En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in

Senaste inläggen som handlar om fn

Bergatorparen

... och lyssna på Alex Jones - oavsett vad du tycker om honom. Det han säger här stämmer verkligen och mörkas ner i svenska medier som i stället kör den politiskt korrekta linjen. Vakna!


(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
Bergatorparen

… verkar vara kvintessensen av COP15 mötet i Köpenhamn, för konkreta åtgärder kom man definitivt inte överens om. Det man står där med, efter närmare två veckors käbblande, är tre sidor med i princip nonsens. Vad jag retar mig på, är att vanligt, hyggligt folk med normala inkomster, skulle fått sparken så tänderna skallrade och skjortan stod rakt ut om de uppvisad så dåliga resultat på jobbet. Här tillåter sig världens ledare, var och en med miljoninkomster och en armé av experter till förfogande, att sitta i 13 dagar och åstadkomma lite mer än en barnregla av ett slutdokument. För att foga spott till skada, är det frivilligt för länderna att ansluta sig till avtalet. Frivilligt? Tänk om det var så för dig och mig? Vi skall tvingas att rätta oss i leden, med lagbud och drakoniska skatter. Men var finns alternativen? Det verkar inte som om någon är intresserade av att satsa på dem, eftersom det brister på flera håll: I Stockholm råder brist på biogas, mitt i köldknäppen ”vilar” det flesta av Sveriges kärnreaktorer medan elpriset på det värsta var över 2,65 kronor pr kWh(!) på Nordpool, vindkraften byggs ut i ett tempo som gör att sniglarna framstår som fartdårar och priset på bioenergi såsom pellets och briketter har gått bara en väg: Uppåt.


Man kan visst få ner utsläppen av fossilt kol i Sverige – trots att vi redan kommit långt. Problemet ligger bara i att man är så upptagna med att dupera gemene man, att man inte ens tänker tanken på att tända eld under vissa, tydligen kalla arslen inom kraftindustrin. Där kan man gnugga sig i händerna hela vägen från banken till synagogan över vinster gjorda på slentrian och fusk snarare än på inlagda förtjänster. Det är man kan få lust att citera vissa psalmverser som inte tar sig vackert ut på pränt. Det är lätt att snacka om insatser för klimatet, men när det kommer till genomförning, så blir det lite såsom med dessa som får hjälp av ”Arga Snickaren”: Otalliga påbörjade projekt, mögel, röta och farlig el. Sverige saknar en energipolitik och en näringspolitik. Det är övertydligt. Företag efter företag läggs ner, och på energifronten är det kaos. Alliansens påstådd näringsvänliga politik verkar inte vara så värst mycket mer än snack. Skall man komma någon väg – om det nu är så viktigt som det postuleras med klimatvänliga lösningar – måste man våga börja ändra samhällsstrukturen på så sätt att vi brukar mindre energi på transporter, reducerar antalet kvm uppvärmd areal, och ändrar konsumtionsmönstret i samhället i en mer matnyttig riktning. Det senare kan man göra genom att minska det förtryck som gemene man utsätts för. Lyckliga människor behöver ingen tröst, ergo har de lägre konsumtion. Men: Hela idén bakom reklamen, är att du skall bli mer än du är, och att du måste konsumera vissa varor för att visa att du tillhör de välanpassade och lyckade. Så, om vi skall komma någon väg, måste vi börja ställa kritiska frågor vid hur man bedriver marknadsföring i samhället – och göra det även om vi riskerar att förlöjligas för det. Det finns de som tycker att vi inte kan ställa likhetstecken vid att om konsumtionen idag är lika med 100, och om 10 år lika med 140 att energi och råvaruåtgången skulle per automatik vara 40 % högre, men låt mig säga så här: Om du behöver få gjort visst arbete, och det arbetet kostar 100 kWh energi, så är det den nivån du inte kommer under. När du gjort sakerna så effektiva som det går, och du har en effektivitet mellan 95 och 100 %, finns det inget spelrum kvar – annat än att dra ner konsumtionen.

Det finns flera orsakar till att man inte kom fram till något nytt och bindande fördrag med tydliga mål i Köpenhamn: Den viktigaste är att skall man klara ett mål om att begränsa klimateffekten till 2 grader Celsius över förindustriell nivå, måste utsläppen av fossilt CO2 ner med 40 % fram till år 2020, och 80 % (!) fram till år 2050. Man behöver inte vara snille för att förstå vilka omläggningar det kommer att krävas för att nå sådana mål. Att reducera utsläppen med 40 % är svårt så det får heta duga, men 80 %? Jag brukar ha livlig fantasi, men jag har svårt att se för mig hur det skulle gå till eftersom det verkar som om motviljan mot att skapa alternativa energikällor som är konkurrenskraftiga även gentemot svindyr olja är oöverstiglig. Energi finns det i överflod i naturen, och mycket av den kan höstas fritt utan att störa miljön – ändå görs det inte. Varför? Vi behöver praktiska lågemissions fordon, men det som kommer är värstingar som får sådana som programledarna i Femmans Växel att komma i brallorna. GM, Chrysler och Ford behövde massiva insatser från staten för att inte gå omkull. Chrysler slängdes visst till vargarna, men de två övriga håller på att chockbanta – vilket de anställda på SAAB smärtligt kommer att få erfara. Här har ett gäng engelsmän och amerikanare sprungit runt i företagen och fått de att ta fram skit som syftar sig in på den penningstarka medelklassen, medan man försummat alla övriga delar av samhället. Man har skapat en hype där allt skall vara stort, dyrt, pråligt och bullrigt – kort sagt dekadent!

Det är fullt möjligt att bygga ett grönt, fullfunktionssamhälle som rentav är bättre än det vi har idag, men den politiska viljan finns inte där – eller också finns inte så mycket fantasi inom den politiska eliten att man kan se för sig ett annorlunda samhälle. Man har kört fast sig i gamla spår. Man saknar visioner – och det i en tid då visionära politiker behövs mer än någonsin. Vi kan visst skapa ett nytt samhälle i Sverige utan att be vare sig Barroso eller någon annan EU pamp om tillstånd. Förvisso är EU ”bootcamp Europe” med direktiv för det allra mesta, men så vitt jag vet finns det utrymme för olikheter med. Om vi vill, kan vi här i Sverige bygga lågemissions samhälle, och kapitalisera på det genom att tillhandahålla kunskaperna till andra som frestas göra samma sak. Vi skulle även kunna uttala oss i internationella forum med auktoritet.

Nu tror jag, som jag sagt många gånger redan, inte på klimathysterin, men jag ser helt klart vilka fördelar ett grönt samhälle har. Men jag tror politikerna räds detta samhället, därför att de inte vet hur de skall kunna beskatta saker som är gröna. Hur skulle de kunna rättfärdiga att beskatta sådant som inte förorsakar någon miljömässig eller samhällelig kostnad? För politikerna måste ju detta vara den ultimata mardrömmen, alla dillemmars gammelmormor: En grön välfärdsstat där man utnyttjar resurserna så effektivt att det blir över. De riskerar att bli över själv. Drivkraften bakom politiken är att skapa brister, så att man i valrörelsen kan lova att åtgärda bristerna i nästa mandatperiod.

Men en fråga jag tycker borde ställas är: Med tanke på Köpenhamn förlikningen, hur allvarligt är klimathotet? Utifrån denna patetiska förlikning på tre ynka sidor, skulle man inte tro att hotet är synnerligt allvarligt. Kyotoprotokollet upphör att gälla år 2012, och det påtänkta Köpenhamnfördraget skulle ha ersatt Kyotoprotokollet. Tydligen ansåg man hotet som större när Kyotoprotokollet beslöts än man gör nu. Jag kan inte förstå annat.

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/carlgren-varldens-ledare-inte-mogna-att-gora-det-planeten-behover_3968087.svd
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/klimatrusselen/artikkel.php?artid=581106
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/det-kommer-att-bli-kaos-har-i-stan_3969781.svd
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/underleverantor-flaggar-for-varsel_3969293.svd
http://asikteromallt.blogspot.com/2009/12/usa-och-kina-i-samma-horn.html
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/inte-sjalvklart-att-detta-kommer-att-skada-regeringen_3969783.svd

(3 kommentarer, senast 2009-12-20 21:18)

Nästa inlägg