En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in

Senaste inläggen som handlar om lagar

bosselagom

Afghanistan har sedan 15 år ett krig som saknar folkrättsligt stöd och det finns inget FN-mandat (precis som fallet var när USA och Storbritannien startade bombkriget 2001 utan klart FN-mandat). 50 svenska soldater har inga blå baskrar utan bär Nato-hjälmar.
Den svenska regeringen hänvisar till att man är inbjuden av regeringen i Kabul. Men en inbjudan till intervention är olaglig om en regering saknar kontroll över stora delar av territoriet. Idag har regeringen i Kabul kontroll över endast hälften av landet. Det är ett brott mot folkrätten att utländska trupper går in i ett pågående inbördeskrig och försöker avgöra hur landet skall styras.
Som militärt alliansfritt land borde Sverige hålla på folkrättens principer. Ett fortsatt deltagande i Afghanistankriget riskerar att undergräva både tilltron till och respekten för vår alliansfrihet och till folkrätten.
De barn som växer upp i Afghanistan i dag har precis som sina föräldrar bara upplevt krig i hela sina liv. Afghanistan är ett av världens fattigaste länder med stor utbredd korruption och narkotikaproduktion, som ökat markant under krigsåren. Afghanistan är ett förött land präglat av misär, nöd, lemlästade människor och människor på flykt och analfabetism som inte kan bombas bort.
Minst sextontusen USA/Nato-soldater finns i Afghanistan. President Trump avfärdar allt tal om en bortre gräns för USA/Natos närvaro i landet och rustar för ett krig utan slut. Man är inställd på att bomba talibaner var de än befinner sig. Men USA, Nato och Sverige bortser från den uråldriga traditionen att utländska soldater aldrig är välkomna i landet.
Antalet flygattacker ökade med 50 procent under september i år jämfört med augusti månad. Det är den högsta siffran på flera år. Bombattackerna drabbar urskillningslöst. De civila offren för bombningarna har i år ökat med 50 procent jämfört med förra året. Det amerikanska CIA har återupptagit sina specialoperationer för att likvidera afghanska motståndsmän och -kvinnor.

Det är hög tid att byta taktik genom att visa demokrati och ge instruktioner i hur det fungerar.
Förslag till utbildning ….. Biståndsarbetare i stället för utländska soldater

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom


Enligt iransk lagstiftning har en man efter att äktenskapskontrakt skrivits under av båda parter rätten att bestämma vad hans maka får göra. Och det har civiliserat utbildade araber börjat protestera mot. Männen har rätten att avsäga sig dessa rättigheter. När muslimska kvinnor som tar av sig sin hijad, den islamska täckande klädseln som är obligatorisk att bära utanför hemmet, då kommer vi att få se de första tecknen på mänskliga rättigheter även inom arabvärlden! Detta är naturliga rättigheter! Det finns många fördomsfria muslimska män som stödjer kvinnors rättigheter, trots ländernas konservativa lagar. Och det borde finnas fler fördomsfria kvinnor som kan påskynda den påbörjade processen.
Globalt borde både nationella och religiösa lagar reformeras med tanke på mänskliga rättigheter, en övermäktig uppgift för världssamfunden (vilka de nu är?)!

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

1. Någon tro hjälper dig inte om Du inte tror på Dig själv
2. Underlägsen är du om Du inte tror att Du är värd någonting
3. Kunskap har du endast om Du är nyfiken
4. Vetskap om Dig i dina egna tankar räcker långt
5. Tävla med Dig själv och Du vinner
6. Du duger till vad du tror på
7. Le då Du känner för det
8. Du är så värdefull som Du själv bedömer
9. Kunskaper som du har prövat kan Du ge bort
10. Din egen vilja är Din egen lag
11. Det intressanta är vad Du vet om Dig själv

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg