inte mer rätt att dessa mäktiga bolag som befinner sig på en konkurrensutsatt marknad tvingas anpassa sig till verkligheten och hitta andra vägar till inkomster. Ska inte skivbolagen ha samma krav på sig som bilindustrin?
Lena Sundström skriver också klarsynt om att det är skenheligt att gömma sig bakom ungdomen:
[om en rapport]... Det finns en ”uppenbar risk för att nya generationers respekt för rättsstaten urholkas” om man blundar för ”en stor klyfta mellan upphovsrättens och unga människors syn på vad som är rätt och fel”. Kom igen, liksom. Hur skenheliga kan vi bli? Säg som det är i stället. De flesta av oss andra vet inte hur man gör.
Att ta 19 spänn för något som finns på nätet är som att ta 19 spänn för att någon ska få sätta sig i Humlegården. Eller i Vasaparken. För att folk skall få gå i en svensk skog. Eller för att folk skall få bada på en allmän badstrand. Då skiter folk hellre i det. Av ren ilska och princip.
Och visst är det så. Folk klagar på att "man tar saker gratis". Vi som hänger på nätet vet att det inte handlar om gratis. Vi tänker inte i termer av värde över huvud taget. Vi vet att vi tänker av att gå ut och hämta saker som bara finns, överallt. Som att gå ut i skogen och plocka blåbär, eller som att sätta sig i en park.
Och det är en strukturomvandling som gammelindustrierna inte klarar. De kommer att gå under, och något nytt och vackert kommer att ta deras ställe. I samma sekund som upphovsrätten började diskuteras i hem och stuga, så började den vackla, så orimlig som den här. Vi avslutar med ett mått på hur mycket den diskuteras, citerat ur Eva Franchells kolumn i Aftonbladet:
Artikeln om Ipred har tre gånger så många kommentarer som samtliga artiklar om kronprinsessans förlovning tillsammans. Samhället springer efter och försöker komma i kapp utvecklingen. Men de yngre springer fortare. Frågan är vad de unga kommer att rösta på nästa gång?
Samtidigt får vi inte med detta tro att slaget är över. Att vi kan luta oss tillbaka. Det är fortfarande så att Privatpolislagen gick igenom i onsdags med en stor majoritet. Det är fortfarande så att det diskuteras fyra års fängelse för fildelning. Det är fortfarande så att skivbolag får stoppa bredbandsutbyggnad "eftersom den bara används av pirater".
Politikerna har inte förstått. Politikerna fortsätter med repressiva lagar för att hindra utvecklingen. Politikerna fortsätter med hårda övervakningslagar. Det som var sant den 1 januari 2006 är lika sant och än mer aktuellt idag: Politikerna måste bytas ut för att de inte förstår varför folk ens pratar om det här som en framtidsfråga.
Som tur är så går exakt det att göra. Just därför är det så viktigt att du pratar med dina vänner, bekanta och kollegor om Piratpartiet. Vi kommer inte fram genom gammelmedia. Våra idéer kommer fram genom att människor, människor som du och jag, pratar med varandra. Ansvaret att rädda samhället undan repression och i stället bygga kunskapssamhället faller på oss alla

(1 kommentar, 2009-03-05 10:01)

Nästa inlägg