En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in

Senaste inläggen som handlar om religion

bosselagom

Om nu buddismen är den bästa religionen och ayurveda den bästa livsstilen, kan man fråga sig varför välfärden inte är bättre i de samhällen där den utövas. Det kanske den kan tyckas vara, men då sker det innanför murarna i slutna samhällen. Är det så förespråkarna vill ha det. Att kombinera det med vårt ”fria” och öppna samhälle är en utopi? Visst kan man lära sig av vissa delar, t.ex. helheten inom vår och omsorg. Då måste vi också satsa mer på att kombinera psykologien med den allmänna vården, vilket kan vara en omöjlighet för pittha- och kapha-personligheter; vårt samhälle fungerar endast med hjärnan som kommandocentral. Någon flummig central från hjärta och matsmältning existerar inte i denna värld, allt styrs från den intelligenta och kreativa hjärnan (provokativt uttalande).

Västerländsk välfärd ?! + österländsk livsstil ?!
Frihet; mänskliga skyldigheter och rättigheter
Jämlikhet; god hälsa och trygghet för alla ”inom samma grupp”?
Broderskap, Systerskap, Henskap …..

Det Är och har ständigt varit en pågående process, på gott och ont (ibland stillsamt, ibland stormande och ibland lagom)!

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

2016-08-13 17:37 - bosselagom
Religion är privat.

Religion är en privat angelägenhet och hör till de mänskliga rättigheterna; att utövas privat utan att störa omgivningen hör också till ett civiliserat samhälle.

Det finns vältaliga religiösa ledare som anser att samhället skulle verkligen må bra av lite mer religion i dagens konfliktfyllda värld - Man skulle kunna tänka sig att en tid som präglas av religiöst betingade konflikter skulle röra sig åt andra hållet. Fruktansvärda tolkningar av islam, vansinniga påfund om heder och helighet kopplade till sex, stympningar av pojkar och flickor, en katolsk världskyrka som långsamt reformerar sig bort från en samtidshistoria av övergrepp mot barn, tvingande klädsel, må det vara burkor eller chassidiska hattar, en ekumenisk kamp mot lika rättigheter för människor oavsett läggning … Man kan tycka att den som vill stärka religionens plats i offentligheten har ganska mycket att bevisa, och kanske rent av borde uppvisa en smula ödmjukhet inför den egna historien…..

Mot enskilda individers livsåskådning och personliga val kring bön och livet efter detta bör man vara respektfull. Men mot den organiserade religionens politiska anspråk bör man däremot förhålla sig som till vilka politiska anspråk som helst.
Religionens ofta synliga ambition att styra samlevnad, medicin, politik, geografiska gränsdragningar, forskning, musik, litteratur och konst samt de mest grundläggande av mänskliga rättigheter. Det är den vi vill se upp med – den beskär människors frihet! Visserligen har kyrkor gjort stora insatser med demokratiarbete och välgörenhet och engagemang – men samtidigt varit stenhårt repressiva mot individuellt avvikande.

När privat religiös övertygelse används för att bestämma hur andra människor ska leva sina liv är den inte längre privat. Vi har kommit så långt i vår civilisation att det andliga är oviktigt då samhällets regler ska skrivas; andlighet är privat och politik är offentligt!

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

Dröm om morgondagen, som skapar visioner och goda tankar. Men också oro på grund av det som varit. Hjulet snurrar, och ska man tro att motsättningarna i Mellanöstern är de samma som låg bakom det trettioåriga kriget i Europa, så det illa? Förutsättningarna har ändrats, men trots det upprepar sig historien spontant; minns gårdagen ….. I Sverige lever vi ett samhälle som med kompromisser lyckats förebygga motsättningar. Något inbördeskrig har vi inte haft på 500 år och inget krig med omvärlden på 200 år. Så det liv vi lever idag är förvärldsligande i vår egen trygga tillvaro. Och vi står helt frågande inför Islams interna motsättningar – stridigheter som sprider sig som tumör i omvärlden. Vem kan medla på ett sunt och effektivt sätt med tanke på de mänskliga rättigheterna? Lev idag!

Och vissa saker har vi fått lära oss att leva med, men vi gör också vad vi kan för att det inte ska göra ont; den här tumören begränsar vår frihet.
Friheten kan lätt försvinna om vi inte vårdar den och förebygger hot!

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

Till skillnad mot det nordiska ”hundlivet”, där människan får utlopp för sin ledarskapsförmåga som flockledare, lever fortfarande en del människor i föråldrade kulturer där klanledare styr sina medlemmar som en djurflock. Det är framförallt män som styr i dessa klaner, som vi (i västvärlden) ser det som att strida mot mänskliga rättigheter och oftast är kriminella handlingar (typ könsstympningar). Det är mödrarna som i grunden formar dessa män. Mödrarna är normalt endast utbildade i hederskulturens regler och därför strider också männen för att dessa inte ska få vetskap om andra kulturers levnadssätt, och att börja leva efter den. Det är ingen kamp mot Goliat. Det tar visserligen generationer att korrigera men det är fullt möjligt!
? Mödrar; ”Kvinnan bakom mannen” gäller även i hederskulturer. Kvinnor innehar sällan maktpositioner, sägs det. Men medan mannen handlar direkt och impulsivt, styr kvinnan nästa handling med list. Och visst är det mannen som styr?!

Oskrivna och nedskrivna regler om hur samhället ska fungera styr hur kulturen utvecklas. Till sina verktyg använder människan en mix av sina, under sitt liv, ärvda och skapade regler inom sina livsområden. Och med ett liv menas då minst tre generationers före, sitt eget och planer för minst tre kommande generationers liv. Och livsområden är det fysiska, sociala, mentala, ekonomiska, andliga samt familjen. Globalt sett har vi många olika kulturer som har utvecklats mycket olika som skapar stora konflikter då de möts eller tvingas att samarbeta.

Hederskulturens förekomst i Sverige innebär föreställningar och beteenden som strider mot vad som kan anses vara svensk norm i dagens samhälle. Den fanns starkt förankrad hos oss fram till 1800-talet då den enskilda människan fick möjlighet att själva bilda sig en uppfattning om kulturen (läs och skrivkunnighet).

Synpunkter beträffande dagens integrationsproblem förenklas av olika media, där religion pekas ut som orsaken till hederskultur. Hederskulturen har vuxit fram ur klansamhällets strukturer. Reproduktion av klanens medlemmar avgör klanens makt och styrka. Därmed fyller kvinnors kyskhet en avgörande funktion i bedömandet av klanens status. (Genom att åberopa högre makter och använda sig av religiösa föreställningar har den patriarkala ordningen kunnat hålla klanen under herrens tukt och förmaning.) Utövning av religion anpassas således till klanens hederskultur. Inte tvärtom. Religionen är endast ett andligt verktyg till att forma familjen.

Hederskultur handlar således inte endast om religion, utan det är kopplat till traditionella system där kvinnans sexualitet och beteende kontrolleras för att skydda familjens heder. Och det är här det har urartat för att kunna passa in i mänskliga rättigheter.

En orsak till att hederskulturen har minskat i västvärlden är individualiseringen och utveckling av det personliga ledarskapet. Vi har då också skapat en personlig balans i de olika livsområden, och i och med detta har ledare inom klankulturen svårt att utöva sin makt. I en tid då Sverige blir allt mer pluralistiskt, den religiösa mångfalden allt mer iögonfallande och integrationen möter rader av utmaningar är det helt avgörande att förenklingar uteblir så långt det är möjligt.

Där hederskulturen försvagas utövas religion i enlighet med de nya normerna som globalt växer fram. Kvar finns militanta religiösa människor som uttrycker, i sin värld, sitt motstånd mot förlorat välstånd. (Normalt tafsar djupt troende människor inte på det motsatta könet under festivaler eller frotterar sig mot halvnakna kroppar i ett badhus. Det kan däremot de som vuxit upp i klanbaserade samhällen, präglade av föråldrad kvinnosyn, se som uppbygglig förströelse).

(1 kommentar, 2016-02-13 08:39)

Nästa inlägg
bosselagom

Interkulturellt samhälle suddar ut det mångkulturella samhället….

Ett, i Sverige 30-årigt, samhällsbegrepp som långsamt har utvecklas sig, framförallt i skolan, borde nu kunna användas i integreringen av invandrare. Religionens betydelse i kulturen får en mindre betydelse till förmån för de mer realistiska relationerna människor emellan.

…………synbar utveckling önskas …………..

Ett Lyckligt liv !

Receptet för ett lyckligt liv är att ge, att kunna kompromissa och att ha goda relationer.
– Vi behöver enas kring saker och vara en del av något större, hitta sammanhang där vi blir betydelsefulla. På det sättet kan det till och med vara bra med lidande och kompromisser, just för att vi känner att vi ger upp något för någon annan eller för en större sak!

• Skala bort reklam, normer och andras åsikter och ta reda på vad du egentligen tycker är viktigt och vad du mår bra av innerst inne.
• Skaffa dig sammanhang som har ett större syfte, där du spelar en roll och kan känna meningsfullhet.
• Vila, ta det lugnt och reflektera över ditt liv och dina val. Det mår vi bra av.
• Ansträng dig, kämpa och bli grym på något. Det gör också att du kan känna mening.

Det finns andlighet utanför religionens ramar
andlig utveckling, vetenskap och litteratur och konst, andligt liv; bildning, uppfostran, hyfsning, takt, gott uppförande

(4 kommentarer, senast 2015-11-25 19:07)

Nästa inlägg
bosselagom


Enligt iransk lagstiftning har en man efter att äktenskapskontrakt skrivits under av båda parter rätten att bestämma vad hans maka får göra. Och det har civiliserat utbildade araber börjat protestera mot. Männen har rätten att avsäga sig dessa rättigheter. När muslimska kvinnor som tar av sig sin hijad, den islamska täckande klädseln som är obligatorisk att bära utanför hemmet, då kommer vi att få se de första tecknen på mänskliga rättigheter även inom arabvärlden! Detta är naturliga rättigheter! Det finns många fördomsfria muslimska män som stödjer kvinnors rättigheter, trots ländernas konservativa lagar. Och det borde finnas fler fördomsfria kvinnor som kan påskynda den påbörjade processen.
Globalt borde både nationella och religiösa lagar reformeras med tanke på mänskliga rättigheter, en övermäktig uppgift för världssamfunden (vilka de nu är?)!

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

2015-03-15 11:44 - bosselagom
Sverigemyt

Det går en myt, om att Sverige har ersatt Israel som ”the land of milk and honey”, därute i världen; här har man korrupta idiotiska ledare som mjölkar invånarna till förmån för immigranter. Vet inte var dem fått det ifrån, men ett är sant i alla fall. Det var på vikingatiden storheterna vann berömmelse genom att döda så många som möjligt. Slatan gör så många mål som möjligt……. (medeltidsjämförelse).

Så hur går det om man könskvoterar all ledare inom ett år? Kortsiktigt skulle freden och mänskliga rättigheter vinna medan teknisk utveckling och ekonomi skulle stå tillbaks. På lång sikt skulle mödrarna fostra sina flickor till att bli hänsynslösa ledare för att kunna återta makten åt familjen. Makten för framtiden ligger i ”vår moders sköte”, som den alltid har gjort ….. på gott och ont. Förändringsprocessen är lång, krokig, slirig och mycket intressant om det sker genom samarbete på lika villkor.

(1 kommentar, 2015-03-15 11:47)

Nästa inlägg
bosselagom

- Om en nordbo av idag ger sig till att synligt åkalla Tor eller Ukko (eller någon annan asagud) kan hon bli dragen inför domstol för hädelse av den kristne guden. Om hon konkurrerar med den islamske guden blir hon halshuggen. Vad är det för frihet?
Sunt förnuft säger att inte sticka ut hakan i minoriteter typ HBTQ, ismer eller påkallade fanatikers uppfattningar. Men vem äger sunt förnuft då maktbegäret får råda?
Sunt förnuft säger också att det inte finns avgudar eller hedningar. Även ateister och agnostiker tror, dock inte på det som kallas gudar, men tror gör dem – det ingår i människans livsmönster, övriga däggdjur går på känsel. Tyvärr tror människan mer med hjärnan än magen, och det är också hennes största problem! Att hon tror och inte känner………sedan beror det naturligtvis också på vilken managern är…….

Du är inte vad andra människor tror, du är det du själv tror.

(2 kommentarer, senast 2015-03-15 10:18)

Nästa inlägg
bosselagom

2015-02-07 15:38 - bosselagom
Privatisera religionen

När det mesta, i samhället, fungerar normalt är sex och religion en privat företeelse. Områden som omvårdnad, ekonomi och umgänge är offentligt till familjens (och den enskildes) hjälp och ohjälp. Nätverk som strävar efter att vara så neutrala som möjligt, försöker pussla ihop stödet i landet ”Lagom”. Det riktigt stora problemet uppstår då styrande grupper, etablerade och nyetablerade, rider på den enskildes andlighet och sexualitet för att skapa vinst. Och det är där vi är i dag!

En kris är ett produktivt tillstånd. Man ska bara avlägsna bismaken av katastrof.

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

Vad är det för vetenskaplig och etisk skillnad på omskärelse och könsstympning? Ska något av ingreppen, över huvudet taget, vara tillåtna i Sverige av rituella skäl. Man trodde det var helt ok på 1800-talet, men på 2000-talet? Det bör vara en fråga för regeringen i dialog med de etiska råden. Religiösa ritualer hör inte hemma i ett civiliserat samhälle, och även privat om den enskilde individen inte själv kan styra över det. Och de etiska råden borde jobba med informationskampanjer som tonar ned religionens betydelse och lyfter fram den enskilde (alltså berörda barn) individens mänskliga rättigheter (där även föräldrar har begränsade rättigheter).

Rituell omskärelse av pojkar är idag lagligt medan kvinnlig könsstympning är olagligt.

Risken att barn, på grund av religiösa skäl, får komplikationer om vi inte kan erbjuda en medicinsk vård (det kan bli värre med köksbordskirurgi), är mycket stor.
Men det är ett övergrepp mot pojkar som mot flickor oavsett om det sker vid hemma på köksbordet eller på sjukhuset. Det må vara en komplex fråga som politikerna skall ta upp med berörda grupper i vårt samhälle. En privat fråga, inom sex och religion, som är kontroversiell. En blandofficiell fråga?

Förändra din attityd, inte dina livsomständigheter. Vi har alla samma val i livet – SKL bud till berörda?


jfr. mänskliga rättigheter (där även föräldrar har begränsade rättigheter).

(1 kommentar, 2015-02-06 19:39)

Nästa inlägg
bosselagom

2015-02-05 08:07 - bosselagom
Dagordning 2015

Malalas skola följt av Muathas samhälle. Problem finns att debatteras. Positivt att dialog förs i media och bland människor!

Det hårda klimatet i vår omvärld har kommit upp på dagordningen i ett ständigt försök att lösa ondskans problem.
Sju miljoner söner och döttrar visar sitt deltagande, gemensamt i moskéer och kyrkor. Människan kan bevara den gemenskapen; alla föds som människor, men alla förblir inte detta. På dagordningen har vi också tiggeri, kontrollerad flyktingmottagning och missbruk av alla de slagen. Hoppas på att det är människorna som vinner debatten. Och att vi kan hjälpas åt att förbättra vårt samhälle, oavsett segregation.

Problemet är inte de onda människorna, utan de goda människornas tystnad. En dåre säger vad han vet, en vis vet vad han säger.

(1 kommentar, 2015-02-05 09:40)

Nästa inlägg
bosselagom

En möjlig målsättning kan vara att använda senaste (under cirka 50 år) beprövade verktygen vid kvalitetsstyrning även i andra livsområden än det ekonomiska och fysiska.

När industrin, de senaste hundra åren, var i behov av kvalitetsförbättring skapades under 1900-talet ett system, med sin början i Japan, som därefter utvecklades i USA och som även började realiseras i Europa.
Alla, som har någon form av delaktighet i verksamheten, åtar sig att upprätthålla en hög standard på sin syssla i verksamheten, som skapar en tillit och tilltro som skapar vinst.

I detta bildgalleri hittar vi 20 år gamla skisser som synliggör tankar om organisations utformning. Skisserna skulle kunna vara verklighet i dag om bara förnuftet hade fått råda. Här krävs tålamod! Man kan märka att, på vissa områden i samhället, har dessa tankar börjat utformas. Särskilt där personlig frihet får råda. Kanske vi kan erbjuda religionsföreträdare och förkunnare att prova konceptet?!
Många bäckar att korsa och följa för sunniter, katoliker, shiiter, protestanter, ortodoxa m.fl. Kanske särskilt att uppmärksamma, i ett UN-samarbete, där det finns statsreligioner.


Det mest stabila korthuset vacklar om det inte finns tillit och tilltro. Tilltro skapas genom kunskap!

(4 kommentarer, senast 2015-02-14 13:37)

Nästa inlägg
bosselagom

Vad tänker man, när man försöker sätta sig in i en terroristhandling. Orsaken och hur man kan förändra världen? Terrorism sker inte i Guds namn. Eller Allahs. Terrorism är terrorism och tro är tro. Eller?

Varför tar inte en ”kristen” så illa vid sig, som en ”muslim” då dennes ”Gud” terroriseras med satirbilder? Svaret kan vara makten ”guden” har över individen. Islams ”Gud” har en mycket stor makt som berör den troende, medan kristendomens ”Gud” är mer en relation till den troende. Det har en mycket stor betydelse i dagens samhälle.
Trosläran, Kulturen och samhället har kollapsat i stora delar av den islamska världen! Om det inte är religionen, så är det människosynen som orsakar ondskan.
Religionen spelar en stor roll i grunden. Och politiken, i samhället därifrån terroristen har fått sina tankar och målet här i livet, har den avgörande rollen.
Sätt ett vapen i handen på en svart man som dödar två poliser i New York, och vi diskuterar hans hudfärg och publicerar statistisk om hur svarta är överrepresenterade i fängelset och som är utan meningsfull sysselsättning.
I grunden är det hur tron har formats i terroristens liv, kommit på kollisionskurs med samhället, och fritt fått forma sig i individens målsättningar här i livet.
Sätt vapen i händerna på fyra islamister som begår ett avskyvärt dåd och dödar 12 journalister i Paris, och vi pratar om deras religion. Ja, religionen är grunden, och tron som varje enskild individ uppfattar den. Och i detta fall har budskapet missuppfattats, så det måste vara kunskapsgivaren som bär en del av ansvaret för terroristhandlingarna, det vill säga föräldrar, samhälle och skola. Och fram för allt informationskanalerna inom politik och religion som inte har varit tydlig tillräckligt mot den enskilde individen.
Sätt ett vapen i handen på en vit man som dödar 77 personer i Norge, och vi pratar om den ensamme gärningsmannens psyke, hur det kunde gå snett. Hur kan vi bara låta det ske? Genom att stilla tiga, ouppmärksamhet och bristen på engagemang för oliktänkande. Ett normalt samhälle, med sina fel och brister, kan upptäcka ett ökat oliktänkande. Och åtgärda det genom meningsfull sysselsättning, kunskap och engagemang!

(1 kommentar, 2015-01-08 17:31)

Nästa inlägg
bosselagom

2014-12-12 11:34 - bosselagom
Om mansrollen

Det finns en undersökning om där män känner sig värst och bäst i olika länder. Japan har 77 på en skala på 100, Sverige 5. Är vi på rätt väg, eller?

Idealbilden av en lyckad man - enligt traditionella normer - ställer följande krav på mannen. Han ska ha jobb, vara högpresterande, tjäna bra, ha familj med fru och barn, vara heterosexuell och i gott fysisk och psykiskt skick.

Evolutionsförändringar för 5-4000 år sedan?

Mansrollen om trettio år? 2040-TALSMANNEN.
I framtiden kommer vi män inte att ägna så mycket tid åt att fundera på ”Om jag gör så här – är det manligt eller kvinnligt.” Hen gör bara så. Barnen kan förändra både mansrollen och samhället.
Media bad åtta män sia om mansrollen om 30 år.

> Män kommer att ha större frihet att ta hand om barn och hem därför att ekonomin inte längre är så ojämnt fördelad. >Den ekonomiska orättvisan idag gör att många män tar på sig den stora försörjningsbördan i familjerna. När kvinnor har lika mycket betalt som män finns inte längre det kravet. > Många sätter likhetstecken mellan modernitet och jämställdhet, men även i framtiden krävs det hårt arbete för att nå ett jämställt samhälle.

> Män måste lära sig lösa konflikter utan våld.Om män inte lär sig detta i framtiden undrar jag om mänskligheten överlever. > Om 30 år kommer fler barn än idag att söka sig till pappa när de behöver tröst och omsorg. Män är värdefulla. Män är på väg att få empati.

> Mannens roll i framtiden beror på hur vi organiserar samhället. Människans, både mäns och kvinnors, frigörelse. I ”The emancipation of man” talet, framförde Olof Palme att, den politiker som hävdar att män och kvinnor ska ha olika roller i familjen ger intryck att vara från stenåldern. > I Sverige har vi fortfarande inte gjort tillräckligt mycket för att underlätta mannens omsorgsansvar. Det har blivit lite ”jämställdhet light”. Föräldraförsäkringen blir individualiserad. Om barnen knyter an mer till båda föräldrarna tror jag att mannens relation till sina barn kommer att förändra både honom och hans barn.
> Om det överhuvudtaget finns en tydlig mansroll handlar den om handlingskraft, integritet, öppenhet.

Förknippar man inte handlingskraft och integritet med en mer traditionell och gammaldags mansroll? Jo, men jag hoppas att vi då har vaskat fram de positiva sidorna ur dessa begrepp.
Vilka är de mindre positiva sidorna? En mycket tydlig sådan är att många osäkra män löser konflikter med våld eller hot om våld.

> Mansrollen har förändrats om 30 år. I vissa fall har det redan skett mycket, till exempel kring föräldrarollen och kring synen på vad som är manligt och kvinnligt. Det är mer accepterat för män att bejaka utseende, klädsel och tänka på hur man ser ut och uppträder. Däremot finns fortfarande en hel del stereotyper vad gäller yrkesrollerna. Den råa och grabbiga jargongen håller på att luckras upp.

– Jag är övertygad om att mansrollen kommer att utvecklas lika mycket de kommande 30 åren som den gjort de senaste decennierna. Det var nästan otänkbart att en man skulle vara pappaledig för 30 år sedan.
– Det sker en utveckling av mansrollen i olika skikt, till stor del klassbaserat. Medelklassmän tar ut mer föräldraledighet än arbetarklassmän. Det finns en ganska stor grupp män som tar lite föräldraledigt samt en klick medelklassmän med fria yrken och flexibla arbetstider som tar ut mycket föräldraledighet.
–Vi ser en intressant skiktning mellan ytterligheter: vissa familjer har polariserade roller som på 50-talet, kvinnan och mannen har helt olika sysslor och mannen tar inte föräldraledigt. Det kommer att finnas en sådan skiktning mellan olika typer av manlighet även om 30 år, men förhoppningen är att alla skikten sakta drar mot en mer jämställd manlighet. Sen tror jag att vi kommer att se mer av familjer som är jämställda eftersom de har hemhjälpar som tar hand om både barn och hushåll. Om 30 år hoppas och tror jag att det kommer att vara lika okej för en kille att spela hockey som att dansa balett eller för en man att arbeta som förskollärare eller polis, det kommer däremot inte att ske av sig självt.

> Jag tror att mansrollen är i förändring till det bättre, det märker jag bara på de tolv år som jag har varit i rutan. När jag började var jag ganska kontroversiell i och med att jag var en två meter lång man som pratade om färger på ett poetiskt sätt, brydde mig om textilier och lagade mat. Jag tror jag rörde till det lite grand för många. Men nu märker jag att den unga generationen är väldigt med. Vi börjar bli många som vågar gå på glädje och njutning och göra det vi har lust till. I framtiden kommer vi män inte att ägna så mycket tid åt att fundera på ”Om jag gör så här – är det manligt eller kvinnligt?” Jag tror att vi kommer att lägga ner det där och göra det vi måste. Behöver vi gråta så gör vi det. Vi kommer att inse att vara svag för en stund inte är det värsta som kan hända och det behöver inte vara ”kvinnligt”. Kvinnor är extremt starka i mångt och mycket.

Man måste vara stolt över den man är även om det finns mycket som är problematiskt med en manlig identitet. Tyvärr finns det fortfarande normer och roller i samhället som gör att män inte blir sedda som individer. När man tänker på en vinnande man tror jag inte längre det behöver handla om en ensam och stark man med svällande muskler och något slags förslagenhet. Jag tror vi kommer att få se en hel mängd olika mansroller.

En försämring av ekonomin kan mycket snabbt slänga oss tillbaka till andra typer av manliga beteenden. När en stor grupp av män hamnar utanför arbetsmarknaden kan en del hamna i en depressiv bakåtsträvande.

(2 kommentarer, senast 2014-12-13 17:43)

Nästa inlägg
bosselagom

2014-12-11 15:36 - bosselagom
Oh gudars skymning

Det gjorde ingen verkan mot människans ondska, då för 2000 år sedan, det blev snarare värre. Asagudarna var mer rättvisa, det var vi själva som kommit på att offra. Monoteismen är ett stort misstag. Hellre ingen gud många gudar än en enda.
Back To Basic. Buddhistisk visdom menar att välja är det som skapar mest ångest hos människan och att all slags jämförelse är förkastlig. Det var kanske den visdomen historieskrivarna, som hittade på Jesus, använde? Och Allah är en man?
Ibland blir det sååå fel.

Och vad om evolutionen?

(1 kommentar, 2014-12-11 16:09)

Nästa inlägg
Bergatorparen


Diana har läst om just detta och att vi går mot en tid där religionerna åter sprider ut sig. För mig som ateist är det lika obegripligt som om någon frivilligt skulle gå i fängelse bara för att slippa vara ensamma. Religionerna är en svepa som har hemsökt mänskligheten i tider av ojämlikhet och brist på utbildning. Så frågan är: Går vi, tvärtom Maja indianernas spådomar en ny mörkrets era till mötes? Det som är lite oroväckande är detta: Lucifer – som är ett av Fans namn – betyder ”Den Upplyste” – ändå kallar de kristna honom för Mörkrets Furste. Men det är ju de KRISTNA som släcker ner glädjens ljus och kallar kärleken för synd och gör hatet och föraktet salongsrent. Läser man Bibeln som Fan gör, så får man för sig att det är GUD som är Hin Håle som lockar människorna att göra onda gärningar i Hans namn. Det är GUD som dödar hej villt som renaste seriemördaren. Du kan söka Bibeln från pärm till pärm och inte hitta ett ända mord som Satan är ansvarig för. Jesus sade om sig själv så här i Thomasevangeliet:” Människorna kanske tror att jag har kommit för att bringa frid i världen. De vet inte att jag har kommit för att bringa söndring i världen, eld, svärd och krig. Ty det skall finnas fem i ett hus, och tre skall stå mot två och två mot tre; fader mot son och son mot fader. Och var och en skall stå ensam.”

Mer klockrent kan det knappast sägas. Den ”milde” Jesus kom inte för att bringa frid – han kom för att få människorna att slåss så tänderna skallrar och skjortorna står rakt ut. DET har han lyckats med över all förväntan. Psykopatprofeten Muhammed var så imponerad att han gjorde Jesus till en profet inom Islam – ni vet ”Fredens Religion”? Så är Gud god? Nej, enligt min ringa uppfattning är han ondskans och mörkrets furste som bringar död, osämja och elände till världen. När folk alltså sitter på UNIVERSITETET av alla ställen och läser flätorna av sig på det dravel som kallas kristendom för att kunna bli präster eller kantorer, då är det så att mitt förtroende för universitetet som vetenskapligt nav börjar svaja. Jag ställde frågan en gång, och svaret jag fick var att teologi i tidigare tider ansågs vara filosofi – så det skulle se konstigt ut om den inte fick plats på universitetet. Men det var då, vad är det som hindrar oss från att slänga ut eländet i våra dagar?

Men som sagt: Religionerna har goda tider när människorna lider. Mamma och pappa tröstar barnen, men vem skall trösta mamma och pappa? Just det: Det ”måste” finnas en över dem som är kraftfull nog att kunna trösta vuxna som inte vet sitt arma råd. Det är skälet till att religionerna med jämna mellanrum kan förgifta samhället med sin svada och sina tomma löften om ”Ovan Där” och ”Där Rosor Aldrig Dör”. En sak med religionerna är att de står samlade emot prevention så att när religionerna sprider ut sig, ökar den sociala nöden när varje samlag är en sorts rysk rulett där det inte är döden som kommer farande, men ytterligare ett liv som behöver mat, kläder och omsorg. Just detta används av de psykopater som står bakom religionerna för att inympa skuldkänslor i folk och driva dem djupare ner i förtvivlan. Det borde ges lagar som reglerar vad som får och inte får vara religion – som en sorts tack för senast åt religionerna som när det begav sig bestämde vad vetenskapen fick och inte fick utröna. Inget gör så stor skada i samhället som religionerna – inte ens knark, och DET säger sitt. Man kan springa runt och prata goja och inympa vansinniga idéer i skallen på folk, men inte sälja knark.

Skall vi undvika en ny mörkrets tidsålder som den på Medeltiden, så tror jag rentav vi ateister måste börja missionera för VÅR syn: Att det inte finns någon Gud, ingen Djävul, ingen Himmel och inget Helvete. Det finns bara Universum och Himmel och Helvete finns i våra egna sinnen men inte i efterlivet. Man behöver inte Gud för att göra det goda och det rätta, man behöver bara vara en riktig människa. Man skall inte skylla ifrån sig sina tillkortakommanden på en kille som inte existerar, men vara människa nog att kunna säga att ”det här är så mycket jag förmår och inte mer” – då vinner man respekt och växer som person. Var skall man söka tröst när allt verkar hopplöst? Man kan börja med att läsa om hur det var i tidigare tider och se om man kan klura ut hur folk fixade saker förr. Svårigheter är till för att lära av – det är MIN erfarenhet. Jag vet att ibland blir det lite väl mycket, och när det kommit till den punkt man längtar efter elektriska stolen, så är det på tiden att ta kommandot och säga stopp – nu räcker det. Det är vad jag gjorde i förhållande till leverantörer och kreditorer och vet ni: Det funkar. Man måste bara visa att man vet vad man gör, och att man har en plan. Låter man andra människor köra med sig, så slutar det i tårar. Mest av allt så handlar det om att inte vara rädd för sina känslor. Man väljer inte vad och hur man vill känna, men man måste lära sig acceptera även de otäcka känslorna. Att man har känslor är bevis för två saker: Man är en levande människa och man är INTE en psykopat – för de saknar förmåga att ha känslor. Och detta var min ateistiska predikan. Man behöver ingen Bibel att basera en predikan på, sunda förnuftet och en gnutta insikt i livet räcker fint.

Men åt andra sidan: Kanske saker måste bli värre innan de kan bli bättre. De flesta vet att cancerpatienter brukar uppvisa bättring och att de svarar på behandling precis innan de dör, medan patienter det finns hopp för brukar vara döden nära innan det vänder och de tillfrisknar. Så kanske det är med världen på samma sätt: Det måste bli riktigt tokigt och riktigt illa innan den gyllene åldern infaller och upplysningen jagar dårskapen och mörkret på flykt. Det är vad jag hoppas. Hoppet är ljusgrönt, mörkgrönt är slutet nära – som de sade i gamla dagar.

http://bloggis.se/Diana/116860

(1 kommentar, 2012-07-22 12:21)

Nästa inlägg
Bergatorparen

... om vi skall tro Pat Condell, och det tycker jag vi skall. Pat har ordet:


(1 kommentar, 2011-04-08 12:46)

Nästa inlägg
Nästa inlägg
Bergatorparen

Jag har inte varit synnerlig aktiv på bloggen de senaste månaderna, vilket har sina anledningar som jag skall återkomma till så småningom. Ateist är jag fortfarande, och jul firar jag inte - men Pat Condell har kommit på en idé:(1 kommentar, 2010-12-22 23:47)

Nästa inlägg
Bergatorparen

... håller på att vittra bort. Pat Condell förklarar:


Man börjar fundera på vad det var man liksom skulle döda andra för att försvara när man var i värnpliktig ålder.

(1 kommentar, 2010-11-12 13:21)

Nästa inlägg
Bergatorparen

... och här är två videor som kan verka som ren ironi, men faktum är att tecknen är så övertydliga, att man måste tro att något är på gång. Jag har misstänkt under de senaste 20 åren att det kanske är någon som "designar" vår livsstil, vårt mode och hur vi tycker och tänker. Det hela verkar så fantastiskt att man nästan kan tro att man blivit ding-dong-foliehatt. Men ÄR det sant, så ligger vi pyrt till. Titta på de här två videoklippen, och ni kommer att förstå varför jag varit tyst så länge. Det här tar tid att smälta - men det värsta är att är alldeles logiskt. Tittar man på historien i de här dagrarna, så förstår man plötsligt varför historien ser ut som den gör.(1 kommentar, 2010-10-22 01:32)

Nästa inlägg
Nästa inlägg
Bergatorparen


Uppskattningsvis finns det mellan 180 och 320 miljoner radikaliserade muslimer i vår värld idag. De är välorganiserade och väl förberedda på den konflikt som inletts med västvärlden. Dessutom har de tillgång till finansiering för stora kostsamma projekt! Det är nu dags att informera Sverige om vilka dessa människor är och vad de sysslar med. Bara när man vet vem man har att göra med så kan man förstå vad som händer och varför! Ta ett djupt andetag…

Kort historik.

1683 lyckades den polske kungen Johan Sobieski bryta belägringen av Wien och få den Ottomanska armén att retirera. Europa var räddat från Islams utbredning ännu en gång, men för hur länge? När det Ottomanska riket föll samman på 1920-talet och Kamal Atatürk genomförde sin sekulariserings-revolution i Turkiet, verkade epoken av plågsamma invasionsförsök av det stora islamiska kalifatet att äntligen vara över. Sultanatet hade i århundraden flyttat fram islams gränser, allt i enlighet med ideologin som Koranen förespråkade genom dess profets texter och påbud. Men nu var det västvärlden som ledde utvecklingen och hade övertaget över den islamiska världen. All expansion västerut blev omöjlig och den annars så fruktade islamiska expansionen glömdes bort under de två världskrigen och egentligen ända fram till 1990-talet.

Kommentar:
Man ser inte en svag fiende som något hot. Däri ligger kärnan till varför historien om den islamiska expansionen glömdes bort. Väst var överlägset och hade inget att frukta. Islamisk mark blev kolonier och så småningom förvandlades de till stater med tillsatta kungar och diktatorer. Västvärlden var överlägset i allt och när en skäggig herre med namnet Osama Bin laden i slutet av 90-talet steg in på scenen och förklarade Jihad mot väst, så var det knappt någon som ens tog notis. Inte förrän 11/9 -2001 började man sakta komma ihåg historien
Osama Bin Laden framställs ofta i västvärlden som det största islamiska hotet mot väst. Inte konstigt kanske, men sanningen är mycket mer komplicerad! Den sanning som måste komma fram, och som en hel värld ignorerat alldeles på tok för länge! Låt oss gå tillbaka till Turkiet på 1920-talet…

Det var många besvikna muslimer som såg sitt kalifat förvandlas till en sekulariserad stat. Man hävdade att det var en judisk konspiration mot islam och att Atatürk själv var en judisk lakej. 1928 bildades därför det Muslimska Brödraskapet, och organisationen uppmanade till jihad (Betyder “fysisk krigsföring i Allahs namn“ enligt Koranen och haditherna.) för att återupprätta kalifatet. Under tiden från 1928 till 1990 så fokuserade organisationen sig främst på att bredda sin bas i hela den islamska världen genom indoktrinering av ungdomar via islamisk utbildning. De allierade sig dessutom med oljepengar någonstans på vägen och sedan dess har Wahabi rörelsen med rötter i Saudiarabien haft en stor del i “Jihad projektet.
När 1990-talet kom så var de redo att påbörja en ny fas i sin ambition att återupprätta kalifatet. De arabiska staterna, med sina diktatorer, hade infiltrerats av det muslimska brödraskapet under årtionden, men även om man lyckats med att mörda president Anwar Sadat i ett attentat, så hade de ännu inte officiellt lyckats komma till makten någonstans. Redan 1982 skrevs därför strategin om av ledarskapet inom organisationen. Den nya planen kallades för enkelhetens skull “Projektet” och innebar att man skiftade en stor del av sin fokus från den islamiska världen tillbaka till västvärlden. Man hade insett att möjligheterna att emigrera till väst medförde fördelar som inte längre kunde ignoreras. Den nya strategin gick ut på att placera sitt fotfolk i Europa, och infiltrera de västerländska nationalstaterna i så hög grad som var möjligt. Man började att “sponsra” framförallt unga muslimers resor till Europa med subventionerade lån och transport, för att snabba på planen om det nya kalifatet. Väl i Europa, skulle de nyanlända utbildas i europeiska skolor för att kunna bli effektivare infiltratörer, samtidigt som man själva stod för den viktigaste utbildningen, nämligen den islamiska/ideologiska utbildningen

Försvaga nationalstaterna…

Det Muslimska Brödraskapet och Wahabi rörelsen arbetar hårt på att begränsa västvärldens förståelse av vad som händer. Man är aktiva i västvärldens samhällen med att sprida desinformation och begränsa yttrandefriheten. Dessutom så använder man västvärldens lagar för att stärka sitt eget skydd, så att de inte kan bli ifrågasatta av någon. Sakta men säkert påverkar de alla aspekter av de demokratiska samhällena för att paralysera motståndet mot islamiseringen. Varje år så blir de fler och deras plan fungerar precis som den ska. Idag väntar man bara på att bli tillräckligt många för att kunna ta över samhällena de kommit till. De har tålamod och vet att deras plan kommer lyckas så länge som yttrandefriheten kan kontrolleras och immigrationen inte stoppas.

När du ser Rosengård stå i brand så är det ett sätt för islamisterna att påminna regeringen om att om ni inte gör som vi vill ställer vi till med bråk. 2005 hotade islamisterna den franska regeringen med att lamslå upp till 200 städer med hjälp av drygt 80 000 Jihadister (Kallas på engelska “Urban jihad” numera)! Naturligtvis är det inte så vi ser det på TV, men faktum är att dessa muslimer idag redan har en mycket betydelsefull makt i våra samhällen. Våra makthavare vet om det men tror sig kunna blidka islamisterna med eftergifter, helt enkelt för att man är livrädda för konsekvenserna om man sätter hårt mot hårt. Tyvärr funkar inte eftergifter mot en grupp som bara blir nöjd när hela landet är under deras kontroll och deras lagar styr alla som lever i landet!

En teologisk totalitär stat, eller kalifatet, är alltså målet för jihadisterna (Eller “Mujaheddins” som de själva vill bli kallade). Dialog eller förhandlingar med dem om deras mål är omöjliga eftersom det är Allahs vilja att alla stater på vår planet ska leva under Allahs lag som finns att läsa i koranen. Världsherraväldet har alltså dagens politiker nu i 25 år gett islamisterna skjuts för att uppnå. Allt i den heliga mångkulturens namn! Att idag inte förstå att mångkulturen blivit en trojansk häst som används av de ledande Wahabi/Brödraskapets ideologer är förödande! Våra värderingar utnyttjas för att eliminera oss! Westerberg och hans otroligt intelligenta följeslagare har gjort karriär på att underminera hela vår existens, och nu funderar makthavarna på allvar om man inte ska “begränsa” yttrandefriheten på internet! (efter mina rader här önskar de nog att de hade gjort det redan!)

Sanningen är att västvärlden idag är i full reträtt, helt oförberedd på anstormningen. Våra lagar hindrar oss från att skydda oss själva och islamisterna utnyttjar det skickligt varje dag. Vi indoktrineras med imamernas ord om att islam är en fredlig religion, och samtidigt hotas vi med våld om vi inte gör som de säger. Det paralyserar hela vårt sätt att fungera, och politikerna som sitter inmålade i sitt lilla hörn gör allt för att rädda sin makt medan de blir allt mer medvetna om hur illa det är. Att bannlysa Islam är inget val för dem, för då får deras politiska fiender rätt, och de skulle se precis så korkade ut som de i verkligheten är…

Kunskapen om islam har aldrig varit så viktig som idag!

Jag tänker inte räkna upp de 1000 tals verser som visar hur sadistisk och vidrig den islamiska ideologin är. Det finns massor med platser på internet där allt finns att läsa och dessutom är förklarat! Den som har lite självbevarelsedrift läser dessa som sin första prioritet idag! (Läs gärna de etthundra verserna som uteslutande handlar om användandet av våld för att sprida islam, eller de exakt 123 verserna som handlar om att kriga och döda i Allahs namn…)

Om kalifatet blir infört i vårt land finns det några enkla alternativ för oss som inte tror på Allah.

1. Konvertera och bli ytterligare en muslim som är fånge i denna totalitära våldsideologi.
2. Lev i kalifatet men betala en hög extra skatt samtidigt som du får leva under förödmjukelse i resten av dina dagar. Som icke troende blir du en andraklassens medborgare utan de rättigheter som muslimerna har.
3. Dö som kuffar (uttalas ibland kaffir)(infidel/otrogen). Det vill säga vägra de två första alternativen och kämpa emot tills det inte går längre. Då får du äran att bli halshuggen eller få halsen avskuren med kniv (Allt enligt den fredliga religionens traditioner som använts i 1400 år!). Tilläggas kan, att du som ateist eller Buddist/shintoist/Hindu eller tillhörande någon annan religion inte har alternativ 2, det gäller bara kristna och judar…

Naturligtvis finns det ett bättre alternativ som jag vill föreslå alla intelligenta människor i Sverige. Nämligen inskränkandet av Islams rätt att verka i Sverige. Islam är en odemokratisk, människofientlig, totalitär våldsideologi som inte har någon plats alls i en demokratisk stat! Kan man lagstifta mot nazismen så kan man banne mig lagstifta mot det som är ännu värre! Det vore så underbart om vi på demokratiska vägar kunde stoppa hotet innan det förstör allt vi byggt upp de senaste århundradena!

Vi måste väcka demokratin! Om inte våra riksdagspartier fattar hur allvarligt läget är så sluta rösta på dem! Även om ni har andra åsikter än Sverigedemokraterna, så kan jag garantera att det är bättre att rösta på dem och reda ut de små politiska skillnaderna ni har med dem i en fungerande demokrati när vi väl löst problemet med islamiseringen. Dessutom så kan ni gå med i Sverigedemokraterna och aktivt påverka dem i den riktningen ni själva vill ha i framtiden. Men för guds skull rösta inte på partier som forstätter att tillåta islamiseringen i Sverige! Vi har sponsrat vår egen undergång alldeles för länge redan…

Jag vet att det är svårt att få sin världsbild ändrad, men faktum är att:
En stor procent med muslimer som kommer till Sverige är sponsrade av utländska stater. De är placerade i väst för att föda barn, eller som är fallet med merparten av de “ensamkommande barnen”, att vara med och utgöra den första vågen av jihadister som utbildas av både Sverige och islamisterna själva. Allt för att infiltrera den svenska nationalstaten och i slutändan förgöra den. De tidigaste förtrupperna har redan infiltrerat vår högsta politiska makt. Inte bara ett parti, utan antagligen allihopa! (Jag personligen skulle bli förvånad om de inte också redan nästlat sig in hos Sverigedemokraterna… Ja så illa är det!) De finns representerade i de flesta av våra starkt censurerade medier (Och har med stor sannolikhet ett och annat att göra med censuren!). De har organisationer med stora resurser (Sponsrade av oljeproducerande arabländer), vars enda mål är att främja sin jihad och splittra sina fiender! I USA konstaterar man att de har infiltrerat CIA, FBI och har tillgång till Vita Huset. Den förre presidenten George Bushs anknytning till Saudiska kungahuset och familjen Bin Laden borde väl få en och annan att fundera på vad som egentligen hände 11/9 2001...
När du ser svenska flickor bli våldtagna och/eller mördade så beror det på att dessa flickor inte har rätt att säga nej till muslimer. Allt i enlighet med Koranen! Det är nämligen så att vi REDAN NU betraktas som andra klassens medborgare i vårt eget land av dessa muslimer. Dessutom så kan en muslim som dödar en otrogen i Allahs namn eller under pågående jihad (ja de ser sig själva som jihadister!), aldrig ses som en brottsling enligt Islamisk lag. Tror ni mig inte så läs Koranen! Men vad ni än gör lämna inte detta påstående i tron om att detta är propaganda! Gör det inte mot er själva och era nära och kära.
Ta reda på alla fakta! Mördandet kommer öka i takt med antalet jihadister i vårt land och vårt lands “experter “kommer fortsätta lyfta fram problemen i skolan som den bakomliggande orsaken utan att ha en susning om vad som egentligen händer. Skolans allra största problem, att en del muslimer vill slippa bli undervisade av de Koranfientliga och dekadenta krafterna i landet Sverige, kan de däremot inte alls koppla till skolbränderna… (En god muslim lär sig den heliga skriften och litar inte på något annat eftersom det kan leda muslimen från vägen till paradiset. Av samma anledning kan denne inte bli vänner med icke muslimer då muslimen kan drabbas av icke islamiska idéer som korrumperar deras sinnen. Muslimer med dåliga betyg i skolan VET att kunskapen från moskén är betydligt viktigare… )
I fallet Inger (78-åringen i Landskrona) så kom mördarens familj till domstolen och spottade på poliserna och kallade åklagaren för idiot. Skälet till att de gör detta är att de inte ser den svenska lagen som giltig, och har som muslimer en skyldighet att aldrig acceptera någon annan lag än den islamiska. De visar således öppet för alla andra muslimer att de är goda muslimer som hånar de otrognas lagar! Spottet är en symbolhandling som svenskar måste känna till! Det lär nämligen bli många spottloskor framöver…
När de sitter i våra debattprogram och proklamerar att Islam är en fredlig religion, och hävdar att vi svenskar är rasister som hatar deras religion på ett sjukligt sätt (islamofobi), då ska alla svenskar ha klart för sig att det är en del av en strategi som togs fram för snart 30 år sedan och finns beskriven i ett 100 sidor långt dokument (alltså kallat “projektet“) skrivet av islamisternas ledande ideologer. Genom att censurera all kritik mot Islam, kommer de i praktiken i en särställning i det svenska samhället. De står som ensam grupp bortom all kritik och om någon skulle våga kritisera ändå, så kan hotet om våld, alternativt bruket av våld användas för att tysta alla som vågar stå upp emot dem… (På de 100 sidorna kan man för övrigt också läsa att det slutliga målet världsherravälde ska uppnås inom 100 år. Det skrevs 1982 så det är alltså drygt 70 år kvar om allt går enligt deras planer…)
Det som islamisterna gör i Sverige är inte unikt för vårt land. I FN har de drygt 50 muslimska staterna gemensamt fört fram ett förslag som ska göra det olagligt att kritisera Islam och få all sådan kritik att falla under en internationell lag om hatbrott. Det värsta är att Barack Obama redan skrivit på förslaget i preliminär form som en gest av “good will“ mot muslimerna, så läget är MYCKET allvarligt på den fronten! De är alltså på väg att sudda ut vår yttrandefrihet genom FN. När yttrandefriheten är struken är banan helt öppen för den totalitära islamiska ideologin att ta över.
Rent konkret kan det komma att betyda att du inte kan använda citat ur koranen för att förklara ett visst beteende av en jihadist. Vill det sig illa så kan vi inte ens påvisa att det finns en vers i koranen: kapitel 9, vers 111, som garanterar en självmordsbombare en plats i himlen eftersom han dödar i Allahs namn. Under en hatlag som hindrar någon att använda koranen i kritisk mening, står vi utan bevis och möjligheter att koppla Islam till den verklighet som tar över!
Det blir tyvärr ännu värre. Islamisterna har under lång tid lagt ner massor med resurser för att ta kontroll över terminologin vi använder om islam. Ord som jihad översätts inte i originalform längre, utan har ersatts med religiösa åsyftningar som inte finns representerade någonstans i koranen. Allt för att kamouflera religionen (Det islamisterna kallar “Taqqiya), och hindra folk ifrån att förstå Islam. Det där med strävan i ett spirituellt syfte kan ni glömma. Det finns inte en enda hänvisning i Koranen som stödjer det patetiska påståendet!

Var går gränsen?

En tolerant stat måste bestämma var gränsen går för vad man kan tolerera i toleransens namn! Att tolerera islamisk intolerans är inte ett prov på tolerans, det är kulturellt självmord… På 800-talet fick Baghdads kalif judarna att ta på sig gula stjärnor så att muslimerna kunde förödmjuka dem på stadens gator och torg (Nej det var ingen nazistisk uppfinning om någon nu trodde det.). Samma ideologi tvingar kvinnor att skyla sig för att männen inte ska frestas av dem (Men männen behöver inte skyla sig för att kvinnorna inte ska frestas!). Kvinnor ses nämligen som mäns ägodelar, mindre intelligenta och fulla av fel, som ska behaga männens behov oavsett kvinnornas önskan. Minderåriga flickor kan giftas bort i mycket tidig ålder (I Saudiarabien finns det imamer som hävdar att det inte finns någon åldersgräns alls, och det finns många historiska fall då spädbarn gifts bort till 50-80-åriga män). I modern tid blir miljontals flickor runtom i den islamiska världen bortgifta i 8-12-års ålder, utan att ha möjlighet till att skilja sig förrän de blir myndiga vid 18 års ålder! Ska vi då acceptera alla dessa islamiska koncept i vårt samhälle? Var går gränsen för toleransen? Hur svårt det än är att tro det, om 25-35 år kan det som beskrivs här tillhöra vardagen för människor som idag bor inom dagens svenska gränser. Om vi inte stoppar utvecklingen…

Trots att 1590 terrorattacker har registrerats sedan den 11/9 -2001 som alla har islamisternas stämpel på sig, och trots att det idag finns 44 konflikter världen över som utkämpas mellan islamiska grupper och andra, så tycks makthavare världen över bara fortsätta nonchalera det som händer och strunta i att skaffa sig kunskaper om Islam och muslimerna. Håll i hatten…

Muslimer har en annan världsbild!

Somliga kan ha svårt för detta koncept eftersom de tror att alla människor på vår planet delar deras erfarenheter som människor. Det borde kanske vara så, men så är inte fallet! Sanningen är att våra värderingar inte delas av majoriteten av muslimerna. När Barack Obama åkte till Kairo förra året och sträckte ut sin hand mot den muslimska världen så talade han om våra gemensamma mänskliga värderingar, och hur de skulle bygga broar mellan våra folk. Lät hur mysigt som helst, men problemet är att vi lever i skilda världar och här kommer de viktigaste skillnaderna:

– Vi värderar religionsfrihet, alla människors lika värden och de allmänna mänskliga rättigheterna byggt på Grek/judeiska idéer som vi sakta byggt upp vår tillvaro på ända sedan Romarriket.

– De värderar makt, överhöghet, styrka, “vi mot dem ideologin” och ren och skär vapenmakt. Allt det som Koranen har präglat dem att respektera i Allahs namn!

De har ingen relation till några av våra gyllene regler som “att du skall göra mot din nästa såsom du vill att andra ska göra mot dig ” (Eller hur det nu var, jag är ateist så jag ber om ursäkt om det var fel ord). De ser världen i en helt annan dager än vad vi gör. De ser styrka och svaghet! Och just nu ser de oss i väst som svaga otrogna som inte är värda någon som helst respekt! Varje gång vi i väst kompromissar och de får lov att flytta fram sina ställningar, så sjunker deras respekt för oss. Så fungerar det! Eftergifter till islamister är som att be om att få bli förödmjukad ännu mera!

Men, sitter någon och tänker, alla muslimer är ju inte radikala - det finns ju moderata muslimer också och det är ju dem vi försöker förhandla/samexistera med. Visst är det så, men de moderata muslimerna för en omöjlig kamp för att stoppa de radikala krafterna. Jihadister anses vara de mest ärorika muslimerna eftersom de utför Allahs verk och för traditionerna vidare åt hela det ärorika muslimska folket. Det finns en nationalistisk känsla även hos moderata muslimer, och det spelar ingen roll om de vill reformera islam för att få lite mer frihet, de deltar i samhällen som sponsrar jihad. Ska man se det krasst så är moderata muslimer fångar i en ideologi som de flesta av dem inte riktigt förstår, och de lever i “Dar al-islam” (Betyder fredens hus/värld), det vill säga områden som redan är erövrade och inte längre kräver någon kunskap om jihad. Jihadisterna däremot, de som lever i “Dar al-harb” (krigets hus/värld), i områden som inte ännu har en muslimsk majoritet och inte lever efter islamiska lagar. I den Islamiska traditionen är det enklare att komma till himlen om man hörsammar Allahs kallelse till jihad, så för att sammanfatta så finns det få moderata muslimer som vågar säga något eftersom det skulle innebära att de kritiserar sin egen profet…

Vi i väst lever efter principen att staten och religionen är två separata saker som vi aldrig blandar ihop. Vi har en skyldighet mot vår stat men den är alltid helt separat gentemot våra skyldigheter mot vår religion. Vår religionsfrihet gör det lätt att leva sida vid sida med alla människor oavsett religiös tillhörighet. För muslimer är detta dock omöjligt eftersom stat och religion är ett. Det finns bara en perfekt religion och alla ska följa den precis som profeten Mohammed talat om för dem i Koranen. Den totalitära ideologin kräver att alla ska tillbedja Allah, och att bara islamisk lag, sänd från Allah, ska användas över hela världen! Att samexistera med Islam har genom historien bara betytt ett val mellan två ting, nämligen krig mot islamisterna eller underkastelse av deras religion.

Islam har i praktiken varit ett fordon för arabisk expansion. Koranen uppmanar muslimerna att sprida Islam till världens alla hörn, och den som ställer upp får lättare att nå himlen. Muslimer får inte kriga mot varandra (Även om det händer idag i södra Sudan och Irak), så kraften i den islamiska världen fokuseras oftast utåt mot nya områden. Detta är en av anledningarna till deras framgång. Man kan till och med höra imamer i svenska moskéer stå och prata om den islamiska kroppen som alla muslimer är en del av. De indoktrineras tidigt med att de är en del av en rörelse och att deras eget liv på jorden inte är det viktiga. Det är livet efter detta som räknas! Det är därför som islamisterna har så lätt för att både ta liv och offra sitt eget. De ser detta livet som något temporärt av mindre betydelse

En muslim i Sverige är alltid först och främst muslim, och i bästa fall kan han gå med på att kalla sig svensk muslim. Alla andra religioner separerar hela identitetstänkandet och därför är Sveriges judar svenskar som parallellt också är judar. Samma gäller alla religioner utom alltså Islam! Detta omöjliggör den integration som våra liberala politiker så gärna pratar om. Hade de tagit reda på lite mer om Islam så hade de aldrig försökt sig på hela integrationsprojektet och sluppit se så dumma ut som de gör idag.
Visst, hade de slopat den islamiska invandringen så hade det lyckats bättre, men sådan tur har vi ju inte haft!
Ofta görs likheter mellan olika religioners “house of worship”, det vill säga kyrkor, moskéer med mera… En viktig insikt saknas nästan helt i västvärlden när det kommer till muslimernas plats för bön. Moskén är inte bara en plats där muslimer ber, det är också platsen där de gör upp sina planer, där de kan samla sin vapenarsenal och där order delas ut inom hierarkin. Ni kanske förstår hur viktigt det är för dem att få bygga många moskéer runt om i Sverige? Om man dessutom betänker att de flesta av dessa byggnader uppförs med pengar från en främmande makt (Saudiarabien), så måste man i det närmaste gråta åt hur eländigt korkade de godtrogna ledarna i Sverige är…(I USA har man, hör och häpna, till och med hittat en skjutbana under en moské i samband med att man skulle gripa en brottsling)

Det går inte att samarbeta med islamister!

Nja, det kanske måste klargöras lite grann. Klart att det går, men slutresultatet blir det som islamisterna vill åstadkomma och inte tvärtom. Det finns många exempel på hur andra ideologier gått samman med islamisterna i olika sammanhang. Det mest klassiska tycker jag är när Irans härskare 1979 störtades av Khomeini med hjälp av kommunisterna i Iran. Facit fram tills idag visar drygt 52 000 hängda kommunister! I Afghanistan mördar islamisterna/talibanerna alla liberala kvinnor de kan och decimerar deras rörelse dag efter dag. I Sverige står feministerna på islams sida och vill ge muslimska kvinnor rätten att bära allt ifrån hijab till burka… Det är en knäpp värld brukar folk säga. Jag skulle väl själv kalla den totalt vansinnig! Till de svenska feministerna som läser detta vill jag säga följande. Ni kommer vara de första som islamisterna ger sig på när muslimerna uppnår runt 15-20% av den svenska befolkningen. Om det inte räcker med våldtäkter och att kalla er horor, så kommer de använda våld för att skrämma er till att skyla er! Så har det varit i land efter land och århundrade efter århundrade så förvänta er inget annat! Klart ni kan flytta från de Islamiska enklaverna men Allahs vrede är svårt att fly ifrån när islamisterna finns i de flesta städerna runt om i landet!

De ensamkommande pojkarna som skyddas så friskt av medelålders intellektuella damer runt om i vårt land, de kommer inte ha något emot att se till att damerna spenderar sin ålderdom inspärrade utan laglig rätt att lämna sina hus utan en manlig släkting. Många damer som är ovana kommer få känna på piskrapp för att de inte tar islam på allvar och ändå går ut i trädgården där de kan ses av män som de inte har någon relation till. SÅ FUNGERAR DET I SAUDIARABIEN! Och så kommer det bli här om ni inte snabbt lär er något om islam istället för att sitta och trumpeta ut er ignorans till allmänheten.(En 75 årig dam i Saudiarabien dömdes för inte länge sedan till 40 piskrapp för att hon tog emot 2 unga män i sitt hem. Hon skulle köpa bröd av dem och hon hade oturen att få besök av sedlighetspolisen… Ingen kvinna får komma i kontakt med någon ickerelaterad man utan att en manlig släkting finns i rummet! Helst av allt inte ens då, och det är därför man har separata rum för män och kvinnor i ALLA muslimska hem.)

Alla hatar krig utom Allah!

Kära landsmän vi befinner oss i krig vare sig vi vill eller ej! Den korrekta termen är “utmattningskrig”. Du tror kanske att det krävs en krigsförklaring först? Då kan jag informera dig om att du missat den! Både 1996 och 1998 förklarade jihadisterna krig mot väst. Den mer kända deklarationen som Osama Bin Laden kom med från Afghanistan 1998, passerade nästan Sverige helt förbi. De flesta trodde väl att de bara ville kriga med USA! (Libyens diktator Khadaffi är den senaste som proklamerat jihad, men då främst mot Schweiz, även om både Sverige och Danmark också hade äran att nämnas i hans tal av samma skäl som ledde till attackerna på våra ambassader i Syrien och Malaysia.). När våra skolor brinner, när våra gymnastiksalar brinner, när våra bilar brinner, när våra varuhus brinner, när våra flickor våldtas, när våra äldre brutalt rånas, och när vår demokratiska infrastruktur nedmonteras, så är det resultatet av en strategi som ska få oss att gå på knäna. Vi är fortfarande inte komna så långt, men jag kan garantera att om 5-10 år så förstår ni exakt vad jag talar om! Har ni inte gjort något åt saken innan dess, så har detta dokument varit bortkastad tid och jag hade lika väl kunnat åka och fiskat istället för att skriva allt detta.

Våldtäkterna som ökat år från år i Sverige, står i direkt relation till nyanlända islamister. I Koranen använder Muhammed våldtäkt på fiendens kvinnor som ett starkt incitament för erövringskrigen, och det som funkat i 1400 år har nu kommit till Sverige! Syftet med våldtäkterna är att demoralisera oss svenskar, och kort sagt så är våldtäkter ett sätt för islamisterna att ta för sig av fiendens tillgångar. Kvinnor ses av muslimska män som en ägodel och svenska kvinnor representerar fiendens ägodelar som de tar när de kan! Återigen en människosyn och en mentalitet som det svenska samhället är helt oförberett på att hantera. Men om svenskarna inte ens vet att de är i krig, så finns det ingen chans att förstå fenomenet alls. Är det då konstigt att muslimerna hånar oss? Skrattar åt oss, och saknar respekt för allting svenskt? Att råna svenskar är ju en barnlek för vi ger inte igen tänker de och vet ni vad? Det sorgliga är att de har rätt! Men ÅTERUPPVAKNANDET ska ändra på det! Vi ska återerövra vår heder och lära dem att respektera oss!

Till er som bestämmer er för att stå upp och göra en insats mot islamiseringen vill jag säga: Ska man kriga (Gäller även utan vapen) så ska man aldrig göra det på sin fiendes villkor! De styr agendan idag, men slå tillbaka dem och se till att islam blir avslöjat som den rasistiska och direkt människofientliga religion/ideologi som det är! Förvänta er ALDRIG att få höra sanningen av er fiende! De har 1400 år av träning på att vilseleda bakom sig! Be dem istället förklara vad “Kuffar” är, gärna i offentliga sammanhang, som debattprogram med mera! Be dem redogöra för vad dina (icke existerande) rättigheter som icke muslim är i deras kalifat! Be dem förklara hur det kan vara rätt när en 9-årig flicka blir bortgift med en 55-årig man! Tvinga dem till reträtt! Och låt världen se vem det är som är de riktiga rasisterna, de riktiga fascisterna och de riktiga svinen i vår värld!

Ingen, inklusive jag som skriver detta vill kriga! Vi har levt i fred i mer än 200 år och de flesta av oss har glömt att frihet har ett pris! Den som inte är villig att betala det priset får heller inte leva i frihet! Omständigheter som våra folkvalda är ansvariga för, och ytterst vi själva som har röstat fram dem, gör att vi inte längre kan ta friheten för given. Vi har alla ett ansvar för vårt lands framtid, och om vi vill att våra barn och barnbarn ska få uppleva friheten så måste ÅTERUPPVAKNANDET börja NU! Kampen står för oss naturligtvis först och främst i vårt eget land, men hela västvärlden är under attack. Inte ens ett land som Finland kommer undan i längden, trots deras restriktiva invandringspolitik. Går ett land under i väst så kommer inget annat att stå säkert. Vi kommer behöva våra grannar mer än någonsin framöver...

Ju tidigare vi stoppar invandringen av muslimer, desto större chans har vi att överleva som nation! Om det finns människor som vill bevara Sveriges princip om ett mångkulturellt samhälle, och behålla invandringen, arbeta då för en icke muslimsk invandring! Som jag sa tidigare, det svenska folket kommer tids nog kunna reda ut sina motsättningar men nu måste vi enas för att överleva! Vi står inför ett val där den stora frågan mellan riksdagens partier handlar om fördelningspolitik, och oftast inte mer än max några tusenlappar hit eller dit. Efter ni läst detta hoppas jag innerligt att ni förstår att det är betydligt mer än lite pengar som står på spel i detta val! Förstå också att ni just nu tar del av tidernas största skandal I Sverige! Det är statens ansvar att informera medborgarna när vi hamnar i krig, INTE TVÄRTOM! Vilket annat bevis behöver vi på deras inkompetens? Tycker ni verkligen att de bör fortsätta att leda landet?


Vi har fortfarande en form av demokrati i Sverige (Även om den helt korrekta termen är “demokratur“). Ingen ska eller kan tala om för er hur ni ska rösta, men för guds skull ställ det parti/politiker du tänker rösta på mot väggen och ställ frågorna:
– Hur tänker ni skydda Sverige mot jihadismen? Kan du garantera min säkerhet i framtiden? Kräv detta för det är din rätt att få leva säkert utan att bli rånad eller våldtagen!
– Kommer du verka för min rätt till yttrandefrihet? Tycker du att det är positivt att vi medborgare själva kan få bilda oss uppfattningar och hålla oss informerade om vad som händer i vårt samhälle utan att det förekommer någon censur?
– Kommer du verka för min rätt till Religionsfrihet? Kan ni garantera att jag inte blir förföljd för mina politiska åsikter i framtiden? Den dagen makthavarna anser sig bättre än medborgarna och vill bestämma vad medborgarna får tänka, den dagen har vi en diktatur! Kom ihåg att bara medborgarna själva kan garantera sin egen frihet! Låt ingen trampa på dina rättigheter, för när du väl förlorat dessa så säger erfarenheten att det blir ett rent helvete att återfå dem!
– Är mina mänskliga rättigheter i trygga händer om du leder Sverige vidare efter kommande val? Får du otillfredsställande svar som förnekar problemen, ja då måste du fundera på att byta till ett parti som på allvar är berett att göra något för att bevara dina rättighete

Avslutningsvis…

Avslutningsvis vill jag säga följande. Jag som skriver detta är en enkel medborgare utan makt, och jag strävar heller inte efter makt. Jag är inte politiskt aktiv i något parti i vårt land, men jag har tagit ställning till vem jag ska rösta på. Det finns bara ett alternativ och det är Sverigedemokraterna. Jag önskar att det fanns fler partier att välja mellan för jag håller inte med Sverigedemokraterna om allt de säger och vill. Men de är det enda partiet som står för ett totalt stopp av den muslimska invasionen och därför får de min röst!
Ju fler som röstar på och påverkar SD till en mer nyanserad nationalism, desto bättre. De har gjort en resa som nu antagligen leder in i riksdagen. Men resan är inte slut och förhoppningsvis blir partiet så småningom ett brett demokratiskt parti som verkligen vill alla ansvarsfulla människor i Sverige väl, oavsett hudfärg, etnicitet eller religion (Med ett undantag). Ett parti som tar ansvar för vår säkerhet och återskapar den trygghet vi och alla andra människor på jorden så väl förtjänar! Och viktigast av allt, ett parti som lagstiftar mot den totalitära teologiska våldsideologin Islam, innan det är för sent!
Med vänliga hälsningar och hopp om en snar fred! / En vanlig svensk medborgare

****** Se till att alla dina nära och kära läser detta! ******

Frågor sänds till jihad@allahuakbar.se

http://www.youtube.com/watch?v=TjwLawTp59Q
http://www.youtube.com/watch?v=JgjF9ZYIh4Y
http://www.youtube.com/watch?v=VxDYB-59ZDo
Muslimska brödraskapet
Projektet

http://97.74.65.51/readArticle.aspx?ARTID=4476

Videoklipp
http://www.youtube.com/watch\?v=ak_Y5OgZwHY
http://www.youtube.com/watch\?v=sdFOIC0zRQw
http://www.youtube.com/watch?v=sF4lgwVFrqo

http://www.youtube.com/watch?v=8fSvyv0urTE

http://www.youtube.com/watch?v=43fEk9F4wIg

http://www.youtube.com/watch?v=Q5t9U9r9Kfs

http://www.youtube.com/watch?v=0G8VQ7NzafY

http://www.youtube.com/watch?v=lqQyrZAFl1U

http://www.youtube.com/watch?v=AFNc1JEMl3Q

http://www.youtube.com/watch?v=D1OePpJicuA&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=0tiyL2pl0bc

http://www.ustream.tv/recorded/6406017 4 talare. Runt 3 timmar mycket info!

http://www.youtube.com/watch?v=WUE8m6FyUNI
http://www.youtube.com/watch?v=3Qglj1uKw9k&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Bi_UCm7N314
http://www.youtube.com/watch?v=Ne7z-_RXWeA
http://www.youtube.com/watch?v=QR2B2yty2wA

http://www.youtube.com/watch?v=qUXq77uNg_g&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=7XUHXu0gC4s

(2 kommentarer, senast 2010-05-20 14:38)

Nästa inlägg
bosselagom

2010-01-20 08:04 - bosselagom
Felsökning

Kanske man under felsökning av det mänskliga systemfelet hittar orsaken för cirka 3 – 4000 år sedan (här i Nordeuropa). Ja, ja, det började redan när apan och människan delade på sig men det är ett genetiskt systemfel (som också det har utvecklat sig). Men ” kommunikations”-fel som vi kanske kan påverka då hjulet rulla på i de olika kulturerna är synliga. ..... Jag menar; Egyptierna hade en kultur som var optimal vid något århundrade, så hade också Greker, Romare och Germaner. Kinesiska kulturen (vilken är kvar på ruta ett) hade kunnat influerar oss, om inte Superkargörers och Mandariners påverkan hade genomskådats då allmogen lärde sig att skriva och läsa i början av 1800-talet.
Vad heter nu vår globalt gällande kultur? Globaltiden? ? Den kommer också att bli optimal och få en förändring; och det är kanske där vi kan påverka.
Vår frihet började begränsas redan för samlar- och jägarfolket. Ritualer iscensattes av stormän och hövdingar som omformade fria kvinnor och män. Hade det blivit annorlunda om symbolen för upplysning hade varit en vas istället för en pyramid? Hur utvecklas minoritetsgrupper från vildmarken i dag? Kanske kan en systemtekniker (teologer och historiker får stå åt sidan) hitta en naturlig väg (en tekniker har förmågan att undvika fantasin och fokusera på det konkreta).
Ett annat systemfel (kanske det största) är att självdisciplinen är girighetens motor, vice vers och det är verkligen obra när den kommer på avvägar!

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

EU-chatt (Repetition med inlägg))
Att vara med i EU är inte större än att vara med på en bloggsida som denna (allting är ju relativt) – det mesta rör sig om egotrippat ”prat” (med en och annan fördjupning), och det är bättre att prata med varandra än att bekämpa varandra med våld..... Individer, utan egenmakt, som girigt strävar efter makt över medmänniskor, finns det i de flesta ”familjer”, så även i denna.
En person med egenmakt förnekar nationalism som en maktfaktor! Rätt eller fel, beror på tolkningen om vad som är naturligast för individen i ett civilt samhälle. Vad som pågår i u-länderna är ett förflutet stadium hos i-länderna, men det är också en stor lärdom som civilisterna inom EU bör missionera om.

Och här en punkt på dagordningen
Serbien har ansökt om inträde till EU, och här har vi världens chans att skapa en framgångsrik och permanent omorganisation av Balkan. Vägen till inträde blir jobbig, men om båda sidor går in på den med uppriktig vilja, kommer hela regionen att förändras till det bättre. Om Serbien blev medlem av EU så skapas ju systemförändringen av dem själva och ordningen i regionen kan stabiliseras på frivillig väg. Detta förutsätter att EU´s regeringar tar sitt politiska ansvar och vidtar åtgärder mot motviljan för utvidgning. Balkan är en del av Europa och européerna måste stödja lösningen av regionens problem. Serbiens ansökan om inträde i EU är ett historiskt välkomnande.

(1 kommentar, 2010-01-19 14:58)

Nästa inlägg
bosselagom

2010-01-17 19:21 - bosselagom
Integration

Sveriges politiska ledarskap hoppas på volontärer för att klara av integrationen. Tanken är ju god (i en ständigt selekterad värld) och helt naturlig, men media anser att frivilligintresset är ganska lågt (det skapar rubriker med motsättningar) Det låter som om någon ”där uppe” vill att vi skall umgås med någon ”där nere”, är nog den outsagda känslan reell.
Är det fel på ”tänket” även hos den vanlige; ja, det är klart, vi vill ju efterlikna ledarskapet och se upp till dem, det har vi ju grundligen fått lära oss!
Det kanske behövs en accepterad kulturförändring i vårt samhälle för att integrationen skall lyckas på ett civilt sätt. Alternativet är att terrorism, huliganism, maffiastyre och att fanatiska minoritetsgrupper biter sig fast; sätt in en ny symbol för upplysning (kunskapens äpple har inte fått den verkan man först trodde, men det är på god väg). Vänd på pyramiden i alla fall!

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

2010-01-14 18:00 - bosselagom
Kunskap

Repetition – kunskapens moder- kan bli felaktig om dess första kunskap kom in på fel spår. Och jag tror Egyptierna gjorde ett stort misstag då de formade pyramiderna som grunden för upplysning. Pyramiden gynnar bara makten, och mest den giriga, och stänger ute massorna då dessa blivit utnyttjade. Bättre är att vända på denna symbol då makten kan känna sig som ett med massan. Och lyckas det, kanske makten stänger ute sin egen girighet också. Kanske, till och med, världens största uttag ur vad jobbarna har skrapat ihop på företagen, skulle kanske kunna gå tillbaks till dessa i någon form – kulturutveckling, kanske –”inchala”.

Kan vara värt ett försök, chefen!

Inte nog med det; Greker och Romares ideologier har fortsatt att påverka mänskligheten genom förespråkare, förkunnare, maktgiriga och korrupta personer, kollektivt styrt genom Hövdingedömen och Kungadömen de första 1000 åren. Påverkan har skett vid exempelvis skapande av ritualer vid begravningar och offrande till det okända, vid krig och gästabud men även vid det naturligaste mänskligaste som fortplantningsmöten mellan man och kvinna. Och genom stater, kungadömen, militärmakter, byråkrati och marknadsekonomi de sista 1000 åren.
Samhällsförändringarna har styrts av personer, mentaliteter, ideologier och olika fysiska mekanismer och då repetitionen har fortsatt på ”fel spår” har det också till slut blivit en självuppfyllande profetia och påverkar individens inre kärna negativt (återigen ett systemfel).

Och korrupta regeringar fortsätter att styra individer till deras egen misär; maffia, fanatiker, terrorister och huliganer har fått större svängrum, när ”chefen” sitter på sin tron och bara tittar framåt (och uppåt). Visst hade det varit bättre om man kunde placera ledarskapet där nere då.

Se inläggen om egenmakt och personligt ledarskap på bosselagoms bloggsidor 7 och 6, vilket är en nödvändighet för att ändra ”tänket” till vasstrukturen.

(4 kommentarer, senast 2010-01-15 12:16)

Nästa inlägg
bosselagom

2010-01-13 13:58 - bosselagom
Välbefinnande

Pengar kommer från ett hantverk, skapat av kollektivet och är bra att ha till det goda kring livet
Kärlek, intelligens, trohet, hälsa, aptit och sinnesro, växer fram från livets kärna, skapas av individen och är en nödvändighet för välbefinnandet i livet.

(2 kommentarer, senast 2010-01-14 17:46)

Nästa inlägg
bosselagom

2009-12-16 08:39 - bosselagom
Metaforers inverkan

Fanatiker och dess gelikars dilemma är att urskiljningen ur sina dagdrömmar och visioner gör verkligheten till en dröm och vise versa.
Utbilda akademiker i metaforik att informera den ”familjeutbildade” på ett för denne ett lättbegripligt sätt hur omvärlden fungerar. Då kanske det finns en möjlighet för båda dessa grupper att ”komma ner på jorden”; även i den först nämnda gruppen finns det, vad den ”vanligt dödlige” kallar kriminella.

Att utbilda är att lära.

(5 kommentarer, senast 2009-12-23 07:41)

Nästa inlägg
Bergatorparen

2009-12-01 01:32 - Bergatorparen
Aggressiv ateism ...

... är kanske inte så dumt. Här är Pat Condell:


(4 kommentarer, senast 2009-12-03 21:36)

Nästa inlägg