En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in

Senaste inläggen som handlar om historia

bosselagom

Historia handlar, som bekant, om all mänsklig verksamhet i det förflutna som vi känner till i det närvarande.
Historia är berättelser, sägner och symboler som vi förmedlar genom vad som minnet och verkligheten säger oss just nu.
Historia skapar utveckling och konflikter på gott och ont.
Historia godkänner och rättfärdigar samtidigt som den reflekterar och utbildar.
Vad är skillnaden mot vad Vikingen och IS har gjort? IS gör det nu!

Och vi befinner oss i och utanför slagfältet.

Vad kan vi lära oss;
glorifiera, fördöma, omvandla, straffa ……………………

Vad kan reflektionen ge oss för en bättre global framtid?
Jo, medel för stävan mot balansen i de olika livsområdena.

Vi har alla sagt till oss själva och andra, inför kommande verksamhet; - det här går inte! – det här ser omöjligt ut, men det ska gå! – kör på!
Sagt av helt olika personlighetstyper, formar sig utvecklingen åt olika håll, är detta historiskt sett den bästa väg att gå.
Och vad vi alla säger just nu, har vi lärt oss av historien, ,,,, tyvärr, kanske bra, ,,,, eller.

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
Bergatorparen

.... men som hemlighålls från oss. Här är en miniserie jag plockat upp på YouTube. Detta tar i anspråk flera timmar, men för den som vill veta mer än det blask vi får presenterat för oss om "vetenskap", är denna miniserie både upplysande och intressant:

http://www.youtube.com/playlist?list=PLhD1MUB3YsxXa7IjZ-XdymeK0spu6ZCIL

(1 kommentar, 2012-11-11 22:34)

Nästa inlägg
Bergatorparen

PK eliten förfasas över den presumtiva rasismen som enligt deras uppfattning drabbat somaliska barn och ungdomar i Forserum. Jag vill vända på steken och säga så här: Varför skulle Forserum vara annorlunda än till exempel Degmada Heliwaa i Somalia? Eller andra ställen i detta intoleranta land? Somalier har ju i alla år försökt utrota varandra, så vad säger det om deras karaktär? Min farsa brukade säga att man kan fly från det mesta, bara inte sig själv – och det är just det som jag tror är fallet här. Det är ju konstigt att de som råkar illa ut HÄR är nästan utan undantag från länder där folk slåss så skjortan står rakt ut av skäl som inte går att utröna. Många har försökt skapa fred i Somalia – både utlänningar och somaliska islamiska domstolar – dessa blev sin tur schasade bort av amerikanarna som ansåg att deras badass attityder var bättre än islam. Men i rättvisans namn så är det inte amerikanarna som psykat folk i strupen på varandra i Somalia. Det har varit bråk i detta land mycket länge – fastän militärpresidenten Barre med hårda medel höll landet ihop fram tills han avled för drygt 20 år sedan. Men här är anledningen till att somalier är så svårhanterliga: De är ett folk som är delat i klaner och vill du se hur sådana beter sig, så betrakta ett hundspann: Om det inte finns en stark ledare som visar tänder och framfötter så slåss de som svansen står rakt ut. Människor har mycket samma mentalitet som hundar. Så i fråga om rasism, så vill jag säga såhär: Somalierna beter sig på samma sätt här som hemma i Somalia – och då trycker de på alla de fel knapparna hos folk. Klanstänkande och feodalism går inte direkt hem bland 21:a århundradets svenskar – och ingen andra västerlänningar hellre. Men PK eliten använder alla medel för att underblåsa konflikter genom att ta ställning för de som skapar bråk, mot de som försvarar sig – och det är ett garanterat recept för att skapa ont blod.

Rasism är ett uttjatat begrepp som inte går hem hos folk längre eftersom PK maffian har sprungit omkring och gormat rasism sedan 1970 talet, och på så sätt sällat sig till det bakgrundsbuller som finns i alla samhällen. Folk reagerar endast när något de inte är vana vid att höra hörs. Det är det som är idén bakom larmsystem: Skapa ett ljud som inte absorberas av vardagsljuden, men påkallar uppmärksamhet. Norden och större delen av västvärlden har tyvärr sedan 1970 talet härjats av en tokvänster vars irrläror tagit sig in överallt – även där de inte hör hemma: I de borgerliga partierna. Men någon måste ha gett dem idéerna när de växte upp – eller hur? Och när man börjar granska bakgrunden, så hittar man trådar som går långt tillbaka i tid, och innebefattar de som levererade idégrundlaget till dagens partier, och de delar upp sig i en sekulär, socialistisk gren och en kristen gren. Båda är överens om att vita mannen är skit och bara gjort ont i världen. De är rakt ut sagt Quislingar som sticker sina egna i ryggen och får det att framstå som respektabel politik. Är du vit skall du känna skuld och skam över det alla vita gjort i generationer innan du ens var en glimt i din faders öga. Är inte det rasism, så vet jag inte vad rasism är. De svartingar som kommer hit är även de rasister eftersom de ser oss som en mindrevärdig ras. De tolkar vår generositet som svaghet därför att det är vad de är vana vid i sina egna kulturer. Är jag rasist? Ja, jag är rasist såtillvida att jag vill jag kämpa för vita rasens jämlikhet med övriga raser. Är det rasism att kalla någon svarting? Nja, det beror på syftet. Är syftet deskriptivt, så är det okej, är syftet att kränka är det inte okej. Alla har rätt till respekt all den tid de själva är villiga att ge respekt tillbaka. I Sverige är det många svartingar som smälter in samhället och som respekteras som personer i den grad att ingen ser att de är annorlunda, men det är en liten grupp som gör sådant väsen av sig att ingen kan undvika att se och höra dem och bilda sig en uppfattning – en uppfattning som skulle varit den samma om de varit vita. För de som glömt det: Etniska svenska från de olika landskapen tillskrivs olika egenskaper, men det är svårt att attackera eftersom det sker inom ramen av egna rasen – annat vore det om det varit olika raser och/eller etniciteter. Så skulle det kommit ta sig hus i själva Helvetet.

Vi och dem tänk är antingen vi gillar det eller inte en del av människans kynne. Det är så människan skapar sin egen identitet. Man har sin ställning i familjen, familjen har sin ställning i lokalsamhället, som har sin ställning inom kommunen, som har sin ställning inom länet, som har sin ställning inom regionen som i sin tur har sin ställning inom landet, som har sin ställning inom världsdelen. I vart och ett av dessa leden förekommer vi och dem tänkande som positioneringshjälpreda. Tar du bort dessa hjälpredor, kommer folk utveckla identitetskris – och DET är den värsta sorts kris som finns. Jag vet för jag var genom en allvarlig sådan på 1980 talet, och det är något jag hoppas jag ALDRIG kommer uppleva igen någonsin. Folk måste få ha sin identitet kvar och markörer för att kunna bestämma var de befinner sig. DET är INTE rasism att vilja vara den man är. Rasism blir det först när man börjar tänka i narcissistiska banor som innebär att man anser vara del av en superras som äger krav på särskilda privilegier och särskild vördnad. DET är felet jag tror somalierna gör, både hemma och här: De anser att just deras klan är bättre både moralisk och etniskt än andra klaner. Ingen gillar bli nervärderat – minst av allt i sitt eget land. Människors tolerans minskar proportionalt med minskande avstånd till hemmaplanen. Alla begär mer respekt hemma än ute. Det är naturligt, och det går igen i naturen med – och vi ÄR en del av naturen antingen vi vill eller inte.

Rasism finns i alla färger och många olika valörer från mild till handgripligt stark. Vita har inte och har aldrig haft monopol på rasism. Där människor anser sig vara bättre och mer moraliskt fullgångna än andra, blir det bråk och hat. Det är lätt att hata en som anser sig bättre än dig, för då menar han ju att du är sämre. Det är så grundläggande att inte PK idioterna undkommer det. De känner sig kränkta över att kallas PK – men förstår inte att andra folk kan känna sig kränkta över att bli nervärderade av svartingar som kommer från inbördeskrig där bröder slåss mot bröder, fäder slåss mot söner i allt religionens (o)helga namn. I slutändan anser alltså den ena fraktionen att den är mer moraliskt högvärdig än den andra – och därmed är slagsmålet i gång.

Mångkultur är ett fallerat projekt. Det är svårt nog att få folk att samsas i en unikultur, så då ger svaret sig själv när det gäller mångkultur. Det är lika oansvarigt som att blanda kemikalier på måfå i ett slutet kärl och hoppas att det skall gå bra. Som regel åker kärlet i väg till Andromeda, medan ”kemikern” hamnar på krematoriet – det lilla som finns kvar av honom. Det bästa vore att se till att endast de som vill åka till andra länder för att lära sig saker och dela med sig av sin kunskap fick uppehållstillstånd. Det att acceptera att folk kallar sig flyktingar för att komma sig under radarn, är oansvarigt och oschysst mot alla som tvingas leva kvar i landet som alstrar flyktingproblem. Det är sak samma som att legitimera despotier och despoter. Men nu är ju så att det är bara en handfull länder i världen som har beslutsmyndighet här, och de hyllar friheten i ord, men stödjer despotier i handling så då är saken i förehand avgjort. Despoterna får sitta kvar så länge de kliar dessa länders näringsliv och myndigheter på ryggen. Despoter avlägsnas endast när de inte längre är till nytta för de länder som har beslutsmyndighet i världen. Det har vi sett i alla år. Så länge detta fortgår, kommer vi ha sammandrabbningar mellan såkallade flyktingar och invånarna i de länder dessa flyktingar kommer till.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/rasismen-avfardas-alldeles-for-lattvindigt_7446010.svd
http://bloggis.se/Diana/117191
http://en.wikipedia.org/wiki/Somali_Civil_War

(1 kommentar, 2012-08-25 20:54)

Nästa inlägg
Bergatorparen


I utgångspunkten var människan självförsörjande, men utsatt. Denna erkännelse ledde så småningom till att vi började leva i samhällen. I den ögonblick vi bildade samhällen, startade specialiseringen eftersom alla inte kan allt lika bra. Sedan började vi utveckla socialekonomi som då skulle täcka in kostnaderna vid gemensam ”hushållning” – som ett samhälle på något sätt ju är. Tanken på skatt var född, och sedan fick vi en grupp människor som vi idag kallar narcissister, som inte bara vara var bländade av sin egen förträfflighet, men som övertygade alla andra om att de var bra på att leda och få saker gjorda. En narcissist har många av dragen från en psykopat, men till skillnad från psykopaten som ofta föraktar sig själv lika mycket som sina offer, så anser sig narcissisten var omistbar, ädel, duktig och förtjänande av all beundran och alla gåvor i världen. Dessa blev kungar, och under dessa blev människan en slav – både mentalt och fysiskt.

Idag har dessa avarter förfinat sitt smutsiga hantverk, och idag ingår de i alla de sammanhang där makt kan utövas. De är medvetna om en sak: Om deras bluff synas, kommer de att tvingas börja arbeta för att försörja sig – och DET ids de inte. Det vore dessutom under deras självpåtagna värdighet. De samlas flera gånger om året i djupt hemliga forum runt om i världen och samordnar sina aktiviteter så att alla vet vilken sida att slå upp på. Vad deras agenda är? Den är mycket enklare än allt hemlighetsmakeri skulle indikera: Att se till att ingenting får blir gratis – minst av allt energi. Om folks beroende av inkomster i pengar skulle försvagas, så skulle människorna börja bli oberoende igen. Det är fullt möjligt att leva på ett mycket billigare sätt än det som är vanligt idag, men regler som varit vedertagna i decennier, så finns det begränsningar på vad som är tillåtet eller inte. Att ha flatfylla och pådyvla grannskapet sin infantila musiksmak varje helg, är tydligen okej, men att ha husdjur som ger mat är det inte. Att ha saker som reducerar ens ekonomiska beroende är underlagt strikta regleringar – av estetiska hänsyn eller av hänsyn till ”folkhälsan”. Visst, ja! Ingen bryr sig om att bullret från vägar som onödigt byggs alldeles uppe på folks trappa bevisbart reducerar deras livsförväntan med nära nog ett decennium och på köpet ger ökat sjuklighet under denna livstid. Ingen bryr sig hellre om folkhälsohänsyn när de tillåter producenter av mat att använda sig av råvaror som bevisligen bidrar till fetma pandemin som just nu härjar världen. I Sverige är det tabu att ens nämna detta eftersom det undergräver alla nonsens uttalanden från myndigheterna om fett och socker. Men ser du ingrediensen fructosesirap eller glukosfruktossirap eller modifierad majsstärkelse på en vara, så inte köp den. Det är vetenskapligt bevisat att just denna ingrediens förorsakar fetma i och med sättet den bryts ner i kroppen på, och dels att den används i sådana mängder att den ger onödigt högt kaloriinnehåll. Detta därför att den ersätter delar av sockret och eftersom den är avsevärt mindre söt än socker, måste man ha i mer. Den ökar risken för diabetes både genom sina kemiska egenskaper och genom att förorsaka fetma. Fetma är en källa till diabetes, har jag fått lära på det hårda sättet.


Om det någonsin funnits en konspiration, så är det den att hålla människorna beroende av samhället och hålla både samhället och dess invånare beroende av industrin och penningekonomin. Genom avskaffandet av kontanta medel tvingas alla ha kortläsare och betala varandra för tjänster och privata köp via banken – som är redovisningsskyldig inför myndigheterna. Ser du tentaklerna? Det är inte för inte att det sker så många rån och så många överfall – och att de som utför det antingen inte fångas in eller i den mån de lagförs, får obetydliga straff i förhållande till den skada de förorsakat. Någon betalar för detta. Man vill ha slut på att folks inofficiella ekonomi där saker byter ägare utan att dokumentation utfärdas. Illuminati motarbetade detta och ville sätta oss alla fria. Vi vet hur DET gick: De förbjöds och för ca 160 år sedan försvann organisationen helt och hållet. Det man kallar Illuminati idag, har ingenting med originalet att göra. Det är bara en arbetstitel som sådana som Alex Jones och hans frimurarvänner satt på båten. Det de kallar för Illuminati är just den skit som fick Illuminati att försvinna. Linjerna grå långt tillbaka i tiden och alla som haft ett annat system än det vedertagna har fått betala dyrt för det. Fråga bara egyptierna och alla i Latinamerika som för en del sekler sedan hade långt framskridna civilisationer som det finns skäl att tro att byggde på andra mer generösa principer än dagens ”Betal-för-allt” samhälle. Alla vet det, och alla känner sig maktlösa inför det. Någon väljer att tro att det är rätt att det är så det skall vara, någon opponerar sig, men det flesta rycker bara uppgivet på axlarna.

Vanföreställningarna som håller igång ekonomin är i första hand att man skulle vara hjälplös om den krackelerade och försvann, att det bara finns ett ända sätt att organisera samhället, att allt måste betalas och att allt skall och måste mätas i pengar. Det har funnits andra ekonomier, men dessa gav för mycket kontroll åt folk och för lite möjlighet för de arbetsskygga att föra kontroll och ”ta ut” sina påhittade kostnader. Det skulle i princip kunna vara möjligt att ändra samhället så att alla som ville ha mer svängrum, skulle kunna få det. Men då måste vi se till att de som skapar bättre saker inte dödas av de som idag har monopol på just sakerna i fråga, och då tänker jag på energi. Tallösa människor har dödats därför att de haft idéer som skulle kunnat ändra på saker och ting under de senaste seklerna. Det är inte för inte att vissa varor är undantagna från konkurrensreglerna, medan andra inte är det och där kontrollen är stenhård. Så sluta fnissa och kalla mig konspirationsteoretiker – för jag vet: Jag ÄR konspirationsteoretiker och det bevisar att jag gör något jävlig osvenskt: Jag TÄNKER – hur farlig och hälsovådligt den än måste vara.

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
Bergatorparen

Jag har under lång tid trodd att människan inte plötslig under ett par tusen år skulle utvecklas från enkel bonde eller jägare till avancerad varelse med högre civilisation Man har trodd att vi har existerat som homo sapiens i 200 000 år, och då blir ju frågan: VAD har vi bedrivit tiden med under alla dessa millennier? Lekt med oss själva? Jag har aldrig trodd på det - även om gaphalsen i mig får ett akut fall av gapskratt varje gång jag tänker tanken. Jag har ända sedan jag var liten fått höra att världen sannolikt gått under och återuppstått många gånger - även kärnvapenkrig nämndes. Det har med andra ord alltid funnits människor som inte accepterad det som varit "korrekt och vedertaget". Här är en sådan person: Michael Cremo som för 18 år sedan utkom med en bok som omtalas grundligt i den video som följer här nedan. Förvisso reser detta frågor: Om vi inte är en produkt av evolution, hur kom vi då till? Glöm utomjordingar, men fråga: Kan det tänkas att evolutionsläran enbart är ett behändigt sätt att kunna förklara det oförklarliga? Att vi förlorat så mycket vetenskapligt material på vägen hit, att vi inte längre vet var vi kommer ifrån? Cremo utkom sedan med en ny bok: "Mänsklig devolution" där han dryftar frågeställningen från ett Hare Krishna perspektiv. Där utgår man från en cyklisk verklighetsbeskrivning snarare än en linjär - och även om det är ett avsevärt mera avancerat sätt att betrakta det hela, så skall man inte låta just svårigheten att ta in över sig saker som innebär att man får varva upp hjärnan lite avskräcka - det mår den faktiskt rätt så bra av. Allt i naturen, och allt i Universum uppvisar cykliskt beteende - så varför inte skapelsen?

Här är programmet. Speltid: 45 minuter. Mycket nöje.


(1 kommentar, 2012-08-09 18:29)

Nästa inlägg
Bergatorparen

... är eller kan vara rätt så mycket annorlunda än det vi fått lära oss. Här följer en mycket tänkvärd dokumentär som för en gångs skuld inte är gjort av amerikaner, och där europeiska vetenskapsmän och kvinnor för en gångs skuld får komma fram. Här får vi en tänkbar förklaring även till den påstådda klimatförändringen, och vi får en insikt i 26 000 års cykeln - en cykel av skapande och förstörelse - kanske själva anledningen till att vi, homo sapiens, inte kommit längre än fallet är på de ca 200 000 år vi existerat i vår nuvarande form. Speltiden är 1 timme 41 minuter. Mycket nöje.


(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
Bergatorparen

I går, den 10 april 2012, var det 100 år sedan RMS Titanic kastade loss från Southampton och satte kurs för New York. 4 dagar senare inträffade kollisionen med isberget som rev upp fartygets sida och öppnade för sjövattnet att ta sig in i flertalet av fartygets vattentäta skott. NatGeo har gjort en dokumentär om det som bygger på FAKTA insamlade när det begav sig. Kristoffer Hells hemsida kör en amerikansk ”dokumentär” byggd på en konspirationsteori som är så bakom flötet att man kan fundera på hur sjuka somliga kan bli innan de omhändertas av sjukvården. Mina kritiska kommentarer där jag på mitt vanliga otvetydiga sätt uttryckte tvivel om att det var försäkringsbedrägeri i syfte att finansiera införandet av The Federal Reserve i USA i regi av Rothschild censurerades bort. Det i sig visar hur ”demokratiska” och ”toleranta” Vaken rörelsen är inför kritiska röster. Personligen tycker jag att det efter ett sekel är på hög tid att de över 1500 själarna som mötte sitt öde under Titanic katastrofen, och alla familjer som fått leva med efterdyningarna av denna under alla dessa år – många av deras barn har levat hela sina liv och dött av hög ålder med en katastrof som inträffade och drabbade deras familj INNAN de själva ens födds. Är det meningen att barnbarnsbarnen av Titanic offren skall få ha denna tragedi med sig i bagaget hela livet med? Jag anser att det är illa nog att det som skedde var en olycka som inträffade på grund utav meteorologiska och oceanografiska skäl – att man nu skall börja blanda i Rothschild i det hela och antyda att dessa människor offrades och att detta var 1912 versionen av 11 september tycker jag är vidrigt, ovärdigt, motbjudande och vad värre är: Sanningsvidrigt! NatGeo har i samarbete med oberoende efterforskare och vetenskapsmän avtäckt HELA SANNINGEN bakom den som skedde.

Många har genom åren velat hänga kaptenen ombord högt och torrt, och andra har tyckt att han borde få sällskap av övriga manskapet där uppe på korset. Man har spekulerat i dåliga material, spröda nitar, dåligt arbete både från skeppsvarvet och sedan från skeppets manskap. Detta är så långt från sanningen som det går att komma. Sanningen är att olyckan inträffade i skärningspunkten mellan den mycket kalla Labradorströmmen och den varma Golfströmmen – detta skapade hägringar som i princip ”dolde” isberget så länge att utkikarna (de var 2) inte såg isberget innan det var för sent att helt undvika sammandrabbning. Jag rekommenderar att du kollar på NatGeo och tittar på dokumentären ”Sanningen om Titanic” eftersom den bygger på kalla hårda fakta och inte drama och behov av att hålla Hollywoods specialeffektfirmor i arbete. Olyckan var just en olycka och inte vare sig inkompetens, dåligt arbete, undermåliga material, dåligt sjömanskap eller försäkringsbedrägeri. Tvärtom var shippingbolagets styrelseordförande med om bord och hans otvetydiga ord till kaptenen var att förlis inte var något alternativ – varför HELA manskapet ombord lade in en nära omänsklig insats för att rädda skeppet – tyvärr utan att lyckas eftersom skadorna var för omfattande. De var ändå nära att klara av det omöjliga. Med snarare respons från omvärlden, skulle man åtminstone kunnat undsätta människorna ombord. Huruvida man på denna tid hade attiralj för att förhindra skeppet från att sjunka, är en annan fråga som jag överlåter till mer historiskt kunniga på räddningsteknik att besvara.

Så faktum är detta: RMS Titanic var byggd som ett slagskepp av de bästa material som kunde köpas för pengar, och sammanfogad av dåtidens duktigaste skeppsbyggare och hantverkare och försedd med tidens mest avancerade teknik i alla avseenden. Det var det bästa skepp som kunde köpas för pengar, och det mest manöverdugliga. Dock kan man i efterklokskapens grälla ljus säga att chansen att rädda skeppet skulle varit större om man plöjd rakt in i isberget än att få den där förödande räven i sidan under vattenlinjen. Många skulle fått blåmärken lite här och varstans, men överlevd for att kunna beklaga sin nöd. Det hade varit det bättre alternativet trots allt. En sak får vi inte glömma: Trots att det är 100 år sedan det hände och således blivit en del av historien, så anser jag att människorna ombord på Titanic fortfarande förtjänar respekt och att slippa bli brickor i ett smutsigt politiskt spel mellan två skolor av psykopater: Vaken rörelsen på ena sidan och globala eliten på andra. Detta är två skolor som inte är värda respekt. Båda vill att endast DERAS version av ”verkligheten” skall komma fram, medan motståndarens skall tystas och mörkas ner.

Några av Titanics 29 enorma ångpannor

Det som är sanningen i våra dagar, är att demokratin gått samma väg som Titanic: Den har sjunkit i djupet och finns endast kvar i minnet. Folk i allmänhet verkar inte bry sig om demokratin – och beviset på det är att så gott som alla västliga länder idag endast har två såkallade ”realistiska” regeringsalternativ, medan alla som försöker komma in på banan stämplas som rasister och främlingsfientliga och populister och på så sätt strippas för allt vad trovärdighet gäller. Medierna abdikerade under andra världskriget och har sedan dess varit elitens lydiga horor som lägger mer tid på att pixla busar för att ”skydda deras integritet” än på riktig journalistik. Jag tror faktiskt konsten att bedriva journalistik har gått samma väg som demokratin: Ner i avgrunden och därstädes fallit i glömska. Det är INTE journalistik att bara utbasunera det att bara publicera inköpta saker från faxen och låtsas tycka till när det man ”tycker” i princip bara är elitens åsikter iförd en egen språkdräkt. Det är det som kallas att vara PK – och politisk korrekthet hör i varje fall INTE hemma i en demokrati. På Titanics tid fanns det journalister som grävde och ställde obekväma frågor som fick de ansvariga att anstränga sig för att komma med så goda svar de bara kunde. Journalistiken dog dels under andra världskriget – av hänsyn till rikets säkerhet och nationens sammanhållning, dels under folkhemstiden då dagens pladdrande infördes i små dosor tills det tagit helt över. Nu handlar det mest om skvaller, sex, relationer och prylar. NÅGOT måste de väl kanske skriva om för att få sålt tidningar och locka annonsörer – men de tyngre ämnena verkar ha fördunstat sedan länge.

Typexempel på dagens "journalistik"

Så mycket har skedd under de 100 år som gått sedan RMS Titanic förliste, och inte allt är till det bättre. Det som blivit bättre är informationsteknologin som idag gör att skepp inte löper samma risk när de seglar den rutt som Titanic seglade. Ironiskt nog är det civila versioner av styrsystemen för massförstörelsevapen som gör vardagen lite säkrare för dagens sjömän. Och skeppsteknologin lärde av Titanic, så man kan åtminstone ha den förtröstan att ingen av dem som dog den natten, dog förgäves. De arv de lämnade oss är det mest värdefulla som finns: Kunskaper som gjort oss förmögna att göra skeppsfarten säkrare, samt att de satte upp en markör som tjänar som en permanent påminnelse till oss alla om att inte ta saker för givna. Osänkbara skepp finns bara i serietecknares fantasi – inte i verkligheten. Nu menade inte dåtiden ingenjörer hellre att RMS Titanic var 100 % osänkbar – men så gott som – och DET är ett betydande skillnad, även om en del vill avfärda det som bara semantik. ALLA skepp kan sänkas – och skulle man bygga ett av material som flyter själv, så skulle det inte få den erforderliga styrkan att kunna frakta tillräckligt mycket last att kunna betala sina egna kostnader.

http://natgeo.se/search/gcse?query=titanic&start=0
http://natgeo.se/titanic
http://sv.wikipedia.org/wiki/RMS_Titanic

(1 kommentar, 2012-04-12 14:09)

Nästa inlägg
Bergatorparen

För alla som tycker att Sverige är så PK att det ryker om det, så titta västerut: I Drammen väster om Oslo skulle man ha julavslutning – och glada barn dök upp med tomtemössor. Så briserade bomben: Från och med nu skulle det kallas ”Vintermarkering” och man fick INTE vare sig sjunga julsånger eller bära någon form av klädsel som kunde associeras med den traditionella julen. Detta fick så en muslimsk (!) S – politiker att gå ut och ryta till. Han är uppvuxen i Norge, och har deltagit på julavslut under sin egen barndom, och har rentav deltagit i jul gudstjänst (som ju tidigare var tvunget). Han anser att man måste lära barnen om norska traditioner och inte försöka radera ut den nationella identiteten.

Något har gått mycket fel när man tror att de egna traditionerna som byggts upp över många generationer är mindervärdiga och ämnade att reta icke-kristna. Som ateist är jag givetvis glad för att julavslutets mest kontroversiella del: Gudstjänsten är borta. Nu är den valfri. Vill folk tro på öknens Gud och låta Honom förpesta deras liv så står det fritt. Om jag skulle göra en förändring, så skulle det vara att få folk att sluta byta dyra julklappar med varandra, och istället ge en såkallad etisk julgåva typ ActionAid där man skänker djur åt fattiga människor så att de får det lite lättare – i synnerhet som att det kanske har en upp piggande effekt att det finns människor långt borta som tänker på dem och känner omsorg för deras väl och ve. En sekulär jul skulle kunna vara ett firande där vi lyfter bort lite mörker från de som inte har det så enkelt. Det tror jag även mannen från Nasaret skulle uppskattat. Kanske han då skulle kunnat säga: ”Äntligen börjar de lära, människorna!”

Jul firades i hednisk tid som en ljusmässa där man firade att de mörka tiderna nått sin kulmen, och att de ljusare tiderna var i antågande. Sedan blev det en kristen mässa, och under de senaste 200 åren har det gradvis utvecklat sig att bli en kommersiell mässa där detaljhandeln räddar års räkenskapen från att gå i rött. Farbror Joakim Von Anka har kuppat julen och gjort den till Kung Mammons mässa. Men så har det väl strängt taget alltid varit. På Jesu tid var det folk som tjänade sig störtrika på pilgrimerna som kom till templet i Jerusalem, och under de påföljande år har religionerna varit penningmaskiner som satt mat på bordet åt folk som haft det i munnen som andra har i musklarna.

Summa summarum: Vår nordiska jul är inte beroende av religion för att fungera. Den är en rätt så vid ram som rymmer det mesta av innehåll. Julen har bara ett budskap: Mörkret förlorar, ljuset segrar. Kan man sedan använda julen som en plattform för att göra bra saker, så bringar man lite andligt ljus in i världen och lättar upp atmosfären. Men låt oss inte glömma en sak: Julen är en sådan hajpat högtid att många som kanske saknar vänner och anhöriga upplever den som en mardröm. Man behöver inte vara svart, bo i Afrika och vara fattig för att må dåligt. Det är tyvärr alltför många som mår dåligt i våra västliga länder med.

Låt oss hoppas att PK idioterna i Drammen, som ju inte kan förstå varför alla hetsar sig upp mot dem, när julfreden sänker sig kanske börjar förstå att sekelgamla traditioner är inget man bara slänger ut, och i synnerhet inte när det gäller nationella historiska värden.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Muslimsk-Ap-leder-i-Drammen-ut-mot-jule--og-nisseluenekt-6719858.html

(1 kommentar, 2011-12-13 20:47)

Nästa inlägg
Bergatorparen

Det lidelsekapital som George W skaffade USA denna dag för 10 år sedan, kommer aldrig att ta slut. Det är som andra världskriget och Förintelsen den Allsmäktiga och Heliga. Ända sedan freden (?) 1945 har det skapats miljarder kilometer film, både såkallad dokumentär och fiktiv, tallösa TV serier, böcker i miljontals titlar på världens alla språk inom alla genrer från underhållning till indoktrinerings-, jag menar skolböcker, givetvis. Det finns bara EN giltig åsikt om den skamplätt som andra världskriget är, och det är den som formulerades av de krigsförbrytare som INTE dömdes i Nürnberg, men hyllades som vinnare och hjältar och som DÖMDE i Nürnberg. Sanningen om andra världskriget är så smutsig och nedrig att man kan få kräkningar vid blotta tanken. Sanningen för att göra det så rumsrent det går, är att ingen som deltog i andra världskriget var hjältar. De var skithögar alla som en utan undantag. Den som slaktar ner medmänniskor i miljontals med rått bevåg, är ingen hjälte. Det var två brottssyndikat som stod mot varandra, och det värsta av dem vann. USA begick det ultimata folkmord i Hiroshima och Nagasaki. Man sparade inga liv på det viset, man ökade bara lidandet för miljoner oskyldiga civila som fick leva med osäkerhet, drabbas av strålningscancer och föda missbildade barn i decennierna som följde. Sedan drabbade man samman med kommunisterna i Korea och Vietnam. Man lämnade halvgjort jobb i Korea, medan Vietnameserna sparkade deras enorma amerikanska arslen ut så skjortan stod rakt ut efter dem. I Korea, Vietnam, Laos och Kambodja lever än människor som bär märken efter amerikanarnas napalmbomber. Napalm är aluminiums tvål och bensin. Detta gör att skiten brinner även under vatten och i vakuum. Människor i de områden som USA’ s bombplan bombade med napalm dog en fruktansvärd död.

På början av 1960 talet såg USA sig gröna på att Castro tog makten på Kuba, och utvecklade en plan som innebar att man skulle frisläppa bakteriologiska vapen på sin egen befolkning och skylla ifrån sig på Kuba. Man beräknade att 5 – 6 000 människor skulle dö, och att det skulle vara tillräckligt för att legitimera väpnad aktion mot Kuba för att ”återupprätta frihet, demokrati och mänskliga rättigheter”. John F Kennedy tyckte så illa om planen att han instruerade CIA om att glömma det hela och hitta på något som inte innebar att döda oskyldiga civila. De tänker fortfarande – och har fortfarande inte hittat lösningen. Castro fann situationen så hotfull att han ingick allians med dåvarande Sovjetunionen, vilket så småningom ledde till missilkrisen. Åter igen var det JFK som räddade situationen genom att vara mer människa än amerikan. Han hittade en diplomatisk lösning som gjorde att alla parter kunde gå därifrån med äran intakt. Inte konstigt att CIA fick honom skjuten. Att ha en människa i Vita Huset, blir det inga testosteronstinna hjältar av. Vilket vi sett under de snart 50 år som gått sedan JFK brutalt mördades i Dallas.

USA’ s utrikespolitik har i alla år varit en smutsig affär som saknar både finess och statsmannaskap. Det är ungefär som de bilar och motorcyklar man skapar på ”dokumentärkanalerna”: Massa bling, men inga instrument och ingen ljuddämpare. Syftet helgar medlen oavsett. Det har kommit fram att NATO har kapat och bombat skolbussar i Europa under kalla kriget för att kunna få kommunisterna att stå fram i ännu sämre dagrar än de gjorde i utgångspunkten. Människor försvann utan spår efter avslutat militärtjänst. Summerar man ihop de dödsfall som USA förorsakad sedan andra världskrigets slut, så blir 9/11 ingenting. USA’ s bristande respekt för andra människor, deras liv, säkerhet, medmänskliga rättigheter, kultur och juridiska rättigheter är vad som gjort att USA verkar stå i skottgluggen titt som tätt. Deras förljugenhet har gett upphov till konspirationsteorier, och deras brist på moral och pålitlighet gör att med dem som vänner, behöver man definitivt inga fiender. Fråga bara engelsmännen, och varför inte norrmännen. I Latin Amerika är det inte få som börjar läsa från evangeliet som inte kom med i Bibeln när USA kommer på tal. De har understödd statskupp mot demokratiskt valda myndigheter och insatt despotier som var Washington trogna för att säkerställa att USA’ s näringsliv skulle ha carte Blanche. Som grädde på moset gjorde Hollywood på den tiden det begav sig filmer som framställde amerikaner som räddningsmän och välgörare som ställde till rätta det andra ställde till.

Storpolitik har alltid varit en blodig affär. Blod kan gå an, men skit är värre och amerikanarna har förvandlad den globala politiska scenen till en ända enorm septiktank. Med tanke på deras leverne och fysiologi, är det kanske inte förvånande?

USA som nation har uttalade narcissistiska drag. Deras självviktighet övergår även Vatikanens och det vill inte säga så lite. Man strör om sig med död och lidande, men gnäller om ett påstått terrorattentat som kostade som mest 2700 liv. Många flera har dött i Afghanistan och Irak. Nu är det Libyen som hamras, och efter det: Syrien? Då är det ingen penningbrist. När skall någon gå ner på knä, titta amerikanarna i ögonen och säga åt dem att nu räcker det? Eller är det så att man står ut med kofösarna från Bibelbältet bara därför att alternativen är så mycket värre? Det verkar hursomhelst vara klassad som ”above top secret” - så det lär vi inte få veta på laglig väg.

Om vi tittar på 11 september, så är frågan: Skulle inmarschen i Afghanistan varit politiskt möjlig utan det påstådda terrorattentatet? Varför skulle man in i Afghanistan överhuvudtaget? Svaret är att det genom detta klippiga, fattiga landet planeras en olje- och gasledning som talibanerna opponerade sig emot. Det har gåtts flera turer om denna ledning som anses ha stor betydelse för USA och EU, som både vuxit ut ur sina egna skor energimässigt. Länderna i området, som inkluderar många före detta sovjetrepubliker, är angelägna om att det skall bli av. Med USA marionetten Karzai på plats i Kabul, och en fast USA närvaro på basar som man ”kommit överens om” – till gemensam nytta och säkerhet, givetvis. Med USA närvaro i Afghanistan, så har man ett rätt så stadigt skamgrepp på Pakistan med – ett land som anses vara aningen ”ostadigt”. Pakistan må vara kärnvapenmakt, men deras vapen är småpotatis mot multimegatonmonstren USA förfogar över, så de väljer att ha ett pragmatiskt förhållande till det hela. De ser genom fingrarna med att USA’ s agenter är så hemtama i deras bakgård att folk är på förnamn med dem där. USA’ s inmarsch i Afghanistan var klartext: ”Titta vad som sker med dem som inte lyder oss!”

Varför är så Sverige med på eländet? Därför att vi är medlemmar i EU, och därför att vi har ekonomiska intressen att sköta. Sverige är fortfarande mycket beroende av fossilt bränsle, och kommer att vara så i all överskådlig framtid. Svenska medier kommer att fortsätta göra som de alltid gjort: Berätta den officiella versionen hur lögnaktig den än är, och svenska skolor kommer att undervisa att det var bin Ladin som höll i attentatet – snarare än att berätta sanningen. Osama bin Ladin dog av sjukdom, men man lät Delta Force få äran av att ha nerkämpat och dödat honom. Varför skulle man annars slänga liket på sjön? Så idag skall alla rättrogna USA muslimer fira USA’ s andra nationaldag, och förbanna sunni muslimerna i al Qaida som man tror låg bakom det. Vilket skämt: En låda i ett arkivskåp på Langley Virginia innehållande namn på världens alla sunnimuslimska bråkstakar och brushuvuden har fått bära skuld för att vara ett ”terrornätverk” kapabelt att rundlura USA’ s alla underrättelsetjänster, alla poliser och alla tulltjänstemän samt alla flygplatsansvariga och genomföra en kupp av bibliska proportioner.

Men för landet som tog Charles Dickens Ebeneser Scrooge och gjorde honom till Scrooge McDuck (Farbror Joakim von Anka) och med Hollywoods hjälp gjorde biljonaffär av honom, är linjen mellan verklighet och fiktion ofta bara av akademiskt intresse, Är det inte möjligt, så ser man till att det blir möjligt – åtminstone på datorsimuleringar. Det är inte konstigt att konspirationsteorier florerar kring ett land som levd som grevar på fiktion och illusioner ända sedan landet grundades. Att USA dessutom är ökänd för att ha orkestrerad flertalet statskuppar, och attentat som andra fått ta skulden för, gör inte saken bättre. USA hade mycket att tjäna på 9/11, medan muslimerna endast förlorade på det. Muslimskas ledare skrädde inte orden i sin fördömelse mot de som genomförd attentatet den 12 september 2001. Det skulle de inte gjort om de tyckt att var på sin plats. Jag tror shia muslimerna upplevde att det påstått sunnimuslimska al Qaida återigen stack dem i ryggen. Hursomhelst har ingen kärlek gått förlorad mellan shia och sunni till följd av 9/11. Så där har ni det. Tycker ni fortfarande synd om skrytpavorna ”over there”? Jag gör det inte. Självskadande är normalt sett tecken på mental störning/sjukdom, men när en psykopat gör det är det som regel för att använda det mot något. Självskada för att skada någon annan. Det skall komma att bli en otroligt snötung och råkall dag i Helvetet innan jag tror på den rövarhistorien om att ett gäng muslimska studenter klarade av 9/11. Det passerar gränsen för otroligt – nog - att – vara – sant med råge och väl så det och ändå lite till. Men för all del: Folk går runt och tror på en uppdiktat, ondsint, hämndtörstig gammal gubbstrutt kallad Gud, så då tror de väl på en rövarhistoria om att en skäggapa borta i Afghanistan skulle kunna orkestrera ett mästerverk som 9/11.


http://sv.wikipedia.org/wiki/Napalm
http://www.fredskoalitionen.se/artiklar/2009/05/26/afghanistan-balkanisering-pa-gang/
http://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Afghanistan_Pipeline
http://ringnebula.com/Oil/Timeline.htm
http://www.globalresearch.ca/articles/BRZ110A.html
http://uuaaradio.blogspot.com/2007/09/11-september-nu-visar-ven-cnn-det.html

(6 kommentarer, senast 2011-11-13 08:41)

Nästa inlägg
Bergatorparen

Förlåt en stackars utomjordings undran, men är det så att vissa yttranden är okej, medan andra är otillåtna? Om jag i djupet av min själ hyser en viss uppfattning om något, och denna uppfattning kan verka sårande eller kränkande på någon, så har jag varsågoda att bita i tungan och hålla käft för att inte ”missbruka” yttrandefriheten? Och vem skall kunna avgöra vad som är kränkande och sårande? Jag är ateist, och här i Norden är det visst snudd på PK, men i USA uppfattas det som sårande och hjärtlöst att postulera tanken om att öknens hatmästare tillika massmördare och krigsförbrytare Gud inte finns. Det är värre än att förneka Förintelsen den Heliga och USA’ s andra nationaldag 11 september. Visst är jag klar över att det finns etikett och regler för socialt umgänge, men det är inte poängen här: Om jag tycker något som andra finner förargelseväckande, så är den uppfattningen mindre värd än den uppfattning som stöder mainstream uppfattningen.

Är det inte så att den som bedriver åsiktsadministration är den som i själva verket missbrukar yttrandefriheten? Och åsiktsadministratörerna håller inte de på att skapa en tryckkokare som kommer att gå i luften med en öronbedövande tillika kataklysmisk smäll en otroligt vacker dag i en inte alltför fjärran framtid? Näthat? Är inte hat lika med hat antingen det kommer via nätet, radiovågor, såkallad ”undergrundsmusik”, konst eller via politiken? Hat och raka motsatsen: Kärlek är två av de starkaste känslorna människan har i sin arsenal, och här kan vi verkligen tala om missbruk: Kärleken har använts av skrupellösa människor i alla år för att binda till sig och utnyttja andra människor. Amerikanarna säger: ”Det behövs en massa kärlek för att låta någon gå”. På samma sätt är det med hat: Man kan få 100 % normala människor att begå de förskräckligaste handlingar genom att trigga hatet. Faktum är att hatet är så viktigt för den styrande klassen att det gjorts mer rumsrent än kärlek. Tänk bara på alla kampanjer för att befrämja ett visst beteende: Vi skall hata och förakta alla de som inte gör som eliten befaller: Inte betalar licensavgift, fuskar med skatten, stannar hemma utan giltigt skäl. Tänk bara på alla TV kampanjer från Radiotjänst. Om likhet inför lagen skulle omfatta allt och alla skulle deras kampanjer riktade mot alla icke-betalare kunna ses som hatspridning och drabbas av en eventuell lagstiftning – och visst missbrukar de väl yttrandefriheten?

Sanningen är den att alla samhällen har en ofta osynlig elit som bestämmer vad som skall gälla och vad som skall vara PK och vad som inte skall vara det. Det gör att, trots all svada om demokrati och yttrandefrihet, vissa uppfattningar anses mer högvärdiga än andra. I gamla dagar kallade man färgstarka utsagor för ”profana” – och i synonymordboken anges ”folklig” som synonym till profan. Faktum är att eliten alltid sett ner på folket, trots att det är folket som gör deras upphöjda status möjlig. ”Populär” är en positivt laddad variant på profan. När någon är populär – som alltså även det betyder folklig – så står han/hon folket nära. För den självutnämnda ”överheten” i landets alla medieredaktioner, så kom det profana som en chock trots att de var medvetna om dess existens. Men som en sade på pellets.info här om dagen: De rasande skriver oftare än de nöjda. Det är en sanning utan nämnvärda modifikationer.

Skulle jag skrivit om jag tyckte att allt var honky dory? Knappast. Jag utnyttjar yttrandefriheten och trotsar det politiskt korrekta. Låt oss inte hymla om att politisk korrekthet, takt och ton, etikett och konsensustänkande enbart är sätt att styra samhället i den riktning de som besitter maktpositionerna vill. Demokratin har vi enbart därför att eliten inte vill lägga pengar och resurser på att driva en fullfjädrat diktatur som ju är en mer ostadig konstruktion. Sanningen är den att eliten är den som har största nyttan av demokratin ty det ger någon konstig form av legitimitet till deras styre. Yttrandefriheten är nödvändigt ont för att man skall kunna kalla båten ”demokrati”. Jag minns en kväll på 1970 talet då norska NRK Radio spelade fransk skiva som het ”Monsieur le President” – som enligt det upplysta var ett öppet brev på singel skiva till dåvarande franska presidenten. Folk kunde inte begripa att ett land som kallade sig en demokrati kunde förbjuda en skiva som inte innehöll material som skulle kunna skada nationella säkerheten eller landets renommé. Ett flagrant exempel på att man även i vad som ger sig ut för att vara en demokrati kan förbjuda yttranden som man finner misshagliga. Nu skall det sägas att Frankrike väl, trots flera revolutioner, och att landet nu är inne i femte republiken, inte precis är något praktexempel på demokrati, snarare tvärtom. Taskspel, konspirationer och intriger bakom lyckta dörrar parad med stormaktsambitioner ger väl knappast grogrund för demokrati. Det är så nära en diktatur man kan komma utan att bli kallad det. Böcker har förbjudits på milt sagt skakiga grunder, samhällskritiker tystas med lagen i hand – och nuvarande presidenten Sarkozy kommer från ” Union pour un Mouvement Populaire (UMP)” som, om min nästan obefintliga franska inte sviker mig, betyder Förening för En Folkrörelse – vilket inte säger så mycket. Poängen är att han trots sin påstådda folkrörelsebakgrund är en stark anhängare till censur och ett Internet med strikt indelning och kontroll.

Så kan yttrandefriheten missbrukas? Nej, inte enligt min uppfattning. Om demokratin skall vara annat än en kuliss så måste alla få ha sin uppfattning och kunna göra den hörd utan att bli vare sig förlöjligad, straffad eller utsatt för andra sanktioner. Tyvärr signalerar utsagan ”missbruka yttrandefriheten” att man räds språket mer än man räds oroligheter med brinnande bilar och McDonald’s och sönderbankade poliser. Tyvärr måste jag erkänna att det är politiker av min generation som är de argaste proponenterna till åsiktsadministration och enkelriktning av politiken. Folkrörelsedemokratin är i princip död, och har varit det rätt länge. De som idag beskylls för att vara forumtroll, var i gamla dagar aktiva i det politiska livet och då, liksom nu, sade vad de tyckte på ett färgstarkt och otvetydigt sätt. Inte alltid lika populärt, men mentaliteten förr var så att man accepterade att alla hade sin uppfattning. Den demokratur som vi tillåtit växa fram, hör inte hemma i 21:a århundradet. Men det var på samma sätt Romarriket gick sitt öde till mötes med. Det började som ett projekt som var nybildande och bra, och slutade i våld, förtryck och total dekadens och vidspridd korruption som alltså gav separatister och nationalister vatten på kvarn. Romerska härskare var redan de måna om att bedriva censur, vilket ledde till konflikter som ger genklang lika in i våra dagar.

http://www.svd.se/kultur/lasare-vill-kunna-kommentera_6444146.svd

(1 kommentar, 2011-09-07 09:56)

Nästa inlägg
Bergatorparen

... och de som tror att jag är en paranoid konspiration teoretiker, bör lyssna till detta tal son Theodore Roosevelt's höll i Emporia, Kansas den nionde september 1912!


(3 kommentarer, senast 2010-07-31 00:30)

Nästa inlägg
Bergatorparen

… som liknande den vi känner idag – men som ändå var så grundläggande annorlunda att man nästan skulle tro att det var i ett annat liv, på en annan planet. Men faktum är att under de senaste 50 åren har det skedd en revolution som få skulle trodd var möjlig. Det som satte mig på tanken var en gammal ”Husmoderfilm” som gick på SVT på julafton. Förvisso var den från innan min tid, men ändå rätt så likt såsom det var när jag var liten. Enbart tanken på att skulle göra en ”Husmoderfilm” idag skulle få förödande konsekvenser för den stackars utomjordning som skulle kunna komma på en sådan idé. Alla från JÄMO via Vänsterpartiet till rättspsyk kom att gå i taket, och få vederbörande mentalundersökt. Varför? Därför att anledning till att dessa filmer inte längre görs, är att de redan på 70 talet började framstå som lite diskriminerande. Vad var dessa filmer? I en tid då reklamfilm ansågs som en styggelse, tvingades man paketera reklamen som antingen dokumentär eller yrkesriktad informationsfilm. Jag vet inte säkert, men jag tror det rådde förbud mot reklamfilm under en tid på 1950 och 60 talen på biograferna. Oavsett gick folk kvinnor av huse för att se på husmoderfilmen – och inte minst få de varuprov som ofta delades ut i lobbyn efter filmen.

På denna tid, då trots allt många av de varumärkena vi idag har ett självklart förhållande till låg i startgropen, var det trots allt mindre reklam i samhället än vad som är fallet idag. Det fanns strikta regler för var man fick och inte fick plåstra upp reklam med. Numera har penninghungrande politiker lockats att tillåta reklam i princip över allt så länge det sker i organiserade former. Det är ingen tvekan om att denna tid präglades av en lugnare stadsbild. Om någon föreslagit att plåstra upp reklam på bussar, tåg och taxibilar den gång, skulle vederbörande fått ett stint på psyket. Många av de normer som gällde då, har sedan lösts upp och toleransen för det som då var intolerabelt, har medfört att det dimper flera tiotals kilo reklam ner i folks brevlådor årligen, förutom att offentliga fortskaffningsmedel ofta ser ut som om de kom raka vägen från Ankeborg. På TV och i de privata radiokanalerna är det reklam, reklam, reklam och ännu mer reklam. Man kan få intryck av att kanaler som till exempel Discovery ligger pyrt till ekonomiskt: Först har en massa reklam i avbrotten, sedan har man 3 – 4 sponsorer knutna till 4 – 5 år gamla repriser. Det priset vi betalat för norm upplösningen på 1980 talet har varit enormt. Trots löftena om att TV vardagen skulle komma att bli mer innehållsrik om vi avskaffade monopolet, har motsatsen blivit fallet. På den gamla tiden kunde man sätta ihop en hel TV kväll med enbart två kanaler, och programmen var färska. Numera häver man ögonbrynen om man ser att program har copyright år lika med nuvarande år. Som om detta inte är illa nog, så har man numera börjat sälja program på nätet – och nätet i sin tur och ordning är ett ställe där reklamen spammar alla sajter. Jag vet: Mycket av det vi tar för givet, skulle inte kunnat existera utan denna inkomstkälla. Men: Moses visste det, och folk i alla år efter honom har vetat det: Ett betalsamhälle leder enbart till dekadens, och dekadens är början till slutet för samhället. Det värsta är att vi vet det, men är maktlösa att ändra det – precis som romerna, perserna och ottomanerna, bara för att nämna några få. Varför var det inte så för 50 år sedan? Sanningen är den att på denna tid pågick ett socialt experiment kallad Folkhemmet. Innan dess, var sakerna inte så himla annorlunda från idag. Man hade på 1920 talet reklamfinansierade radiokanaler, och neonreklam var en del av den moderna världen. Men folk, då som nu, tröttnade på det. Skillnaden var den att på denna tid kunde man förbjuda eländet. Idag ser internationella överenskommelser till att detta inte längre är någon möjlighet.

En annan sak som var annorlunda den gången för så länge sedan, var det konstanta hotet om kärnvapenattacker. Detta var medan kalla kriget var på sitt allra kallaste. USA framstod Jesus och Sovjetunionen som självaste Fan. Europa var delad av Järnridån och det att åka från Sverige till exempelvis Italien, var lite av ett projekt eftersom man ännu inte infört passfriheten. Men det var ändå på denna tid som massturismen till utlandet startade, och Spanien var ett eftertraktat resmål – trots Franco. På denna tid var Spanien, Portugal och Grekland fascistdiktaturer. Det var inte förrän på 1970 talet att dessa diktaturer började krackelera. Folk i dessa länder såg till att diktaturerna föll, och i Grekland avrättades samtliga av de som suttit i juntan – efter rättegångar. I Spanien såg Kung Juan Carlos till att det inte blev blodbad, men en ordnad övergång till demokrati. I Portugal kunde inte diktaturen stå emot när de övriga diktaturerna föll. Folk ville ha bort eländet, och på den vägen blev det.

På denna tid var Sverige en industriell makt att räkna med. Som ända land i Norden hade vi produktion av både bilar, flygplan och järnvägsteknologi samt instrument för vetenskap, industri och handel. Vi har givetvis kvar mycket av detta, men: Värdet av det har reducerats kraftigt eftersom vi inte haft musklar att köpa upp konkurrenter på samma sätt som andra kunnat göra. I Sverige har vi under flera decennier haft en skatteregim som fått kapitalet att fly landet. Det är Folkhemmets baksida – en sida man inte gärna talar om, men som fortfarande finns där trots att Folkhemmet i övrigt rasat ihop under vikten av utvecklingen. Sverige framstod på denna tid som ett land som hyste lyckliga människor som körde sina lysluggade ungar ut på landet eller till kusten i sina Volvor och sina SAAB’ er för att njuta av en solig svensk sommar – Saltkringlanstyle. Men Miljonprogrammet skvallrade om att allt inte var Honky Dory hos Moder Svea. Miljonprogrammet syftade till att ge unga, svenska familjer eget boende. Det var lite Arga Snickaren på steroider – kan man säga. Det lyckades så där. Miljonprogramområdena har numera blivit områden som präglas av högre brottslighet än genomsnittet och det som PK’ ena kallar utanförskap. I Storbritannien rivs numera deras motsvarigheter till Miljonprogrammet – vilket uppmärksammas av dokumentärkanalerna. Det finns de som tyckt att vi borde haft en modern tappning av Miljonprogrammet – men till skillnad från den tid då detta begav sig, beror dagens bostadsbrist på att det inte finns utbyggbara tomter inom de områden där bostäder efterfrågas mest.

Lärdomen vi kan, och bör dra, är att inget är statiskt. Förändringarna har varit så subtila för det mesta, att det inte är förrän man blickar tillbaka som man ser hur mycket samhället har förändrats. Man är upptagen med att leva sitt liv, och har så det räcker med att anpassa sig till de förändringar som sker på hemmaplanet. Men när man emellanåt lyfter blicken, kan man få lite av en chock. Var samhället bättre då? Nej, det var i grund och botten sämre. Allt var dyrare, skatterna var högre och trots alla Miljonprogram, var det inte enkelt att vara ung då hellre. Världen har gått framåt. Det regnade och var kallt på 1960 talet med, men på glansbilderna från denna tid, skiner solen och Volvon glänser medan Hepstars spelar och sjunger i radion. Det är så det är här i världen: De som skriver historien, vill att samtiden skall framstå i så goda dagrar som möjligt när denna blir historia. Så har den politiska samhällseliten gjort i alla år sedan faraonernas tid. Så länge det finns människor som levde när det begav sig, kommer det att finnas sådana som kan bestrida de gamla lögnarna – för en lögn blir inte sannare för om den får några år på sig.

Det finns ett skäl till att saker är som de är idag: Om vi skulle producera allt inom Sverige, skulle enbart de välbeställda ha råd med varorna. Därför låter vi producera varor i lågkostnadsland. De höga skatter som präglade Folkhemmet kvävde nyskapandet och protektionismen kvävde möjligheterna att skapa en levande ekonomi. Många kan nog tycka att det var bättre förr, men det är så att när vi en kall vinterdag kommer in i värmen, och får värmd frusna fingrar, tår och kinder framför brasan, så glömmer vi hur vi frös.

Men det är med människan, som Mythbusters brukar säga: ”Allt som är värd att göra, är värd att överdriva.” Idag har vi en situation där rationaliseringarna de senaste60 – 70 åren gjort det så lätt att producera saker, att vi har fått en överproduktion av i princip allt. Människan är en apa, låt oss inte glömma det. Man ser andra tjänar en rejäl hacka, och hux flux skall man vara med på partajet. Ta bilproduktion, till exempel: Idag överstiger produktionskapaciteten vida marknadskapaciteten. Resultaten blir att många arbetare blir arbetslösa, vilket gör att de inte längre klarar sina ekonomiska åtaganden, och hej presto: Finanskris. Och här kommer dominoeffekten in, så att det sprider sig över hela världen. Nu är det många som pekar på det förflutna och säger: ”Det var bättre förr, för då kunde vi skydda svenska arbeten.” Men anledningen till att sakerna är som de är, är att det inte fungerade förr hellre. Oavsett hur vi än vrider och vänder, så är rumpan där bak. Vi måste bara lära av det som sker, och gå vidare. Det tjänar inget till att försöka återskapa det som varit. Det mesta är bättre idag än vad det var förr. Om några år, kommer det att finnas människor som pekar på det som är vår samtid, deras förflutna och säga att allt var bättre år 2009/10. Man vill enbart se de glansbilder som vår tids etablissemang lämnar åt eftertiden att betrakta – inte alla tragedier, alla svårigheter och alla imperfektioner. Men, så är vi. Att folk kanske tycker saker var bättre förr, beror väl på att det flesta saknar sin förlorade ungdom. Ju äldre man blir, ju mer förstår man och ju mer man förstår, ju flera illusioner försvinner. Man blir desillusionerat och tappar tron på själva livet i slutändan. Sedan vill bakåtsträvarna använda alla hjälpredor som ”bevis” på att det var bättre förr. ”Folk gick inte runt och knaprade lyckopiller förr”, säger man. Visst! De fanns ju inte. På den gamla tiden var det Valium eller lobotomi som gällde. Min farsa och flera av hans kollegor knaprade Vival så de gick runt som zombies på dagarna. En kollega i synnerhet, åt svineriet så han rullade som en annan tomtunna ner för trappan från ovanvåningen hemma, och kom på jobbet med en röd och en blå strumpa, och en svart och en brun sko. Visst var det bättre förr? Jag tror inte vi skall lura oss själva. Människan är sig lik – antingen årtalet är 1969 eller 2009 och antingen vad sätter BC eller AD efter det.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/vi-har-blivit-mastare-pa-familjehyckleri-1.502414
http://www.landskronadirekt.com/hildingtxt/1950bild.htm

(3 kommentarer, senast 2010-01-05 12:36)

Nästa inlägg
Bergatorparen

… skjortor rakt ut, medan deras ögon rullar och mundiarrén flödar:
SVP – Schweitserische Volks Partei fick med sig en majoritet av landets befolkning på ett förbud på bygge av minareter. SVP är inte, som det felaktigt påstås i svenska medier, något främlingsfientligt parti. I norska medier framställs partiet som högerpopulistisk – vilket även det är rent strunt. Det som gör att Halal hippies över hela Europa går i taket, är att SVP är ett mittenparti som inte rättar sig i leden. SVP har byggts upp i flera steg, där första steg byggdes redan 1917. Sin nuvarande organisation fick partiet under 1970 talet. Politiskt är partiet som om du smälte ihop Centern och Folkpartiet – för det är just det som är fallet: Det ursprungliga SVP var ett lantbrukarparti, som het BGB – som liknade Folkpartiet rent politiskt genom att vara liberalkonservativt – ett riktigt småborgarparti. Det var i många stycken ett brett sammansatt parti eftersom BGB betyder Bauern Gewerbe und Bürgerpartei – alltså: Bonde, Handels och Medborgarepartiet. 1942 bildades Det Demokratiska Parti som enligt det upplysta var en vänster fraktion av det Frisinta Parti. Efter kriget sammanslogs DDP och BGB och efterhand blev till SVP år 1971. Sin nuvarande ideologiska plattform fick partiet 1977/78 efter medlemsflykt och stagnation i väljaruppslutning. Hela historien kan du givetvis läsa på partiets hemsida: http://www.svp.ch

SVP är ett parti som talar ett språk som folk i största allmänhet förstår, och som lyssnar på vad folk tycker. Det innebär att man tvingas vara politiskt inkorrekta, och därmed att anses som oseriösa och oansvariga – som den ökände norska Gro Harlem Brundtland kallade alla som inte höll med i den officiella linjen när hon var på sitt största och regerade Norge med järnhand på slutet av 1970 och början av 1980 talet. Behöver jag säga att hon förlorade valet 1981? De flesta europeiska länder skryter om att vara demokratiska, men som min far lite skämtsamt brukade säga: ”Demokratiskt – för vem då?” Världen bygger, antingen vi gillar det eller inte, på lögner, omskrivningar och illusioner. Lögnerna står som spön i marken när det blir tal om statsskicket. Man vill vara en demokrati, och man vill ha rösterna, men inte vare sig lyssna till eller utföra folkets vilja. De som vill utföra folkets vilja, blir oftast framställd som populister och främlingsfientliga – det sista syftande till att verkligen få dem att framstå som en pariakast. Men vad säger detta om etablissemanget? Enligt min uppfattning säger det om etablissemanget att det består av uppblåsta besserwissers som har växt sig för stora för sina egna skor och sitt eget folk. Den som ser på folkmajoriteten som mindrevärdig, och inte värd att lyssnas på, är ett kräk som inte hör hemma som folkvald – i Riksdagen sitter mer än 340 sådana. Hur jag vet? Du kommer inte dit om du har vanföreställningar om att utföra folkets vilja. Som sheriff Buford T Justice (i Nu Blåser Vi Snuten) sade: ”Du kan TÄNKA på det, men GÖR det INTE!”

Det finns de som tycker att det är pinsamt för en demokrati att besluta om ett förbud mot minaretbygge, men frågan är: Om jag satte upp en flaggstång med en hakkors i toppen – hur länge kom den att få stå kvar? Och hur länge kom det att dröja innan jag finge skaka galler för hets mot folkgrupp? I flera demokratier är det rentav FÖRBJUDET att offentligt ens ANTYDA att Holocaust INTE ägde rum. Är inte det pinsamt? Är det inte pinsamt för ett land att som Sverige att införa en lag liksom IPRED som överför polismyndighet till samma bock som den som vaktar havresäcken? Är det inte pinsamt när man ger FRA befogenheter att avlyssna vem som helst i detta land utan domstolsbeslut, medan Datainspektionen förtvivlar över att pappas guldgossar, de kriminella, kan få sina mindre än vackra nunor plåstrade upp på webben av stygge farbror Polisen? Det är bara att acceptera fakta: Demokrati, yttrandefrihet och integritet är inte för gemene man och kvinna. De som tycker annorlunda är populister, främlingsfientliga och antidemokrater. Det du!

Hela Europa är en jättelik lögn byggd upp i skammen efter andra världskriget, med skuldkänslor för kolonialtid, slavtrafik och gudarna vette vad! Demokrati – indeed! Trots allt detta, är det gott att det finns partier som inte rättar sig i leden, och som vägrar vara med på den skiktning av samhället som etablissemanget eftersträvar. En medborgare måste vara en annan värd, annars kan vi torka oss där bak med hela samhället – och hoppas att röven inte gör anmälan mot oss för ärekränkelse (om du ursäktar mitt långtbortistanska). Om Europas folk fick bestämma, är det att hoppas att muslimerna är duktiga på att springa. Under mer än 30 år har muslimerna betraktat oss som mindrevärdiga, och med hård hand skjutit/hedersmördad familjmedlemmar som blivit för lik oss – och det är ingen förvrängning av sanningen eller historisk omskrivning. Jag har levd i 50 år, och varit vuxen under alla de drygt 30 år som muslimerna smädat vår europeiska kultur – och oss. Låt gå att förbudet mot bygge av minareter i Schweiz enbart är en symbolhandling, men alla resor börjar med det första steget efter att man tagit beslutet om att resa. Jag hoppas, och tror, att Schweiz nu har kopplat ett av sina råstarka lok framför det europeiska tåget, och tar oss med på en resa mot ett nytt Europa utan islam, utan Wahabism och med en förnyat respekt för folket och dess vilja. Hoppas är ju lov – hoppas jag.

http://www.dagbladet.no/2009/11/29/nyheter/utenriks/nasjonaisme/religion/islam/9254484/

http://www.dn.se/nyheter/varlden/blandade-reaktioner-i-europa-efter-minaretsforbudet-i-schweiz-1.1004644

http://www.svp.ch/g3.cms/s_page/78800/s_name/geschichte

(6 kommentarer, senast 2009-12-01 21:48)

Nästa inlägg
Bergatorparen

2009-11-25 03:30 - Bergatorparen
Äntligen!

Äntligen har hackers gjort nytta för sig: De har tagit sig in i klimatmullornas mejl och fått reda på saker som vi än så länge enbart kunnat misstänka, men inte bevisa: Att hela klimatfrågan är en offentligt skapad hysteri. Varför? Det är en bra fråga, och för att kunna besvara den på ett något sånär begåvad sätt, måste vi se på vad som skedd i samhället under efterkrigstiden.

Efter andra världskriget växte det fram ett folkligt krav på att man skulle bygga folkhem – ett samhälle för alla – inte enbart för de välbeställda. För att klara av detta, använde man sig av John Maynard Keynes samhällsekonomiska teorier, som bland andra beskriver arbetslöshet som resursslöseri. Keynes hade dessutom märkt sig att varje gång ekonomin krisade, så återstabiliserade sig den på en lägre nivå än förra gången det begav sig. Keynes teorier syftade till att undvika detta. Tyvärr skulle det visa sig att Keynes teorier inte räckte hela vägen fram. Jag syftar givetvis till bankkrisen på 1980 talet. De teorier som ersatte Keynes, har visat sig ännu sämre – jämför finanskrisen. Välfärdsstatens framväxt och tillika jämlikheten ledde till att tillgången på arbetskraft ökade och efterfrågan efter konsumentvaror. Detta alstrade skatteinkomster, men gjorde även att den infrastruktur som fanns inte räckte till. Skatterna ökade – för att klara välfärden och den fulla sysselsättningen. Efterhand som välfärdståget fick fart insåg man ett allvarligt problem, nämligen att det skulle inte mycket till för att det skulle ända i katastrof. Man började använda skatter som styrmedel för att, i sann behavioristisk anda, påverka konsumenternas val.

Efter oljekrisen 1974 infördes i många länder hårda skatter på oljeprodukter för att befrämja alternativ. Nu 35 år senare kan vi tydligen se att dessa styrskatter inte har fungerad. I stället har vi sett ett samhälle som förändrats så mycket att de gamla skattesystemen inte längre alstrar de inkomster som Staten behöver. Resultatet är att världens alla i – länder numera sitter i skulder till under öronen. Om man slutade amortera dessa skulder, skulle det leda till en global valutakris av ett format som hittills ej skådats – kunde man läsa i The Washington Post för några veckor sedan.


Så hur hänger detta ihop med klimatproblematiken? Världens rikaste länder behöver nya skattekällor, och drakoniska skatter på oljeprodukter och andra fossila bränslen räcker inte längre. Oljan håller på att ta slut, och om världen skulle falla för frestelsen att ersätta olja och gas med kol, skulle ”peak coal”, som för nuvarande ligger 40 – 50 år fram i tiden, komma att rycka närmare. Man behöver helt sonika göra sig av med några besvärliga energikällor som dels håller på att ta slut, och som dels håller Västvärlden i ett skamgrepp. Om man inte gör något, skulle olje- och kolproblematiken i värsta fall kunna leda till tredje världskriget eftersom alla de tunga kärnvapenmakterna är mycket tydliga på att försök på att neka dem åtkomst till olja, gas och kol kommer att besvaras med kärnvapen. Tydligare kan det inte sägas. Så hur skulle man komma loss från detta dödläge? Någon fick för sig att man kunde använda sambandet mellan CO2 och globaltemperaturen som en hjälpreda: Eftersom bruk av fossila bränslen ökar CO2 överskottet i atmosfären, kunde man helt enkelt starta en hysteri där folket KRÄVER slut på olja och kol, och STÖDJER skatter knutna till ”smutsig” energi. Man löser således flera problem på en och samma gång: Man avlägsnar krigsfaran, man vrider sig loss från OPECS skamgrepp, man ser till att man får ”närproduktion” av energi och man behåller höga, stabila skatteinkomster.

Just detta med närproduktion av energi, har ju varit ett av argumenten för övergång till bioenergi. Material som tidigare var avfall, har blivit råvara som i sin tur och ordning blir till en värmeprodukt. Med 3+3+3 principen i tankarna, så innebär detta att man kanske skapar 10 000 arbeten i direkt anknytning till produktion av bioenergiprodukter, samt att detta leder till ytterligare 20 000 arbeten hos underleverantörer och inom det offentliga. Man får skatteinkomster, istället för att behöva betala ut bidrag, arbetslöshetsersättning och samtidigt se pengar lämna landet för att betala för olja. Men: Detta är för komplicerat för att kunna bli en politisk slagdänga. Vädret, däremot, är alla upptagna av och har ett förhållande till. Genom att använda kopplingen mellan fossilt CO2 och vädret, kan man använda en redan pågående klimatomläggning som motivationsfaktor. Men man måste ju ha vetenskaplig uppbackning. Vi har sett hur vetenskapsmän har tvingats att konvertera till klimatislam. Vad kommer så att ske med klimatet? Ingen vet säkert vad som kommer att ske, men om klimatet slår kontra på en tidspunkt där man lyckats fasa ut det allt väsentliga av olja och kol, kan man slå sig för bröstet och skryta om hur ”vi” lyckats med att förhindra klimatkatastrof.

Men redan nu ser vi att detta bedrägeri börja krackelera. Att använda sig av metoder som kanske skulle gillats av Store Bror hos Orwell, brukar få de av oss medlemmar av de så föraktliga ”massorna” som inte övergett vårt oberoende tänkande att känna oss motiverade att granska vad som ligger bakom. Givetvis kunde man inte rakt av säga att man vill bli av med de fossila bränslen av politiska skäl, och många är de som bragts om livet under årens lopp eftersom de kommit på sätt att ersätta oljan inom den så viktiga transportsektorn. Fortfarande är det så att elektriska bilar ligger några år fram – som en motorjournalist lätt ironiskt påpekade från någon av dessa olidliga bilsalonger. Sanningen är den att vi kunnat organisera allt på ett totalt annorlunda sätt – om sakerna varit så som de verkar vara på ytan. Men sakerna är inte såsom de ser ut på ytan. Bakom lyckta dörrar avgörs hur sakerna skall vara, och där pågår ett spel om pengar, makt, inflytande – och dominans! Oljebranschen är fortfarande mäktig, men är en döende jätte – och väl medveten om det. Man har lurat världen, och sin egen organisation OPEC, med upptrissade estimat på hur mycket olja man har kvar. Detta har ledd till egentligen för låga priser på olja. Behöver jag säga att USA haft ett finger med i spelet?

Nu försöker man rädda vad som räddas kan, och använder sig av den mäktigaste makt vi känner: Klimatet. I Sverige har vi kommit långt i att avskaffa oljan. Man kan väl tryggt säga att bland villaägare som bland offentliga och privata fastighetsägare, har det skett en massflykt bort från oljan. Man ser inte längre oljebilar med logotyp för oljebolag längs sidorna. Nu är de alla anonyma. Idag är det knappt 3 % av villorna som värms med olja – en siffra som blir lägra nästan dag för dag. Inom de flesta sektorer där det finns alternativ, har man redan fasat ut oljan. Men detta skapar givetvis nya problem: Eftersom oljan försvinner, har man mist en konkurrent, och priserna på de kvarvarande energikällorna ökar. Folk förtvivlar och söker efter alternativ. Men lite tur kan detta leda till en större spridning av energikällor än vad fallet varit så här långt. Det borde leda till en hälsosam konkurrens, och inte minst leda till att det hela tiden finns alternativ. Klimatändring eller inte, vi kommer även i tiden som kommer att behöva energi till uppvärmning och tappvarmvatten. Förhoppningsvis kommer bioenergin att hållas obeskattad (om vi bortser från moms) även i framtiden.

Det är nästan lite skrämmande att se vilken hysteri man har lyckats skapa kring detta med klimatfrågan. Ankeborg är inte så långt borta som man trodde under uppväxten.

(2 kommentarer, senast 2009-11-25 14:08)

Nästa inlägg
Bergatorparen

Så uttrycker sig WWF om nersmältningen av isen i Arktis. Men det är en sak jag inte helt förstår: Vi ligger för närvarande ungefär 4 – 5 grader under snitt temperaturen för Jordens hela existens – så vad är det för panik? Vore det inte för de mycket varma perioderna som ligger bakom oss, skulle sannolikt inte människan ha existerat eftersom vi trots allt är ett tropiskt djur som inte är utrustat för att överleva under arktiska eller antarktiska förhållanden. Vi har kunnat fuska fram lösningar som gjort att vi har kunnat leva under sådana förhållanden, men det beror i första hand att vi människor är duktiga på att skapa proteser. När proteser kommer upp, tänker de flesta på löständer och benproteser, men begreppet kan göras vidare än så: Som protes kan anses inrättning som syftar till att utjämna brister i ens förmågor. Till exempel är flyget en protes för vår bristande förmåga att flyga, vapen är proteser för vår avsaknad av inbyggda försvarsanordningar, bilar och motorcyklar är proteser för vår brist på fart och så vidare.

Men om du tar människan, så som hon är från födelsen, så sträcker inte hennes medfödda förmågor speciellt långt: Hon saknar päls, så att hon skulle i sådana fall inte kunna överleva utanför tropikerna. Hon saknar inbyggt försvar i form av tänder, starka musklar eller giftkörtlar, och inte är hon utrustat med skyddande sköldar hellre, så hon är ett lätt byte för nästan alla predatorer. Hon ser inte speciellt bra hellre, och i synnerhet inte nattetid, så även här har hon ett handikapp. Hörseln är sämre än hos de flesta andra djur av jämförbar storlek. Hon är långsam, och dålig på att klättra i träden. Så hur i hela fridens namn kunde hon överleva? Svaret ligger i det jag inte nämnt: Hjärnan. Människan förstod tidigt att intelligens var nyckeln till artens överlevnad eftersom hon saknade de egenskaper som behövdes för att kunna värja sig mot de predatorer som nära nog utrotat henne.

Vi talar givetvis då om andra däggdjur såsom sabeltandstigern. Sabeltandstigern var en listig jäkel som hade en avsevärd intelligens att lägga bakom sina starka musklar. Det var detta djuret som inspirerade människan att utveckla intelligens. Det blev en lyckad strategi, för vi gick vidare, medan evolutionen reviderade sabeltandstigern till dagens utrotningshotade skönheter – farliga sådana, får man tillägga.

Det är lite som att sätta upp dörrar och fönster en kall vinternatt när vi svamlar om att stoppa den globala uppvärmningen eftersom den tiden som ligger bakom oss är en sval period, och tiden framför oss liknar den som skapade oss. Vi är skapade för den värld som den globala uppvärmningen leder till. Vi är neofobiker så att vi reds allt som är nytt och ovant – kanske detta är anledningen till paniken kring klimatändringarna?

Det som kommer att ske är att glaciärer och havsisar kommer att smälta och detta kommer att leda till att den termohalina cirkulationen bromsar in, och haven blir mer stagnerade. Detta kan i det längre perspektivet leda till plötsliga utbrott av CO2 eller metan – om man skall tro den såkallade Ryskinteorin som jag hade en jeremiad om för ett tag sedan. Vad det garanterat leder till är att vindaktiviteten kommer att avta till följd av att det inte kommer att ske någon transport av värme i havsvattnet, och den vattencirkulation som idag leder syreanrikat, näringsfattigt vatten ner i djupet och anoxiskt, näringsrikt vatten upp. Detta sker idag längsmed alla kuster och där undervattenstopografi gör det möjligt. Denna omläggning kommer att skapa förutsättningar för nya arter i världshaven, medan många av dem vi har idag kommer att dö ut. Detta är en naturlig cykel, och som har upprepats flertalet gånger innan människan uppkom. Innan dess kommer vi att se en radikalisering av väderleken. Detta mer radikala väderläge kommer att hålla i sig tills att havsvattnet avsaltats så mycket att den ovan beskrivna situationen inträder.

Givetvis har en del klimatförändringar berott på tektoniska händelser, såsom superkontinenten Pangeas uppsprickning i början på Jura tiden. Under Jura tiden dominerade reptilerna. Dessa växelvarma varelser behöver ett tropiskt eller subtropiskt klimat för att kunna frodas och dominera faunan såsom fallet var under Jura tiden. I övergången mellan Jura och Krita tiden uppkom en global avsvalning som varade en förhållandevis kort tid innan klimatet värmdes upp igen. Den globala avsvalningen den gång nådde inte ner till den nivå där vi är idag innan den globala uppvärmningen åter tog fart – ändå betecknas det som en sval epok. Under Tertiär tiden upplevde vi en gradvis global avsvalning som ledde till framväxten av de havsisar som vi idag förfäras över att smälter. Från Tertiär tiden gick temperaturen neråt tills vi nådde den sista glaciär epoken. Det är hundratals miljoner år sedan den globala medeltemperaturen varit lägre än nu. Det begav sig under Karbon tiden för sisådär 450 miljoner år sedan.

. Karbon var en glaciär period med bildande av havsisar och glaciärer. Efter denna tid har den globala temperaturen hållit sig högre än det man nu har som klimatmått ända till senaste glaciärepoken från Pleistocene och en bit in i ”vår” tid. Vi skall inte glömma bort den lilla istiden på medeltiden som, för att foga spott till skada, sammanföll med Solens såkallade Maunder minimum då Solen knappt uppvisade solfläckar på flera decennier. Så sent som på 1800 talet märkte man effekterna av denna lilla istid. Klimatiskt lever vi fortfarande i en sval period, och för mig är det nästan besvärande att bevittna det skådespel som utspelar sig på alla arenor världen över. Om vi levd i en varm period, och klimatet uppvisad tendenser att hetta till ytterligare, skulle jag nog delat bekymringen, men i och med att vi inte ens nått upp i Jordens historiska snittemperatur ser jag inga skäl till att springa omkring som huvudlösa höns

Sporrad av amerikanska ”dokumentärkanaler” som Discovery och National Geographics Channel har en lång rad geoengineeringsprojekt sett dagens ljus – och tro mig: Många av idéerna skulle för 50 år sedan ledd till ögonblicklig inläggelse på psyket och lobotomering. En av de mer exotiska idéerna gick ut på att täcka Grönland med ett reflekterande skynke som skulle förhindra nersmältning av glaciären som täcker det mesta av ön. Andra idéer varierade från att skapa fartyg i konstant rörelse över oceanen som skulle skapa konstgjord molnighet till flygande vindkraftverk. Dessa tv kanaler verkar ha näsa för att snusa upp foliehattar. Det värsta är att britterna nu fått blodat tand och börjat svamla om att tillåta eländet. Vet de verkligen vad de håller på med? Den vetenskap som slår sig för bringan och påstår sig veta SANNINGEN om klimatförändringarna, gör de samma misstagen som upplysningstidens vetenskap som påstod sig veta och förstå det som var värd att veta. Bit för bit motbevisades deras postulat. Det var inte annat. Eftersom man fick bättre analysverktyg, föll den ena ”sanningen” efter den andra, så att i slutändan stod själva vetenskapen inför ett jättelikt trovärdighetsproblem. Vetenskapen återhämtade sig långsamt under slutet av 20 århundradet, men nu håller man på att gå överbord igen med klimathysterin. Man förstår helt enkelt inte tillräckligt för att komma med sådana bombastiska påståenden som de man levererat på beställning från IPCC. Förstår jag? Jag förstår tillräckligt till att veta att det som skett i det förflutna var normalt och naturligt – det går inte att bestrida eftersom människan inte fanns eller hade något finger med i spelet den gången. Sedan drar jag enbart paralleller till nutiden, och vad jag finner är att det vi ser omkring oss har hänt förut. Det jag tror är att den globala makteliten kanske skräms av de effekter en klimatomläggning kan komma att få på den politiska stabiliteten. Ingen makthavare ger från sig makten utan svärdslag – och här är det risk för att klimatändringen kan ändra folks levnadskår så mycket att det kan komma att utlösa uppror som kan välta etablerade maktstrukturer.

Hur kommer det hela att utveckla sig? Det är svårt att säga. Jordens topografi har ändrats så mycket under de 4,5 miljarder år som förflutit sedan tidernas morgon, att man inte kan direkt extrapolera från en epok till den nästa, och när vi tittar på grafen, ser vi att varaktigheten av varma och kalla perioder är mycket varierat under den tid Jorden existerat. Detta beror på att det inte är en enskild orsak till att klimatet varierar, utan många. Och detta är varför jag säger att vetenskapen inte vet tillräckligt till att komma med så bombastiska påståenden som de gör. Skall man väga in alla faktorer som påverkar klimatet, kvarstår miljoner manår av intensiv forskning på en lång rad områden för att få fram alla data som behövs. Klimatforskning som disciplin är rätt ny, och rätt så tonårskaxig. Andra discipliner har gjort sina misstag, och blivit mer ödmjuka. En sak är klar: Man kan inte med någon vettig säkerhetsnivå prognostisera hur långt klimatändringen kommer att gå, eller hur länge det nya klimatet kommer att hålla i sig. Det som måste ske nu är att all CO2 i lösning, och all metangas löst i myrområden frigörs – och det kommer att ske till följd av den globala uppvärmningen. Därefter måste metangasen brytas ner till CO2 och vatten. I sista hand måste all CO2 i atmosfären tvättas ut och bindas kemiskt i form av karbonater. När det skedd, kommer temperaturen att börja falla illa snabbt.

Källorna till CO2 är så gott som alla levande organismer. När man förbränner kolhaltigt material, bildas CO2 oavsett om det är en högtemperaturförbränning med låge eller en lågtemperaturförbränning såsom den som sker i levande varelser. Vulkaner är ”storleverantörer” av CO2. Metangas bildas vid nerbrytning av biologiskt material, antingen det sker bakteriellt i en kompost, eller i mage/tarmsystemen hos djur och människor. Stora mängder metangas finns innefrusen i tundror, och som metanhydrat på havsdjupen. Allt detta är en tickande ”bomb”, och det som gör att Jordens klimat är som berg och dalbana. Men fördelen med det är att det kan skapa förutsättningar för artmångfald – något som varit svårt med ett statiskt klimat. Klicka på länkarna nedan, och håll med mig om att Jorden har en spännande historia. Varmt har det varit så det både har räckt och blivit över, och kallt har det varit så tänderna har skallrat och skjortan stått rakt ut. Men summerar vi det hela, så har det varit oftare, och längre varmt än kallt. Något att tänka på i dessa klimathysteriska tider?

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/klimatrusselen/artikkel.php?artid=578208
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/klimatrusselen/artikkel.php?artid=576961
http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/sista-halmstrat-att-hejda-den-globala-uppvarmningen-1.943120
http://en.wikipedia.org/wiki/Devonian
http://en.wikipedia.org/wiki/Carboniferous
http://en.wikipedia.org/wiki/Permian
http://en.wikipedia.org/wiki/Triassic
http://en.wikipedia.org/wiki/Jurassic
http://en.wikipedia.org/wiki/Cretaceous
http://en.wikipedia.org/wiki/Tertiary

(1 kommentar, 2009-09-05 21:39)

Nästa inlägg
swede

2009-05-12 11:33 - swede
Kan mannen någonsin vinna?

Ytterliggare en lite text om mannen och kvinnan som jag hittat ute på nätet.
Texten är tagen dirkt på nätet och orden i denna texten har absolut inget med verkliga förhållanden att göra. :)


Om du arbetar för mycket, har du aldrig tid för henne.
Om du arbetar för lite, är du en oduglig nolla.

Om hon har ett tråkigt och enformigt jobb så är det exploatering.
Om du har ett tråkigt och enformigt jobb, ska du få arslet ur vagnen och hitta något bättre.

Om du har ett bättre jobb än vad hon har är det favorisering.
Om hon har ett bättre jobb än vad du har är det jämlikhet mellan könen.

Om du säger att hon är snygg, är det sexuellt trakasseri.
Om du inte säger något är det manlig likgiltighet.

Om du gråter är du en mes.
Om du inte gråter är du en okänslig liten !#$%.

Om du slår henne är det hustrumisshandel.
Om hon slår dig är det självförsvar.

Om du fattar ett beslut utan att höra med henne är du en chauvinist.
Om hon fattar ett beslut utan att höra med dig är hon en frigjord kvinna.

Om du ber henne göra något som hon inte tycker om styr du henne.
Om hon ber dig, är det en tjänst.

Om du tycker att en kvinna ska raka sina ben och hålla sig i form är du sexistisk.
Om du inte tycker det är du oromantisk.

Om du försöker hålla dig själv i form är du fåfäng.
Om du inte försöker det är du en luns.

Om du köper blommor till henne är du ute efter något.
Om du inte köper blommor till henne är du inte omtänksam.

Om du är stolt över vad du har åstadkommit är du självcentrerad.
Om du inte är det är du inte ambitiös.

Om hon har huvudvärk är hon trött.
Om du har huvudvärk älskar du inte henne mer.

(3 kommentarer, senast 2009-05-12 22:02)

Nästa inlägg