En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in

Senaste inläggen som handlar om politik

bosselagom

Om nu buddismen är den bästa religionen och ayurveda den bästa livsstilen, kan man fråga sig varför välfärden inte är bättre i de samhällen där den utövas. Det kanske den kan tyckas vara, men då sker det innanför murarna i slutna samhällen. Är det så förespråkarna vill ha det. Att kombinera det med vårt ”fria” och öppna samhälle är en utopi? Visst kan man lära sig av vissa delar, t.ex. helheten inom vår och omsorg. Då måste vi också satsa mer på att kombinera psykologien med den allmänna vården, vilket kan vara en omöjlighet för pittha- och kapha-personligheter; vårt samhälle fungerar endast med hjärnan som kommandocentral. Någon flummig central från hjärta och matsmältning existerar inte i denna värld, allt styrs från den intelligenta och kreativa hjärnan (provokativt uttalande).

Västerländsk välfärd ?! + österländsk livsstil ?!
Frihet; mänskliga skyldigheter och rättigheter
Jämlikhet; god hälsa och trygghet för alla ”inom samma grupp”?
Broderskap, Systerskap, Henskap …..

Det Är och har ständigt varit en pågående process, på gott och ont (ibland stillsamt, ibland stormande och ibland lagom)!

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

Ekvationen, som många flyktingar bär på, att skapa västerländsk frihet med bevarande av tvingande religion och kultur, är omöjlig att lösa. Låt vägen till friheten utvecklas med utbyte av religiös intolerans och byråkrati.
Samtidigt måste jakten på extremister, överallt i samhället, prioriteras. Dagens försiktighet med integritets- kränkande metoder fungerar dåligt. Det må vara allt från häxjakt till konkret samhällsinformation som blir verktygen. Och oskyldiga kommer att förhöras och media jaga orättvisor som vanligt. Det får vi tåla om vi ser att syftet är att förhindra våldsbejakande extremism.
Den religiösa betydelsen skall även i fortsättningen sakna sin rättsliga form. Visst behöver människan andlighet, men det måste ske i balans med alla de andra områden här i livet (ekonomi, familje, det fysiska, det mentala och det sociala området).
Ge fanatiker en meningsfylld tillvaro genom delaktighet i samhällsutvecklingen. Den rätta vägen blir upptäckt genom rätt motivation och information. Därför krävs det fler. pedagoger kopplade till meningsfylld sysselsättning som tryggar den enskildes ekonomi; kanske en ekvation som inte hellre går ihop, men vad är alternativet? Politikernas roll måste återgå till, att ur visioner, skapa genomförbara mål för samhället. Kan inte det ske spelar det ingen roll vad vi gör.

(1 kommentar, 2016-06-02 19:53)

Nästa inlägg
bosselagom

Dröm om morgondagen, som skapar visioner och goda tankar. Men också oro på grund av det som varit. Hjulet snurrar, och ska man tro att motsättningarna i Mellanöstern är de samma som låg bakom det trettioåriga kriget i Europa, så det illa? Förutsättningarna har ändrats, men trots det upprepar sig historien spontant; minns gårdagen ….. I Sverige lever vi ett samhälle som med kompromisser lyckats förebygga motsättningar. Något inbördeskrig har vi inte haft på 500 år och inget krig med omvärlden på 200 år. Så det liv vi lever idag är förvärldsligande i vår egen trygga tillvaro. Och vi står helt frågande inför Islams interna motsättningar – stridigheter som sprider sig som tumör i omvärlden. Vem kan medla på ett sunt och effektivt sätt med tanke på de mänskliga rättigheterna? Lev idag!

Och vissa saker har vi fått lära oss att leva med, men vi gör också vad vi kan för att det inte ska göra ont; den här tumören begränsar vår frihet.
Friheten kan lätt försvinna om vi inte vårdar den och förebygger hot!

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

- Om en nordbo av idag ger sig till att synligt åkalla Tor eller Ukko (eller någon annan asagud) kan hon bli dragen inför domstol för hädelse av den kristne guden. Om hon konkurrerar med den islamske guden blir hon halshuggen. Vad är det för frihet?
Sunt förnuft säger att inte sticka ut hakan i minoriteter typ HBTQ, ismer eller påkallade fanatikers uppfattningar. Men vem äger sunt förnuft då maktbegäret får råda?
Sunt förnuft säger också att det inte finns avgudar eller hedningar. Även ateister och agnostiker tror, dock inte på det som kallas gudar, men tror gör dem – det ingår i människans livsmönster, övriga däggdjur går på känsel. Tyvärr tror människan mer med hjärnan än magen, och det är också hennes största problem! Att hon tror och inte känner………sedan beror det naturligtvis också på vilken managern är…….

Du är inte vad andra människor tror, du är det du själv tror.

(2 kommentarer, senast 2015-03-15 10:18)

Nästa inlägg
bosselagom

Civilisationen har upptäckt fördelarna med kvinnligt ledarskap för ett fredligare samhälle. Kvinnan har förmågan att fokusera på något annat än strid då konflikt uppstår.
Det är fortfarande sällsynt med kvinnliga ”hövdingar”. Ett stort problem är, t.ex. för den kvinnliga partiledaren, att bemästra alla hårdföra hövdingar, i sitt ledarskap. Hövdingar, i form av företrädesvis föreningsordföranden och mellanchefer, skall känna sin gamla frihet att bestämma med fast hand. Samtidigt måste ledarskapet ha fullständig kontroll på ansvaret för politiken. Detta, då det enbart den ene lyssnar och den andre bestämmer………….
Födelse; liv och död är också födelse, förändring och liv. Girighet, Vrede och okunnighet är tre gifter i vårt liv.

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

2015-02-28 08:32 - bosselagom
Livet krakelerar!

Det har sagts att ”ett liv” består av minst 7 generationer; tre före, ditt eget liv och tre generationer efter dig. Det var kanske så också, på den tiden i vår del av civilisationen. Man såg familjen som sin flock och behov för överlevnad. Samhället har förändrats, och hjälper till med överlevnaden. Nyordning har införts, och ”ett liv” har nog kortats ned några generationer; man bryr sig inte om vad som hände före våra föräldrar och planerar ogärna för vad som ska ske med våra barnbarn. Man litar helt enkelt till människans egoism. Vår ”EGO-värld” är viktigast, tror vi.
Orsaken, på gott och ont, är accelerationen av kunskap till alla (som bara gällde ett fåtal tidigare i historien), utveckling, omvärldsinformation och ”nulevnadstvånget”.

Kunskapsrevolution och Dumhetsrevolution, skilda världar i samma värld!

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

2015-02-05 08:07 - bosselagom
Dagordning 2015

Malalas skola följt av Muathas samhälle. Problem finns att debatteras. Positivt att dialog förs i media och bland människor!

Det hårda klimatet i vår omvärld har kommit upp på dagordningen i ett ständigt försök att lösa ondskans problem.
Sju miljoner söner och döttrar visar sitt deltagande, gemensamt i moskéer och kyrkor. Människan kan bevara den gemenskapen; alla föds som människor, men alla förblir inte detta. På dagordningen har vi också tiggeri, kontrollerad flyktingmottagning och missbruk av alla de slagen. Hoppas på att det är människorna som vinner debatten. Och att vi kan hjälpas åt att förbättra vårt samhälle, oavsett segregation.

Problemet är inte de onda människorna, utan de goda människornas tystnad. En dåre säger vad han vet, en vis vet vad han säger.

(1 kommentar, 2015-02-05 09:40)

Nästa inlägg
bosselagom

OK, återvändare m.fl. behöver stödinsatser, utan för den skull mesa med dem. En åtgärd som diskuterats är att ge psykologhjälp och jobbinsatser till personer som återvänt efter att ha stridit med Islamiska staten.
IS-krigarna ska kunna drabbas av rättsliga konsekvenser– Deltar man i ett krig i ett annat land så ska man straffas, men det finns inte lagstiftning för det. Ok, man kan skapa lagar för att förverka deras rätt att återvända. Men de återvänder illegalt, liksom många andra flyktingar kommer hit.
Ok, men det måste ske under strängaste kontroll så att dessa psykiskt skadade människor kan vistas i landet utan att påverka eller skada någon annan.
Ok, men så inför också en lag som tillåter begränsningar i den personliga integriteten. Använd fotbojor, chipsbojor, medicinering, professionell hjälp och personlig övervakning för ett tryggare samhälle. En ömsesidig fördel för ett tryggare samhälle.
Och om man är emot förslagen om stödåtgärder, kan man säga att man ökar rekryteringen till IS. Budskapet blir ju att det är helt okej att bete sig så här och när du kommer tillbaka så fixar vi med jobb, bostad och terapi. – Vad är då alternativet? Att blunda och inte ge någon hjälp alls? Vill man påverka människor så måste man erbjuda ett alternativ. Hot hjälper inte alltid i ett civiliserat samhälle.
– Om man har krigat med IS så behöver man stöd och hjälp. Dels för att man har extrema åsikter, men också för att man varit med om hemska saker. Man kan inte vara så naiv att tro att man omvänder en extremist med terapi, men man kan inte omvända någon genom att göra ingenting. Det handlar om att tillämpa hårda polisiära åtgärder och samtidigt jobba förebyggande med dem som kommer hem och de som planerar att åka. Förebyggande och repressiva åtgärder går hand i hand!

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

Vi människor har i huvudsak tre olika läggningar; den fantasifulle flexible, den funderande noggranne och den stabila jordnära, och så en salig blandning av dessa människotyper. Att integrera alla dessa typer lyckosamt, som om dem vore en och samma, är dömt att misslyckas.
Den ytterlikhetsinriktade individen som med sina funderingar noggrant sätter upp sina mål, och sedan följer dessa, finns också hos våra invandrare och skyddssökande. Känner migranten inte igen sig i våra värderingar om personlig frihet, tolerans och pressfrihet som lärs ut i våra skolar, tappar de lätt fotfästet (det lilla som kanske är kvar). Istället känner de sig uteslutna från samhället de lever i. De ser de dessa friheter som en fiende till islam. De ser hela västvärlden som en fiende som lägger sig i politiken i muslimska länder, griper och torterar muslimer på lösa grunder och smädar religionen. Och ett misslyckande för Pitta personligheten (Ayurverdas benämning av olika kroppstyper) brukar få svårare konsekvenser än på Vata och Kapha.
En av de stora frågorna i västvärlden framöver kommer att bli hur hotet från en inre fiende ska hanteras utan att hela den muslimska befolkningen utmärks negativt. Och utan att underblåsa främlingsfientliga stämningar.
Sverige funderar på att införa lag om förbud att resa utomlands för att strida med terrorgrupper?! Sannolikt räcker detta inte. ”Pittaisterna” måste fångas upp av samhället innan rekryterare från IS och al-Qaida sätter klorna i dem.
Brainstorming tack!

(1 kommentar, 2015-01-09 07:14)

Nästa inlägg
bosselagom

Vad tänker man, när man försöker sätta sig in i en terroristhandling. Orsaken och hur man kan förändra världen? Terrorism sker inte i Guds namn. Eller Allahs. Terrorism är terrorism och tro är tro. Eller?

Varför tar inte en ”kristen” så illa vid sig, som en ”muslim” då dennes ”Gud” terroriseras med satirbilder? Svaret kan vara makten ”guden” har över individen. Islams ”Gud” har en mycket stor makt som berör den troende, medan kristendomens ”Gud” är mer en relation till den troende. Det har en mycket stor betydelse i dagens samhälle.
Trosläran, Kulturen och samhället har kollapsat i stora delar av den islamska världen! Om det inte är religionen, så är det människosynen som orsakar ondskan.
Religionen spelar en stor roll i grunden. Och politiken, i samhället därifrån terroristen har fått sina tankar och målet här i livet, har den avgörande rollen.
Sätt ett vapen i handen på en svart man som dödar två poliser i New York, och vi diskuterar hans hudfärg och publicerar statistisk om hur svarta är överrepresenterade i fängelset och som är utan meningsfull sysselsättning.
I grunden är det hur tron har formats i terroristens liv, kommit på kollisionskurs med samhället, och fritt fått forma sig i individens målsättningar här i livet.
Sätt vapen i händerna på fyra islamister som begår ett avskyvärt dåd och dödar 12 journalister i Paris, och vi pratar om deras religion. Ja, religionen är grunden, och tron som varje enskild individ uppfattar den. Och i detta fall har budskapet missuppfattats, så det måste vara kunskapsgivaren som bär en del av ansvaret för terroristhandlingarna, det vill säga föräldrar, samhälle och skola. Och fram för allt informationskanalerna inom politik och religion som inte har varit tydlig tillräckligt mot den enskilde individen.
Sätt ett vapen i handen på en vit man som dödar 77 personer i Norge, och vi pratar om den ensamme gärningsmannens psyke, hur det kunde gå snett. Hur kan vi bara låta det ske? Genom att stilla tiga, ouppmärksamhet och bristen på engagemang för oliktänkande. Ett normalt samhälle, med sina fel och brister, kan upptäcka ett ökat oliktänkande. Och åtgärda det genom meningsfull sysselsättning, kunskap och engagemang!

(1 kommentar, 2015-01-08 17:31)

Nästa inlägg
bosselagom

Ett stöd i förändrade personlighetsutvecklingar är kanske en framtida största insats för mänskligheten, och denna uppgift kan aldrig bli tillräcklig. Därför behöver gruppen ”pedagogmentorer” tjänstgöra i team. Team, inkluderande professionella pedagoger/psykologer/sociologer som också kan hjälpa volontärerna, pedagogerna och eleverna i den sociala integrationen.

Social integration kan bero på den framtida urbaniseringen. Grunden till välstånd och lycka var en gång endast tillfredsställelse av mat, dryck och umgänge. Begären har blivit fler men engagemanget för respektive begär har varit utan ”flow”. Och att bara acceptera livets gång har marginaliserats. Det behövs en måttstock inom varje livsområde; Bruttonationalekonomi inom det ekonomiska och familjära, Bruttonationallycka inom det andliga och sociala, Bruttonationalhälsa inom det fysiska och mentala. Dessa måttstockar behöver en ständig uppdatering, och det bör vara pedagogmentorernas uppgift att driva. Att försöka se till helheten i vårt samhälle!
Ta t.ex. motsvarande pingströrelsen i SydKorea för välfärden och Bhutans lyckobegrepp som livsstilar för stress eller lugn. Hur använder vi vår tid? Vad är alternativet för Västeuropas oreligiösa andlighet? En alternativ syn på utvecklingen, en helhetssyn.

Pedagog- och Volontär-mentor; en tjänstgörande eller ideellt tjänstgörande person som vägleder någon. Volontär Mentorns roll kan ta sig många olika uttryck, och utövas med allt från lösa tyglar och en demokratisk stämning till mycket fasta ramar och förhållningsregler för eleverna, vilket ofta blir en fråga om lokala kulturella sedvänjor. Utgångspunkten bör alltid vara från demokratiskt utformade sedvänjor i syftet integration.
En annan uppgift är också Controller; personalcontroller och kvalitetscontroller. Dessa yrkes- / sysselsättnings-roller kan variera starkt, men beteckningen controller kan indikera att rollen innehåller analys och rådgivning.

(en av många sammanfattningar om nya tjänster, jobb, sysselsättning, Gott Nytt År!)

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

Det är i längden ohållbart att ansvaret för flyktingmottagandet i EuropaUnionen bara tas av några få länder, varav Sverige i förhållande till folkmängd tar det absolut största.

2015 kommer det att anlända cirka tio flyktingar per 1 000 invånare till Sverige.
Potentialen att klara flyktingmottagandet är stor, men då måste förfarandet ändras i grunden.

Alla kommuner skall vara skyldiga att ta emot flyktingar i förhållande till sitt invånarantal.
Flyktingmottagandet och integrationsarbetet är en uppgörelse mellan staten och kommunerna. En aktör, Länsstyrelsen, skall samarbeta med kommunerna, inte som idag i flera (Migrationsverket, Arbetsförmedlingen m.fl.).

Finansieringsprincipen måste fungera. Det är staten som ska stå för kostnaderna för flykting-mottagandet.
Kommunen skall handla upp flyktingbostäder på marknaden.
Under asyltiden och etableringsperioden ska den tilldelade kommunplaceringen gälla, Ebo-lagen måste uppdateras.

Reformera arbetstiden från 8 till 6 timmar per dag. Till förmån för det ökade antalet arbetslösa och integrationsarbetet. Arbetstiden blir effektivare, fler blir meningsfullt sysselsatta.
Då kan det bli mer stöd åt flyktingar, elever, undervisaren, kulturutveckling etc.

(1 kommentar, 2014-12-29 11:29)

Nästa inlägg
bosselagom

Alla politiker måste våga ta i integrationsfrågorna. Även om frågan har tagits upp av ett populistiskt parti.

Fyra reformer.
1. För det första bör Sverige ge plats åt fler kvotflyktingar. I dag utgör de en bråkdel av Sveriges samlade flyktingmottagande, ett problem enligt debattörerna som anser att flyktingar med dokumenterad flyktingstatus trängs undan av den nuvarande flyktingströmmen.

2. Flyktingar från säkra länder skickas hem snabbare. Det genom att förklara vissa asylansökningar som "omedelbart avslagbara" med hänsyn till säkerheten i hemlandet. Metoden används i både Norge och Tyskland.

3. Validera yrkesexamen från hemlandet.
LAS ska reformeras, lägre minimilön ska införas och civilsamhället ska ges större utrymme för att "inspireras att bjuda hem invandrare på en måltid" eller för äldre att bli mentorer åt yngre invandrare. Att införa en särskilt språk- och matematikutbildning för kortutbildade har haft goda resultat i Australien med över 60 procent i arbete.

Välfärdsföretag bör ta över driften av bristfälligt skötta asylboenden. Under kontrollerade former! Genom att även tidigarelägga integrationsinsatser redan till asyltiden kan väntetiden användas mer effektivt. I detta kan exempelvis kartläggning av nyanländas kunskaper samt obligatorisk samhällsorientering ingå.

4. Migrationsverket måste kunna sortera ut ogiltiga asylsökande. Kriminella människosmugglare ska stoppas. Sverige borde trycka på i EU för att få till lagliga vägar in i medlemsstaterna. Skälen för anhöriginvandring ska skärpas upp. I alliansen och MP:s uppgörelse om anhöriginvandring krävs att en flykting har en varaktig försörjning innan personens familj tillåts in i landet. "En något senare återförening kan därigenom ske med bättre framtidsförutsättningar."
"På grund av övermäktigt tryck och/eller rådande praxis accepterar Migrationsverket i stor utsträckning den berättelse den asylsökande ger", skriver de och efterlyser en tuffare prövning. På så vis skulle landet slippa ta emot en del av "påstått förföljda unga flyktingar som i själva verket är jordägare utan giltiga asylskäl."

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

2014-12-23 13:52 - bosselagom
Flyktingmottagandet

De problem som migrationen medföra handlar om integration. Sociala åtgärder, bostadsbyggande, sysselsättning och stadsplanering. Politik. Hur skall migranterna leva i samhället i framtiden, och hur kan vi hjälpa flyktingar att, om de så önskar, återvända.

Det finns ingen anledning att låta det kommande valet handla om något annat! I ett nytt politiskt landskap, lev med historien, inte i den!
Att söka asyl är en mänsklig rättighet. För varje asylsökande medmänniska som dyker upp vid våra gränser är vi skyldiga att ordna ett rättssäkert ansökningsförfarande. Det spelar ingen roll om den sökande har id-handling, vilket land hon kommer ifrån eller hur hon har rest hit: finns skyddsskäl ska vi skydda henne, om inte hemlandet kan. Vi kan alltså inte styra över andelen beviljade uppehållstillstånd, oavsett längden på dessa.
I många fall kan vi inte påverka människors benägenhet att komma hit, till exempel genom att försvåra familjeåterförening. Den asylsökande väljer inte alltid till vilket land hon ska åka, utan är utelämnad till människosmugglares händer. När asylansökan väl är gjord i Sverige är hon på grund av Dublinförordningen förhindrad att på nytt söka asyl någon annanstans. Därefter är det omöjligt att förhindra hennes anhöriga från att vilja söka sig hit.
Trots att vi erkänner varje flyktings rätt till asyl såsom en mänsklig rättighet tvingar vi flyktingarna till en farlig och osäker flykt för att kunna söka det.
Hög tid att föra en diskussion om möjligheten att bevilja visum för att kunna söka asyl, eller att låta människor söka asyl på svenska ambassader.
Hög tid att beakta möjligheten att åka till Medelhavet och faktiskt hämta människor i nöd.

Det finns otvivelaktigt andra aspekter att debattera!
Varför ser vi så sällan debatter om migrations- och flyktingpolitik mellan de olika partierna? Kanske vore det bättre om vissa politiker bidrog till att förändra den politiska agendan och det offentliga samtalet om migration. De politiska partierna har ett ansvar för den politiska debatt som etableras.
Forskare och opinionsinstitut har ett stort ansvar.
Journalistiken har en del av ansvaret för den tidigare endimensionella polariseringen. Det handlar om hur nyheter inramas, hur debatter regisseras.

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

Demokrati förutsätter att politiken uppdateras kontinuerligt.
Det är hög tid att fortsätta utvecklingen av migrations- och integrationspolitiken. Det har varit ett uppehåll några år på grund av en valrörelse där ett populistiskt parti, som säger sig vara demokrater, tog sig an invandrarpolitiken. Med sin främlingsfientliga ideologi omöjliggjordes tyvärr en konstruktiv debatt.
Situationen i Sverige håller på att bli ohållbar på grund av den kommande aviserade flyktingströmmen. De nordiska länderna har plats att ta emot betydligt fler kvotflyktingar än i dag.

Och så invandrarfrågan:
Denna fråga är inte svart och vit. Att t.ex. kalla alla som röstar SD för fascister är lika korkat som att säga att alla muslimer för terrorister. Eller att alla som röstar på vänsterpartiet är kommunister. Hur som helst så måste vissa saker som har med vår invandring att göra få diskuteras. Allt som skinnskallar och andra dårar gör mot helt oskyldiga, bara för att de ser annorlunda ut, skall med alla medel stoppas. På samma sätt måste allt hedersrelaterat våld stoppas. Flickor och killar som lever här i vårt land, måste få bli förälskade i vem de vill, det skall inte föräldrar, syskon och släkt lägga sig i. De skall inte heller bli hemskickade för att giftas bort vid 12 årsålder. Könsstympning är förbjudet enligt svensk lag och därmed en kriminell handling. Synen på den svenska tjejen som en hora och därmed kan utsättas för gruppvåldtäkt. Detta kan och får aldrig ses förmildrande på bara för man kommer från en annan kultur. Allt detta är allas ansvar.

Det är mycket hög tid att utveckla invandrarpolitiken integrerat i alla annan politik. Utgångspunkten är att, när människor flyr, skall vi göra en insats. Och har Sverige behov av arbetskraftsinvandring inom vissa områden, så har landet det. För att utveckling skall råda, måste de etablerade partierna själva utforma politiken, inte i allianser. På detta sätt blir det olika problemformuleringar i ett politikområde som är lika viktigt som övriga.

Ideologierna förändrar sig i takt med tiden och en ständig uppdatering förekommer. Det kan tyckas vara svårt för den oinvigde att hänga med utvecklingen. Det är dock detaljer ur utgångspunkten, ”att vi skall göra en insats för flyktingarna i den utformning vi förmår”, som råder! En ny utformning av politiken är vad svenska folket, och dess företrädare, har att göra det närmaste halvåret! Och det inkluderat Sverigedemokraterna, som har till att uppdatera sin ideologi anpassat till namnet demokraterna, eller byta namn till nationalisterna (SD:s ideologimaterial visar att partiet både är ultranationalistiskt samt har en stark idévärld om nationens pånyttfödelse).
"http://www.dn.se/debatt/har-ar-det-ideologiska-stoffet-som-visar-fascismen-i-sd/" En länk

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

Smärtan och ledan är grundupplevelser här i livet, lyckan är en förnimmelse.

Smärtan att sakna det man strävar efter, och ledan som infinner sig när man når fram till det. Jämfört med demokrati, som fungerar så länge man strävar efter den, och kaoset som infinner sig då man tror sig nått den. Och det var här alliansen misslyckades, otryggheten hann ifatt dem. Och den enkle medborgaren famnade efter raka rör och fasta bestämmelser. Och 20 % hoppar på i vallfärdsvalet i fascistiska domäner. Och skapar stor förvirring om vad viljan är hos oss! Politikerna tycks bara ha ovilja för samarbete i detta nya politiska landskap …..

Var är vi om femtio år? Vart är vi på väg i en alltmer orolig värld? Vilka ska stå på kommandobryggan och vem bestämmer kursen som rorsman ska följa? Det är detta - vart Sverige är på väg - som nästa val egentligen borde handla om, inte detaljer i en budget…………….

Julröra 2014
Annie Lööf verkar tro att hon leder oppositionen. Anna Kinberg Batra pratar på, men vägrar ge besked om i vilken riktning hon tänker ta Moderaterna. Björklund har gömt sig och Hägglund famlar. Miljöpartisterna har kört i diket, liksom i förbifarten, medan Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt vevar med knutna nävar. Statsministern springer runt och slår igen och öppnar dörrar med en frenesi som leder tankarna till bröderna Marx.

MITTENPARTIERNA, S och M, SISTA CHANSEN !

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

2014-12-19 07:45 - bosselagom
Samarbete i koalition

FP är lika med M och S, eller ………..hitta skillnader.
1 Skolan är viktig – men den räcker inte. Utbildningspolitik är ett viktigt fundament för ett socialliberalt parti. Kunskap får individer att växa. Bildningsideal och höga kunskapsambitioner ökar individers frihet och samhällets styrka. Vi har ett stort förtroende i skolfrågan, men vår styrka är ibland vår svaghet – många väljare känner bara till Folkpartiets hållning i skolfrågor och därmed riskerar vi att uppfattas som ett enfrågeparti. För att växa som parti, och samarbetspartner, räcker det inte med ett starkt stöd i skolfrågan.
2 Relevans i vardagen. Min slutsats är att Moderaterna behöver utveckla ny politik utifrån de problem och utmaningar som människor ser och upplever i sin vardag och att utifrån detta ge de socialliberala svaren. Vi måste göra oss mer relevanta. Det politiska förhållningssättet handlar om att lyssna och lära, snarare än om att missionera.
3 Sverige är större än storstäderna. Socialdemokraterna har hållit ställningarna väl i de största industriorterna och i landets starkaste socialistiska miljöer. Detta kräver en grundlig analys av hur vi ser hela Sverige; både om verklighetsbeskrivning och tonalitet.
4 Jobb är socialliberalt. Vi behöver utveckla vår ekonomiska politik. Den har sedan Bertil Ohlins dagar varit kärnan i socialliberal politik eftersom en ansvarsfull ekonomisk politik är en förutsättning för en välfärdsstat. Att ha ett eget jobb ger egen försörjning vilket ger rörelsefrihet i livet. Den som är arbetslös upplever inte frihetens fördelar. Inlåsningseffekterna på arbetsmarknaden är för stora och trösklarna för höga. Utanförskapet drabbar de redan svagaste. Arbetslinjen måste utvecklas och innefatta lösningar på de problemen.
5 Den sociala välfärdspolitiken behöver utvecklas. Som medborgare har vi allt högre förväntningar på sjukvården och äldreomsorgen. Moderaterna måste ha en politik som ger socialliberala svar på de utmaningar som vi står inför. Valfrihet och individens egna önskemål måste få vara av större betydelse för utformningen av vår välfärd.
6 Förstärka förtroendet i jämställdhetsfrågor. Vi har det senaste året ökat vårt förtroende i frågan om jämställdhet mellan kvinnor och män. Det är mycket positivt. Socialdemokraterna ska förvalta det och utveckla sin politik inom denna traditionellt starka socialliberala fråga. Det måste till exempel löna sig bättre för kvinnor att utbilda sig och att arbeta.
7 Miljöpolitik är mer än energipolitik. Naturskyddsföreningen har utnämnt Folkpartiet till bästa borgerliga miljöparti, ändå är det väldigt få som kopplar samman vårt parti med miljöfrågan. Miljöfrågan är mer än energipolitik och här har vi en hemläxa att göra.
8 Integrationspolitiken måste bli effektivare. Vi har inte lyckats adressera människors oro för migrationens utmaningar. Moderaterna behöver ta människors oro på allvar. Framöver behöver Moderaterna fortsätta att fördjupa och utveckla integrationspolitiken för att fler snabbt ska komma i arbete och egenförsörjning.
Det finns fler frågor att utveckla. Med ett mer aggressivt Ryssland kommer försvar, säkerhet och Nato i fokus. Det handlar om en mer värdebaserad utrikespolitik. Detta är en djupt ideologisk debatt, som handlar om Sveriges roll i den socialliberalt dominerade västvärlden. Moderaternas EU-politik är en viktig del i denna frihetsinriktade utrikespolitik.
Alliansens regeringstid har inneburit viktiga värderingsskiften i Sverige. Arbetslinjen som idé är i dag djupt rotad i människors medvetande, men i behov av modern utveckling. Det är inte längre kontroversiellt att betona kunskapslinjen i skolan. Vår europeiska tillhörighet är i dag en självklarhet. Alliansregeringens sakpolitiska reformer har varit omfattande, men än viktigare är att svenska folkets värderingar har förskjutits under de åtta regeringsåren.
Alliansregeringen började med en ambitiös reformagenda, men under den andra mandatperioden blev agendan allt tunnare. Men viktigare än omfattningen är att reformerna svarar mot de problem som människor upplever i sin vardag. Alliansen misslyckades med att 2014 ge trovärdiga svar på flera av de frågor som människor ställde. Här har alliansen en viktig läxa inför 2015. Och detta kan ske i samarbete med socialdemokraterna!
Ett enkelt sätt, som ändå skulle innehålla stor dramatik, att isolera Sverigedemokraterna från inflytande vore att Socialdemokraterna och Moderaterna bildade regering tillsammans. Sen får vi avvakta och se var övriga allianspartier hamnar i valet. De skulle ha en stabil majoritet av väljarna bakom sig och Sverigedemokraternas inflytande skulle, precis som de 7 övriga partierna säger att de vill, reduceras till noll och intet. Starka och aktiva oppositionspartier är också viktigt.
En av Sveriges bäst bevarade politiska hemligheter är, att när det verkligen gäller så kommer Moderaterna och Socialdemokraterna alltid överens. Nu är det dax att de drar fram det i ljuset.

(1 kommentar, 2014-12-19 08:01)

Nästa inlägg
bosselagom

Partivalet av Sverigedemokraterna har av många gjorts som en markering; man vill att invandrings-frågan ska upp på agendan. Men många är kanske också konservativa i sitt tänkande och rynkar på näsan även åt nymodigheter i allmänhet. Det får vi leva med, och bemöta……..
Invandringen står egentligen för en begränsad del av de gemensamma budgetarna. Totalt har staten utgifter på cirka 900 miljarder kronor, och kommuner och landsting ungefär lika mycket. Statens utgifter för migration och integration är cirka 33 miljarder kronor på ett år. Potentialen att öka omsättningen är enormt stor.
I en tid när väljarna ställer allt högre krav på välfärdsstandard har flyktingfrågan blivit symbolisk. Att människor kommer hit och är i behov av stöd upplevs som ett hot mot egna intressen. Det är själviskt, men något alla partier tyvärr behöver förhålla sig till, vare sig de tycker att det är värdigt eller inte.
Just nu får Sverige leva med den uppkomna situationen, bara man gör något………….!
I teknikens värld sker innovation ofta snabbare än vad regler och strukturer hinner förändras. Användare och företag hinner anpassa sig till nya verkligheter, och det politiska regelverket släpar ständigt efter. När någon kommer på något helt nytt är det ofta snarare positivt att det inte finns regler som hindrar utvecklingen. Livet, landet och världen går helt enkelt vidare oavsett om det finns hjälpande system på vägen eller inte.

Och det är här vi hittar de nya jobben också.
- Det är i civilsamhället, hos entreprenörer, hos frivilliggrupper och runt köksborden som man kan göra ordentlig skillnad på riktigt. Det kan vara företag som satsar på teknisk utveckling som underlättar vardagen eller räddar miljön. Kyrkor som öppnar upp sina dörrar åt hemlösa och tiggare. Medmänniskor som försöker bemöta andra så fördomsfritt det bara går.
- Med en politik som lockar fram arbetstillfällen och gör Sverige rikt, gör att oron över invandringen på sikt blir svagare.
- Ytterligare frihetsreformer krävs, särskilt på arbetsmarknadsområdet.
- ett exempel, Bert Karlsson; människor ska tas om hand. Stordrift. Aktiviteter utanför ramarna. Lördagsgodis, cirkus och trav och göra aktiviteter. Asylsökande bör få arbeta eller praktisera mot betalning, och betala för sig.... önskar fler exempel!
- 10-årig grundskola och en utbyggd och utvecklad lärarutbildning.
- …………….
- ……….

(5 kommentarer, senast 2014-12-22 08:04)

Nästa inlägg
bosselagom

2014-12-16 12:48 - bosselagom
Lugnt o fint

Vi blir rikare och rikare i västvärlden, men inte lyckligare och lyckligare…

Det är i jämförelsen olyckan finns
Vi spänner våra muskler för att se som bäst ut utåt
men inser inte
att vi stressar vår nästa
att göra likadant

Det är ohållbart för en civiliserad framtid, att städerna ser ut som dem gör idag! Habitat III- konferensen sätter ljuset på problemet, utveckling och hållbarhet. Utmaningarna är att ha kontroll på situationen och en gångbar politik.

Staden är mest stress, fart, energi, bilköer, shopping, löpsedlar, reklamtavlor. Det ska
Motioneras, han ska jobba hon ska jobba, livspusslet, karriären, all måsten, alla ska någonstans. Nya bud varje vecka: så här blir du frisk, så här går du ner, bilar och kommunalt, nytt nytt nytt …….

(1 kommentar, 2014-12-16 12:51)

Nästa inlägg
bosselagom

2014-12-16 07:08 - bosselagom
Domedagen

Vi har det svårt, vi ynkliga människor. Om vi inte själva ställer till det för oss, så sker naturkatastrofer av helt naturliga orsaker. Ta t.ex. den underjordiska Yosemitekraten, som var planerad att få ett utbrott för 30 000 år sedan. Det är säkert någon av oss som går och väntar på den. Och när det händer kommer förmodligen en ”fimbulvinter” att infinna sig. Mycket får man ta som det kommer.
Själva kan vi också ställa till det, som t.ex. i det gemensamma sociala livsområdet; arbetslöshet, usla bostäder, osäkra jobb, diskriminering, trakasserier, fördomar och mediebilder. Orsaker ur det vardagliga systemvåldet som skapar samhällsexplosioner. Eskalerar detta, kommer medborgarna tappa tron på demokratin. I stället för politik, kommer frustration och ilska att ta sig uttryck i form av våld och extremism.
Det framförs åsikter, i dag, att vi lever i ett postpolitiskt samhälle. De politiska partierna konkurrera inte med varandra i form av fundamentala olika framtidsvisioner, utan förenas istället i ett gemensamt försvar för den rådande samhällsordningen. Den mest svårhanterliga protestgruppen finns hos våldssugna vänsteraktivister, högerextremister som vill slåss, tidigare dömda ungdomar och äventyrslystna.
Se upp!
Det finnas alltid en idé om att man skall ”infiltrera” och påverka. Det är mänskligt och ligger för det mesta i sakens natur. Marknadsföring helt enkelt. Mission i religion och Lobbyism i politik.

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

2014-12-12 11:34 - bosselagom
Om mansrollen

Det finns en undersökning om där män känner sig värst och bäst i olika länder. Japan har 77 på en skala på 100, Sverige 5. Är vi på rätt väg, eller?

Idealbilden av en lyckad man - enligt traditionella normer - ställer följande krav på mannen. Han ska ha jobb, vara högpresterande, tjäna bra, ha familj med fru och barn, vara heterosexuell och i gott fysisk och psykiskt skick.

Evolutionsförändringar för 5-4000 år sedan?

Mansrollen om trettio år? 2040-TALSMANNEN.
I framtiden kommer vi män inte att ägna så mycket tid åt att fundera på ”Om jag gör så här – är det manligt eller kvinnligt.” Hen gör bara så. Barnen kan förändra både mansrollen och samhället.
Media bad åtta män sia om mansrollen om 30 år.

> Män kommer att ha större frihet att ta hand om barn och hem därför att ekonomin inte längre är så ojämnt fördelad. >Den ekonomiska orättvisan idag gör att många män tar på sig den stora försörjningsbördan i familjerna. När kvinnor har lika mycket betalt som män finns inte längre det kravet. > Många sätter likhetstecken mellan modernitet och jämställdhet, men även i framtiden krävs det hårt arbete för att nå ett jämställt samhälle.

> Män måste lära sig lösa konflikter utan våld.Om män inte lär sig detta i framtiden undrar jag om mänskligheten överlever. > Om 30 år kommer fler barn än idag att söka sig till pappa när de behöver tröst och omsorg. Män är värdefulla. Män är på väg att få empati.

> Mannens roll i framtiden beror på hur vi organiserar samhället. Människans, både mäns och kvinnors, frigörelse. I ”The emancipation of man” talet, framförde Olof Palme att, den politiker som hävdar att män och kvinnor ska ha olika roller i familjen ger intryck att vara från stenåldern. > I Sverige har vi fortfarande inte gjort tillräckligt mycket för att underlätta mannens omsorgsansvar. Det har blivit lite ”jämställdhet light”. Föräldraförsäkringen blir individualiserad. Om barnen knyter an mer till båda föräldrarna tror jag att mannens relation till sina barn kommer att förändra både honom och hans barn.
> Om det överhuvudtaget finns en tydlig mansroll handlar den om handlingskraft, integritet, öppenhet.

Förknippar man inte handlingskraft och integritet med en mer traditionell och gammaldags mansroll? Jo, men jag hoppas att vi då har vaskat fram de positiva sidorna ur dessa begrepp.
Vilka är de mindre positiva sidorna? En mycket tydlig sådan är att många osäkra män löser konflikter med våld eller hot om våld.

> Mansrollen har förändrats om 30 år. I vissa fall har det redan skett mycket, till exempel kring föräldrarollen och kring synen på vad som är manligt och kvinnligt. Det är mer accepterat för män att bejaka utseende, klädsel och tänka på hur man ser ut och uppträder. Däremot finns fortfarande en hel del stereotyper vad gäller yrkesrollerna. Den råa och grabbiga jargongen håller på att luckras upp.

– Jag är övertygad om att mansrollen kommer att utvecklas lika mycket de kommande 30 åren som den gjort de senaste decennierna. Det var nästan otänkbart att en man skulle vara pappaledig för 30 år sedan.
– Det sker en utveckling av mansrollen i olika skikt, till stor del klassbaserat. Medelklassmän tar ut mer föräldraledighet än arbetarklassmän. Det finns en ganska stor grupp män som tar lite föräldraledigt samt en klick medelklassmän med fria yrken och flexibla arbetstider som tar ut mycket föräldraledighet.
–Vi ser en intressant skiktning mellan ytterligheter: vissa familjer har polariserade roller som på 50-talet, kvinnan och mannen har helt olika sysslor och mannen tar inte föräldraledigt. Det kommer att finnas en sådan skiktning mellan olika typer av manlighet även om 30 år, men förhoppningen är att alla skikten sakta drar mot en mer jämställd manlighet. Sen tror jag att vi kommer att se mer av familjer som är jämställda eftersom de har hemhjälpar som tar hand om både barn och hushåll. Om 30 år hoppas och tror jag att det kommer att vara lika okej för en kille att spela hockey som att dansa balett eller för en man att arbeta som förskollärare eller polis, det kommer däremot inte att ske av sig självt.

> Jag tror att mansrollen är i förändring till det bättre, det märker jag bara på de tolv år som jag har varit i rutan. När jag började var jag ganska kontroversiell i och med att jag var en två meter lång man som pratade om färger på ett poetiskt sätt, brydde mig om textilier och lagade mat. Jag tror jag rörde till det lite grand för många. Men nu märker jag att den unga generationen är väldigt med. Vi börjar bli många som vågar gå på glädje och njutning och göra det vi har lust till. I framtiden kommer vi män inte att ägna så mycket tid åt att fundera på ”Om jag gör så här – är det manligt eller kvinnligt?” Jag tror att vi kommer att lägga ner det där och göra det vi måste. Behöver vi gråta så gör vi det. Vi kommer att inse att vara svag för en stund inte är det värsta som kan hända och det behöver inte vara ”kvinnligt”. Kvinnor är extremt starka i mångt och mycket.

Man måste vara stolt över den man är även om det finns mycket som är problematiskt med en manlig identitet. Tyvärr finns det fortfarande normer och roller i samhället som gör att män inte blir sedda som individer. När man tänker på en vinnande man tror jag inte längre det behöver handla om en ensam och stark man med svällande muskler och något slags förslagenhet. Jag tror vi kommer att få se en hel mängd olika mansroller.

En försämring av ekonomin kan mycket snabbt slänga oss tillbaka till andra typer av manliga beteenden. När en stor grupp av män hamnar utanför arbetsmarknaden kan en del hamna i en depressiv bakåtsträvande.

(2 kommentarer, senast 2014-12-13 17:43)

Nästa inlägg
bosselagom

Vad gör man då ens ideologi samstämmer med ett uppdaterat Folkparti men stöder Nya Moderaterna som ledare. Och anser att Socialdemokrater och Moderater säger samma sak, men på olika sätt. Röstar på Moderaterna vid riksdagsvalet och på Folkpartiet vid kommunalvalet. Landstingsvalet skulle jag helst slippa välja till eftersom jag anser det vara en onödig organisation som storkommunen kunde hantera bättre. Är emot vinster i välfärden, vinster som satsas utanför samhällets välfärd. Vad blir det av det, Socialkonservativliberalism?
Jag sammanfattar tankar i artiklar på bloggen ”Bosselagom” där sunt förnuft försöker råda. Har sedan tidigare ett par hundra noteringar jag tycker mig kunna stå för. Kan fler förstå det också, då läsaren förstår det som jag önskar, kan det kanske vara till någon nytta.


En själ som jag aldrig glömmer........

Bosselagom, som kopierar citat, sammanfattar artiklar och författar egna meningar.

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

Obra blandning av politik och religion har skapat oreda och krig sedan år 312. Problemet vi står inför idag är att acceptansen för oliktänkandet i västerländska och österländska blocken ifrågasätts. Och nu har vi fått infektion i svensk politik, en varböld håller på att kapsla in den svenska nationen i en ras och religion.
Men nu, då det saknas politik i invandrarfrågor här i Sverige, saknar man debatten. Invandrarfrågorna har en blandning av religion och politik eftersom religionskrig är orsaken till flyktingvågen. Ett f.d. nazistparti försökte få igång en debatt men det har täppt till alla vägar för diskussion om hur vi skall hantera immigranter och flyktingar. Invandrarpolitiken har gått i stå. Enfrågepartiet har tvingat fram en dialog som inte kan betecknas som politik. Och nu måste man förändra synen på invandringspolitiken så att debatter kan få förekomma. Fredagens nyheter bekräftar tankarna och en valrörelse kommer att bli en tankesmedja för integration, immigration, invandring och flyktingmottagning. Jobb och skola har redan debatteras under 2014 års valrörelse så det ämnet är ju nästan uttömt.
Alla politiker i Sverige måste ta ansvar för att finna lösningar på de stora utmaningar Sverige står inför på invandringsområdet. Konsekvenserna blir till sist oöverskådliga om man bara låter problemen bero. Regler för det allmänna livet, statskonst, behövs liksom något att tro på då man inget förstår. I Sverige har vi normaliserat oredan genom att skilja på politik och religion, och med det bevisat att man kan leva i fred. Och med det, har det också blivit svenskens uppgift att utbilda omvärlden i fred.
Bevara Sverige Svenskt-rörelsen, nazistsympatisörer och en mängd helt socialt fungerande SD-väljare som svalde valfläsket, är lyckligtvis ingen homogen grupp. De valda ledarna tänker göra den kommande valrörelsen till en folkomröstning för eller emot invandring. Och det är väl positivt om det bara kan skapa en seriös debatt som får fler att tänka med sunt förnuft. Sjuklöverpolitikerna bör splittra sig och bemöta främlingsfientligheten med argument som går hem hos allmänheten. Att låsa sig vid den politik som är fastställd håller inte i en demokrati. Det finns alltid bättre alternativ i invandrings- och integrationspolitiken.
Att Sverigedemokraternas företrädare inte har kompetens att styra Sverige är alla medvetna om, även företrädarna själva. Så när deras enda fråga har kommit upp på agendan kan de dra sig tillbaks. Då kommer kanske också de rasistiska och våldsbejakande gängledare, som för SDs talan i dag i sociala medier, ändra inriktning. En konstruktiv debatt behövs och under tiden har välden, inklusive Sverige, det akuta hotet från terrorismen att hantera, vilket är dagens verkliga kris!
Och som tidigare sagts; Verklig demokrati kunde inte överleva. Demokrati är skenet av demokrati.

Replik, komplettering
”Sjuklöverpolitikerna bör splittra sig” innebär inte splittring i de stora frågorna utan en större satsning på debatt och informationen på att varje enskilt parti kraftsamlar på att finna lösningar. Att överbevisa en vetoaktör bör kunna ske även om partiet nonchaleras. Med splittring menas också att fler ledare och aktörer framför sin vinklade åsikt i debatten vilket har helt avsaknats i senaste årets invandrardebatt.
Sjuklöverpolitikerna bör splittra sig och samtidigt samarbeta över partigränserna!
Sjuklöverpolitikerna och dess debattörer måste fråga sig om SD är mottagliga för rationella argument, korrekta orsakssamband och faktiska verklighetsbeskrivningar som inte körts genom hatmaskinens sekteristiskt högerextremiserande filter.
Man måste debattera i samma fora på nätet, där folk indoktrineras till högerextremt hat och inför extravalet/nyvalet den 22 mars överför nu SD också massivt regionala och kommunala partistöd till partiet centralt för att kunna bedriva valkampanj och främlingsfientlig propaganda än mer intensivt. Andra partier, även om än de gör det enskilt, måste bjuda motstånd och föra ut sin egen politik lika intensivt.

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
Bergatorparen

... även om det svider, och även om det betyder adjö till att leva i Lala land:


Det finns de som tycker jag är utomjording och det finns de som tycker jag är foliehatt, men just nu önskar jag verkligen att jag kunde plocka upp en radio och gorma "Scotty: Beam me up and let's get the fuck out of here!" Vore jag utomjording, kom det att vara det jag kom att göra: Komma mig bort från denna sjuka planet. Låta de fåniga förnekarna springa omkring här med sina fjantiga flin och fnissa av sanningen tills sanningen hinner ikapp dem. Då är det slutfnissat - tror jag.

(1 kommentar, 2012-10-22 15:07)

Nästa inlägg
Bergatorparen

2012-09-07 21:54 - Bergatorparen
Exit Tråkburken!


Om det är dumburken jag menar? Ja, det är den. Jag tycker bara att tråkburken är en bättre beteckning på skrället eftersom repriserna står som spön där och för en vaken människa är det man erbjuder av program där så intetsägande, så in i Norden PK och så komplett hjärndött att det är ett under att det inte blivit bråk om det redan. Men internationellt är en ny trend på väg: Man skrotar TV’ n och gör som Jesse Ventura, man skaffar sig en vansinnig last: Man börjar TÄNKA, och det är farligt det. Men skämt åsido: När man, som jag, slutat kolla på TV och istället gör annat: Läser böcker, fixar med stöga, fixar med trädgårdstraktorn och annars gör det som måste göras, upptäcker man hur världen och samhället EGENTLIGEN ser ut. Det är ingen vacker bild: Ett samhälle där demokratin missbrukas för att smida folket i länkar, och där media berättar rent strunt ispädd en liten gnutta sanning – bara tillräckligt för att göra det trovärdigt. Jag orkar inte ens börja ramsa upp alla lögner vi fått berättat för oss, men på tisdag är det USA’ s andra nationaldag: 9/11. En dag som skapades, inte av en skäggapa från Saudiarabien, men av CIA. Syftet var och är, att misskreditera muslimer och skapa misstämning mellan folk så att man kan söndra och härska. Bevisen för att det verkligen förhåller sig så, finns på YouTube för den som är vaken nog att hitta de seriösa inslagen. INGEN vettig vaken människa tror längre på lögnen om 9/11.

I gamla dagar räknades man som en upplyst människa om man läste ett par tidningar och kollade på nyheterna på TV. Gör man det samma idag, så ändar man upp som en innesnöat zombie som har skallen full av rövarhistorier som föreger att vara sanningen – men som INTE är det. Det är därför man skall läsa böcker: Seriösa böcker inom filosofi, fysik, kemi, astronomi, astrofysik, ekonomisk teori och inte minst skall man lära sig grundarna för statistisk metod så att man kan se genom alla fejkande presentationer som visar det ena eller andra som eliten vill att ”massorna” skall tro och hålla som evangelium. Ett sådant exempel är klimatfrågan. Kan du grunderna för statistisk analys, så kommer du inte längre tro på att man kan nå signifikans på de ytterst små måttserierna som IPCC och deras knähundar håller på med. Du kommer lära om struntkorrelation. Det är när man påvisar sammanhang mellan saker som inte alls hänger ihop, som tillexempel att ju mer det regnar i Malmö, ju fler dör av tobaksrelaterade skador i Haparanda, eller ju mer Melanie Oesch joddlar, ju kallare blir det på Spetsbergen – bara som ett par uppenbara exempel. Men det är just sådana struntsammanhang de försöker inbilla folk är SANNINGEN det heliga om klimatet. I princip säljer de in ett struntbudskap genom att spela på folks ovetenhet om klimathistoria – eller annan historia för den delen. Det är detta som är risken vid att sitta framför tråkburken och kolla på skräp TV om kvällarna. Man blir indoktrinerad, och man gör som man blir tillsagd – helt per automatik. Man får höra att den ena av de två regeringsalternativen är mer ”realistisk” än det andra av skitviktiga tillika allvarliga herrar med glasögon och en gedigen akademisk bakgrund. Ingen vill ”kasta bort” sin röst, så de flesta röstar på det ”realistiska” alternativet – lyckligt ovetande om att ”realismen” inte alls bestäms av de skitviktiga herrarna på tråkburken, men av röstsedeln som just DU lägger. Att kasta bort sin röst, är att rösta utan att tänka, eller rösta därför att det är tradition. Det man gör, oavsett vilka man röstar på, är att legitimera ett styre som inte alls är legitimt, men som består av människor som tjänar andra herrar än det folk som valde dem. Om du tror jag svamlar i nattmössan, så vänta bara så får du se vad som är vad. Om MAJORITETEN av folket satt hemma under valet, skulle valresultatet ogillas – och DET skulle vara ett steg i rätta riktningen. Jag har tappat förtroendet för demokratin efter att ha varit en arg försvarare för den i åratal, men efter att ha sett under huven på den, inser jag att det finns bättre sätt att styra ett land. Ett av dem skulle vara med hjälp av professionella ledare som måste leverera för att få betalt. Mest av allt handlar det om att bli av med psykopaterna i både politik, skola, bolagsledningar, vetenskap och trossamfund. Kolla på föreläsningen här nedan. Den tar en timme i anspråk, men det är väl använd tid. Det är kloka ord från en klok man:


(2 kommentarer, senast 2012-09-23 00:38)

Nästa inlägg
Bergatorparen

Problemet har blivit så stort att arrangörerna nu tar till drastiska grepp: Soldater utanför tjänst, skolelever och andra beordras att fylla de tomma sätena samtidigt som man inför en regel om att ett säte inte tagits inom 30 minuter erbjuds detta till allmänheten. Tala om stormande succé! Vilka är de som uteblir? Det är de facto VIP gänget bestående av näringstoppar, artister, politiker och deras knähundar journalister och redaktörer som lyser med sin frånvaro. Man kan tycka vad man vill om Vaken rörelsen, men de har ältat frågan om ett storskaligt (terror)angrepp på OS under mycket lång tid, och symptomatiskt nog är det de som måste antas ligga bakom en eventuell falsk flagga attack och/eller har kännedom till sådana planer, som tar det säkra framför det osäkra och uteblir. Givetvis kan det ju vara som en del kommentatorer på SvD skrev att VIP gänget blivit så överösta med gratis förmåner att de inte längre ids eller orkar använda sig av allt. Det är att hoppas att DET är förklaringen. Men samtidigt läser man alltså att Mitt Romney uttalar att han vill respektera en israelisk attack på Iran i syfte att hejda landets påstådda kärnvapenambitioner. Mitt Romney är republikanernas kandidat i amerikanska presidentvalet (för de som inte fått det med sig). Men det skickar ut signaler om att saker är vid att ta en dramatisk vändning. Klimatet är det rätta: Eurokris i Europa, skuldkris i USA, etniska spänningar i Europa och Mellanöstern samt det pinsamma faktum att Kina har ett redigt skamgrepp på USA samtidigt som detta land är i bråk med de flesta i sitt grannskap. Det är inte fråga längre OM det kommer smälla, men NÄR. Det som behövs är bara den där berömda gnistan som får allt att ta sig hus i själva Helvetet. Vaken rörelsen må vara präglat av foliehattar, men man kan tyvärr inte avskriva allt de säger som dravel – även om det vore önskvärt.

Frågan jag ställer mig är NÄR det smäller. Kommer det ske nu under OS som vissa förutspådd? Eller kommer det senare EFTER presidentvalet i USA, eller kommer det ske INNAN så att Obama kan ”avlysa” valet (som många tror att han ämnar göra)? Jag menar: Om han ämnar införa diktatur i USA, så är detta ett gyllene tillfälle. Han har dessutom rådgivare som är milt sagt tvivelaktiga – något jag låter Webster Tarpley redovisa här nedan:


Det bör oroa en del när en sådan person som vill ta oss tillbaka till den preindustriella eran har amerikanska presidentens öra. Detta ihop med alla påståenden om medvetet fördummande av befolkningen gör att det finns skäl att vara orolig inför framtiden. Folk börjar tröttna på en alltmer bortskämd VIP loge och alltmer korrupta och visionslösa politiker som låter piskan smälla över vanligt folks ryggar, medan de håller drägget under armarna. Detta gör att eliten börjar få ont om tid att konsolidera sina positioner som börjar bli skakiga. Mycket av det de förlitat sig på, såsom fluoriderande av dricksvattnet, kvicksilver i vacciner och mycket annat som ämnade sänka IQ nivån i befolkningen – har dels felat, dels avslöjats så att de varit tvungna att avbryta. Detta är bevisat – inget jag sitter här och hittar på. Det som är synd är att man skyller det på Illuminati – en organisation som upphörde att existera för dryga 150 år sedan. Detta gör att saker som är verkliga och allvarliga får en fnissfaktor som gör att folk inte tar dessa saker allvarligt. Detta är ”Idiocrazy” i verkligheten. Alla de som möts i Bohemian Grove, Club of Rome och de andra strikt hemliga forum, har enligt det upplysta egen försörjning av vatten, ekologiskt odlat mat och andra saker som är fria från de gifter de stoppar i vanligt folk. Detta är inte en ”fniss-fniss- konspiration”, detta är affärer och politik. Detta har pågått i alla år, men det är först nu på senare tid som det börjat komma fram i och med att vi idag kan komma i kontakt med människor vi annars aldrig skulle träffat – både genom att vi idag reser mer än någonsin förut och genom webben. Just detta gör att börjat pyra under fötterna på eliten. De kan inte kontrollera allt – än. De behöver bli av med verkliga motståndare så att de i framtiden kan välja låtsasmotståndare att fokusera folks ilska och missnöje mot – precis som hos Orwell. Jag önskar verkligen att detta inte skulle vara sant, men ju mer jag ser mig omkring, ju mer inser jag att det tyvärr stämmer. Jag gör min plikt som människa och varnar för det – och det är i praktiken det ända jag förmår att göra. Var och en måste förhålla sig till det på sitt eget sätt, men är det en sak jag är övertygat om: Ju flera som vet att fuffens pågår, ju mindre chans har denna fuffens att bli framgångsrikt eftersom mycket av det som ingår i en samhällsomvälvande aktion beror på överraskningsmomentet – och om det försvinner, så hinner folk värja sig.

Vad som kvarstår är att se hur lång tid det tar innan vi får reda på VARFÖR VIP gänget lyser med sin frånvaro i London.

http://sport.aftenposten.no/sport/london_2012/article244615.ece
http://www.washingtonpost.com/politics/romney-would-support-israeli-attack-on-iran-to-stop-nuclear-weapon-capability-adviser-says/2012/07/29/gJQA34luHX_story.html?wpisrc=nl_politics

(1 kommentar, 2012-07-30 17:37)

Nästa inlägg
Bergatorparen

… som flumskolan är en exponent för, har föga förvånande sina rötter i USA. En rapport som utgavs av en som varit med om detta under flera decennier finns ute på nätet i PDF format. Nu då skolan går mot sommarlov, är det inte fritt för annat än att man tänker på de som fortfarande måste gå i skolan och vilken framtid som de eventuellt kommer få.

Varför vill man fördumma större delen av befolkningen? Sanningen är den att det är nödvändig utifrån rena ekonomiska hänsyn: Om man skapade en skola som fick VARÄNDA elev att leva upp till sin fulla potential, skulle det komma att skapa problem med att INGEN skulle acceptera att gå lediga, de skulle BEGÄRA att få jobb, och de skulle kunna föra fram argument som skulle få politikerna att famla efter orden. Genom att göra allt mellan 1/5 och ¼ till de facto förlorare, så har man säkerställt att man har en grupp som man kan peka på som dåliga förebilder: Knarkande brottslingar som har stamkundskort i fängelset – eh - ”kriminalvården”. Samtidigt har man en nästan lika stor del som man kan schasa runt och slå med piskan som det står ”Arbetslinjen” på samtidigt som de får det tvivelaktiga ”nöjet” att vara barlast på arbetsmarknaden. De resterande är de som klarat sig hjälpligt trots skolans brist på rim och reson. Det är dessa som klarat av att skapa sin egen inriktning och som i varierande grad hittar i samhället. Av dessa kommer ca 10 % att hamna i eliten.

Men ponera att vi gjorde alla till vinnare på sitt eget sätt och utifrån deras förutsättningar, hur skulle detta påverka samhället? Det skulle inte finnas någon barlast att gå arbetslösa. Detta skulle leda till lönepress utifrån att det kom att vara arbetstagarnas marknad. Lönepressen skulle i sin tur och ordning leda till galopperande inflation – som skulle späda på löneskruven ytterligare. Fråga bara en äldre norrman så får du höra hur det var. Det jag just beskrev kallas stagflation och det drabbade vårt grannland i väster hårt på 1970 talet. Här i Sverige drabbades vi av det redan INNAN oljekrisen 1973: Vårt välstånd nådde sin kulmen 1969, och sedan dess har trenden varit neråtgående. Orsaken till detta var att utbildningsnivån genomgående blev så hög att det blev brist på knegare. På 1950 och 60 talen var Sverige Nordens USA med en högt utvecklad teknikindustri, film och musikindustri samt stora mediehus som levererade material även till övriga Norden. ”Medicinen” mot ”överutbildandet” blev flumskolan efter amerikansk modell. Gradvist, nästan omärkbart, försämrades skolan under svepskälet ekonomi: Man behövde spara för att få budgeten gå ihop. Läraryrket tappade status, och idag ser folk på lärare som vore de konstiga djur från en annan dimension. Lärarna har berövats så gott som all sin auktoritet som arbetsledare, allt medan bråkstakarna – de kommande kåkfararna - får hålla på utan påföljd. Somliga elever väljer att hellre sitta ute i skogen och elda snarare än att sitta inne i värmen och ta del av den undervisning som trots allt pågår. Det värsta är att detta är en planerat och VELAT politik. Vart fjärde år åker en zigenarcirkus av politiker land och rike kring och vevar med armarna och vrålar och sjunger den gamla slagdängan om ”Jobb, Skola, Vård Och Äldre! Yiah, Yiah, Oooohh!”

Men fördumningen slutar inte här: Samtliga mainstream medier är med på kalaset och hamrar in samma budskap oavsett vad de kallar sig politiskt. De samma lögnarna, de samma förtigelserna, de samma omskrivningarna och den samma censur av alla intelligenta resonemang. Tittar man på radio och TV så är bilden überdeutlich: Innehållslöst blask bestående av debattprogram som börjar upprepa sig själv efter 1/3 av programtiden och det kanske inte är så konstigt när bara EN sorts uppfattning och EN uppsättning värderingar är tillåtna. Sedan har man alla relationskomedier från USA som är så intelligensbefriade att man blir arg och full i Fan snarare än i skratt. Den bild vi ser som har vänt mainstream media ryggen är skrämmande lik den som framträder när man läser Orwell – och DET är ingen vacker bild. Allt detta har en fördummande effekt eftersom det tar upp utrymme i folks hjärnor som annars skulle kunnat användas för att lagra riktiga kunskaper. Men samtidigt är detta ett sätt att hålla sakerna vid status quo. I gamla tider anordnade eliten blodiga spektakel för att ”underhålla massorna”. Tänk lite på ordet ”underhållning”: När vi lyssnar på musik, läser en bok, tittar på film eller TV (*rys*) så sägs det att vi blir underhållna. Åt andra sidan så har ordet betydelsen att hålla saker vid lag. Norrmän och danskar talar om ”vedlikehold” som betyder att hålla vid lag. Så när de romerska kejsarna anordnade sina blodiga skådespel med gladiatorkamper och offentliga avrättningar, så var syftet att dels visa upp den makt man förfogade över, samtidigt som man underhöll på ett makabert sätt. Man såg till att underhålla synen om att kejsaren var oövervinnlig och att Roms makt var absolut samtidigt som folk genom våldet blev av med de frustrationer och den ängslan de kände i vardagen. Det känns alltid bättre att vara den som ger stryk än den som får stryk. Samtidigt var detta ett sätt att fördumma folk – om än rätt så rudimentärt. Idag är det ”folksporterna” såsom fotboll och tennis som får staden att brinna.

Folk vill ha det enkla och det raka, och avfärdar som regel rätt så bryskt sannfärdiga, men komplicerade förklaringar. Det är detta som gör det enkelt för våra politiska zigenare när de färdas med sin cirkus landet kring vart fjärde år för att förmå oss att rösta in dem för nya fyra år. Om de hållit sina löften hela tiden, skulle vi haft världens bästa samhälle utan arbetslöshet, utan vårdproblem, med en äldreomsorg i världsklass och med en skola som verkligen var värd namnet. Så är det dock inte – och det vet ju alla. Alla vet vad problemet är, men ingen vill ta besväret med att förändra på det utifrån att ”vi vet vad vi har, men inte vad vi får”. När jag började blogga för fyra år sedan, hade jag fortfarande tro på folk och på människan i allmänhet, men idag har erkännelsen av de faktiska förhållandena fått mig att ge upp folk eftersom jag inte är anhängare till tvång. Om folk vill ha det såsom det är, varför skulle jag då komma med en bättre lösning bara för att bli sparkat ner bakifrån och ända upp med att bli total misantrop? Jag har genom hela livet sett hur folk satt sina egoistiska behov först, och rentav använt sina barn som politisk ammunition för att få bort trafiken från just sin gata, medan de samma skiter i att de samma barnen får uthärda vidriga arbetsförhållanden på en skola som politikerna sparat livsskiten ur så att de inte ens hade råd med normalt löpande underhåll. De samma människorna körde själva i hög fart i andras bostadsgator i sina lyxåk på väg till sina lyxiga kontor. Man kan förlora tron på människan av mindre.

Så summa summarum: Skolan är programmerad att skapa viss andel förlorare, viss andel medelmåttor och en liten andel vinnarskallar. Samtidigt måste vi bara erkänna att de gamla ordspråken återigen bevisar sin validitet, såsom ”kon glömmer att hon varit kalv”. Folk tror att det är så mycket annorlunda att vara ung idag, men det tror inte jag därför att jag vet att det ALDRIG varit annorlunda. Det nedslående är att min egen generation glömt hur de förhöll sig till sina egna föräldrar istället för att erkänna att de, de facto möter sig själv i dörren med sina egna barn och barnbarn när dessa fattar humör. En sak är jag säkrare på än någonsin: OM vi var villiga att avskaffa den felaktiga ekonomin vi dras med, och ersätta den med något med modernt och tidsenligt, så skulle vi kunnat låta alla få leva upp till sin fulla potential. Vi skulle kunnat slippa 90 % av brottsligheten, det mesta av knarkandet och tallösa sociala tragedier. Tyvärr är vi inte som art så smarta – även om en del på individnivå är det. Den dag när vi slutar låta oss fördumma, och den dag när vi tänker utöver vårt eget liv, så kommer vi skapa en skola där alla får hjälp att leva upp till sin fulla potential, och en ekonomi där rofferier inte medges och där alla vet sin plats. Det är tyvärr långt kvar innan vi kommer till denna punkt som art. Som individer kan vi vara hur smarta som helst, men som art är vi dummare än kossor (ursäkta alla riktiga fyrbenta kossor – det är bara ett ordspråk). Vi kan nå Xanadu – nyckeln ligger framför oss på backen, men vi är för dumma i huvudet att plocka upp den och öppna stadsporten. Bedrövligt!

(1 kommentar, 2012-06-02 13:01)

Nästa inlägg
Bergatorparen

Jag har ofta tänkt på varför det skrivs och rapporteras så mycket om brottsligheten i dagens mainstream medier, och om det finns en bredare agenda man försöker genomföra? Låt oss titta lite på Maslows behovshierarki:

Ju viktigare ett behov är, ju större area tar det i anspråk. Här i Sverige ser vi detta som en trappa. Det första steget i trappan är fysiska/fysiologiska behov. Här ryms allt som har direkt anknytning till kroppens funktionalitet och livets fortbestånd: Mat, dryck, vila, sex, kläder och skydd mot överhettning/svår avkylning. Dessa behov korresponderar med den mest primitiva och grundläggande funktioner i människohjärnan – och om de hotas utlöser de mest desperata handlingar. Typiskt så används dessa för att ”disciplinera” folk att betala sina räkningar i tid – annars stängs vattnet av, eller strömmen eller i förekommande fall: Fjärrvärmen. Genom att hota folk med att exponera dem för konsekvenser som är potentiellt livshotande, och samtidigt friskriva sig från konsekvenserna, ”mobbar” man folk att prioritera just dessa leverantörer när pengarna inte räcker till. Detta leder även till en känsla av mindervärd och stigmatisering hos de som drabbas – och det är gärna de som har det svårt nog så det räcker och blir över redan. De som bara slarvar, brukar betala precis innan det är ”för sent” – men de drabbas sällan av konsekvenser som hotar liv och hälsa. Att man överhuvudtaget kan använda sådana verkmedel i ett modernt(?) samhälle är för mig en gåta eftersom detta osar av feodalstat.

Det nästa steget är ”Trygghetsbehov” – och varför är det ett eget steg? Man KAN ha steg 1 tillfredsställd, men känna otrygghet – och här är brottsligheten största hotet eftersom samhället inte verkar vilja åtgärda problemet. Sanningen är den att brottsligheten är ett sätt för samhällseliten att kuva dem som befinner sig under dem på trappan/stegen och samtidigt hålla folks uppmärksamhet borta från andra frågor. Jag vet: Det låter konspiratoriskt, men jag välkomnar alternativa förklaringar! Men tänk på det: Om du vill begränsa de allmänna fri och rättigheterna, vad är då det mest effektiva sättet? Att få de som skall kuvas att själva ropa på mer polis och hårdare tag. Är det så mer brottslighet idag än tidigare? Jag tror faktiskt inte det, men toleransen för asocialt beteende är mindre nu än för - låt oss säga 50 år sedan. Jag skall ge ett exempel: På farsans arbetsplats arbetade en granne till oss som chaufför. Han var förutom att vara psykopat, även alkoholist – och när han hade körningar till Danmark och Tyskland brukade han mucka bråk på färjan, och den arma stackare som besvarade hans utmaning slogs blodig. Detta pågick under flera år tills färjebolaget fick nog och portade honom. Men ALDRIG lagfördes han för sitt brutala beteende – vare sig på färjan eller privat. Han bjussade alla han ogillade på stryk, och vid ett tillfälle jagade han en säljare han skyllde pengar så skjortan stod rakt ut. Turligt nog var säljaren snabbare på foten och kunde sätta sig i säkerhet i en affär några kvarter borta. I våra dagar skulle denna kille kommit att få sina eskapader rapporterade i tidningen samtidigt som han skulle få fast förbokad cell i fängelset. Jag nämner detta därför att det är så deskriptivt för 1960 talets Norden. Om man definierar brottslighet som lagöverträdelse – antingen detta lagförs eller inte, så är det mitt påstående att brottsligheten/brottsbenägenheten var minst lika uttalat för 50 år sedan som den är idag, men dåtidens människor var mindre benägna att anmäla brott till polisen eftersom telefoninnehav dessutom var mer sällsynt – vilket gjorde det att anmäla någon till ett större projekt än det är idag. Sedan dess har toleransen för brottsligt beteende minskat – och något av skälet är att vi från myndigheternas sida ”uppfostrats” att inte tolerera övergrepp. Skräckhistorierna från gamla dagar kan ge den tuffaste mardrömmar.

Nästa steg är ”Gemenskap” och i detta ligger känsla av tillhörighet, både i förhållande till samhället, i familjen och i jobbrelationen. Även här är man framme och naggar i kanten. Man för medvetet en politik som alienerar allt flera, och förpassar dem till jus ”de” begreppet. Detta kallas ofta för utanförskapet. Man använder sig av olika metoder för att få detta genom, men för att hålla oss vid medierna, så är det så att de senaste 30 – 40 åren så har medierna medvetet skapat en avgrund mellan de styrande och de styrda. Man behöver minsann inte vara någon Sherlock Holmes för att leta rätt på de som ligger bakom: Det är samma drägg som vill begränsa våra fri och rättigheter. Vem är så dessa ”någon”? De är den grupp som styr världsfinanserna och världsekonomin. Deras motiv för att begränsa folks rättigheter är enkla: Ju mindre du och jag har att säga till om, ju mindre besvärligt blir det för dem. De vill ha tillbaka den tid då ingen ifrågasatte produkternas sammansättning, ingen bråkade om cancerrisker och ingen hade något att säga till om utanför hemmets väggar. Nu vill dessa ”någon” i och för sig ha ett ord med i laget även inom hemmets lugna(?) vrå genom att de vill ha kontroll över alla våra elektronikprylar så att vi inte ”stjäl” från dem – och inte för fram åsikter som skulle kunna få folk att ifrågasätta dem och deras beteende. De försöker dessutom att sätta upp konstgjorda gemenskaper: Genom att skapa sådana kring vissa produkter, kan man få folk som använder just dessa produkter att känna mer lojalitet till andra brukare än rentav sina vänner och i extrema fall även familjen. I USA åkte Ovaltine på en rejäl nit när de tillämpade dessa metoder på 1960 och det tidiga 1970 talet. De var några decennier för tidigt ute. Japanska instrumentproducenten Ibanez tillämpade metoden på 1980 och 90 talen genom att beteckna alla som ägde Ibanez instrument som ibanezer. Inget fel på Ibanez – jag hade ett par av deras effektpedaler på 1980 och 90 talet och de infriade fullt ut. Dock kände jag mig inte som ”ibanezer”.

Nästa steg är ”Uppskattning”: Alla behöver uppskattning för att må bra och få bekräftelse på att deras existens och medverkan har positiv betydelse. I detta begrepp ligger just det att vi är sociala djur och att vi ”navigerar” efter de signaler vi får från kollektivet. Uppskattning har mindre betydelse än de föregående stegen, men är ändå rätt så viktigt för oss. Uppskattning är motsatsen till bestraffning. Psykopater använder ofta dessa två riktmärkena för att förvirra och få offren att tappa gångsynen: Genom att uppmuntra något ena gången och bestraffa samma sak andra gången samtidigt som de tillämpar tillfällighet i reaktionen, så vet inte offren vad de skall förvänta och osäkerhet blir resultatet, och vi ser här hur man använder steget ”Uppskattning” för att såga i steget ”Trygghet”. Detta är härskartekniker som även samhället använder. Du vet aldrig var och när det ”smäller”. Men människan försöker hela tiden att uppnå ”Uppskattning” eftersom detta triggar hennes hjärnas belöningscenter och frigör endorfin som framkallar en känsla av välmående. Vi har alla behov av att känna oss lyckade – ty alla vet hur det motsatta känns. Det luckrar dessutom upp vardagens ofta grå tristess. Vi skulle kunna göra en spegelvänd trappa med där allt vi INTE behöver/INTE vill ha ingår. Det får bli ett projekt för framtiden.

Sista steg är ”Självförverkligande”. Detta är det minsta och översta steget. Det är inte nödvändigt för överlevandet, det hotar inte tryggheten om vi inte når detta steg, men ändå försöker vi varje dag att nå dit: Att nå vår fulla potential och visa världen att vi minsann inte är en könslös framtoning som knappt syns bland ”massorna”. Varje enskild människa är unik, och varje enskild människa har ett val huruvida hon vill ingå i en massa eller inte. Massorna är ett konstgjort begrepp som bygger på elitens behov utav att stå fram som unika, excellenta, ädla och nära nog gudomliga. Alla kan i och för sig nå detta steg eftersom det i slutändan är tal om en personligt upplevd känsla, men det vill inte eliten att folk skall tro/veta. Eliten vill att folk skall tro att det är endast de utvalda få som kan nå detta steg, och att alla andra får vara tacksamma för att få ingå i massorna. I grund och botten är detta en förolämpning mot alla unika individer i samhället – och bara det att använda ett sådant uttryck är ett sätt att även förvägra folk att känna gemenskap med samhället. Det är ett sätt att göra samhället till elitens egendom och deras verktyg för att tukta andra att tjäna dem utan frågor ställda. Detta är det viktigt att vara medveten på eftersom eliten använder Maslow trappan för att se till att den har monopol på politiska befattningar, för att hålla vanligt folk ute från medierna och kunna stigmatisera alla som hotar elitens ställning som just elit. Sedan kan man fråga sig: Hur kommer det sig att somliga bildar elit? Svaret på det ligger i människans psyke: Dominans är tecken på livsduglighet, och den mest livsdugliga skall ha förstarätten att föra sina gener vidare. Just så primitivt är det. Behovet av att ingå i den styrande elit är en del av det behov som ingår i självförverkligande steget. Man kan utrota en elit, men lika fort springer en ny fram. Det är den deprimerande sanningen. Förvisso kan vi övriga i kraft av vårt antal påverka och i viss mån tvinga eliten i viss riktning, men den som sitter med de mest kraftfulla verkmedel, vill som regel ha sista ordet. Detta kommer inte att ändras förrän människan själv tagit ett kvantumsteg uppåt som art. Det är just vår primitiva natur som står i vägen för att vi skall kunna utveckla oss till högre varelser. Dagens elit ger vid handen att människan har en lång väg att gå innan hon kan nå den högre formen av civilisation många av oss suktar efter.

Vår bristfälliga hjärna som är ett lapptäcke av nytt och gammalt där den gamla och primitiva har förstarätten må ha gjort oss till evolutionsvinnare och räddat oss från utrotning i klorna på sabeltandade tigrar och andra hungriga varelser, men den har mer än sannolikt gjort att vi nära nog har utrotat varandra flertalet gånger under de ungefär 200 millennier vi existerat i vår nuvarande form. Vi är alltså i princip de samma som för 1/5 miljon år sedan – deprimerande. Vi har sannolikt under dessa år varit förmögna att resa i rymden, varit förmögna att landa på Mars och givetvis Månen och därstädes lämnat de konstiga strukturer som dagens foliehattar kallar ”bevis för utomjordingar”. Sanningen så som jag ser den är snarare att vi inte klarar av att hantera den teknologi vi skapar eftersom vårt psyke hänger efter. Detta får oss att använda teknologin på ett mycket destruktivt sätt. I stället för en mänsklighet, så har vi ett lapptäcke av grupperingar som alla kämpar om hegemonin. Om människan varit modernare, skulle det finnas hindringar i vägen för det blodbad vi ser varje dag av varje år allt för saker som i princip är meningslösa, såsom religion och politiska ideologier. Men detta är del av elitens härskarteknik: Ge folket/massorna symboler att dö för i syfte att förverkliga sig själv, så kan man sitta tryggt medan idioterna tar kål på varandra. Vi har utkämpad många krig bara under de senaste 1000 åren, det ena mer meningslöst än det andra. Förlorarna har alltid varit det eliten kallar ”massorna” – men för de som mist de sina finns ingen tröst i gemensamt öde. Det är en bottenlös tragedi bakom varje dödsfall för ”landet”, ”folket”, ”Saken” och all den andra nytal svadan som mynnar ut i att de dog för eliten i elitens ställe. Som någon sade om Vietnamkriget: Om ingen mött fram, skulle det inte blivit något krig. Det är just så enkelt det är. Om man kunde ta kål på den mentalitet man hör hela tiden från USA och Storbritannien om att ge något tillbaka till landet. Det var just det som de som kämpade i Koreakriget och Vietnamkriget gjorde – och lämnade efter sig en rad massakrerade civila och förstörda liv. Den dag sådan fanskap förbjuds, är den dag hoppet börjar spira för att mänskligheten håller på att växa upp. Den dag mänskligheten blir vuxen, kommer brottsligheten att upphöra i det allt väsentliga eftersom begreppet ”vi” då kommer att famna vidare, medan ”de” kommer att krympa – och med det utgångspunkten för konflikter som är så inflammerade att de mynnar ut i dödligt våld.
Människan har inga naturliga fiender kvar, men det innebär inte att hon måste fylla denna roll själv. Det är fullt möjligt att skapa en situation där hela mänskligheten samarbetar för att säkerställa att vi även i fortsättningen kommer finnas här. Det bästa sättet är att se till att ingen går hungrig, ingen saknar dricksvatten och alla har trygghet. Sker detta, kommer det bli svårare att starta krig. Det gäller att plocka bort demonerna lika snabbt som eliten utmålar dem. Hur? Genom att använda deras egna psykopatiska härskartekniker mot dem själva, göra eliten osams och få dem att bråka sig emellan. Då är det möjligt att ta makten tillbaka dit den hör hemma: Hos folket. Med makten hos folket är inte krig något alternativ eftersom folket är den eviga förloraren i krigets smutsiga spel. Med makten hos folket minskar risken för maktfullkomlighet och övergrepp. Sedan bör begreppet ”massmedia” avskaffas. Det är en hädelse, en skam och en förolämpning mot folket. Kalla fanskapet ”media” – men allra helst låt styggelsen få dö. Ersätt det med källor till rena fakta utan censur, utan översitteri och utan förmynderi. Låt oss se till att förtryckets mörka moln skingras och att frihetens sol får lysa obehindrat.

Så här fungerar det idag - och detta är inte teori, men bevisbart fakta!

(1 kommentar, 2012-04-30 10:47)

Nästa inlägg
Bergatorparen

Medan Anna Lena Löfgren sjunger ” Wanna Be” i mina hörlurar, är det inte fritt för annat än att jag tänker på hur somliga dominerar världen. Den här låten utgavs inte förrän 2006 – den ansågs väl för fräck för hennes kyrkogående publik 1962 när den spelades in. I dag chockas knappt någon om du spelar in en sång med grafiska samlagsbeskrivningar – så någon har tänjt vid gränsarna för vad som anses passande respektive opassande. Vi lever i en värld som tekniskt är långt framskriden, men som när det gäller graden av civilisation är i sämre skick än fallet var på slutet av Romarrikets existens. Någon ser till att det sker en fördumning och ett avciviliserande inom samhället, och vem och vilka är de? I och med att USA har mediedominans i världen, och att USA är i fickorna på den globala eliten, behöver man väl knappt vara någon Sherlock Holmes för att komma fram till vilka som ligger bakom. Jag trodde länge att Alex Jones var ute på cykeltur mitt i natten i Alperna på blankslitna däck, utan lyse/reflex, med sovmask och i Adams dräkt i minus 30 på blixthalka. Jag inser att han har rätt. Han må omge sig med mörkermän som vet hur man knäppar på sin Bibel, och som går i Kyrkan om de så måste bäras dit på bår – men det är inte samma sak som att han per automatik har fel i allt han säger, och även mörkermän kan har rätt emellanåt.

En kille vars namn får mig att tänka på smörsås med dragonkrydda, Edward Bernays, var lite utav en pionjär inom det som vi idag beskylls för att vara konspirationsteoretiker om vi tar fram. Men klicka på länken och läs om denna österrikare som dock levde och arbetade lejonparten av sitt liv i USA, och som har skapat mycket av den teori som gör att vi inte kan lita på att nyheterna faktiskt är verkliga nyheter – och inte elitens indirekta styrning av oss. Ett råd som barn ofta ger varandra i hur de skall ta sig an förälder är: ”Låtsas göra som de säger, sedan kan du göra som DU vill” – och just så är det med eliten fastän i backens växel: De får oss tro att vi själva tänkt de tankar, och antagit de attityder som DE vill vi skall ha. Man vinklar nyheterna så att de attityder man vill skall vara prevalenta bildas – till exempel får man det att verka som om brottsligheten är värre än den är, och för att foga spott till skada låter man det ”avslöjas” att deras lydiga horor, medierna, har bedrivit ”vitpixlande” för att dölja att en misstänkt är färgat. Som det står i en gammal sång: ”It’s All In The Game” . Vissa vill kalla det manipulation, men jag väljer att kalla det vid dess rätta namn: Indirekt styrning.

Det är lite som med energi: Genom att överbeskatta vissa sorters energi, tvingar man marknaden att välja bort dessa energier – allt medan man kan slå sig för bringan om att valfriheten finns kvar. Man målar Fan på väggen i form av ”växthuseffekten” och ”globala uppvärmningen” för att beveka oss att ställa upp på högre koldioxidskatter, och koncentration om färre energikällor. Samtidigt har man agitatorer ute som opererar på olika forum. På pellets.info finns ett gäng jag kallar ”Gammelpannans Vänner” som mobbar alla som försöker intala nya medlemmar att skrota 50 år gamla, ineffektiva pannor till förmån för nytt och tidsmässigt. Dessa Gammelpannans Vänner har fått många att välja bort pellets till förmån för värmepump efter att de slitit sig genom en bökig vinter med pannor som inte klarar jobbet som pelletspannor. Deras uppdragsgivare är utan tvekan SVEP – Svenska Värmepumps Föreningen och alla politiker som kan gnugga sig i händerna över alla skatter som vill kunna dra in från alla som kör värmepump och TROR att de spar. Sanningen är att en värmepumpsinstallation kostar 30 – 50 % MER än en riktig pellets anläggning samtidigt som energin är dyrare och som det inte är nog: När vintern är som kallast är dessa anläggningar som minst effektiva – vilket sammanfaller med pristoppar på el och stillastående kärnenergigeneratorer. Bara ett exempel på hur man bedriver politik. För oss som inte faller för värmepumpsbluffen, men sotar och askar oss genom vintern med pellets system är detta en dold välsignelse: Nu faller prisarna på pellets, så att kommande vintern inte kommer bli lika dyr. Så tack för det SVEP/Gammelpannans Vänner! Jag tror dock inte de som installerat värmepump är lika tacksamma för era insatser.

Den fria viljan har varit under attack sedan människan första gången bildade samhälle, och metoderna är många för att få folk att göra som blir tillsagda. Men det är först nu de senaste 100 – 120 åren som man raffinerat det hela så mycket att folk inte längre märker att det manipulerats förrän det är för sent. Det som gör att skiten nu träffat takfläkten är att man börjat gå för långt och det har triggat en motreaktion. Nu måste man givetvis se det hela med sund skepsis: Vilka är motkrafterna och vad är deras agenda? Kan vi lita på att de inte bara är provokatörer som springer elitens ärenden – såsom vi kunde läsa om hos Orwell? Det ironiska är att jag sedan länge misstänkt att vi blir påverkade av krafter som inte omedelbart är synbara. Jag tror första gången jag började misstänka att allt inte stod rätt till var på 1970 talet, och misstankarna växte genom 1980 talet, men på denna tid trodde jag att det var enklare än det visat sig vara. Jag ansåg att vissa manipulerade för att bibehålla makten genom att lura folk – men det är avsevärt värre än så: Eliten som jävlas är global, men består av en handfull familjer som tillsammans äger finansväsendet och som genom indirekt styrning kan bestämma vad som skall ske, och hur världen skall se ut. Deras agenda är troligtvis att skaffa sig total kontroll. Det är som när mögel attackerar en burk med sylt: Det börjar som en grön matta på ytan, och efter ett tag är hela burken så infekterat att innehållet inte längre kan räddas. Så kan man jämföra världseliten med en organism som i början inte ser så farlig ut, men som om den inte hålls i schack fördärvar allt och alla som kommer i dess väg.


Hur väl stämmer Alex Jones analys av familjen, samhället och människan? Några vill uppfatta det som gammelkristet bakåtsträvande, men om man tittar på hur naturen skapat oss: Kvinnans roll är den som hemmets administratör, medan mannens roll ursprungligen vara att jaga mat och skydda familjen. DET går INTE att motbevisa utan att korrumpera vetenskapen – vilket ju har gjorts för att få genom saker som annars skulle stöta på åtskillig patrull. Hur skulle världen sett ut om vi förblivit trogna mot naturen? För det första skulle vi inte varit 7 miljarder innevånare på planeten idag, snarare 1 – 1,5 miljarder. Det skulle inte rådd brist på mat, energi eller andra förnödenheter. Vi skulle förvisso inte haft rymdfart eller kommit så långt inom forskningen på andra planeter, men vi skulle vetat MER om vår egen värld, och vi skulle haft en global välfärd och därmed en utgångspunkt för global fred, men indirekta styrsystem såsom religioner, politiska ideologier och falska vetenskaper såsom rasbiologi och eugenetik har hetsat människorna i strupen på varandra och skapat krig och ont blod där annars fred och samarbete skulle härskat. Det är detta vi måste arbeta för: Att människor hyllar LIVET och skapar en värld där vi värdar miljön i syfte att lägga grunden för en god folkhälsa och en säker framtid. För att komma dit, måste vi se till att ta tillbaka kontrollen över oss själva. Det innebär att inte tro på allt dravel som medierna släpar in och som katten inte vill äta. Radio och TV måste vi betrakta som potentiella hälsorisker ty de har bevisat genom decennier att de inte är på folkets sida – och aldrig varit det. Den som ljuger folk upp i ansiktet och som förtiger och mörklägger, är ingen man vill förlita sig på. Vad skall vi tro på? Vi måste använda vårt eget sunda vett för att utröna vad som är vad – och är något så in i Norden Kalle Anka att inte ens Kalle Anka kunde kommit på det, är det stor sannolikhet för att det är fejk. Vi har hört om alla sorters vedermödor som komma skall under 2012, och en del av det kanske kan komma att ske, men det mesta är dravel och hitta på. Mycket av det som presenterats som saker som presumtivt skedd framför öppna kameror på SOHO och STEREO observatorierna, är bara fabrikationer gjorda med animations mjukvara. Priset tog ett påstående om att ”öljensar”(utomjordingar/ aliens) skulle ha skjutit ett enormt hål i Solen, flugit in där och sedan kommit ut med flammande vapen. Somliga kanske borde ta sin medicin när de skall? Men sådant dravel får man upp drivor av när man söker information om saker. Det är så i våra dagar att man med den mjukvara som finns till buds kan skapa illusioner som får det att hisna för de som betraktar det färdiga alster efteråt. För de som är riktigt duktiga, är det lätt gjort att framkalla hjärnspöken på datorn - och om de då inte är riktigt i lod, så tror de själva på det de skapar. Så är fallet med alla påstående från foliehattarna att det finns upptill flera utomjordiska civilisationer på Månen och att alla bilder därifrån är ”airbrushade” av NASA för att dölja byggnader, antennmaster och vägar. Det hela är så in i Helvetet sjukt att man kan börja fundera på om hur folk som dras med sådana hjärnspöken får gå lösa? Månen är där för alla att se med egna ögon: Om man har ett teleskop till 5 000 kronor för handen, kan man se ända ner på månens yta och med egna ögon se att där uppe finns inget annat än regolit, sten och kratrar. Det finns även de som tror att månen är ihålig och har släpats hit för att fungera som en Trojan åt öljensar som vill spionera på Jorden och dess människor. Månen må kanske vara ”arvgods” från en planet som krossades under solsystemets tidiga historia, men jag betvivlar att den skulle vara ihålig som ett Kinderegg. Den skulle i detta fall inte kunnat existera, utan skulle antingen slitits sönder eller imploderat sedan länge. Det finns även de som fortfarande tror på ”Hollow Earth” teorin – vilken är ännu mer befängt. Detta är en teori som motbevisats genom normal observations vetenskap – trots det finns det ett stort antal människor som fortfarande 200 år efter att denna teori lanserades av ett medium faktiskt tror på den. Folk tror inte på att det skulle finnas illvilliga människor som konspirerar för att skapa om världen till en ända stor polisstat, men sådant dravel tror de på? Sjukt!

Man kan få för sig att det inte står speciellt bra till med människan. Hon tror på en Gud som ingen sett, ingen talat med – men som enligt det upplysta skall leva i Himmeln och vara ”allsmäktig” – och trots detta klarar Han inte ens få människorna att veta hut? Det finns inga arkeologiska bevis för att Jesus levde hellre, men snarare är en gammal myt som människorna hittade på för att lära barnen astrologi! Just det. Det som förvirrade folk var att romarna använde korsfästning som avrättningsmetod. Det finns en förklaring till hela myten om Jesus som bygger på läran om dagjämningarna och solstånden som tillsammans bildar ett kors, och den eviga kampen mellan ljuset och mörkret – alltså det goda och det onda. En oskyldig skröna som någon hittade på i pedagogiskt syfte i all välmening för några millennier sedan, har alltså blivit upphov till en religion, och innehållsleverantör till ytterligare en. Detta svammel har folk studerat till kompletta idioter över på universitetsnivå(!) under seklens gång och detta har man eldat upp människor på brasan över under flera sekler. Hur sjukt är inte det? Det finns ingen Gud! Ingen Helig Ande! Ingen Son/Jesus/Messias. Vi är själva ansvariga för att bete oss som folk. Vi kan inte ”synda” och få förlåtelse för det av någon som helst annan än den vi syndat mot. Det finns ingen Djävul hellre – vilket vi skall vara jävligt tacksamma för eftersom den rollen klarar vi av mycket väl, tack så mycket! Skall vi som art växa upp och bli riktiga människor, så måste all religion slängas ut ur samhället. Spiritualitet är inte en samhällsuppgift. Samhällets uppgift är att skydda innevånarna och underlätta deras dagliga arbete för födan. Samhället har inget med att vara förmedlare av obevisade påståenden – vilket religionerna ju i princip är. Samhällets uppgift är att förse skolorna med kunskaper som gör eleverna förmögna att hitta i samhället och kunna utveckla sig i den riktning deras förmågor pekar. Annat skall överlåtas till den enskilde. Det är min ärliga övertygelse. Indoktrineringsskolan har jag inget över för. Skolan skall inte hellre medvetet skapa förlorare, men ge alla den bästa möjliga utgångspunkt för att kunna leva ett framgångsrikt liv, och i förlängningen är det samhällets uppgift att se till att var och en får bringa sina kunskaper och förmågor till god nytta genom att föra en politik som säkerställer att man inte måste förfoga över mångmiljonbelopp för att kunna starta eget, och att man inte skall skattas till döds om man försöker livnära sig på ett litet eget företag med måttsam inkomst. Om samhället inte aktivt genom skatter, avgifter, påbud, förbud och förordningar gått in för att hemma enmansföretag skulle många flera kunnat klara sig på egna krafter snarare än att förnedras som bidragstagare. Det skulle blivit ett samhälle som förvisso skulle varit långsammare, men som åt andra sidan skulle haft färre hälsoproblem och där antidepressiva medel inte skulle funnits i vartenda hem. Men glada människor som är tillfreds med livet röker inte, dricker lite och konsumerar lite – vilket ju skulle vara katastrof för alla som behöver skatteinkomster för att sprida den cancer som växer inom statsapparaten.

Låt oss hoppas att vi kan stoppa denna vidriga sjukdom med kemoterapi framför strålningsterapi (tredje världskriget). Världen är svårt sjuk, men så länge det finns människor som ser det, finns det möjlighet att bota sjukdomen om vi bara är villiga att göra det som behövs för att tillfrisknande skall kunna ske.

(1 kommentar, 2012-03-29 12:10)

Nästa inlägg
Bergatorparen

... konspirationsfakta? Ett av skälen till att jag varit så lite produktiv på senare tid, är att jag är lite trött på folks "hahaha" reaktion på saker som visar att det faktiskt sker saker som inte hör hemma i ett demokratiskt samhälle. Ta 14 minuter och kolla in den här rapporten från Corbet. Jag kan inte gå i borgen för hans trovärdighet, men jag kan gå i borgen för att det som framkommer här, överensstämmer med verkliga, historiska fakta. I en diktatur kan eliten ålägga folk att stödja regimen, i en demokrati måste folket stödja regimen för att denne skall ha legitimitet, medan i en demokratur såsom Sverige och USA använder man medvetet omskrivningar, manipulationer och rena lögner för att främja folkligt stöd för en politik som är både oetisk och gravt omoralisk.


(1 kommentar, 2012-01-05 00:04)

Nästa inlägg