En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in

Senaste inläggen som handlar om integration

bosselagom

2016-08-13 17:37 - bosselagom
Religion är privat.

Religion är en privat angelägenhet och hör till de mänskliga rättigheterna; att utövas privat utan att störa omgivningen hör också till ett civiliserat samhälle.

Det finns vältaliga religiösa ledare som anser att samhället skulle verkligen må bra av lite mer religion i dagens konfliktfyllda värld - Man skulle kunna tänka sig att en tid som präglas av religiöst betingade konflikter skulle röra sig åt andra hållet. Fruktansvärda tolkningar av islam, vansinniga påfund om heder och helighet kopplade till sex, stympningar av pojkar och flickor, en katolsk världskyrka som långsamt reformerar sig bort från en samtidshistoria av övergrepp mot barn, tvingande klädsel, må det vara burkor eller chassidiska hattar, en ekumenisk kamp mot lika rättigheter för människor oavsett läggning … Man kan tycka att den som vill stärka religionens plats i offentligheten har ganska mycket att bevisa, och kanske rent av borde uppvisa en smula ödmjukhet inför den egna historien…..

Mot enskilda individers livsåskådning och personliga val kring bön och livet efter detta bör man vara respektfull. Men mot den organiserade religionens politiska anspråk bör man däremot förhålla sig som till vilka politiska anspråk som helst.
Religionens ofta synliga ambition att styra samlevnad, medicin, politik, geografiska gränsdragningar, forskning, musik, litteratur och konst samt de mest grundläggande av mänskliga rättigheter. Det är den vi vill se upp med – den beskär människors frihet! Visserligen har kyrkor gjort stora insatser med demokratiarbete och välgörenhet och engagemang – men samtidigt varit stenhårt repressiva mot individuellt avvikande.

När privat religiös övertygelse används för att bestämma hur andra människor ska leva sina liv är den inte längre privat. Vi har kommit så långt i vår civilisation att det andliga är oviktigt då samhällets regler ska skrivas; andlighet är privat och politik är offentligt!

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

Ekvationen, som många flyktingar bär på, att skapa västerländsk frihet med bevarande av tvingande religion och kultur, är omöjlig att lösa. Låt vägen till friheten utvecklas med utbyte av religiös intolerans och byråkrati.
Samtidigt måste jakten på extremister, överallt i samhället, prioriteras. Dagens försiktighet med integritets- kränkande metoder fungerar dåligt. Det må vara allt från häxjakt till konkret samhällsinformation som blir verktygen. Och oskyldiga kommer att förhöras och media jaga orättvisor som vanligt. Det får vi tåla om vi ser att syftet är att förhindra våldsbejakande extremism.
Den religiösa betydelsen skall även i fortsättningen sakna sin rättsliga form. Visst behöver människan andlighet, men det måste ske i balans med alla de andra områden här i livet (ekonomi, familje, det fysiska, det mentala och det sociala området).
Ge fanatiker en meningsfylld tillvaro genom delaktighet i samhällsutvecklingen. Den rätta vägen blir upptäckt genom rätt motivation och information. Därför krävs det fler. pedagoger kopplade till meningsfylld sysselsättning som tryggar den enskildes ekonomi; kanske en ekvation som inte hellre går ihop, men vad är alternativet? Politikernas roll måste återgå till, att ur visioner, skapa genomförbara mål för samhället. Kan inte det ske spelar det ingen roll vad vi gör.

(1 kommentar, 2016-06-02 19:53)

Nästa inlägg
bosselagom

Koranen och Sverigedemokraternas politik har sina likheter; inskränkningar i människors frihet, jämställdheten, demokratin och mänskliga rättigheter!

Låt inte kvinnorna gå med svajande gång för att dra uppmärksamheten till sina dolda behag? I Koranen står det inte ordagrant att kvinnor ska täcka sina lockar, men täckas ska de, kvinnorna! Inga genomskinliga plagg. Bara händer och ansikte får vara synliga: ”Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar - och till troende kvinnor - att de [utanför hemmet] noga sveper om sig sina ytterplagg; på så sätt blir de lättare igenkända [som anständiga kvinnor] och undgår att bli ofredade.
De flesta muslimska kvinnor ser inget kontroversiellt i att bära slöja? ”Även muslimer som nobelpristagaren Malala följer traditioner och regler som gäller där hon har vuxit upp, där vissa delar av en kvinna anses vara awrah och inte bör visas i offentligheten. För Islamiska Statens svarta mörkermän är det inte acceptabelt att en kvinna visar håret. Nej, det ska hon dölja i en scarf. Snygg, ful, färgglad, svart – så länge den täcker håret är hon acceptabel. I alla fall om hon är muslim; om hon är kristen kan hon säljas för några småkronor för tillfälligt sex. Fel religion – då har tjejer inget värde i dessa grabbars ögon.” Och vad säger de andra ”rättrogna”?; ironiskt och provocerande frågat!!

Muhammedaner, Islamföljare och araber; ta ert ansvar för tillbakasträvandet och missuppfattningar i er religion. Uppdatera er för mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet! Och samtidigt måste också detta ingå i utbildningen och integrationen för immigranterna! Det är en förutsättning för allt levande att passa in i flocken, om man har en önskan att leva i välstånd (flockarna man kom ifrån var ju inte så lyckade, eller hur?). I västvärlden är det kontroversiellt att bära slöja, om det inte är för att skydda sig mot dåligt väder. Kvinnor skall vara jämställda med männen, på alla plan!

SEXATTRIBUT att utveckla och balansera
I Sverige är mannens sexattribut lagligt med en utbuktning på byxan medan kvinnans är framhärdande av bröst och rumpa. Olagligt blir det då mannen visar sin erigerande penis men mer svårtydligt olagligt då kvinnan blottar sina bröst och bakdelar. Olagligt för kvinnan blir det först då hon visar sitt könsorgan. Var är jämställdheten i ett öppet samhälle som Sverige? Och hur lär vi ut detta till en kultur där det största sexattributet för en kvinna är håret, där män har svårt att vara nakna tillsammans och där heder går före sunt förnuft.

(1 kommentar, 2016-02-11 18:03)

Nästa inlägg
bosselagom

2015-09-28 20:22 - bosselagom
MIoR

Grundbulten för en hållbar migration, integration och en eventuell återvändning är utveckling av passande nätverk i en acceptabel social miljö.
Även om målet endast är en uppehållsplats för fortsatt sökande efter en trygg tillvaro är det viktigt att individen har ett mål, utöver överlevnad, att se fram emot. Och detta gör sig inte av sig själv! Samhällsresurser, i form av nätverk, stöd av myndigheter och enskilda samt utbildning integrerad i meningsfull sysselsättning är ett civiliserat krav. För att undvika kulturkrockar måste vi visa, fullt ut inkluderande krav och rättigheter, hur samhället fungerar ihop med migrationslandets kultur; marknadsföringen har oftast skapat en felaktig helhetsbild för flyende och emigrerande människor. Verkligheten kan aldrig beskrivas bättre än att ”på plats” visa hur det är. Att börja leva i vad man ”tror är” skapar en mycket stor risk för krockar! Således måste en lyckad integration, alternativt en fortsatt positiv utveckling för individen, vara ett realistiskt mål, väl fungerande egna och samhällets resurser samt insikten om den egna betydelsen för livet man lever (definitivt inte grundat på religion (låt gud var ifred till man behöver den tron)). Alltså en balans i utrymmet för social samvaro, engagemang och sysselsättning.
Är målet?
- Flytta tillbaks och utveckla egna samhället.
- Acceptera ett nytt liv i nya landet.
- Leva i en ovisshet om morgondagen.
- Leva i nuet med lärdom om det som varit och nyfikenhet på det som kommer
Är resurserna?
- Egen trygghet, vilja och nyfikenhet
- Tidigare erfarenheter och utbildning
- Nya landets samhälle
- Valet av nätverk
Är rollen?
- Anpassningsförmåga till rollspel alternativt att leva som man lär.
- Missionera sin övertygelse.
- Byta nationalitet.
- Bli världsmedborgare.

Vetskap och acceptans av nuvarande roll samt en ständig analys av vägen till målet, inkluderande anpassning, kan vara ett vinnande recept.

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

2015-09-16 09:10 - bosselagom
Jobbskolan

Efter samhällsskolan kommer jobbskolan. Eller kanske det är lämpligare att börja med jobbskolan och integrera samhällsskolan i denna för vissa nyanlända som är motiverade.
Ge pluspoäng till de elever som väljer att vara handledare och assistenter. Lärarbristen får ta hjälp av elever som väljer att förlänga gymnasietiden med integrationsarbete och där också få erfarenheter utanför skolans ramar.
Ta exempel av lärlingssystemen från Tyskland, Österike och Danmark. Ungdomar mellan 16 och 25 år har olika mognadsprocesser. Språksvårigheter gör också att mognaden varierar. Här kan många väl utvecklade ”svenska” ungdomar göra en insats som assistenter under egen fortutbildning. Många ramar, som i dag sätter gränser för sunt förnuft, måste utvecklas eller kanske helt byggas om. De individer vi har, och de som kommer, inom Sveriges gränser måste stödjas för en positiv framtida utveckling. Oavsett om de tänker stanna kvar eller fortsätta ut i världen, eller återvända till sitt ursprung för deltagande i en samhällsuppbyggnad alla kan leva rättvist i.
Förhoppningsvis kommer nya typer av företag utvecklas och ge motiverade arbetstillfällen.

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

Ett stöd i förändrade personlighetsutvecklingar är kanske en framtida största insats för mänskligheten, och denna uppgift kan aldrig bli tillräcklig. Därför behöver gruppen ”pedagogmentorer” tjänstgöra i team. Team, inkluderande professionella pedagoger/psykologer/sociologer som också kan hjälpa volontärerna, pedagogerna och eleverna i den sociala integrationen.

Social integration kan bero på den framtida urbaniseringen. Grunden till välstånd och lycka var en gång endast tillfredsställelse av mat, dryck och umgänge. Begären har blivit fler men engagemanget för respektive begär har varit utan ”flow”. Och att bara acceptera livets gång har marginaliserats. Det behövs en måttstock inom varje livsområde; Bruttonationalekonomi inom det ekonomiska och familjära, Bruttonationallycka inom det andliga och sociala, Bruttonationalhälsa inom det fysiska och mentala. Dessa måttstockar behöver en ständig uppdatering, och det bör vara pedagogmentorernas uppgift att driva. Att försöka se till helheten i vårt samhälle!
Ta t.ex. motsvarande pingströrelsen i SydKorea för välfärden och Bhutans lyckobegrepp som livsstilar för stress eller lugn. Hur använder vi vår tid? Vad är alternativet för Västeuropas oreligiösa andlighet? En alternativ syn på utvecklingen, en helhetssyn.

Pedagog- och Volontär-mentor; en tjänstgörande eller ideellt tjänstgörande person som vägleder någon. Volontär Mentorns roll kan ta sig många olika uttryck, och utövas med allt från lösa tyglar och en demokratisk stämning till mycket fasta ramar och förhållningsregler för eleverna, vilket ofta blir en fråga om lokala kulturella sedvänjor. Utgångspunkten bör alltid vara från demokratiskt utformade sedvänjor i syftet integration.
En annan uppgift är också Controller; personalcontroller och kvalitetscontroller. Dessa yrkes- / sysselsättnings-roller kan variera starkt, men beteckningen controller kan indikera att rollen innehåller analys och rådgivning.

(en av många sammanfattningar om nya tjänster, jobb, sysselsättning, Gott Nytt År!)

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

Det är i längden ohållbart att ansvaret för flyktingmottagandet i EuropaUnionen bara tas av några få länder, varav Sverige i förhållande till folkmängd tar det absolut största.

2015 kommer det att anlända cirka tio flyktingar per 1 000 invånare till Sverige.
Potentialen att klara flyktingmottagandet är stor, men då måste förfarandet ändras i grunden.

Alla kommuner skall vara skyldiga att ta emot flyktingar i förhållande till sitt invånarantal.
Flyktingmottagandet och integrationsarbetet är en uppgörelse mellan staten och kommunerna. En aktör, Länsstyrelsen, skall samarbeta med kommunerna, inte som idag i flera (Migrationsverket, Arbetsförmedlingen m.fl.).

Finansieringsprincipen måste fungera. Det är staten som ska stå för kostnaderna för flykting-mottagandet.
Kommunen skall handla upp flyktingbostäder på marknaden.
Under asyltiden och etableringsperioden ska den tilldelade kommunplaceringen gälla, Ebo-lagen måste uppdateras.

Reformera arbetstiden från 8 till 6 timmar per dag. Till förmån för det ökade antalet arbetslösa och integrationsarbetet. Arbetstiden blir effektivare, fler blir meningsfullt sysselsatta.
Då kan det bli mer stöd åt flyktingar, elever, undervisaren, kulturutveckling etc.

(1 kommentar, 2014-12-29 11:29)

Nästa inlägg
bosselagom

Alla politiker måste våga ta i integrationsfrågorna. Även om frågan har tagits upp av ett populistiskt parti.

Fyra reformer.
1. För det första bör Sverige ge plats åt fler kvotflyktingar. I dag utgör de en bråkdel av Sveriges samlade flyktingmottagande, ett problem enligt debattörerna som anser att flyktingar med dokumenterad flyktingstatus trängs undan av den nuvarande flyktingströmmen.

2. Flyktingar från säkra länder skickas hem snabbare. Det genom att förklara vissa asylansökningar som "omedelbart avslagbara" med hänsyn till säkerheten i hemlandet. Metoden används i både Norge och Tyskland.

3. Validera yrkesexamen från hemlandet.
LAS ska reformeras, lägre minimilön ska införas och civilsamhället ska ges större utrymme för att "inspireras att bjuda hem invandrare på en måltid" eller för äldre att bli mentorer åt yngre invandrare. Att införa en särskilt språk- och matematikutbildning för kortutbildade har haft goda resultat i Australien med över 60 procent i arbete.

Välfärdsföretag bör ta över driften av bristfälligt skötta asylboenden. Under kontrollerade former! Genom att även tidigarelägga integrationsinsatser redan till asyltiden kan väntetiden användas mer effektivt. I detta kan exempelvis kartläggning av nyanländas kunskaper samt obligatorisk samhällsorientering ingå.

4. Migrationsverket måste kunna sortera ut ogiltiga asylsökande. Kriminella människosmugglare ska stoppas. Sverige borde trycka på i EU för att få till lagliga vägar in i medlemsstaterna. Skälen för anhöriginvandring ska skärpas upp. I alliansen och MP:s uppgörelse om anhöriginvandring krävs att en flykting har en varaktig försörjning innan personens familj tillåts in i landet. "En något senare återförening kan därigenom ske med bättre framtidsförutsättningar."
"På grund av övermäktigt tryck och/eller rådande praxis accepterar Migrationsverket i stor utsträckning den berättelse den asylsökande ger", skriver de och efterlyser en tuffare prövning. På så vis skulle landet slippa ta emot en del av "påstått förföljda unga flyktingar som i själva verket är jordägare utan giltiga asylskäl."

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

2014-12-23 13:52 - bosselagom
Flyktingmottagandet

De problem som migrationen medföra handlar om integration. Sociala åtgärder, bostadsbyggande, sysselsättning och stadsplanering. Politik. Hur skall migranterna leva i samhället i framtiden, och hur kan vi hjälpa flyktingar att, om de så önskar, återvända.

Det finns ingen anledning att låta det kommande valet handla om något annat! I ett nytt politiskt landskap, lev med historien, inte i den!
Att söka asyl är en mänsklig rättighet. För varje asylsökande medmänniska som dyker upp vid våra gränser är vi skyldiga att ordna ett rättssäkert ansökningsförfarande. Det spelar ingen roll om den sökande har id-handling, vilket land hon kommer ifrån eller hur hon har rest hit: finns skyddsskäl ska vi skydda henne, om inte hemlandet kan. Vi kan alltså inte styra över andelen beviljade uppehållstillstånd, oavsett längden på dessa.
I många fall kan vi inte påverka människors benägenhet att komma hit, till exempel genom att försvåra familjeåterförening. Den asylsökande väljer inte alltid till vilket land hon ska åka, utan är utelämnad till människosmugglares händer. När asylansökan väl är gjord i Sverige är hon på grund av Dublinförordningen förhindrad att på nytt söka asyl någon annanstans. Därefter är det omöjligt att förhindra hennes anhöriga från att vilja söka sig hit.
Trots att vi erkänner varje flyktings rätt till asyl såsom en mänsklig rättighet tvingar vi flyktingarna till en farlig och osäker flykt för att kunna söka det.
Hög tid att föra en diskussion om möjligheten att bevilja visum för att kunna söka asyl, eller att låta människor söka asyl på svenska ambassader.
Hög tid att beakta möjligheten att åka till Medelhavet och faktiskt hämta människor i nöd.

Det finns otvivelaktigt andra aspekter att debattera!
Varför ser vi så sällan debatter om migrations- och flyktingpolitik mellan de olika partierna? Kanske vore det bättre om vissa politiker bidrog till att förändra den politiska agendan och det offentliga samtalet om migration. De politiska partierna har ett ansvar för den politiska debatt som etableras.
Forskare och opinionsinstitut har ett stort ansvar.
Journalistiken har en del av ansvaret för den tidigare endimensionella polariseringen. Det handlar om hur nyheter inramas, hur debatter regisseras.

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

Obra blandning av politik och religion har skapat oreda och krig sedan år 312. Problemet vi står inför idag är att acceptansen för oliktänkandet i västerländska och österländska blocken ifrågasätts. Och nu har vi fått infektion i svensk politik, en varböld håller på att kapsla in den svenska nationen i en ras och religion.
Men nu, då det saknas politik i invandrarfrågor här i Sverige, saknar man debatten. Invandrarfrågorna har en blandning av religion och politik eftersom religionskrig är orsaken till flyktingvågen. Ett f.d. nazistparti försökte få igång en debatt men det har täppt till alla vägar för diskussion om hur vi skall hantera immigranter och flyktingar. Invandrarpolitiken har gått i stå. Enfrågepartiet har tvingat fram en dialog som inte kan betecknas som politik. Och nu måste man förändra synen på invandringspolitiken så att debatter kan få förekomma. Fredagens nyheter bekräftar tankarna och en valrörelse kommer att bli en tankesmedja för integration, immigration, invandring och flyktingmottagning. Jobb och skola har redan debatteras under 2014 års valrörelse så det ämnet är ju nästan uttömt.
Alla politiker i Sverige måste ta ansvar för att finna lösningar på de stora utmaningar Sverige står inför på invandringsområdet. Konsekvenserna blir till sist oöverskådliga om man bara låter problemen bero. Regler för det allmänna livet, statskonst, behövs liksom något att tro på då man inget förstår. I Sverige har vi normaliserat oredan genom att skilja på politik och religion, och med det bevisat att man kan leva i fred. Och med det, har det också blivit svenskens uppgift att utbilda omvärlden i fred.
Bevara Sverige Svenskt-rörelsen, nazistsympatisörer och en mängd helt socialt fungerande SD-väljare som svalde valfläsket, är lyckligtvis ingen homogen grupp. De valda ledarna tänker göra den kommande valrörelsen till en folkomröstning för eller emot invandring. Och det är väl positivt om det bara kan skapa en seriös debatt som får fler att tänka med sunt förnuft. Sjuklöverpolitikerna bör splittra sig och bemöta främlingsfientligheten med argument som går hem hos allmänheten. Att låsa sig vid den politik som är fastställd håller inte i en demokrati. Det finns alltid bättre alternativ i invandrings- och integrationspolitiken.
Att Sverigedemokraternas företrädare inte har kompetens att styra Sverige är alla medvetna om, även företrädarna själva. Så när deras enda fråga har kommit upp på agendan kan de dra sig tillbaks. Då kommer kanske också de rasistiska och våldsbejakande gängledare, som för SDs talan i dag i sociala medier, ändra inriktning. En konstruktiv debatt behövs och under tiden har välden, inklusive Sverige, det akuta hotet från terrorismen att hantera, vilket är dagens verkliga kris!
Och som tidigare sagts; Verklig demokrati kunde inte överleva. Demokrati är skenet av demokrati.

Replik, komplettering
”Sjuklöverpolitikerna bör splittra sig” innebär inte splittring i de stora frågorna utan en större satsning på debatt och informationen på att varje enskilt parti kraftsamlar på att finna lösningar. Att överbevisa en vetoaktör bör kunna ske även om partiet nonchaleras. Med splittring menas också att fler ledare och aktörer framför sin vinklade åsikt i debatten vilket har helt avsaknats i senaste årets invandrardebatt.
Sjuklöverpolitikerna bör splittra sig och samtidigt samarbeta över partigränserna!
Sjuklöverpolitikerna och dess debattörer måste fråga sig om SD är mottagliga för rationella argument, korrekta orsakssamband och faktiska verklighetsbeskrivningar som inte körts genom hatmaskinens sekteristiskt högerextremiserande filter.
Man måste debattera i samma fora på nätet, där folk indoktrineras till högerextremt hat och inför extravalet/nyvalet den 22 mars överför nu SD också massivt regionala och kommunala partistöd till partiet centralt för att kunna bedriva valkampanj och främlingsfientlig propaganda än mer intensivt. Andra partier, även om än de gör det enskilt, måste bjuda motstånd och föra ut sin egen politik lika intensivt.

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

Världen, som den håller på att formas i dag, är på väg att förändras. När ledarskapsbarriärer rivs och föreställda gemenskaper ifrågasätts gynnas den mänskliga friheten och den globala rättvisan. Visst förekommer stora problem. När handelshinder rivs, produktion flyttar utomlands och de egna inte längre automatiskt gynnas framför andra uppstår missnöje. När tidigare på många sätt homogena stater öppnar sina gränser uppstår kulturkrockar som kan leda till diskriminering, utanförskap och våld. När språkbarriärer finns försvåras deltagandet och integrationen för nyanlända. Vassa kanter nöts av, fördomar motbevisas och strikta normer luckras upp. Delaktig-heten ökar. Och nya okonventionella system uppträder. När det gamla ekonomiska systemet har nått sin vägs ände växer kanske även möjligheten för dagens oengagerade ungdomar att känna sig delaktiga. Nytt och gammalt möts. Främmande och välkänt blandas med gnissel och engagemang. När något går snabbt finns det samtidigt alltid de som blir rädda och vill stampa på bromsen. Det finns de som frågar: Vad ska hända med våra jobb, vår kultur, våra blonda hår, om vi inte längre skyddar dessa mot andra? Det här handlar inte om att världens länder skulle försvinna, utan snarare om att öppen¬heten länderna emellan ökar.
Världen snurrar snabbare och snabbare. Den ökade farten får människor över hela klotet att gravitera mot varandra. Internet har skapat nya kontakt¬ytor mellan människor från olika delar av världen. Resandet utanför det egna landet – och även utanför den egna världsdelen – ökar. Till följd av krig och förföljelse tvingas många människor lämna sina hem och fly till ett annat land. Allt det här leder till att nationalstaternas gränser blir suddigare och att indelningen i ”vi och dom” inte längre är lika självklar. Murarna plockas isär bit för bit och gemenskapen och utbytet växer på global nivå. Processen pågår just nu och ökar i kraft för varje minut. Vem bryr sig egentligen? Media har för vana att uppmärksamma och skriva om stenkastaren, vandalen och förövaren. Det är precis som i skolan. Den som slår, mobbar och förstör, den ”ledaren” blir föremål för allas intresse. Den som får sina cykeldäck sönderskurna, böcker nedpissade, blir utfryst och idiotförklarad får i bästa fall en klapp på axeln och veta att gärningsmannen egentligen inte mår bra. Men med kunskap och öppenhet håller den civiliserade världen på att förändra denna bild. På en del sjunkanade skepp står den gamla typen av formell ledare fortfarande och brottas med ökat missnöje i samhället, på företaget och i organisationen. Och krafter fortsätter att verka för ett förändrat ledaskap i samhället. Ifrån det toppstyrda till det i under-ifrån-styrda.
Vi är alla ledare. Har vi inte erhållit uppgiften att vara formell ledare, så är vi i alla fall en informell ledare. Över oss själva i första hand och, om våra medmänniskor finner vårt engagemang med informellt ledarskap intressant, även över varandra. Visst kan detta informella ledarskap missbrukas, oftast då enskilda och grupper styrda av informella ledare önskar erhålla en maktbalans för att nå fram till mål som kränker medmänniskan. Det är här en adaptiv organisation fungerar som bäst, och drar nytta av informella ledare som har ett brinnande engagemang. Med information, kunskap och öppenhet, med insikt om varje enskilds egenheter att leda sig själv behöver inte energi läggas på kontrollverksamhet. Informella ledare kan få större plats i samhället till förmån för en ökad meningsfull sysselsättning åt fler.

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

2013-03-11 15:52 - bosselagom
Återvändare

Det finns inget bra eller dåligt, allt beror på hur vi tänker om det.

Han flydde ifrån det kommunistiskt styrda hemlandet. Han emigrerade från ett hem i misär, där det för några generationer sedan hade funnits en stor frihet och värdighet (det hade han i alla fall hört i barndomen) i ett kungarike. Kulturen i hemlandet var också präglad av ett rikes stora maktfullkomlighet, i 8:de – 40:de generationen, då hans, på den tiden, var en folkgrupp i minioritet och styrdes av en annan religion.
Landet han arbets-krafts-invandrade till var i stort behov av hans tjänster vid uppbyggnad och utvecklingen av ett krigshärjat samhälle. Han hade friheten att integrera sig, men då hade han också fått ändra tankebanor. Av ren lättja behöll han tankarna på sitt barndomshem, som blev vackrare och allt lyckligare i hans drömmar. Han fortsatte så i 35 år, tjänade pengar som räckte till en ny bil vartannat år och till livets uppehälle. Där blev också över en slant som han kunde stödja sina anhöriga med varje år då han besökte dem i sin nya bil. I visionerna om hur uppehållslandet utvecklade sig blandades dessa med drömmarna om att återvända till ett barndomshem med stor utvecklad välfärd.
Och nu när har han uppfyllt en livsdröm om att återvända till sitt fädernesland, står han på samma bro som faktiskt var i mycket bättre skick då han lämnade landet. Nu är det ganska förfallet överallt och runt omkring samlar sig skräp och sopor. Samhället har verkligen gjort ett försök till uppryckning, man har satt ut containrar för sophandtering och soptunner strategiskt utplacerade. Och urinvånarna tömmer sina sopor lagligt, som de förstår. Kanske ibland slängs trädgårdsavfallet där och pet-flaskorna bevaras kring huset därhemma, men det är bara en informationsmiss.

Och återvändaren häller ut sophinken över broräcket rakt ned i den porlande bäcken!

Returners and the Peoples
Why throw shit in the beautiful nature?
(a short story) "The man has lived as workers migrants, with dual citizenship, in its half-life. He has worked and saved, sent money to family in his birthplace. Although he always had a new car and he was always highly esteemed the country that gave him a job with a decent salary. Nowadays he lives in his childhood home, in this fucking country he loves so much!
Why do they throw the garbage in the creek?
Is it in pure disappointment he throws the garbage in the creek next to the trash container? "

Seeing, feeling, changing - känslan dominerar över förnuftet.

Vart man än i världen vänder sig, klantar sig mänskligheten. Lyckan är den man själv tänker sig till – citat av Bosselagom.

Hjärnan är plastisk och formas av våra tankar, (neuroplasticitet) dock är vårt tänkande oplastiskt.

Change me, change thee, change the world - det börjar hos dig själv.

O, härliga framtid, allt är ogjort!

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

Demokrati är en ständigt pågående process, liksom nationalism (svenskhet) är en ständig förnyelse om dessa skall verka i en positiv riktning.
Har den person som vill bli ”svensk” en chans – och vill dem bli det? Det finns (och skall finnas) krav på dem som kommer hit, på dem som är svenska medborgare och redan är här, på myndigheter och arbetsgivare.
Ett krav är språkkunskaper och grundläggande samhällskunskap, och här krävs utbildning för samtliga i nätverket kring invandraren, sett i ett globalt perspektiv. Ett krav är också att ge möjligheter att behålla sitt ursprung och utveckla detta demokratiskt.
Vad gör ”Svensken” i Afghanistan? - Afghanerna sägs 2014 vara redo att ta över säkerheten (jämför då säkerheten i det svenska samhället) i sitt eget land. Det finns fortfarande starka krafter inom landet som kan råka i konflikt med varandra. Norra och södra Afghanistan glider mer och mer ifrån varandra. De ”svaga” grupperna som kvinnor, nomadfolket Kuchi och Hazarer kommer även fortsättningsvis att förtryckas.
Avgörandet är naturligtvis hos enskilda individer och influenser för mänskliga rättigheter, där det är möjligt att sätta dessa i centrum. Övergripande är det mest grundläggande att det finns en ekonomisk utveckling, förhållandet med grannländer och att säkerhetsläget fortsätter i rätt riktning.
Så, nu drar ”Sverige” sig tillbaka militärt, men stannar kvar som rådgivare. Och förhoppningsvis som stöd vid utbildning och utveckling kring allt som rör demokratiska skyldigheter och rättigheter! Hur kan vi ”svenskar”, ensamkommande afghanska barn, Svenskar med afghanskt ursprung, nätverket kring vård, omsorg och utbildning, arbetsgivare och myndigheter göra våra insatser i ständiga förnyelser kring Afghaners invandring i Sverige? Bandet till ursprungslandet kommer alltid att finnas kvar under individens livstid (inklusive några generationer innan och efter invandraren), så med rätt utveckling här i Sverige (och övriga demokratiska länder) kommer också utvecklingen att påverkas i rätt riktning i invandrarens hemland. Jämför med Sveriges utvandring till Amerika (inklusive återvändare), på gott och ont. Vissa grupper anser att det endast är fullständig anpassning till majoritetens kultur som gäller, men det är en omöjlighet. Liksom att Sverige skall isolera sig från omvärlden.
Det är mycket som hänger ihop! Och den enskilde individen har en stor roll! T.ex. kan en myndig Afghan i Sverige rösta i Afghanistan inför valet 2015? Hur mycket ”svenskt” är tillåtet? Vilka roller kan vi stödja för återvändare?
En förnyelse kring invandrardebatten behövs!

-- LAGOM --- LAGOM --- LAGOM --- LAGOM --- LAGOM --- LAGOM --

(1 kommentar, 2012-11-29 02:00)

Nästa inlägg
Bergatorparen

PK eliten förfasas över den presumtiva rasismen som enligt deras uppfattning drabbat somaliska barn och ungdomar i Forserum. Jag vill vända på steken och säga så här: Varför skulle Forserum vara annorlunda än till exempel Degmada Heliwaa i Somalia? Eller andra ställen i detta intoleranta land? Somalier har ju i alla år försökt utrota varandra, så vad säger det om deras karaktär? Min farsa brukade säga att man kan fly från det mesta, bara inte sig själv – och det är just det som jag tror är fallet här. Det är ju konstigt att de som råkar illa ut HÄR är nästan utan undantag från länder där folk slåss så skjortan står rakt ut av skäl som inte går att utröna. Många har försökt skapa fred i Somalia – både utlänningar och somaliska islamiska domstolar – dessa blev sin tur schasade bort av amerikanarna som ansåg att deras badass attityder var bättre än islam. Men i rättvisans namn så är det inte amerikanarna som psykat folk i strupen på varandra i Somalia. Det har varit bråk i detta land mycket länge – fastän militärpresidenten Barre med hårda medel höll landet ihop fram tills han avled för drygt 20 år sedan. Men här är anledningen till att somalier är så svårhanterliga: De är ett folk som är delat i klaner och vill du se hur sådana beter sig, så betrakta ett hundspann: Om det inte finns en stark ledare som visar tänder och framfötter så slåss de som svansen står rakt ut. Människor har mycket samma mentalitet som hundar. Så i fråga om rasism, så vill jag säga såhär: Somalierna beter sig på samma sätt här som hemma i Somalia – och då trycker de på alla de fel knapparna hos folk. Klanstänkande och feodalism går inte direkt hem bland 21:a århundradets svenskar – och ingen andra västerlänningar hellre. Men PK eliten använder alla medel för att underblåsa konflikter genom att ta ställning för de som skapar bråk, mot de som försvarar sig – och det är ett garanterat recept för att skapa ont blod.

Rasism är ett uttjatat begrepp som inte går hem hos folk längre eftersom PK maffian har sprungit omkring och gormat rasism sedan 1970 talet, och på så sätt sällat sig till det bakgrundsbuller som finns i alla samhällen. Folk reagerar endast när något de inte är vana vid att höra hörs. Det är det som är idén bakom larmsystem: Skapa ett ljud som inte absorberas av vardagsljuden, men påkallar uppmärksamhet. Norden och större delen av västvärlden har tyvärr sedan 1970 talet härjats av en tokvänster vars irrläror tagit sig in överallt – även där de inte hör hemma: I de borgerliga partierna. Men någon måste ha gett dem idéerna när de växte upp – eller hur? Och när man börjar granska bakgrunden, så hittar man trådar som går långt tillbaka i tid, och innebefattar de som levererade idégrundlaget till dagens partier, och de delar upp sig i en sekulär, socialistisk gren och en kristen gren. Båda är överens om att vita mannen är skit och bara gjort ont i världen. De är rakt ut sagt Quislingar som sticker sina egna i ryggen och får det att framstå som respektabel politik. Är du vit skall du känna skuld och skam över det alla vita gjort i generationer innan du ens var en glimt i din faders öga. Är inte det rasism, så vet jag inte vad rasism är. De svartingar som kommer hit är även de rasister eftersom de ser oss som en mindrevärdig ras. De tolkar vår generositet som svaghet därför att det är vad de är vana vid i sina egna kulturer. Är jag rasist? Ja, jag är rasist såtillvida att jag vill jag kämpa för vita rasens jämlikhet med övriga raser. Är det rasism att kalla någon svarting? Nja, det beror på syftet. Är syftet deskriptivt, så är det okej, är syftet att kränka är det inte okej. Alla har rätt till respekt all den tid de själva är villiga att ge respekt tillbaka. I Sverige är det många svartingar som smälter in samhället och som respekteras som personer i den grad att ingen ser att de är annorlunda, men det är en liten grupp som gör sådant väsen av sig att ingen kan undvika att se och höra dem och bilda sig en uppfattning – en uppfattning som skulle varit den samma om de varit vita. För de som glömt det: Etniska svenska från de olika landskapen tillskrivs olika egenskaper, men det är svårt att attackera eftersom det sker inom ramen av egna rasen – annat vore det om det varit olika raser och/eller etniciteter. Så skulle det kommit ta sig hus i själva Helvetet.

Vi och dem tänk är antingen vi gillar det eller inte en del av människans kynne. Det är så människan skapar sin egen identitet. Man har sin ställning i familjen, familjen har sin ställning i lokalsamhället, som har sin ställning inom kommunen, som har sin ställning inom länet, som har sin ställning inom regionen som i sin tur har sin ställning inom landet, som har sin ställning inom världsdelen. I vart och ett av dessa leden förekommer vi och dem tänkande som positioneringshjälpreda. Tar du bort dessa hjälpredor, kommer folk utveckla identitetskris – och DET är den värsta sorts kris som finns. Jag vet för jag var genom en allvarlig sådan på 1980 talet, och det är något jag hoppas jag ALDRIG kommer uppleva igen någonsin. Folk måste få ha sin identitet kvar och markörer för att kunna bestämma var de befinner sig. DET är INTE rasism att vilja vara den man är. Rasism blir det först när man börjar tänka i narcissistiska banor som innebär att man anser vara del av en superras som äger krav på särskilda privilegier och särskild vördnad. DET är felet jag tror somalierna gör, både hemma och här: De anser att just deras klan är bättre både moralisk och etniskt än andra klaner. Ingen gillar bli nervärderat – minst av allt i sitt eget land. Människors tolerans minskar proportionalt med minskande avstånd till hemmaplanen. Alla begär mer respekt hemma än ute. Det är naturligt, och det går igen i naturen med – och vi ÄR en del av naturen antingen vi vill eller inte.

Rasism finns i alla färger och många olika valörer från mild till handgripligt stark. Vita har inte och har aldrig haft monopol på rasism. Där människor anser sig vara bättre och mer moraliskt fullgångna än andra, blir det bråk och hat. Det är lätt att hata en som anser sig bättre än dig, för då menar han ju att du är sämre. Det är så grundläggande att inte PK idioterna undkommer det. De känner sig kränkta över att kallas PK – men förstår inte att andra folk kan känna sig kränkta över att bli nervärderade av svartingar som kommer från inbördeskrig där bröder slåss mot bröder, fäder slåss mot söner i allt religionens (o)helga namn. I slutändan anser alltså den ena fraktionen att den är mer moraliskt högvärdig än den andra – och därmed är slagsmålet i gång.

Mångkultur är ett fallerat projekt. Det är svårt nog att få folk att samsas i en unikultur, så då ger svaret sig själv när det gäller mångkultur. Det är lika oansvarigt som att blanda kemikalier på måfå i ett slutet kärl och hoppas att det skall gå bra. Som regel åker kärlet i väg till Andromeda, medan ”kemikern” hamnar på krematoriet – det lilla som finns kvar av honom. Det bästa vore att se till att endast de som vill åka till andra länder för att lära sig saker och dela med sig av sin kunskap fick uppehållstillstånd. Det att acceptera att folk kallar sig flyktingar för att komma sig under radarn, är oansvarigt och oschysst mot alla som tvingas leva kvar i landet som alstrar flyktingproblem. Det är sak samma som att legitimera despotier och despoter. Men nu är ju så att det är bara en handfull länder i världen som har beslutsmyndighet här, och de hyllar friheten i ord, men stödjer despotier i handling så då är saken i förehand avgjort. Despoterna får sitta kvar så länge de kliar dessa länders näringsliv och myndigheter på ryggen. Despoter avlägsnas endast när de inte längre är till nytta för de länder som har beslutsmyndighet i världen. Det har vi sett i alla år. Så länge detta fortgår, kommer vi ha sammandrabbningar mellan såkallade flyktingar och invånarna i de länder dessa flyktingar kommer till.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/rasismen-avfardas-alldeles-for-lattvindigt_7446010.svd
http://bloggis.se/Diana/117191
http://en.wikipedia.org/wiki/Somali_Civil_War

(1 kommentar, 2012-08-25 20:54)

Nästa inlägg