En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in

Senaste inläggen som handlar om sanning

Bergatorparen

"JO JAG VÅGAR...Sverige har Hemlösa. Barn som går till sängs utan att äta. Äldre som går utan nödvändiga läkemedel. Psykiskt sjuka utan behandling. Familjer som går i ekonomisk konkurs. MEN VI DONERAR MILJONER TILL ANDRA LÄNDER UTAN ATT HJÄLPA VÅRA EGNA FÖRST!!! 99% av er kommer inte att ha modet att kopiera och återanvända denna text "

http://bloggis.se/Diana/117560

(1 kommentar, 2013-07-27 15:34)

Nästa inlägg
Bergatorparen

Jag har ofta tänkt på varför det skrivs och rapporteras så mycket om brottsligheten i dagens mainstream medier, och om det finns en bredare agenda man försöker genomföra? Låt oss titta lite på Maslows behovshierarki:

Ju viktigare ett behov är, ju större area tar det i anspråk. Här i Sverige ser vi detta som en trappa. Det första steget i trappan är fysiska/fysiologiska behov. Här ryms allt som har direkt anknytning till kroppens funktionalitet och livets fortbestånd: Mat, dryck, vila, sex, kläder och skydd mot överhettning/svår avkylning. Dessa behov korresponderar med den mest primitiva och grundläggande funktioner i människohjärnan – och om de hotas utlöser de mest desperata handlingar. Typiskt så används dessa för att ”disciplinera” folk att betala sina räkningar i tid – annars stängs vattnet av, eller strömmen eller i förekommande fall: Fjärrvärmen. Genom att hota folk med att exponera dem för konsekvenser som är potentiellt livshotande, och samtidigt friskriva sig från konsekvenserna, ”mobbar” man folk att prioritera just dessa leverantörer när pengarna inte räcker till. Detta leder även till en känsla av mindervärd och stigmatisering hos de som drabbas – och det är gärna de som har det svårt nog så det räcker och blir över redan. De som bara slarvar, brukar betala precis innan det är ”för sent” – men de drabbas sällan av konsekvenser som hotar liv och hälsa. Att man överhuvudtaget kan använda sådana verkmedel i ett modernt(?) samhälle är för mig en gåta eftersom detta osar av feodalstat.

Det nästa steget är ”Trygghetsbehov” – och varför är det ett eget steg? Man KAN ha steg 1 tillfredsställd, men känna otrygghet – och här är brottsligheten största hotet eftersom samhället inte verkar vilja åtgärda problemet. Sanningen är den att brottsligheten är ett sätt för samhällseliten att kuva dem som befinner sig under dem på trappan/stegen och samtidigt hålla folks uppmärksamhet borta från andra frågor. Jag vet: Det låter konspiratoriskt, men jag välkomnar alternativa förklaringar! Men tänk på det: Om du vill begränsa de allmänna fri och rättigheterna, vad är då det mest effektiva sättet? Att få de som skall kuvas att själva ropa på mer polis och hårdare tag. Är det så mer brottslighet idag än tidigare? Jag tror faktiskt inte det, men toleransen för asocialt beteende är mindre nu än för - låt oss säga 50 år sedan. Jag skall ge ett exempel: På farsans arbetsplats arbetade en granne till oss som chaufför. Han var förutom att vara psykopat, även alkoholist – och när han hade körningar till Danmark och Tyskland brukade han mucka bråk på färjan, och den arma stackare som besvarade hans utmaning slogs blodig. Detta pågick under flera år tills färjebolaget fick nog och portade honom. Men ALDRIG lagfördes han för sitt brutala beteende – vare sig på färjan eller privat. Han bjussade alla han ogillade på stryk, och vid ett tillfälle jagade han en säljare han skyllde pengar så skjortan stod rakt ut. Turligt nog var säljaren snabbare på foten och kunde sätta sig i säkerhet i en affär några kvarter borta. I våra dagar skulle denna kille kommit att få sina eskapader rapporterade i tidningen samtidigt som han skulle få fast förbokad cell i fängelset. Jag nämner detta därför att det är så deskriptivt för 1960 talets Norden. Om man definierar brottslighet som lagöverträdelse – antingen detta lagförs eller inte, så är det mitt påstående att brottsligheten/brottsbenägenheten var minst lika uttalat för 50 år sedan som den är idag, men dåtidens människor var mindre benägna att anmäla brott till polisen eftersom telefoninnehav dessutom var mer sällsynt – vilket gjorde det att anmäla någon till ett större projekt än det är idag. Sedan dess har toleransen för brottsligt beteende minskat – och något av skälet är att vi från myndigheternas sida ”uppfostrats” att inte tolerera övergrepp. Skräckhistorierna från gamla dagar kan ge den tuffaste mardrömmar.

Nästa steg är ”Gemenskap” och i detta ligger känsla av tillhörighet, både i förhållande till samhället, i familjen och i jobbrelationen. Även här är man framme och naggar i kanten. Man för medvetet en politik som alienerar allt flera, och förpassar dem till jus ”de” begreppet. Detta kallas ofta för utanförskapet. Man använder sig av olika metoder för att få detta genom, men för att hålla oss vid medierna, så är det så att de senaste 30 – 40 åren så har medierna medvetet skapat en avgrund mellan de styrande och de styrda. Man behöver minsann inte vara någon Sherlock Holmes för att leta rätt på de som ligger bakom: Det är samma drägg som vill begränsa våra fri och rättigheter. Vem är så dessa ”någon”? De är den grupp som styr världsfinanserna och världsekonomin. Deras motiv för att begränsa folks rättigheter är enkla: Ju mindre du och jag har att säga till om, ju mindre besvärligt blir det för dem. De vill ha tillbaka den tid då ingen ifrågasatte produkternas sammansättning, ingen bråkade om cancerrisker och ingen hade något att säga till om utanför hemmets väggar. Nu vill dessa ”någon” i och för sig ha ett ord med i laget även inom hemmets lugna(?) vrå genom att de vill ha kontroll över alla våra elektronikprylar så att vi inte ”stjäl” från dem – och inte för fram åsikter som skulle kunna få folk att ifrågasätta dem och deras beteende. De försöker dessutom att sätta upp konstgjorda gemenskaper: Genom att skapa sådana kring vissa produkter, kan man få folk som använder just dessa produkter att känna mer lojalitet till andra brukare än rentav sina vänner och i extrema fall även familjen. I USA åkte Ovaltine på en rejäl nit när de tillämpade dessa metoder på 1960 och det tidiga 1970 talet. De var några decennier för tidigt ute. Japanska instrumentproducenten Ibanez tillämpade metoden på 1980 och 90 talen genom att beteckna alla som ägde Ibanez instrument som ibanezer. Inget fel på Ibanez – jag hade ett par av deras effektpedaler på 1980 och 90 talet och de infriade fullt ut. Dock kände jag mig inte som ”ibanezer”.

Nästa steg är ”Uppskattning”: Alla behöver uppskattning för att må bra och få bekräftelse på att deras existens och medverkan har positiv betydelse. I detta begrepp ligger just det att vi är sociala djur och att vi ”navigerar” efter de signaler vi får från kollektivet. Uppskattning har mindre betydelse än de föregående stegen, men är ändå rätt så viktigt för oss. Uppskattning är motsatsen till bestraffning. Psykopater använder ofta dessa två riktmärkena för att förvirra och få offren att tappa gångsynen: Genom att uppmuntra något ena gången och bestraffa samma sak andra gången samtidigt som de tillämpar tillfällighet i reaktionen, så vet inte offren vad de skall förvänta och osäkerhet blir resultatet, och vi ser här hur man använder steget ”Uppskattning” för att såga i steget ”Trygghet”. Detta är härskartekniker som även samhället använder. Du vet aldrig var och när det ”smäller”. Men människan försöker hela tiden att uppnå ”Uppskattning” eftersom detta triggar hennes hjärnas belöningscenter och frigör endorfin som framkallar en känsla av välmående. Vi har alla behov av att känna oss lyckade – ty alla vet hur det motsatta känns. Det luckrar dessutom upp vardagens ofta grå tristess. Vi skulle kunna göra en spegelvänd trappa med där allt vi INTE behöver/INTE vill ha ingår. Det får bli ett projekt för framtiden.

Sista steg är ”Självförverkligande”. Detta är det minsta och översta steget. Det är inte nödvändigt för överlevandet, det hotar inte tryggheten om vi inte når detta steg, men ändå försöker vi varje dag att nå dit: Att nå vår fulla potential och visa världen att vi minsann inte är en könslös framtoning som knappt syns bland ”massorna”. Varje enskild människa är unik, och varje enskild människa har ett val huruvida hon vill ingå i en massa eller inte. Massorna är ett konstgjort begrepp som bygger på elitens behov utav att stå fram som unika, excellenta, ädla och nära nog gudomliga. Alla kan i och för sig nå detta steg eftersom det i slutändan är tal om en personligt upplevd känsla, men det vill inte eliten att folk skall tro/veta. Eliten vill att folk skall tro att det är endast de utvalda få som kan nå detta steg, och att alla andra får vara tacksamma för att få ingå i massorna. I grund och botten är detta en förolämpning mot alla unika individer i samhället – och bara det att använda ett sådant uttryck är ett sätt att även förvägra folk att känna gemenskap med samhället. Det är ett sätt att göra samhället till elitens egendom och deras verktyg för att tukta andra att tjäna dem utan frågor ställda. Detta är det viktigt att vara medveten på eftersom eliten använder Maslow trappan för att se till att den har monopol på politiska befattningar, för att hålla vanligt folk ute från medierna och kunna stigmatisera alla som hotar elitens ställning som just elit. Sedan kan man fråga sig: Hur kommer det sig att somliga bildar elit? Svaret på det ligger i människans psyke: Dominans är tecken på livsduglighet, och den mest livsdugliga skall ha förstarätten att föra sina gener vidare. Just så primitivt är det. Behovet av att ingå i den styrande elit är en del av det behov som ingår i självförverkligande steget. Man kan utrota en elit, men lika fort springer en ny fram. Det är den deprimerande sanningen. Förvisso kan vi övriga i kraft av vårt antal påverka och i viss mån tvinga eliten i viss riktning, men den som sitter med de mest kraftfulla verkmedel, vill som regel ha sista ordet. Detta kommer inte att ändras förrän människan själv tagit ett kvantumsteg uppåt som art. Det är just vår primitiva natur som står i vägen för att vi skall kunna utveckla oss till högre varelser. Dagens elit ger vid handen att människan har en lång väg att gå innan hon kan nå den högre formen av civilisation många av oss suktar efter.

Vår bristfälliga hjärna som är ett lapptäcke av nytt och gammalt där den gamla och primitiva har förstarätten må ha gjort oss till evolutionsvinnare och räddat oss från utrotning i klorna på sabeltandade tigrar och andra hungriga varelser, men den har mer än sannolikt gjort att vi nära nog har utrotat varandra flertalet gånger under de ungefär 200 millennier vi existerat i vår nuvarande form. Vi är alltså i princip de samma som för 1/5 miljon år sedan – deprimerande. Vi har sannolikt under dessa år varit förmögna att resa i rymden, varit förmögna att landa på Mars och givetvis Månen och därstädes lämnat de konstiga strukturer som dagens foliehattar kallar ”bevis för utomjordingar”. Sanningen så som jag ser den är snarare att vi inte klarar av att hantera den teknologi vi skapar eftersom vårt psyke hänger efter. Detta får oss att använda teknologin på ett mycket destruktivt sätt. I stället för en mänsklighet, så har vi ett lapptäcke av grupperingar som alla kämpar om hegemonin. Om människan varit modernare, skulle det finnas hindringar i vägen för det blodbad vi ser varje dag av varje år allt för saker som i princip är meningslösa, såsom religion och politiska ideologier. Men detta är del av elitens härskarteknik: Ge folket/massorna symboler att dö för i syfte att förverkliga sig själv, så kan man sitta tryggt medan idioterna tar kål på varandra. Vi har utkämpad många krig bara under de senaste 1000 åren, det ena mer meningslöst än det andra. Förlorarna har alltid varit det eliten kallar ”massorna” – men för de som mist de sina finns ingen tröst i gemensamt öde. Det är en bottenlös tragedi bakom varje dödsfall för ”landet”, ”folket”, ”Saken” och all den andra nytal svadan som mynnar ut i att de dog för eliten i elitens ställe. Som någon sade om Vietnamkriget: Om ingen mött fram, skulle det inte blivit något krig. Det är just så enkelt det är. Om man kunde ta kål på den mentalitet man hör hela tiden från USA och Storbritannien om att ge något tillbaka till landet. Det var just det som de som kämpade i Koreakriget och Vietnamkriget gjorde – och lämnade efter sig en rad massakrerade civila och förstörda liv. Den dag sådan fanskap förbjuds, är den dag hoppet börjar spira för att mänskligheten håller på att växa upp. Den dag mänskligheten blir vuxen, kommer brottsligheten att upphöra i det allt väsentliga eftersom begreppet ”vi” då kommer att famna vidare, medan ”de” kommer att krympa – och med det utgångspunkten för konflikter som är så inflammerade att de mynnar ut i dödligt våld.
Människan har inga naturliga fiender kvar, men det innebär inte att hon måste fylla denna roll själv. Det är fullt möjligt att skapa en situation där hela mänskligheten samarbetar för att säkerställa att vi även i fortsättningen kommer finnas här. Det bästa sättet är att se till att ingen går hungrig, ingen saknar dricksvatten och alla har trygghet. Sker detta, kommer det bli svårare att starta krig. Det gäller att plocka bort demonerna lika snabbt som eliten utmålar dem. Hur? Genom att använda deras egna psykopatiska härskartekniker mot dem själva, göra eliten osams och få dem att bråka sig emellan. Då är det möjligt att ta makten tillbaka dit den hör hemma: Hos folket. Med makten hos folket är inte krig något alternativ eftersom folket är den eviga förloraren i krigets smutsiga spel. Med makten hos folket minskar risken för maktfullkomlighet och övergrepp. Sedan bör begreppet ”massmedia” avskaffas. Det är en hädelse, en skam och en förolämpning mot folket. Kalla fanskapet ”media” – men allra helst låt styggelsen få dö. Ersätt det med källor till rena fakta utan censur, utan översitteri och utan förmynderi. Låt oss se till att förtryckets mörka moln skingras och att frihetens sol får lysa obehindrat.

Så här fungerar det idag - och detta är inte teori, men bevisbart fakta!

(1 kommentar, 2012-04-30 10:47)

Nästa inlägg
Bergatorparen


Jag håller kanske inte med om allt som sägs i videon. Vissa saker verkar lite "flummiga", men i stort sett är det så som jag upplever saker. Denne David Icke - "Icke", sade Micke. Han kör med hokus pokus om att vi lever i en trance som styrs från "öljensar" (aliens/reptilians) inuti Månen - som alltså skall vara en urgröpt himlakropp som använts för att skapa kataklysm på Jorden. Någon måste ha glömt att ta sin medicin - eller glömt kvar den när de rymde från hispan.

Jag återkommer med mer om David Icke, och Vaken rörelsen ty jag uppfattar de som det omvända av vad de säger att de är. Något stämmer inte i världen, men hokus pokus lär inte upphäva det.

(2 kommentarer, senast 2012-04-15 17:47)

Nästa inlägg
Bergatorparen

Det lidelsekapital som George W skaffade USA denna dag för 10 år sedan, kommer aldrig att ta slut. Det är som andra världskriget och Förintelsen den Allsmäktiga och Heliga. Ända sedan freden (?) 1945 har det skapats miljarder kilometer film, både såkallad dokumentär och fiktiv, tallösa TV serier, böcker i miljontals titlar på världens alla språk inom alla genrer från underhållning till indoktrinerings-, jag menar skolböcker, givetvis. Det finns bara EN giltig åsikt om den skamplätt som andra världskriget är, och det är den som formulerades av de krigsförbrytare som INTE dömdes i Nürnberg, men hyllades som vinnare och hjältar och som DÖMDE i Nürnberg. Sanningen om andra världskriget är så smutsig och nedrig att man kan få kräkningar vid blotta tanken. Sanningen för att göra det så rumsrent det går, är att ingen som deltog i andra världskriget var hjältar. De var skithögar alla som en utan undantag. Den som slaktar ner medmänniskor i miljontals med rått bevåg, är ingen hjälte. Det var två brottssyndikat som stod mot varandra, och det värsta av dem vann. USA begick det ultimata folkmord i Hiroshima och Nagasaki. Man sparade inga liv på det viset, man ökade bara lidandet för miljoner oskyldiga civila som fick leva med osäkerhet, drabbas av strålningscancer och föda missbildade barn i decennierna som följde. Sedan drabbade man samman med kommunisterna i Korea och Vietnam. Man lämnade halvgjort jobb i Korea, medan Vietnameserna sparkade deras enorma amerikanska arslen ut så skjortan stod rakt ut efter dem. I Korea, Vietnam, Laos och Kambodja lever än människor som bär märken efter amerikanarnas napalmbomber. Napalm är aluminiums tvål och bensin. Detta gör att skiten brinner även under vatten och i vakuum. Människor i de områden som USA’ s bombplan bombade med napalm dog en fruktansvärd död.

På början av 1960 talet såg USA sig gröna på att Castro tog makten på Kuba, och utvecklade en plan som innebar att man skulle frisläppa bakteriologiska vapen på sin egen befolkning och skylla ifrån sig på Kuba. Man beräknade att 5 – 6 000 människor skulle dö, och att det skulle vara tillräckligt för att legitimera väpnad aktion mot Kuba för att ”återupprätta frihet, demokrati och mänskliga rättigheter”. John F Kennedy tyckte så illa om planen att han instruerade CIA om att glömma det hela och hitta på något som inte innebar att döda oskyldiga civila. De tänker fortfarande – och har fortfarande inte hittat lösningen. Castro fann situationen så hotfull att han ingick allians med dåvarande Sovjetunionen, vilket så småningom ledde till missilkrisen. Åter igen var det JFK som räddade situationen genom att vara mer människa än amerikan. Han hittade en diplomatisk lösning som gjorde att alla parter kunde gå därifrån med äran intakt. Inte konstigt att CIA fick honom skjuten. Att ha en människa i Vita Huset, blir det inga testosteronstinna hjältar av. Vilket vi sett under de snart 50 år som gått sedan JFK brutalt mördades i Dallas.

USA’ s utrikespolitik har i alla år varit en smutsig affär som saknar både finess och statsmannaskap. Det är ungefär som de bilar och motorcyklar man skapar på ”dokumentärkanalerna”: Massa bling, men inga instrument och ingen ljuddämpare. Syftet helgar medlen oavsett. Det har kommit fram att NATO har kapat och bombat skolbussar i Europa under kalla kriget för att kunna få kommunisterna att stå fram i ännu sämre dagrar än de gjorde i utgångspunkten. Människor försvann utan spår efter avslutat militärtjänst. Summerar man ihop de dödsfall som USA förorsakad sedan andra världskrigets slut, så blir 9/11 ingenting. USA’ s bristande respekt för andra människor, deras liv, säkerhet, medmänskliga rättigheter, kultur och juridiska rättigheter är vad som gjort att USA verkar stå i skottgluggen titt som tätt. Deras förljugenhet har gett upphov till konspirationsteorier, och deras brist på moral och pålitlighet gör att med dem som vänner, behöver man definitivt inga fiender. Fråga bara engelsmännen, och varför inte norrmännen. I Latin Amerika är det inte få som börjar läsa från evangeliet som inte kom med i Bibeln när USA kommer på tal. De har understödd statskupp mot demokratiskt valda myndigheter och insatt despotier som var Washington trogna för att säkerställa att USA’ s näringsliv skulle ha carte Blanche. Som grädde på moset gjorde Hollywood på den tiden det begav sig filmer som framställde amerikaner som räddningsmän och välgörare som ställde till rätta det andra ställde till.

Storpolitik har alltid varit en blodig affär. Blod kan gå an, men skit är värre och amerikanarna har förvandlad den globala politiska scenen till en ända enorm septiktank. Med tanke på deras leverne och fysiologi, är det kanske inte förvånande?

USA som nation har uttalade narcissistiska drag. Deras självviktighet övergår även Vatikanens och det vill inte säga så lite. Man strör om sig med död och lidande, men gnäller om ett påstått terrorattentat som kostade som mest 2700 liv. Många flera har dött i Afghanistan och Irak. Nu är det Libyen som hamras, och efter det: Syrien? Då är det ingen penningbrist. När skall någon gå ner på knä, titta amerikanarna i ögonen och säga åt dem att nu räcker det? Eller är det så att man står ut med kofösarna från Bibelbältet bara därför att alternativen är så mycket värre? Det verkar hursomhelst vara klassad som ”above top secret” - så det lär vi inte få veta på laglig väg.

Om vi tittar på 11 september, så är frågan: Skulle inmarschen i Afghanistan varit politiskt möjlig utan det påstådda terrorattentatet? Varför skulle man in i Afghanistan överhuvudtaget? Svaret är att det genom detta klippiga, fattiga landet planeras en olje- och gasledning som talibanerna opponerade sig emot. Det har gåtts flera turer om denna ledning som anses ha stor betydelse för USA och EU, som både vuxit ut ur sina egna skor energimässigt. Länderna i området, som inkluderar många före detta sovjetrepubliker, är angelägna om att det skall bli av. Med USA marionetten Karzai på plats i Kabul, och en fast USA närvaro på basar som man ”kommit överens om” – till gemensam nytta och säkerhet, givetvis. Med USA närvaro i Afghanistan, så har man ett rätt så stadigt skamgrepp på Pakistan med – ett land som anses vara aningen ”ostadigt”. Pakistan må vara kärnvapenmakt, men deras vapen är småpotatis mot multimegatonmonstren USA förfogar över, så de väljer att ha ett pragmatiskt förhållande till det hela. De ser genom fingrarna med att USA’ s agenter är så hemtama i deras bakgård att folk är på förnamn med dem där. USA’ s inmarsch i Afghanistan var klartext: ”Titta vad som sker med dem som inte lyder oss!”

Varför är så Sverige med på eländet? Därför att vi är medlemmar i EU, och därför att vi har ekonomiska intressen att sköta. Sverige är fortfarande mycket beroende av fossilt bränsle, och kommer att vara så i all överskådlig framtid. Svenska medier kommer att fortsätta göra som de alltid gjort: Berätta den officiella versionen hur lögnaktig den än är, och svenska skolor kommer att undervisa att det var bin Ladin som höll i attentatet – snarare än att berätta sanningen. Osama bin Ladin dog av sjukdom, men man lät Delta Force få äran av att ha nerkämpat och dödat honom. Varför skulle man annars slänga liket på sjön? Så idag skall alla rättrogna USA muslimer fira USA’ s andra nationaldag, och förbanna sunni muslimerna i al Qaida som man tror låg bakom det. Vilket skämt: En låda i ett arkivskåp på Langley Virginia innehållande namn på världens alla sunnimuslimska bråkstakar och brushuvuden har fått bära skuld för att vara ett ”terrornätverk” kapabelt att rundlura USA’ s alla underrättelsetjänster, alla poliser och alla tulltjänstemän samt alla flygplatsansvariga och genomföra en kupp av bibliska proportioner.

Men för landet som tog Charles Dickens Ebeneser Scrooge och gjorde honom till Scrooge McDuck (Farbror Joakim von Anka) och med Hollywoods hjälp gjorde biljonaffär av honom, är linjen mellan verklighet och fiktion ofta bara av akademiskt intresse, Är det inte möjligt, så ser man till att det blir möjligt – åtminstone på datorsimuleringar. Det är inte konstigt att konspirationsteorier florerar kring ett land som levd som grevar på fiktion och illusioner ända sedan landet grundades. Att USA dessutom är ökänd för att ha orkestrerad flertalet statskuppar, och attentat som andra fått ta skulden för, gör inte saken bättre. USA hade mycket att tjäna på 9/11, medan muslimerna endast förlorade på det. Muslimskas ledare skrädde inte orden i sin fördömelse mot de som genomförd attentatet den 12 september 2001. Det skulle de inte gjort om de tyckt att var på sin plats. Jag tror shia muslimerna upplevde att det påstått sunnimuslimska al Qaida återigen stack dem i ryggen. Hursomhelst har ingen kärlek gått förlorad mellan shia och sunni till följd av 9/11. Så där har ni det. Tycker ni fortfarande synd om skrytpavorna ”over there”? Jag gör det inte. Självskadande är normalt sett tecken på mental störning/sjukdom, men när en psykopat gör det är det som regel för att använda det mot något. Självskada för att skada någon annan. Det skall komma att bli en otroligt snötung och råkall dag i Helvetet innan jag tror på den rövarhistorien om att ett gäng muslimska studenter klarade av 9/11. Det passerar gränsen för otroligt – nog - att – vara – sant med råge och väl så det och ändå lite till. Men för all del: Folk går runt och tror på en uppdiktat, ondsint, hämndtörstig gammal gubbstrutt kallad Gud, så då tror de väl på en rövarhistoria om att en skäggapa borta i Afghanistan skulle kunna orkestrera ett mästerverk som 9/11.


http://sv.wikipedia.org/wiki/Napalm
http://www.fredskoalitionen.se/artiklar/2009/05/26/afghanistan-balkanisering-pa-gang/
http://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Afghanistan_Pipeline
http://ringnebula.com/Oil/Timeline.htm
http://www.globalresearch.ca/articles/BRZ110A.html
http://uuaaradio.blogspot.com/2007/09/11-september-nu-visar-ven-cnn-det.html

(6 kommentarer, senast 2011-11-13 08:41)

Nästa inlägg
Bergatorparen

2009-12-01 01:32 - Bergatorparen
Aggressiv ateism ...

... är kanske inte så dumt. Här är Pat Condell:


(4 kommentarer, senast 2009-12-03 21:36)

Nästa inlägg
Bergatorparen

... vet att jag är ateist, och de vet vad jag tycker om religion. Här är en som kan att sätta ord på det bättre än jag kan:


(1 kommentar, 2009-08-23 22:55)

Nästa inlägg
Bergatorparen

… enligt en artikel som Diana redovisar på sin blogg. Utgångspunkten är att en alarmist skriker upp om att träd och fåglar verkar dö i närheten av mobilmaster. Men finns det fog för ett sådant påstående? Jag behövde inte lägga mycket tid på research innan jag hittat tillförlitliga och inte minst seriösa källor såsom BBC och WHO, som ingen utav dem lyckats hitta någon korrelation mellan cancer och mobilstrålning. Somliga vill kanske invända att rapporterna är från början av decenniet, men då är det väl värd att märka sig att dåtidens mobiler genomgående hade högre SAR värden än dagens ty alarmismen på denna tid var i sin späda linda. Efter det har industrin utsatts för ett drev från media och konsumentorganisationer, samt olika länders hälsovårdsmyndigheter (som ju är de som får ta kostnaderna om alarmisterna har rätt) och WHO.

Vi får inte glömma bort en sak: När någon postulerar något, så är det därför att de vill åstadkomma något, och med risk för att låta som en gammal proggare vill jag säga att klasskampen på inget sätt eller vis är död, men brinner under ytan varje dag som den egentligen gjord sedan civilisationen infördes. Märk väl: När det endast var samhällseliten som hade råd med att äga och använda bil, var det ingen som snackade vare sig om olyckor och förorening, men den dag då bilen blev tillgänglig för Medelsvensson, var det inte måtta på hur farlig den var och vilka föroreningar den medförde. På 1970 talet fanns det de som ville förbjuda eller i minsta fall begränsa bilbruk strängt. Sedan kom mobiltelefonen, och i början var det i stort sätt endast större företag och yuppier som hade råd. NMT systemet blev snart överbelastat och var väl strängt taget inte speciellt bra, blev för 10 – 12 år sedan utkonkurrerat av GSM – och det var då det tog sig hus i Helvetet. När mobilen inte längre var något som enbart eliten hade råd med, men som fanns i allas fickor, kom alarmisterna. I USA gav man upp att hitta en elitgrej som endast de få hade råd med, så man tog det existerande och gjorde en elitversion på det: BlackBerry. BlackBerry tog allt ett steg vidare och är fortfarande ledande på såkallade Smartphones och high end mobiler för eliten inom företagsvärlden. Så visst ligger det fortfarande mycket klasstänkande i samhället – såväl i USA som här. Det är något av anledningen till att jag inte enbart accepterar det som personer från eliten säger, men ifrågasätter det utifrån att alla har sin egen agenda.

Börjar man titta på vad som sker i samhället idag, och analysera det utifrån ett mer kritiskt perspektiv, så ser man att det är si som så med integriteten hos forskare och andra opinionsbildare – oavsett samhällssystem. Vi har sett, och ser, hur forskare låter sig prostituera av makthavare antingen inom näringslivet eller det offentliga/politiska. Att man låter alla principer fara för att få anslag till just sin forskning från källor som ständigt krymper, gör att själva forskningsresultatens validitet kan ifrågasättas. Vi ser det med klimatdebatten. Ingen tror på forskarna eftersom det har varit för många som blandat politik med vetenskap, och ännu flera som låtit politiken styra vad man skall få för resultat. På medeltiden var det Kyrkan som bestämde vad som fick bevisas vetenskapligt, medan nu är det politiska ledarskapet som bestämmer genom att de styr hur mycket som skall spenderas på forskning inom olika fält. Och vi ser även det samme händer när det beträffar andra saker där stora pengar är involverade: Vi har de senaste 70 åren haft en mycket infekterat debatt inom det vetenskapliga samhället om rökning/tobak och dets faror. Tobaksindustrin har haft forskare som postulerat tanken om att tobakens skadverkningar är gravt överdrivna, medan tobaksskadade haft en egen lobby som postulerat raka motsatsen och haft forskare som redovisat resultat som underbyggde deras postulat. Efterhand klarade denna senare lobby att bevisa sina påståenden och de gick från postulat till bevisade vetenskapliga sanningar.

Genom att skapa ett vakuum där ingen tror på någon, är fritt fram för de som vill skapa ”sanningar”, och ett postulat är just det: Något man håller för att vara sant – utan att egentligen kunna bevisa det. Om man upprepar något tillräckligt många gånger och med tillräckligt patos, så börjar folk tro på det – trots att det enbart är ett postulat och inte en bevisat vetenskaplig sanning. De som postulerar tanken om mobilstrålningens skadverkningar använder tiden som ett incitament för alla tvivlare: ”Vi har inte haft teknologin tillräckligt länge till att vi fått statistiskt signifikanta data, men törs vi vänta? Kom ihåg att det är verkliga människor som dör – och inte enbart siffror”. Jag kunde börja med att ta utgångspunkt i att en grupp som ätit yoghurt sedan 60 talet dött av en magåkomma – och lämpligt ”glömma” att nämna att de alla var i 90 årsåldern när de dog (detta är enbart ett tänkt exempel). Sedan är det bara att betala forskare som har sina egna skäl att vilja bevisa mitt postulat och göra hederlig bevisat vetenskap av det, att fejka fram de nödvändiga resultaten. Hur man gör det? Det är skrämmande enkelt: Man gör en undersökning där man medvetet gör ett skevt urval. När analysen är klar, kommer den att visa det man vill att den skall visa. Sedan finns det något som kallas nonsenskorrelation: Det att man kan påvisa sammanhang mellan saker som inte hänger ihop över huvudtaget, som till exempel (för att sätta det på sin spets) att ju fler som dör av rökning i Göteborg, ju mer nederbörd faller i Över Kalix. Detta exempel är så groteskt att alla ser att det ju är, eller måste vara, strunt. Men nonsenskorrelation används varje dag av folk som har en agenda och något som behöver någon form av trovärdighet.


”Vi har inte haft teknologin tillräckligt länge till att vi fått statistiskt signifikanta data, men törs vi vänta? Kom ihåg att det är verkliga människor som dör – och inte enbart siffror”

Det som måste till för att skapa cancer, är partikelstrålning som har det som behövs för att slå sönder arvsmassan inom vävnaderna och förvanska kromosomerna så att de börjar bilda abnorma celler. Radiovågor klarar det inte, annars skulle det förekomma massdöd kring radio och TV sändare över hela världen – och där talar vi om utstrålade effekter som mäts i kilowatt och i vissa fall gigawatt, medan mobilsändare har en effekt som en glödlampa på basstationen, medan på handenheten är effekten ungefär som en gammaldags ficklampa. Anledningen till att man använder mikrovågssändare inom mobilsystemen är att ju kortare våglängd, ju mindre antenn behövs, och vice versa. Nackdelen är givetvis kort räckvidd och många basstationer.

Finns det strålning som inte är partikelstrålning som kan orsaka cancer? Ja, och då talar vi om vågor i det ultravioletta spektret. Dessa har så kort våglängd, att de förmår att ”skaka” sönder cellväggar och förvanska arvsmassan inuti cellen, så att det uppstår cancer. Den vanligaste formen av cancer från ultraviolett strålning är malignt melanom som utgår från pigmentbildande celler i huden. Röntgenstrålning däremot, är partikelstrålning. Det finns många former för strålning, men de flesta av dem klarar vi av. Vi behöver – tro det eller ej – en mindre dos ultraviolett strålning dagligen, så all strålning är inte av ondo. Det som håller oss varma när vi eldar på vintrarna är infraröd strålning. Vår rädsla för strålning härrör från den, i efterkrigstiden, snabbt växande kärnfysiska teknologin såväl inom energialstrande som inom vapen. Ingen som levde på den tiden glömmer väl bilderna på alla strålningsskadade från Hiroshima och Nagasaki, eller alla polynesier som drabbades av samma sorts skador efter USA, Frankrike och Storbritanniens hejdlösa bruk av Polynesien som testområde för vapen som blev allt värre. Det var inte förrän en bit in på 70 talet att Frankrike, som siste land, upphörde med kärnvapentest i luften över Polynesien. På 1950 och 60 talen var nerfall av radioaktivt avfall från provsprängningar en källa till kronisk rädsla bland oss som levde på denna tid. Detta har fortplantat sig till senare generationer, så att ordet strålning får dödsångesten att lysa ur ögonen även på dagens tonåringar. Man skall givetvis inte bagatellisera eller underskatta de risker som strålning kan medföra, men sanningen är de flesta sorters strålning inte är farliga. De vi bör vara rädda för är de som härrör från radioaktiva material – och de finns inte i mobilnallarna. De strålningstyper vi skiljer mellan, är joniserande och ickejoniserande strålning. Gränsen mellan dessa strålningstyper går mellan röntgenstrålning och ultraviolett strålning.

http://bloggis.se/Diana/95558
http://www.bbc.co.uk/sn/tvradio/programmes/shouldiworryabout/mobiles.shtml
http://www.darvill.clara.net/emag/emagmicro.htm
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/
http://www.sateilyturvakeskus.fi/sateilytietoa/mitaonsateily/sv_FI/vad_ar_stralning/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fotokemi

(3 kommentarer, senast 2009-08-07 16:29)

Nästa inlägg
skruttis92

2008-11-29 20:44 - skruttis92
goddagens.

Ny blogg ; http://sanningenochlognerna.blogg.se
sanningen och lögnerna om mig. läs & kommentera

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg