En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in

Senaste inläggen som handlar om tro

bosselagom

2016-08-13 17:37 - bosselagom
Religion är privat.

Religion är en privat angelägenhet och hör till de mänskliga rättigheterna; att utövas privat utan att störa omgivningen hör också till ett civiliserat samhälle.

Det finns vältaliga religiösa ledare som anser att samhället skulle verkligen må bra av lite mer religion i dagens konfliktfyllda värld - Man skulle kunna tänka sig att en tid som präglas av religiöst betingade konflikter skulle röra sig åt andra hållet. Fruktansvärda tolkningar av islam, vansinniga påfund om heder och helighet kopplade till sex, stympningar av pojkar och flickor, en katolsk världskyrka som långsamt reformerar sig bort från en samtidshistoria av övergrepp mot barn, tvingande klädsel, må det vara burkor eller chassidiska hattar, en ekumenisk kamp mot lika rättigheter för människor oavsett läggning … Man kan tycka att den som vill stärka religionens plats i offentligheten har ganska mycket att bevisa, och kanske rent av borde uppvisa en smula ödmjukhet inför den egna historien…..

Mot enskilda individers livsåskådning och personliga val kring bön och livet efter detta bör man vara respektfull. Men mot den organiserade religionens politiska anspråk bör man däremot förhålla sig som till vilka politiska anspråk som helst.
Religionens ofta synliga ambition att styra samlevnad, medicin, politik, geografiska gränsdragningar, forskning, musik, litteratur och konst samt de mest grundläggande av mänskliga rättigheter. Det är den vi vill se upp med – den beskär människors frihet! Visserligen har kyrkor gjort stora insatser med demokratiarbete och välgörenhet och engagemang – men samtidigt varit stenhårt repressiva mot individuellt avvikande.

När privat religiös övertygelse används för att bestämma hur andra människor ska leva sina liv är den inte längre privat. Vi har kommit så långt i vår civilisation att det andliga är oviktigt då samhällets regler ska skrivas; andlighet är privat och politik är offentligt!

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

1. Någon tro hjälper dig inte om Du inte tror på Dig själv
2. Underlägsen är du om Du inte tror att Du är värd någonting
3. Kunskap har du endast om Du är nyfiken
4. Vetskap om Dig i dina egna tankar räcker långt
5. Tävla med Dig själv och Du vinner
6. Du duger till vad du tror på
7. Le då Du känner för det
8. Du är så värdefull som Du själv bedömer
9. Kunskaper som du har prövat kan Du ge bort
10. Din egen vilja är Din egen lag
11. Det intressanta är vad Du vet om Dig själv

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
Bergatorparen

... om vi skall tro Pat Condell, och det tycker jag vi skall. Pat har ordet:


(1 kommentar, 2011-04-08 12:46)

Nästa inlägg
bosselagom

2011-04-06 07:59 - bosselagom
Tro, Hopp och Kärlek

Kärleken är störst, heter det. Men det har tidigare varit väldigt svårt att tala om den. I och med att man i dag pratar mycket om sexualiteten överallt, har det också gjort det lättare för oss att förstå kärlekens betydelse (tror jag, eftersom det är ett påstående).
Visioner kan ge oss näring åt oss att ventilera hoppet, och det är ju som bekant det sista som överger oss.
Vi har dock fortfarande betydligt större problem med att få en logisk förklaring till ens tro; finns där hopp? Med ökad egenmakt undviker vi myternas förklaring till tron i dag. Men vi har ändå kvar orden och uttrycken i poesin och musiken. En ny process är på gång, som kanske både logiken och förnuftet kommer att acceptera. Och det kan kanske också bidra till att vi kan diskutera religion på ett allvarligt sätt; det har ju, som historien upplyser om oss, alltid resulterat i mänskligt offer.
Hoppas kan man ju!

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg