En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in

Senaste inläggen som handlar om utbildning

bosselagom

För utbildning och personlig utveckling. Det här är ett brett område som kan handla om allt ifrån att utbilda sig, resa, gå i terapi eller att ägna sig åt konstnärligt skapande.
Det mentala livsområdet betecknar det rådande tanke- och förhållningsmönster som ständigt pågår hos oss människor. Det är relaterat till minnet, våra föreställningar och förståelse av sinnesintryck. Det handlar mycket om problemlösning, kreativitet, omdöme och beslutsfattande. För det mesta är människan mer medveten om tänkandets resultat, än om den tankeprocess som leder fram till målet.
Naturligtvis blandas dessa begrepp in i våra andra livsområden, både på gott och ont!

Är jag skicklig i att se sammanhanget mellan vad som händer i världen och dess verkan på mig och min sysselsättning?

Kan jag förutse troliga resultat av det som händer runt omkring mig ? Anpassar jag mina planer till det jag förutser? Intar jag en "vänta och se"- attityd, eller nonchalerar jag det fullständigt?

Är jag lika intellektuellt alert idag som när jag studerade ? Är jag intellektuellt nyfiken?

Har jag någon hobby, är jag intresserad av något slags hantverk eller någon kulturell aktivitet?

Är jag lika noga med vilka tankar som fyller mitt sinne som jag är med vad jag gör?

Har jag en stark önskan att lära ? Är jag nyfiken? Anser jag att min inlärningstakt är snabb ? Medelmåttig? Långsam? Anser jag att min intelligens ligger över genomsnittet? Ungefär lika med genomsnittet? Under genomsnittet?

Har jag deltagit i någon eller några "halvinformella” kurser för att friska upp mina kunskaper under de senaste tre åren? Har jag gjort något annat för att förbättra min mentala utveckling?

Läser jag regelbundet olika typer av tidskrifter? Läser jag bara artiklar som har direkt samband med mitt arbete? Läser jag artiklar som är av annat intresse? Läser jag artiklar om ämnen som är nya för mig för att utvecklas intellektuellt?

Anser jag att jag har en bred erfarenhet och utbildning ? Finns det områden där jag känner att min kunskaper är bristfällig? ... där jag är speciellt kunnig?

Ägnar jag mer tid till deltagande vid fester och TV än till att läsa, gå på teater och syssla med konst och liknande? Läser jag fler romaner än historiska, biografiska och annan fack-litteratur? Avsätter jag tillräcklig tid till kulturell och mental utveckling?

(7 kommentarer, senast 2017-10-21 10:25)

Nästa inlägg
bosselagom

Dagens skola har blivit ett öppet informationsmöte där eleverna själva väljer vad som kan vara intressant att ta till sig. I de utbildningsforum där förutsättningarna säger att allt utbildningsinnehåll blir föremål för prov av kunskaperna misslyckas samhället. Vi måste alla ha regler för att samhället skall fungera, och det måste gälla undervisning också.

Undervisningsmiljöer där det inte finns mobiltelefoner gör att barnen lär sig mer än barn som tillåts ha mobiltelefoner. Men en lärare får bara omhänderta en mobiltelefon om den stör lektionen. Om telefonen inte gör det så kan läraren alltså inte göra någonting. Det medför alltså att så länge en elev har telefonen på ljudlös så kan hen chatta hur mycket hen vill, läraren har inte mandat att göra något åt det.

Lärare har inte tillåtelse att förbjuda mobiltelefoner på lektionerna
Åtgärd:
Från och med nu får det inte existera mobiltelefoner i klassrum någonstans i Sverige. De får inte finnas i någons händer, inte i väskan, inte ens i fickan. Låt eleverna ha telefonerna på rasterna om det nu är så otroligt viktigt för dem, men klassrummen från norr till söder är mobilfria zoner!


Mobiltelefoner må vara utmärkta hjälpmedel för familjen, nätverk och eleven. De må vara teknikbejakande. Alternativet till dagens lektioner är att eleven har med sig vänner och föräldrar på lektionen. Samt studerar medieteknik under pågående lektion.

(3 kommentarer, senast 2015-11-08 16:24)

Nästa inlägg
bosselagom

2015-09-16 09:10 - bosselagom
Jobbskolan

Efter samhällsskolan kommer jobbskolan. Eller kanske det är lämpligare att börja med jobbskolan och integrera samhällsskolan i denna för vissa nyanlända som är motiverade.
Ge pluspoäng till de elever som väljer att vara handledare och assistenter. Lärarbristen får ta hjälp av elever som väljer att förlänga gymnasietiden med integrationsarbete och där också få erfarenheter utanför skolans ramar.
Ta exempel av lärlingssystemen från Tyskland, Österike och Danmark. Ungdomar mellan 16 och 25 år har olika mognadsprocesser. Språksvårigheter gör också att mognaden varierar. Här kan många väl utvecklade ”svenska” ungdomar göra en insats som assistenter under egen fortutbildning. Många ramar, som i dag sätter gränser för sunt förnuft, måste utvecklas eller kanske helt byggas om. De individer vi har, och de som kommer, inom Sveriges gränser måste stödjas för en positiv framtida utveckling. Oavsett om de tänker stanna kvar eller fortsätta ut i världen, eller återvända till sitt ursprung för deltagande i en samhällsuppbyggnad alla kan leva rättvist i.
Förhoppningsvis kommer nya typer av företag utvecklas och ge motiverade arbetstillfällen.

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

OK, återvändare m.fl. behöver stödinsatser, utan för den skull mesa med dem. En åtgärd som diskuterats är att ge psykologhjälp och jobbinsatser till personer som återvänt efter att ha stridit med Islamiska staten.
IS-krigarna ska kunna drabbas av rättsliga konsekvenser– Deltar man i ett krig i ett annat land så ska man straffas, men det finns inte lagstiftning för det. Ok, man kan skapa lagar för att förverka deras rätt att återvända. Men de återvänder illegalt, liksom många andra flyktingar kommer hit.
Ok, men det måste ske under strängaste kontroll så att dessa psykiskt skadade människor kan vistas i landet utan att påverka eller skada någon annan.
Ok, men så inför också en lag som tillåter begränsningar i den personliga integriteten. Använd fotbojor, chipsbojor, medicinering, professionell hjälp och personlig övervakning för ett tryggare samhälle. En ömsesidig fördel för ett tryggare samhälle.
Och om man är emot förslagen om stödåtgärder, kan man säga att man ökar rekryteringen till IS. Budskapet blir ju att det är helt okej att bete sig så här och när du kommer tillbaka så fixar vi med jobb, bostad och terapi. – Vad är då alternativet? Att blunda och inte ge någon hjälp alls? Vill man påverka människor så måste man erbjuda ett alternativ. Hot hjälper inte alltid i ett civiliserat samhälle.
– Om man har krigat med IS så behöver man stöd och hjälp. Dels för att man har extrema åsikter, men också för att man varit med om hemska saker. Man kan inte vara så naiv att tro att man omvänder en extremist med terapi, men man kan inte omvända någon genom att göra ingenting. Det handlar om att tillämpa hårda polisiära åtgärder och samtidigt jobba förebyggande med dem som kommer hem och de som planerar att åka. Förebyggande och repressiva åtgärder går hand i hand!

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

Vi människor har i huvudsak tre olika läggningar; den fantasifulle flexible, den funderande noggranne och den stabila jordnära, och så en salig blandning av dessa människotyper. Att integrera alla dessa typer lyckosamt, som om dem vore en och samma, är dömt att misslyckas.
Den ytterlikhetsinriktade individen som med sina funderingar noggrant sätter upp sina mål, och sedan följer dessa, finns också hos våra invandrare och skyddssökande. Känner migranten inte igen sig i våra värderingar om personlig frihet, tolerans och pressfrihet som lärs ut i våra skolar, tappar de lätt fotfästet (det lilla som kanske är kvar). Istället känner de sig uteslutna från samhället de lever i. De ser de dessa friheter som en fiende till islam. De ser hela västvärlden som en fiende som lägger sig i politiken i muslimska länder, griper och torterar muslimer på lösa grunder och smädar religionen. Och ett misslyckande för Pitta personligheten (Ayurverdas benämning av olika kroppstyper) brukar få svårare konsekvenser än på Vata och Kapha.
En av de stora frågorna i västvärlden framöver kommer att bli hur hotet från en inre fiende ska hanteras utan att hela den muslimska befolkningen utmärks negativt. Och utan att underblåsa främlingsfientliga stämningar.
Sverige funderar på att införa lag om förbud att resa utomlands för att strida med terrorgrupper?! Sannolikt räcker detta inte. ”Pittaisterna” måste fångas upp av samhället innan rekryterare från IS och al-Qaida sätter klorna i dem.
Brainstorming tack!

(1 kommentar, 2015-01-09 07:14)

Nästa inlägg
bosselagom

Vad tänker man, när man försöker sätta sig in i en terroristhandling. Orsaken och hur man kan förändra världen? Terrorism sker inte i Guds namn. Eller Allahs. Terrorism är terrorism och tro är tro. Eller?

Varför tar inte en ”kristen” så illa vid sig, som en ”muslim” då dennes ”Gud” terroriseras med satirbilder? Svaret kan vara makten ”guden” har över individen. Islams ”Gud” har en mycket stor makt som berör den troende, medan kristendomens ”Gud” är mer en relation till den troende. Det har en mycket stor betydelse i dagens samhälle.
Trosläran, Kulturen och samhället har kollapsat i stora delar av den islamska världen! Om det inte är religionen, så är det människosynen som orsakar ondskan.
Religionen spelar en stor roll i grunden. Och politiken, i samhället därifrån terroristen har fått sina tankar och målet här i livet, har den avgörande rollen.
Sätt ett vapen i handen på en svart man som dödar två poliser i New York, och vi diskuterar hans hudfärg och publicerar statistisk om hur svarta är överrepresenterade i fängelset och som är utan meningsfull sysselsättning.
I grunden är det hur tron har formats i terroristens liv, kommit på kollisionskurs med samhället, och fritt fått forma sig i individens målsättningar här i livet.
Sätt vapen i händerna på fyra islamister som begår ett avskyvärt dåd och dödar 12 journalister i Paris, och vi pratar om deras religion. Ja, religionen är grunden, och tron som varje enskild individ uppfattar den. Och i detta fall har budskapet missuppfattats, så det måste vara kunskapsgivaren som bär en del av ansvaret för terroristhandlingarna, det vill säga föräldrar, samhälle och skola. Och fram för allt informationskanalerna inom politik och religion som inte har varit tydlig tillräckligt mot den enskilde individen.
Sätt ett vapen i handen på en vit man som dödar 77 personer i Norge, och vi pratar om den ensamme gärningsmannens psyke, hur det kunde gå snett. Hur kan vi bara låta det ske? Genom att stilla tiga, ouppmärksamhet och bristen på engagemang för oliktänkande. Ett normalt samhälle, med sina fel och brister, kan upptäcka ett ökat oliktänkande. Och åtgärda det genom meningsfull sysselsättning, kunskap och engagemang!

(1 kommentar, 2015-01-08 17:31)

Nästa inlägg
bosselagom

2014-12-03 06:43 - bosselagom
Kulturlikheter

Den grekiska mytologien och hedningarnas gudatro kan ta varandra i handen. Att blanda ihop kulturer är intet nytt, och människan har stor beredskap för detta. Det finns stora likheter inom kulturerna i alla tider, det tog bara lite längre tid att inse det förr. Och med ödmjukhet bör vetenskapen komma fram till utbildning och information som människan tar till sig. Förklaringar till kärleken som skadar, ålderns illusioner, blodet och livets mening i djupet. Men även ytliga frågor som ekonomi, krig och fred, familjen och lagarna bör kunna ses i ett nytt ljus. Vi tror ock på forskningen och vetenskapen, men störst av allt är sunt förnuft.

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

2014-12-02 08:39 - bosselagom
Historiesökarna

Lev med historien! Glöm den aldrig, lev upp till de lyckliga tilldragelserna och lär av dårarnas misstag! Stalin, Kuba, Himmler, Vietnam, även lilla Sverige på medeltiden, Saudiarabien, Ramses, Etiopien, Konstantin, You name it! Historien har mycket att lära oss av människors giriga handlande genom översitteri, hänsynslöshet, trångsynhet, främlingsfientlighet, falskhet och hat, näthat. Individen strävar automatiskt efter ojämlikhet då samhällen präglas av synder. Messisas och gurun må försöka sin marknadsföring till en bättre värld, men det krävs naturliga realiteter för att övertyga individen och dess magkänsla. Varför? Ja, det tycks ju inte fungera med dagens trams om politik/religion där människor har ihjäl varandra i parti och minut bara för att man inte lever som dårarna lärt ut.

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg

2010-11-08 10:39 - Utbildningsbloggen
Utbildning

Då var det måndag igen.

Jag har precis satt mig i skolbänken, åter igen. Det känns både spännande och roligt.

När jag gick ut ur gymnasiet mötte jag världen med öppna armar i stort sett. Medan mina vänner redan visste vad de ville göra, och med pressen från familjen att välja ngt vettigt för min framtid, stod jag där som ett frågetecken utan någon som helst koll. Vad ska man prioritera?

Jag ville bli psykolog, veterinär, allmänläkare, microbiolog. Jag ville fortsätta med drama och konst.Kanske lärare som majoriteten av medlemmarna i min släkt.Men jag visste verkligen inte.Det tog mig flera år att hitta mig själv. Så en vacker dag- efter att ha smakat på vård och omsorgskakan och insett att yrket inte var för mig- slog insikten mig rakt i ansiktet. En idé som föddes långt innan jag ens kunde stava till "gymnasium"- jag ville bli en serietecknare.

Men eftersom serieteckning "inte är ett riktigt jobb"- som min familj brukade säga, blev det inte så.Och jag riktade in mig på formgivning och grafisk design.

Och nu sitter jag här.

Livet blir inte riktigt som man har tänkt.Inte alltid iallafall, när man ska ge sig ut i den vida världen.

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg