En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in

Senaste inläggen som handlar om news

Nästa inlägg
alphanum3r1c

Jag har nationellt prov för SFI nästa vecka, så jag studerar mycket just nu. En del av proven har många frågor grundade i rubriker från tidningarna så jag studerar med läsar Vasterbottens folkblad och skriver sammanfattningar av artiklar. (Var snall och skriver en kommentar om ser du en misstag i min svenska; det är mycket hjälpsam för mig.)

450 sökander till tre tjänster på Tullverket

Umeås Tullverket har varit dränka av ansökar för tre nyligen utannonserade platser. Umeås tullinformätor Harry Brorsson anser att färsk och överhängande arbetslöshet är anledningen för antalet av ansökan, med många människor drog till säkerheten av en tjänst med staten.

originaltext

And the same in English:

I have the final exam for SFI next week, so I'm studying a lot right now. One of the sections on the test has many questions based on headlines from newspapers so I'm studying by reading Vasterbottens folkblad (one of our local papers) and writing summaries of the articles. (Please leave a comment if you see a mistake in my Swedish; it's a big help for me.)

450 applicants for three openings at Tullverket

Umeå's Tullverket (customs office) has been flooded with applications for three recently announced openings. Umeå's spokesman for Tullverket Harry Brorsson is of the opinion that recent and impending layoffs are the reason for the number of applicants, with many people drawn to the security of a job with the state.

Tagged: Jag larar mig Svenska, Sweden, Umeå Nyheter

(4 kommentarer, senast 2009-04-04 10:04)

Nästa inlägg