En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in

Senaste inläggen som handlar om media

bosselagom

2014-12-23 13:52 - bosselagom
Flyktingmottagandet

De problem som migrationen medföra handlar om integration. Sociala åtgärder, bostadsbyggande, sysselsättning och stadsplanering. Politik. Hur skall migranterna leva i samhället i framtiden, och hur kan vi hjälpa flyktingar att, om de så önskar, återvända.

Det finns ingen anledning att låta det kommande valet handla om något annat! I ett nytt politiskt landskap, lev med historien, inte i den!
Att söka asyl är en mänsklig rättighet. För varje asylsökande medmänniska som dyker upp vid våra gränser är vi skyldiga att ordna ett rättssäkert ansökningsförfarande. Det spelar ingen roll om den sökande har id-handling, vilket land hon kommer ifrån eller hur hon har rest hit: finns skyddsskäl ska vi skydda henne, om inte hemlandet kan. Vi kan alltså inte styra över andelen beviljade uppehållstillstånd, oavsett längden på dessa.
I många fall kan vi inte påverka människors benägenhet att komma hit, till exempel genom att försvåra familjeåterförening. Den asylsökande väljer inte alltid till vilket land hon ska åka, utan är utelämnad till människosmugglares händer. När asylansökan väl är gjord i Sverige är hon på grund av Dublinförordningen förhindrad att på nytt söka asyl någon annanstans. Därefter är det omöjligt att förhindra hennes anhöriga från att vilja söka sig hit.
Trots att vi erkänner varje flyktings rätt till asyl såsom en mänsklig rättighet tvingar vi flyktingarna till en farlig och osäker flykt för att kunna söka det.
Hög tid att föra en diskussion om möjligheten att bevilja visum för att kunna söka asyl, eller att låta människor söka asyl på svenska ambassader.
Hög tid att beakta möjligheten att åka till Medelhavet och faktiskt hämta människor i nöd.

Det finns otvivelaktigt andra aspekter att debattera!
Varför ser vi så sällan debatter om migrations- och flyktingpolitik mellan de olika partierna? Kanske vore det bättre om vissa politiker bidrog till att förändra den politiska agendan och det offentliga samtalet om migration. De politiska partierna har ett ansvar för den politiska debatt som etableras.
Forskare och opinionsinstitut har ett stort ansvar.
Journalistiken har en del av ansvaret för den tidigare endimensionella polariseringen. Det handlar om hur nyheter inramas, hur debatter regisseras.

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
Bergatorparen

2012-09-07 21:54 - Bergatorparen
Exit Tråkburken!


Om det är dumburken jag menar? Ja, det är den. Jag tycker bara att tråkburken är en bättre beteckning på skrället eftersom repriserna står som spön där och för en vaken människa är det man erbjuder av program där så intetsägande, så in i Norden PK och så komplett hjärndött att det är ett under att det inte blivit bråk om det redan. Men internationellt är en ny trend på väg: Man skrotar TV’ n och gör som Jesse Ventura, man skaffar sig en vansinnig last: Man börjar TÄNKA, och det är farligt det. Men skämt åsido: När man, som jag, slutat kolla på TV och istället gör annat: Läser böcker, fixar med stöga, fixar med trädgårdstraktorn och annars gör det som måste göras, upptäcker man hur världen och samhället EGENTLIGEN ser ut. Det är ingen vacker bild: Ett samhälle där demokratin missbrukas för att smida folket i länkar, och där media berättar rent strunt ispädd en liten gnutta sanning – bara tillräckligt för att göra det trovärdigt. Jag orkar inte ens börja ramsa upp alla lögner vi fått berättat för oss, men på tisdag är det USA’ s andra nationaldag: 9/11. En dag som skapades, inte av en skäggapa från Saudiarabien, men av CIA. Syftet var och är, att misskreditera muslimer och skapa misstämning mellan folk så att man kan söndra och härska. Bevisen för att det verkligen förhåller sig så, finns på YouTube för den som är vaken nog att hitta de seriösa inslagen. INGEN vettig vaken människa tror längre på lögnen om 9/11.

I gamla dagar räknades man som en upplyst människa om man läste ett par tidningar och kollade på nyheterna på TV. Gör man det samma idag, så ändar man upp som en innesnöat zombie som har skallen full av rövarhistorier som föreger att vara sanningen – men som INTE är det. Det är därför man skall läsa böcker: Seriösa böcker inom filosofi, fysik, kemi, astronomi, astrofysik, ekonomisk teori och inte minst skall man lära sig grundarna för statistisk metod så att man kan se genom alla fejkande presentationer som visar det ena eller andra som eliten vill att ”massorna” skall tro och hålla som evangelium. Ett sådant exempel är klimatfrågan. Kan du grunderna för statistisk analys, så kommer du inte längre tro på att man kan nå signifikans på de ytterst små måttserierna som IPCC och deras knähundar håller på med. Du kommer lära om struntkorrelation. Det är när man påvisar sammanhang mellan saker som inte alls hänger ihop, som tillexempel att ju mer det regnar i Malmö, ju fler dör av tobaksrelaterade skador i Haparanda, eller ju mer Melanie Oesch joddlar, ju kallare blir det på Spetsbergen – bara som ett par uppenbara exempel. Men det är just sådana struntsammanhang de försöker inbilla folk är SANNINGEN det heliga om klimatet. I princip säljer de in ett struntbudskap genom att spela på folks ovetenhet om klimathistoria – eller annan historia för den delen. Det är detta som är risken vid att sitta framför tråkburken och kolla på skräp TV om kvällarna. Man blir indoktrinerad, och man gör som man blir tillsagd – helt per automatik. Man får höra att den ena av de två regeringsalternativen är mer ”realistisk” än det andra av skitviktiga tillika allvarliga herrar med glasögon och en gedigen akademisk bakgrund. Ingen vill ”kasta bort” sin röst, så de flesta röstar på det ”realistiska” alternativet – lyckligt ovetande om att ”realismen” inte alls bestäms av de skitviktiga herrarna på tråkburken, men av röstsedeln som just DU lägger. Att kasta bort sin röst, är att rösta utan att tänka, eller rösta därför att det är tradition. Det man gör, oavsett vilka man röstar på, är att legitimera ett styre som inte alls är legitimt, men som består av människor som tjänar andra herrar än det folk som valde dem. Om du tror jag svamlar i nattmössan, så vänta bara så får du se vad som är vad. Om MAJORITETEN av folket satt hemma under valet, skulle valresultatet ogillas – och DET skulle vara ett steg i rätta riktningen. Jag har tappat förtroendet för demokratin efter att ha varit en arg försvarare för den i åratal, men efter att ha sett under huven på den, inser jag att det finns bättre sätt att styra ett land. Ett av dem skulle vara med hjälp av professionella ledare som måste leverera för att få betalt. Mest av allt handlar det om att bli av med psykopaterna i både politik, skola, bolagsledningar, vetenskap och trossamfund. Kolla på föreläsningen här nedan. Den tar en timme i anspråk, men det är väl använd tid. Det är kloka ord från en klok man:


(2 kommentarer, senast 2012-09-23 00:38)

Nästa inlägg
Bergatorparen

Känns det han säger bekant? Det borde det, därför att det kunde lika så gärna ha varit en svensk tidning han omtalat - kanse SvD eller DN?


(1 kommentar, 2012-08-01 21:43)

Nästa inlägg
Bergatorparen

Jag har ofta tänkt på varför det skrivs och rapporteras så mycket om brottsligheten i dagens mainstream medier, och om det finns en bredare agenda man försöker genomföra? Låt oss titta lite på Maslows behovshierarki:

Ju viktigare ett behov är, ju större area tar det i anspråk. Här i Sverige ser vi detta som en trappa. Det första steget i trappan är fysiska/fysiologiska behov. Här ryms allt som har direkt anknytning till kroppens funktionalitet och livets fortbestånd: Mat, dryck, vila, sex, kläder och skydd mot överhettning/svår avkylning. Dessa behov korresponderar med den mest primitiva och grundläggande funktioner i människohjärnan – och om de hotas utlöser de mest desperata handlingar. Typiskt så används dessa för att ”disciplinera” folk att betala sina räkningar i tid – annars stängs vattnet av, eller strömmen eller i förekommande fall: Fjärrvärmen. Genom att hota folk med att exponera dem för konsekvenser som är potentiellt livshotande, och samtidigt friskriva sig från konsekvenserna, ”mobbar” man folk att prioritera just dessa leverantörer när pengarna inte räcker till. Detta leder även till en känsla av mindervärd och stigmatisering hos de som drabbas – och det är gärna de som har det svårt nog så det räcker och blir över redan. De som bara slarvar, brukar betala precis innan det är ”för sent” – men de drabbas sällan av konsekvenser som hotar liv och hälsa. Att man överhuvudtaget kan använda sådana verkmedel i ett modernt(?) samhälle är för mig en gåta eftersom detta osar av feodalstat.

Det nästa steget är ”Trygghetsbehov” – och varför är det ett eget steg? Man KAN ha steg 1 tillfredsställd, men känna otrygghet – och här är brottsligheten största hotet eftersom samhället inte verkar vilja åtgärda problemet. Sanningen är den att brottsligheten är ett sätt för samhällseliten att kuva dem som befinner sig under dem på trappan/stegen och samtidigt hålla folks uppmärksamhet borta från andra frågor. Jag vet: Det låter konspiratoriskt, men jag välkomnar alternativa förklaringar! Men tänk på det: Om du vill begränsa de allmänna fri och rättigheterna, vad är då det mest effektiva sättet? Att få de som skall kuvas att själva ropa på mer polis och hårdare tag. Är det så mer brottslighet idag än tidigare? Jag tror faktiskt inte det, men toleransen för asocialt beteende är mindre nu än för - låt oss säga 50 år sedan. Jag skall ge ett exempel: På farsans arbetsplats arbetade en granne till oss som chaufför. Han var förutom att vara psykopat, även alkoholist – och när han hade körningar till Danmark och Tyskland brukade han mucka bråk på färjan, och den arma stackare som besvarade hans utmaning slogs blodig. Detta pågick under flera år tills färjebolaget fick nog och portade honom. Men ALDRIG lagfördes han för sitt brutala beteende – vare sig på färjan eller privat. Han bjussade alla han ogillade på stryk, och vid ett tillfälle jagade han en säljare han skyllde pengar så skjortan stod rakt ut. Turligt nog var säljaren snabbare på foten och kunde sätta sig i säkerhet i en affär några kvarter borta. I våra dagar skulle denna kille kommit att få sina eskapader rapporterade i tidningen samtidigt som han skulle få fast förbokad cell i fängelset. Jag nämner detta därför att det är så deskriptivt för 1960 talets Norden. Om man definierar brottslighet som lagöverträdelse – antingen detta lagförs eller inte, så är det mitt påstående att brottsligheten/brottsbenägenheten var minst lika uttalat för 50 år sedan som den är idag, men dåtidens människor var mindre benägna att anmäla brott till polisen eftersom telefoninnehav dessutom var mer sällsynt – vilket gjorde det att anmäla någon till ett större projekt än det är idag. Sedan dess har toleransen för brottsligt beteende minskat – och något av skälet är att vi från myndigheternas sida ”uppfostrats” att inte tolerera övergrepp. Skräckhistorierna från gamla dagar kan ge den tuffaste mardrömmar.

Nästa steg är ”Gemenskap” och i detta ligger känsla av tillhörighet, både i förhållande till samhället, i familjen och i jobbrelationen. Även här är man framme och naggar i kanten. Man för medvetet en politik som alienerar allt flera, och förpassar dem till jus ”de” begreppet. Detta kallas ofta för utanförskapet. Man använder sig av olika metoder för att få detta genom, men för att hålla oss vid medierna, så är det så att de senaste 30 – 40 åren så har medierna medvetet skapat en avgrund mellan de styrande och de styrda. Man behöver minsann inte vara någon Sherlock Holmes för att leta rätt på de som ligger bakom: Det är samma drägg som vill begränsa våra fri och rättigheter. Vem är så dessa ”någon”? De är den grupp som styr världsfinanserna och världsekonomin. Deras motiv för att begränsa folks rättigheter är enkla: Ju mindre du och jag har att säga till om, ju mindre besvärligt blir det för dem. De vill ha tillbaka den tid då ingen ifrågasatte produkternas sammansättning, ingen bråkade om cancerrisker och ingen hade något att säga till om utanför hemmets väggar. Nu vill dessa ”någon” i och för sig ha ett ord med i laget även inom hemmets lugna(?) vrå genom att de vill ha kontroll över alla våra elektronikprylar så att vi inte ”stjäl” från dem – och inte för fram åsikter som skulle kunna få folk att ifrågasätta dem och deras beteende. De försöker dessutom att sätta upp konstgjorda gemenskaper: Genom att skapa sådana kring vissa produkter, kan man få folk som använder just dessa produkter att känna mer lojalitet till andra brukare än rentav sina vänner och i extrema fall även familjen. I USA åkte Ovaltine på en rejäl nit när de tillämpade dessa metoder på 1960 och det tidiga 1970 talet. De var några decennier för tidigt ute. Japanska instrumentproducenten Ibanez tillämpade metoden på 1980 och 90 talen genom att beteckna alla som ägde Ibanez instrument som ibanezer. Inget fel på Ibanez – jag hade ett par av deras effektpedaler på 1980 och 90 talet och de infriade fullt ut. Dock kände jag mig inte som ”ibanezer”.

Nästa steg är ”Uppskattning”: Alla behöver uppskattning för att må bra och få bekräftelse på att deras existens och medverkan har positiv betydelse. I detta begrepp ligger just det att vi är sociala djur och att vi ”navigerar” efter de signaler vi får från kollektivet. Uppskattning har mindre betydelse än de föregående stegen, men är ändå rätt så viktigt för oss. Uppskattning är motsatsen till bestraffning. Psykopater använder ofta dessa två riktmärkena för att förvirra och få offren att tappa gångsynen: Genom att uppmuntra något ena gången och bestraffa samma sak andra gången samtidigt som de tillämpar tillfällighet i reaktionen, så vet inte offren vad de skall förvänta och osäkerhet blir resultatet, och vi ser här hur man använder steget ”Uppskattning” för att såga i steget ”Trygghet”. Detta är härskartekniker som även samhället använder. Du vet aldrig var och när det ”smäller”. Men människan försöker hela tiden att uppnå ”Uppskattning” eftersom detta triggar hennes hjärnas belöningscenter och frigör endorfin som framkallar en känsla av välmående. Vi har alla behov av att känna oss lyckade – ty alla vet hur det motsatta känns. Det luckrar dessutom upp vardagens ofta grå tristess. Vi skulle kunna göra en spegelvänd trappa med där allt vi INTE behöver/INTE vill ha ingår. Det får bli ett projekt för framtiden.

Sista steg är ”Självförverkligande”. Detta är det minsta och översta steget. Det är inte nödvändigt för överlevandet, det hotar inte tryggheten om vi inte når detta steg, men ändå försöker vi varje dag att nå dit: Att nå vår fulla potential och visa världen att vi minsann inte är en könslös framtoning som knappt syns bland ”massorna”. Varje enskild människa är unik, och varje enskild människa har ett val huruvida hon vill ingå i en massa eller inte. Massorna är ett konstgjort begrepp som bygger på elitens behov utav att stå fram som unika, excellenta, ädla och nära nog gudomliga. Alla kan i och för sig nå detta steg eftersom det i slutändan är tal om en personligt upplevd känsla, men det vill inte eliten att folk skall tro/veta. Eliten vill att folk skall tro att det är endast de utvalda få som kan nå detta steg, och att alla andra får vara tacksamma för att få ingå i massorna. I grund och botten är detta en förolämpning mot alla unika individer i samhället – och bara det att använda ett sådant uttryck är ett sätt att även förvägra folk att känna gemenskap med samhället. Det är ett sätt att göra samhället till elitens egendom och deras verktyg för att tukta andra att tjäna dem utan frågor ställda. Detta är det viktigt att vara medveten på eftersom eliten använder Maslow trappan för att se till att den har monopol på politiska befattningar, för att hålla vanligt folk ute från medierna och kunna stigmatisera alla som hotar elitens ställning som just elit. Sedan kan man fråga sig: Hur kommer det sig att somliga bildar elit? Svaret på det ligger i människans psyke: Dominans är tecken på livsduglighet, och den mest livsdugliga skall ha förstarätten att föra sina gener vidare. Just så primitivt är det. Behovet av att ingå i den styrande elit är en del av det behov som ingår i självförverkligande steget. Man kan utrota en elit, men lika fort springer en ny fram. Det är den deprimerande sanningen. Förvisso kan vi övriga i kraft av vårt antal påverka och i viss mån tvinga eliten i viss riktning, men den som sitter med de mest kraftfulla verkmedel, vill som regel ha sista ordet. Detta kommer inte att ändras förrän människan själv tagit ett kvantumsteg uppåt som art. Det är just vår primitiva natur som står i vägen för att vi skall kunna utveckla oss till högre varelser. Dagens elit ger vid handen att människan har en lång väg att gå innan hon kan nå den högre formen av civilisation många av oss suktar efter.

Vår bristfälliga hjärna som är ett lapptäcke av nytt och gammalt där den gamla och primitiva har förstarätten må ha gjort oss till evolutionsvinnare och räddat oss från utrotning i klorna på sabeltandade tigrar och andra hungriga varelser, men den har mer än sannolikt gjort att vi nära nog har utrotat varandra flertalet gånger under de ungefär 200 millennier vi existerat i vår nuvarande form. Vi är alltså i princip de samma som för 1/5 miljon år sedan – deprimerande. Vi har sannolikt under dessa år varit förmögna att resa i rymden, varit förmögna att landa på Mars och givetvis Månen och därstädes lämnat de konstiga strukturer som dagens foliehattar kallar ”bevis för utomjordingar”. Sanningen så som jag ser den är snarare att vi inte klarar av att hantera den teknologi vi skapar eftersom vårt psyke hänger efter. Detta får oss att använda teknologin på ett mycket destruktivt sätt. I stället för en mänsklighet, så har vi ett lapptäcke av grupperingar som alla kämpar om hegemonin. Om människan varit modernare, skulle det finnas hindringar i vägen för det blodbad vi ser varje dag av varje år allt för saker som i princip är meningslösa, såsom religion och politiska ideologier. Men detta är del av elitens härskarteknik: Ge folket/massorna symboler att dö för i syfte att förverkliga sig själv, så kan man sitta tryggt medan idioterna tar kål på varandra. Vi har utkämpad många krig bara under de senaste 1000 åren, det ena mer meningslöst än det andra. Förlorarna har alltid varit det eliten kallar ”massorna” – men för de som mist de sina finns ingen tröst i gemensamt öde. Det är en bottenlös tragedi bakom varje dödsfall för ”landet”, ”folket”, ”Saken” och all den andra nytal svadan som mynnar ut i att de dog för eliten i elitens ställe. Som någon sade om Vietnamkriget: Om ingen mött fram, skulle det inte blivit något krig. Det är just så enkelt det är. Om man kunde ta kål på den mentalitet man hör hela tiden från USA och Storbritannien om att ge något tillbaka till landet. Det var just det som de som kämpade i Koreakriget och Vietnamkriget gjorde – och lämnade efter sig en rad massakrerade civila och förstörda liv. Den dag sådan fanskap förbjuds, är den dag hoppet börjar spira för att mänskligheten håller på att växa upp. Den dag mänskligheten blir vuxen, kommer brottsligheten att upphöra i det allt väsentliga eftersom begreppet ”vi” då kommer att famna vidare, medan ”de” kommer att krympa – och med det utgångspunkten för konflikter som är så inflammerade att de mynnar ut i dödligt våld.
Människan har inga naturliga fiender kvar, men det innebär inte att hon måste fylla denna roll själv. Det är fullt möjligt att skapa en situation där hela mänskligheten samarbetar för att säkerställa att vi även i fortsättningen kommer finnas här. Det bästa sättet är att se till att ingen går hungrig, ingen saknar dricksvatten och alla har trygghet. Sker detta, kommer det bli svårare att starta krig. Det gäller att plocka bort demonerna lika snabbt som eliten utmålar dem. Hur? Genom att använda deras egna psykopatiska härskartekniker mot dem själva, göra eliten osams och få dem att bråka sig emellan. Då är det möjligt att ta makten tillbaka dit den hör hemma: Hos folket. Med makten hos folket är inte krig något alternativ eftersom folket är den eviga förloraren i krigets smutsiga spel. Med makten hos folket minskar risken för maktfullkomlighet och övergrepp. Sedan bör begreppet ”massmedia” avskaffas. Det är en hädelse, en skam och en förolämpning mot folket. Kalla fanskapet ”media” – men allra helst låt styggelsen få dö. Ersätt det med källor till rena fakta utan censur, utan översitteri och utan förmynderi. Låt oss se till att förtryckets mörka moln skingras och att frihetens sol får lysa obehindrat.

Så här fungerar det idag - och detta är inte teori, men bevisbart fakta!

(1 kommentar, 2012-04-30 10:47)

Nästa inlägg
Bergatorparen

... konspirationsfakta? Ett av skälen till att jag varit så lite produktiv på senare tid, är att jag är lite trött på folks "hahaha" reaktion på saker som visar att det faktiskt sker saker som inte hör hemma i ett demokratiskt samhälle. Ta 14 minuter och kolla in den här rapporten från Corbet. Jag kan inte gå i borgen för hans trovärdighet, men jag kan gå i borgen för att det som framkommer här, överensstämmer med verkliga, historiska fakta. I en diktatur kan eliten ålägga folk att stödja regimen, i en demokrati måste folket stödja regimen för att denne skall ha legitimitet, medan i en demokratur såsom Sverige och USA använder man medvetet omskrivningar, manipulationer och rena lögner för att främja folkligt stöd för en politik som är både oetisk och gravt omoralisk.


(1 kommentar, 2012-01-05 00:04)

Nästa inlägg
Bergatorparen

2011-08-04 02:53 - Bergatorparen
Konspirationsteori


Av någon anledning betraktar folk konspirationsteorier som en foliehatts svamlande, men en konspirationsteori kan mycket väl visa sig vara konspirationsfakta. Det finns konspirationer över allt. Barn konspirerar för att beveka sina föräldrar att skaffa dem vissa förmåner, föräldrar konspirerar för att lura barnen i säng i rättan tid utan att tjata om att så sitta uppe och kolla på Cartoon Network bara en halvtimme till. Arbetare konspirerar för att få mer betalt, arbetsgivare konspirerar för att få mest tillbaka för lönekostnaderna. Djur konspirerar för att få sina ägare att rasta dem i ösande regnväder och snålblåst. Alla sociala varelser konspirerar för att få andra att göra något bra för dem. Några gångar kan det vara så att konspirationen är mindre oskyldig, såsom NWO. Man bör ställa sig frågan: Vilka kommer att ha största nyttan av NWO? Därnäst: Är det sannolikt att de är villiga att bedriva ränkspel bakom kulisserna för att uppnå detta? Är svaret att det är minst 95 % sannolikt, så har du en mycket trolig konspiration framför dig.

Konspiratör?

2012 har av många framhållits som året då ”världen går under”. Maja kalendern slutar abrupt den 21 december detta år, och många siare har upp genom åren förutspått att något dramatiskt kommer att inträffa detta år. Baserad på allt jag sett och hört de senaste åren, gissar jag på att NWO kommer att slå tillbaka, och det vill få civilisationen såsom vi känner den, att upphöra. Det har förekommit mycket strunt och berättats många rövarhistorier upp genom åren, och mycket av den atmosfär av hemlighåll och spridning av falska rykten som de flesta länders myndigheter bedrivit har haft den av den önskade effekt: Total förvirring och osäkerhet om vad som är sant och falskt – vilket har underblåst befintliga teorier och skapat nya. Det jag finner lite oroande är att de amerikanska dokumentärkanalerna kör med program som verkar ha till syfte att förbereda folk på en kommande kataklysm där samhällets funktioner upphör. Man har även, på fullt allvar, gjort en utredning av vad som skulle ske om utomjordingar med ont uppsåt anlände och bröt ner samhällsfunktionerna. Amerikanska myndigheter har rentav en strategi för hur man skulle bemöta detta – fastän den är vanan trogen ”top secret” . Hemlig eller inte, så finns inte en, men flera alternativa planer och strategier där. Sedan har Discovery Channel programserien ”The Colony” som är en realitysåpa som handlar om att överleva ett antal veckor på begränsade resurser efter en katastrof som fått samhället på fall. Märk väl: Detta är mainstream media – inte stationer ägda av foliehattar eller domedagssekter. Något är i görningen – frågan är vad. Kommer vi att hemsökas av utomjordiska autonoma maskiner som varit på väg hit under flera millennier och som vill skörda Jordens tillgångar? Även Stephen Hawking anser detta för att vara en möjlighet, och när vår tids svar på Einstein tror att det kan ske, så skall man inte helt avfärda det – även om jag nog tycker jag ser det blänker i en eller annan foliehatt.

Vad grundar dessa konspirationsteorier och domedagsprofetior på? Sanningen tror jag är baserad på sannolikhetsberäkning. Det sades att tyskarna under kriget utvecklade mycket avancerad teknologi som kunde manipulera rymdtiden. Ryktet säger att amerikanarna ”ärvde” (stal) mycket av denna teknologi efter kriget och vidareutvecklade – bland andra något som kallades ”Operation Looking Glass) en maskin som enlig det upplysta skulle kunna se in i framtiden. Enligt det upplysta så gick även denna maskin mot noll när man försökte se förbi 2012. Magi? Knappast. Matematik? Mer sannolikt, och maskinen var troligtvis en mycket avancerad dator med ett program som kunde beräkna sannolika scenarier – och är det en sak jag märkt mig: På samma sätt som en ljusstråle sprids allt mer ju längre från källan den kommer, så är det med sannolikhetsberäkningar med. Ju längre fram man försöker prognostisera, ju större blir spridningen, och därmed osäkerheten. En sak är jag dock säker på: Av hänsyn till samhällsdisciplinen – och med hänsyn tagen till osäkerheten som häftar vid framtiden – kommer aldrig myndigheterna att gå ut med allt de vet. Resultatet blir konspirationsteorier just därför att konspiration är en så väsentlig del av människans sätt, lösa rykten baserade på tro och antagelser därför att det för många är bättre än total ovisshet samt bristande förtroende för myndigheter och medier.

Medierna har sedan länge tagits över av de som styr samhället bland andra genom presstöd, och utbyte av ”godbitar”. Där finns en tydlig konspiration. I dagens medier är det oftare mer snack om vad man INTE skall förmedla än vad man SKALL förmedla. Resultatet blir en vänstervriden skvallerpress som tillbringar mer tid på att skriva om kändisarnas sexualitet, och på att vara megafoner för PK maffian än på att granska, avslöja och upplysa. Skall vi tro Pat Condell så är svenskt media synonymt med skygglappsklädd vänster och inte speciellt trovärdigt. I svenska journalister självviktiga övre medelklassvardag tränger det inte lätt genom de lager på lager av filter de har mellan sig och den dogmatiska utopi de lever i att vi lever i en värld där nyheter sprids mellan människor med nära ljusets hastighet. De tror fortfarande att det är de som bestämmer vad vi inom massorna skall få veta och vad vi inte skall få veta. De försöker fränetiskt demonisera sociala medier, sajter och andra saker som läcker information till ”boskapen”. Givetvis kräver nätet att användaren inte tar allt för fina fisken, men tänker kritiskt, och läser på, men ändå är summan av kardemumman att utan webben skulle vi vara rimligt insnöade.

Så visst finns det fog för konspirationsteori. Jag tror något av skälet för folks ovilja att tro konspirationsteorier är att många förknippar dem med paranoia, och maniska människor har en otrolig förmåga att få folk att tro som dem. Detta är oturligt eftersom många konspirationer är verkliga, och det värsta är att de som låter mest trovärdiga ofta är falska medan de som låter som om de är lästa rakt ur Kalle Anka ofta kan visa sig vara sanna. Det är lika oansvarigt att bara avfärda alla konspirationsteorier som att tro alla konspirationsteorier. Man måste trotsa det man lärde i barndomen om att inte röra, och istället plocka isär teorin för att se vad den innehåller och försöka tänka sig till vad som skulle ske om den var sann och försöka utröna om det är realistiskt eller om det strider mot naturlagarna. En sak man bör ha med i bagaget är detta: Vilka skulle tjäna på en konspiration som den beskrivna? Skulle de tycka att vinsten var värd insatsen?

Här är exempel på en tänkt konspiration där utgångspunkten är fotbolls VM 1958:


Kommer världen att gå under med dunder och brak så skjortan står rakt ut till nästa år? Enligt vetenskapen är framtiden inte huggen i sten, men formbar så trots rykten om magiska maskiner som kan ”se” framtiden kan ingen spå framtiden mer än några sekunder framåt. Vad med NWO? Vad vet vi om New World Order? Är det sanning eller myt? Vad är mest troligt? Alla försöker göra det som är bäst för sig, så vi skall inte avfärda NWO rakt av. Det är dock ett mycket riskabelt projekt som kräver stora resurser och som är till sådan nackdel för så många att det kommer att bli hett. En global despoti? Det har försökts, men man har aldrig fått det att fungera. Det är lite som en atom: När kärnan när ett visst antal neutroner och protoner så blir hela konstruktionen instabil och kärnklyvning inträder. Människor reagerar mycket till dels på enlig de principer som finns inom kärnfysiken. Det ger vid handen att en global regering skulle komma att bli ett politiskt Tjernobyl – och kanske är detta Maja indianerna, Nostradamus och många andra räknat sig fram till? Jag tror mer på vad som kan åstadkommas genom traditionell analys än med hokus pokus – problemet är bara att när man inte är behörig att få veta allt som behövs för att slippa gissa, så får man inte siffrorna att gå ihop. En sak är jag säker på: På samma sätt som mycket av det som tidigare var science fiction efterhand blev science fact, kan en konspirationsteori omsättas till en de facto konspiration av människor som ser den potential den tänkta konspirationen har. Om en skönlitterär författare till exempel hittar på en orden som gör saker som inte tål dagens ljus, så var så säker på att en verklig version kommer att dyka upp efterhand.

http://ligator.wordpress.com/2011/05/21/en-f-d-extremists-tankar-om-media-foliehattar-och-kungahuset/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Illuminati
http://sv.wikipedia.org/wiki/Konspiration_58

(2 kommentarer, senast 2011-08-05 18:49)

Nästa inlägg
Bergatorparen

... och här är två videor som kan verka som ren ironi, men faktum är att tecknen är så övertydliga, att man måste tro att något är på gång. Jag har misstänkt under de senaste 20 åren att det kanske är någon som "designar" vår livsstil, vårt mode och hur vi tycker och tänker. Det hela verkar så fantastiskt att man nästan kan tro att man blivit ding-dong-foliehatt. Men ÄR det sant, så ligger vi pyrt till. Titta på de här två videoklippen, och ni kommer att förstå varför jag varit tyst så länge. Det här tar tid att smälta - men det värsta är att är alldeles logiskt. Tittar man på historien i de här dagrarna, så förstår man plötsligt varför historien ser ut som den gör.(1 kommentar, 2010-10-22 01:32)

Nästa inlägg
swede

2010-09-19 14:01 - swede
Mediadrevet

Jag förstår inte varför Aftonbladet eller Expressenvill uppmana oss vanliga människor att strunta i demokratin och inte rösta på vad vi vill.
Jag tycker det är fel att två stora dagstidningar går ut med att vi ska rösta nej utan att publicera t.ex. SD:s partiprogram så att vi vet vad vi ska rösta NEJ till.
Hur kommer det sig att tidningar som ska vara opartiska nyhetsmedier tar sig rätten att skriva propaganda som om vi bodde i forna Sovjetunionen, där allt partiet säger eller gör är lag.
Jag bor i Sverige och har varit stolt över att vara svensk, men nu skäms jag över detta.
Jag skäms över att bo i ett land där, enligt Mona Sahlin, vi inte har någon kultur. Över att bo i ett land där båda blocken försöker att tvinga Svenska folket att släppa sina traditioner. Över att bo i ett land där vi inte får lov att säga vad vi tycker, utan att media istället får trycka ner åsikter i halsen på oss med politikernas goda minne.
Jag är inte rasist bara för att jag vill säga nej till mer invandring.
Jag är inte rasist för att jag vill kunna säga vad jag tycker.
Jag är inte främlingsfientlig bara för att jag vill bevara den svenska kulturen och värna om de svenska traditionerna.
Så till Aftonbladet och Expressen vill jag bara säga: NI borde skämmas, för det är ni som tar parti.

(2 kommentarer, senast 2010-09-19 14:51)

Nästa inlägg
Trisful

yay!! äntligen!nu fattar du nog ine vad jag snackar om men idag höll jag på i typ en timme och letade efter en låt som heter superb ( chu shen ru hua på kinesiska, de e en kinesisk låt) av Fahrenheit. och sen upptäckte jag att jag hade glömt en bokstav när jag sökte :'( när jag la till den kom mediafire.com upp. så de e min nya favorit sida!!.. när det gäller att ladda nerlåtar mm i alla fall!! x) www.mediafire.com/download lr.. här laddade jag ner min lååt x) http://www.mediafire.com/download.php?dxxxbi4wvmb


hejdå med mckt kärle Roxanne


btw, om du undrar vfr jag skrev Roxanne istället för Anne så e de för att. Om jag kallar mig Roxanne kan jag säga " hej jag heter Anne och jag rockar!"

än en gång säger jag
baj s baj s

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg