En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in

Senaste inläggen som handlar om utveckling

bosselagom

2018-01-07 03:41 - bosselagom
Enande mänsklighet

Jorden med evolution, revolutioner och utveckling. Vad styr oss mer än luft, vatten, sol och jord? Man kan se ett misslyckande i Sapiens utvecklingen och en del vetenskap strävar efter människans personlighet som den var för 4000 år sedan. Vad styrde jordbruksrevolutionen? Kan den ha påverkat evolutionen.

Vad är det som enar mänskligheten? Imperier! Religion? och Pengar?
Den multietniska eliten styr det globala imperiet, som i första hand kommer att samla sig kring jordens klimat. Det gemensamma intresset och grunden till kultur kommer då att bli beroende av miljöpolitik, mänskliga skyldigheter och rättigheter samt ekonomisk politik styrt av internationella rättsystem och multinationella företag inklusive icke-statliga-organisationer, NGO-er.
Traditionellt enande har varit religion, pengar och imperier. Tekniken har mer kommit att ersätta det traditionella enandet.
Individen behöver, och är beroende av andlig ”tro”. Men eftersom religionen oftast blir källan till diskriminering, oenighet och splittring föreskrivs istället privat andlighet till faktorn för den mänskliga ”tron”. Vad blir då den framtida religionens Enare? Kanske Roboten blir den jämbördiga medlemmen i den globalt utvecklade religionen (efter 2-3000-årig period där människan varit allena styrande).
Tekniken kan komma att utveckla ”pengarna” till en bättre gemensam Enare för mänskligheten, liksom att den kommer att hjälpa ledarskapet att sprida tron och vetskapen om rådande samhällssystem.

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

Inom livsområden intima relationer, föräldraskap och familj finns ständigt ett antal frågeställningar att fundera över. Vissa har inte någon särskilt nära relation till sin biologiska familj, utan har i stället andra personer knutna till sig i familjeliknande band. Idag används begreppet ”familj” också i ett utvidgat sammanhang för nära vänner. Det är den naturliga och grundläggande enheten i samhället, som även ingår i dess skyddsnät. Familjen upprätthåller den grundläggande uppfostran, förståelse för samhällets normer och vad som är rätt och fel, sant och falskt osv. Och till stöd finns samhällets olika institut.

1. Betyder min familj och mina nätverk mycket för mig?

2. Hjälper jag mina barn och närstående att utveckla självförtroende?
Hjälper jag dem att lära sig självdisciplin?
Har jag gjort vad jag kan för att lära mina barn att ta personligt
ansvar för sitt beteende?

3. Underlättar jag för mina barn och vänner att vistas i en miljö,
som maximalt främjar deras sociala, moraliska och kunskapsmässiga
utveckling?

4. Försöker jag på allvar förstå min omgivnings behov? Inser jag att
de alla har olika behov? Skulle en ökad fokusering på min
personliga utveckling direkt eller indirekt gagna min familj?

5. Tar jag ansvar för att fatta besluten i familjen? För litet ansvar?
För stort? Lämnas ansvaret för vissa beslut alltid till samma person?
Får mina barn tillräckligt ansvar för att fatta beslut så att de kan bli
mogna individer?

6. Är oenigheter i familjen ett problem? Kan de undvikas genom
bättre planering? Brukar problemen alltid lösas? Är det alltid samma
person som 'vinner'?

7. Planeras familjens aktiviteter så att varje medlems intressen
beaktas ? År det någon som ofta blir utanför? Händer det ofta att
familjemedlemmar går sin egen väg oberoende av gruppen?

8. Har alla i familjen samma religiösa tro? Samma politiska
åskådning? Har jag ett starkt inflytande när det gäller familjens
övertygelser? Dikterar jag vad familjen skall tycka? Finns det
tillräcklig tankefrihet för att familjemedlemmarna ska kunna
utveckla sina egna personliga värderingar? Tillåter jag så stor frihet
att jag inte ger någon vägledning överhuvudtaget?

9. Har vi speciella familjeregler för hur vi ska bete oss som är
klart etablerade och visar vilka rättigheter var och en har? Är våra
regler anpassade till varje familjemedlems ålder? Låter vi var och
en få utrymme för privatliv? Kräver vi att speciella familjeplikter
ska utföras?

10. Respekterar familjen mig på ett äkta sätt? Grundar sig
respekten mest på kärlek? På fruktan? Respekterar jag verkligen
mig själv? Behöver jag speciella mål för att förbättra självrespekten?

11. Lever jag ett välbalanserat liv? Har jag några intressen utanför
arbetet? Tycker jag om att göra saker hemma? Har jag en
stimulerande social gemenskap? Tycker folk om att tala med mig?
Känner jag mig ofta ensam? Känner jag mig försummad eller
tycker jag synd om mig själv därför att jag är ensam? Borde jag
skaffa mig några nya intressen?

12. Förbereder jag mig på rätt sätt när det gäller attityder och vanor
för att ta ansvar för en familj eller andra vänner? Är jag flexibel när
det gäller vanor och livsmönster? Bryr jag mig om andra och deras
behov? Har jag lätt för att samtala med andra? Tycker jag om att
vara tillsammans med andra? Kan jag ibland ge upp mina egna
planer för att passa ihop med andra?

(4 kommentarer, senast 2017-10-11 17:29)

Nästa inlägg
bosselagom

2015-11-06 13:12 - bosselagom
Orsak och verkan

Många är övertygade om att missväxten i Syrien beror på den globala uppvärmningen och är själva grundorsaken till det inbördeskrig som rasar i landet. Svårigheterna att leda detta i bevis är uppenbara. Men det står klart att den långa torrperioden bidrog till att utlösa konflikten. Mycket tyder på att stora områden i Mellanöstern står inför en omvälvande förändring med torka och höga temperaturer, som kommer att försämra människors levnadsbetingelser i regionen. Tyvärr kan man betvivla att särskilt många av regeringarna i Mellanöstern förmår hantera en sådan allvarlig utveckling. Korruption och en näst intill automatisk reflex att först skydda den egna gruppen öppnar för allvarliga motsättningar och konflikter. Att avgöra om politiken förvärrar motsättningar som följer av torkan eller om denna i sig skapar politiska stridigheter är omöjligt. Men att det ligger självklart i allas vårt intresse att både hejda den globala uppvärmningen och att bidra till att konflikter får fredliga lösningar. Dagens flyktingvåg är bara inledningen av en ny folkvandringsperiod. Frågan är om historien skall upprepa sig eller om människor med sunt förnuft tar sig ann att utvecklas och leva i det nya samhället?
`

(1 kommentar, 2015-11-06 13:14)

Nästa inlägg
Bergatorparen

Jag har under lång tid trodd att människan inte plötslig under ett par tusen år skulle utvecklas från enkel bonde eller jägare till avancerad varelse med högre civilisation Man har trodd att vi har existerat som homo sapiens i 200 000 år, och då blir ju frågan: VAD har vi bedrivit tiden med under alla dessa millennier? Lekt med oss själva? Jag har aldrig trodd på det - även om gaphalsen i mig får ett akut fall av gapskratt varje gång jag tänker tanken. Jag har ända sedan jag var liten fått höra att världen sannolikt gått under och återuppstått många gånger - även kärnvapenkrig nämndes. Det har med andra ord alltid funnits människor som inte accepterad det som varit "korrekt och vedertaget". Här är en sådan person: Michael Cremo som för 18 år sedan utkom med en bok som omtalas grundligt i den video som följer här nedan. Förvisso reser detta frågor: Om vi inte är en produkt av evolution, hur kom vi då till? Glöm utomjordingar, men fråga: Kan det tänkas att evolutionsläran enbart är ett behändigt sätt att kunna förklara det oförklarliga? Att vi förlorat så mycket vetenskapligt material på vägen hit, att vi inte längre vet var vi kommer ifrån? Cremo utkom sedan med en ny bok: "Mänsklig devolution" där han dryftar frågeställningen från ett Hare Krishna perspektiv. Där utgår man från en cyklisk verklighetsbeskrivning snarare än en linjär - och även om det är ett avsevärt mera avancerat sätt att betrakta det hela, så skall man inte låta just svårigheten att ta in över sig saker som innebär att man får varva upp hjärnan lite avskräcka - det mår den faktiskt rätt så bra av. Allt i naturen, och allt i Universum uppvisar cykliskt beteende - så varför inte skapelsen?

Här är programmet. Speltid: 45 minuter. Mycket nöje.


(1 kommentar, 2012-08-09 18:29)

Nästa inlägg
Nästa inlägg
Bergatorparen

... och här är två videor som kan verka som ren ironi, men faktum är att tecknen är så övertydliga, att man måste tro att något är på gång. Jag har misstänkt under de senaste 20 åren att det kanske är någon som "designar" vår livsstil, vårt mode och hur vi tycker och tänker. Det hela verkar så fantastiskt att man nästan kan tro att man blivit ding-dong-foliehatt. Men ÄR det sant, så ligger vi pyrt till. Titta på de här två videoklippen, och ni kommer att förstå varför jag varit tyst så länge. Det här tar tid att smälta - men det värsta är att är alldeles logiskt. Tittar man på historien i de här dagrarna, så förstår man plötsligt varför historien ser ut som den gör.(1 kommentar, 2010-10-22 01:32)

Nästa inlägg
Bergatorparen

… som liknande den vi känner idag – men som ändå var så grundläggande annorlunda att man nästan skulle tro att det var i ett annat liv, på en annan planet. Men faktum är att under de senaste 50 åren har det skedd en revolution som få skulle trodd var möjlig. Det som satte mig på tanken var en gammal ”Husmoderfilm” som gick på SVT på julafton. Förvisso var den från innan min tid, men ändå rätt så likt såsom det var när jag var liten. Enbart tanken på att skulle göra en ”Husmoderfilm” idag skulle få förödande konsekvenser för den stackars utomjordning som skulle kunna komma på en sådan idé. Alla från JÄMO via Vänsterpartiet till rättspsyk kom att gå i taket, och få vederbörande mentalundersökt. Varför? Därför att anledning till att dessa filmer inte längre görs, är att de redan på 70 talet började framstå som lite diskriminerande. Vad var dessa filmer? I en tid då reklamfilm ansågs som en styggelse, tvingades man paketera reklamen som antingen dokumentär eller yrkesriktad informationsfilm. Jag vet inte säkert, men jag tror det rådde förbud mot reklamfilm under en tid på 1950 och 60 talen på biograferna. Oavsett gick folk kvinnor av huse för att se på husmoderfilmen – och inte minst få de varuprov som ofta delades ut i lobbyn efter filmen.

På denna tid, då trots allt många av de varumärkena vi idag har ett självklart förhållande till låg i startgropen, var det trots allt mindre reklam i samhället än vad som är fallet idag. Det fanns strikta regler för var man fick och inte fick plåstra upp reklam med. Numera har penninghungrande politiker lockats att tillåta reklam i princip över allt så länge det sker i organiserade former. Det är ingen tvekan om att denna tid präglades av en lugnare stadsbild. Om någon föreslagit att plåstra upp reklam på bussar, tåg och taxibilar den gång, skulle vederbörande fått ett stint på psyket. Många av de normer som gällde då, har sedan lösts upp och toleransen för det som då var intolerabelt, har medfört att det dimper flera tiotals kilo reklam ner i folks brevlådor årligen, förutom att offentliga fortskaffningsmedel ofta ser ut som om de kom raka vägen från Ankeborg. På TV och i de privata radiokanalerna är det reklam, reklam, reklam och ännu mer reklam. Man kan få intryck av att kanaler som till exempel Discovery ligger pyrt till ekonomiskt: Först har en massa reklam i avbrotten, sedan har man 3 – 4 sponsorer knutna till 4 – 5 år gamla repriser. Det priset vi betalat för norm upplösningen på 1980 talet har varit enormt. Trots löftena om att TV vardagen skulle komma att bli mer innehållsrik om vi avskaffade monopolet, har motsatsen blivit fallet. På den gamla tiden kunde man sätta ihop en hel TV kväll med enbart två kanaler, och programmen var färska. Numera häver man ögonbrynen om man ser att program har copyright år lika med nuvarande år. Som om detta inte är illa nog, så har man numera börjat sälja program på nätet – och nätet i sin tur och ordning är ett ställe där reklamen spammar alla sajter. Jag vet: Mycket av det vi tar för givet, skulle inte kunnat existera utan denna inkomstkälla. Men: Moses visste det, och folk i alla år efter honom har vetat det: Ett betalsamhälle leder enbart till dekadens, och dekadens är början till slutet för samhället. Det värsta är att vi vet det, men är maktlösa att ändra det – precis som romerna, perserna och ottomanerna, bara för att nämna några få. Varför var det inte så för 50 år sedan? Sanningen är den att på denna tid pågick ett socialt experiment kallad Folkhemmet. Innan dess, var sakerna inte så himla annorlunda från idag. Man hade på 1920 talet reklamfinansierade radiokanaler, och neonreklam var en del av den moderna världen. Men folk, då som nu, tröttnade på det. Skillnaden var den att på denna tid kunde man förbjuda eländet. Idag ser internationella överenskommelser till att detta inte längre är någon möjlighet.

En annan sak som var annorlunda den gången för så länge sedan, var det konstanta hotet om kärnvapenattacker. Detta var medan kalla kriget var på sitt allra kallaste. USA framstod Jesus och Sovjetunionen som självaste Fan. Europa var delad av Järnridån och det att åka från Sverige till exempelvis Italien, var lite av ett projekt eftersom man ännu inte infört passfriheten. Men det var ändå på denna tid som massturismen till utlandet startade, och Spanien var ett eftertraktat resmål – trots Franco. På denna tid var Spanien, Portugal och Grekland fascistdiktaturer. Det var inte förrän på 1970 talet att dessa diktaturer började krackelera. Folk i dessa länder såg till att diktaturerna föll, och i Grekland avrättades samtliga av de som suttit i juntan – efter rättegångar. I Spanien såg Kung Juan Carlos till att det inte blev blodbad, men en ordnad övergång till demokrati. I Portugal kunde inte diktaturen stå emot när de övriga diktaturerna föll. Folk ville ha bort eländet, och på den vägen blev det.

På denna tid var Sverige en industriell makt att räkna med. Som ända land i Norden hade vi produktion av både bilar, flygplan och järnvägsteknologi samt instrument för vetenskap, industri och handel. Vi har givetvis kvar mycket av detta, men: Värdet av det har reducerats kraftigt eftersom vi inte haft musklar att köpa upp konkurrenter på samma sätt som andra kunnat göra. I Sverige har vi under flera decennier haft en skatteregim som fått kapitalet att fly landet. Det är Folkhemmets baksida – en sida man inte gärna talar om, men som fortfarande finns där trots att Folkhemmet i övrigt rasat ihop under vikten av utvecklingen. Sverige framstod på denna tid som ett land som hyste lyckliga människor som körde sina lysluggade ungar ut på landet eller till kusten i sina Volvor och sina SAAB’ er för att njuta av en solig svensk sommar – Saltkringlanstyle. Men Miljonprogrammet skvallrade om att allt inte var Honky Dory hos Moder Svea. Miljonprogrammet syftade till att ge unga, svenska familjer eget boende. Det var lite Arga Snickaren på steroider – kan man säga. Det lyckades så där. Miljonprogramområdena har numera blivit områden som präglas av högre brottslighet än genomsnittet och det som PK’ ena kallar utanförskap. I Storbritannien rivs numera deras motsvarigheter till Miljonprogrammet – vilket uppmärksammas av dokumentärkanalerna. Det finns de som tyckt att vi borde haft en modern tappning av Miljonprogrammet – men till skillnad från den tid då detta begav sig, beror dagens bostadsbrist på att det inte finns utbyggbara tomter inom de områden där bostäder efterfrågas mest.

Lärdomen vi kan, och bör dra, är att inget är statiskt. Förändringarna har varit så subtila för det mesta, att det inte är förrän man blickar tillbaka som man ser hur mycket samhället har förändrats. Man är upptagen med att leva sitt liv, och har så det räcker med att anpassa sig till de förändringar som sker på hemmaplanet. Men när man emellanåt lyfter blicken, kan man få lite av en chock. Var samhället bättre då? Nej, det var i grund och botten sämre. Allt var dyrare, skatterna var högre och trots alla Miljonprogram, var det inte enkelt att vara ung då hellre. Världen har gått framåt. Det regnade och var kallt på 1960 talet med, men på glansbilderna från denna tid, skiner solen och Volvon glänser medan Hepstars spelar och sjunger i radion. Det är så det är här i världen: De som skriver historien, vill att samtiden skall framstå i så goda dagrar som möjligt när denna blir historia. Så har den politiska samhällseliten gjort i alla år sedan faraonernas tid. Så länge det finns människor som levde när det begav sig, kommer det att finnas sådana som kan bestrida de gamla lögnarna – för en lögn blir inte sannare för om den får några år på sig.

Det finns ett skäl till att saker är som de är idag: Om vi skulle producera allt inom Sverige, skulle enbart de välbeställda ha råd med varorna. Därför låter vi producera varor i lågkostnadsland. De höga skatter som präglade Folkhemmet kvävde nyskapandet och protektionismen kvävde möjligheterna att skapa en levande ekonomi. Många kan nog tycka att det var bättre förr, men det är så att när vi en kall vinterdag kommer in i värmen, och får värmd frusna fingrar, tår och kinder framför brasan, så glömmer vi hur vi frös.

Men det är med människan, som Mythbusters brukar säga: ”Allt som är värd att göra, är värd att överdriva.” Idag har vi en situation där rationaliseringarna de senaste60 – 70 åren gjort det så lätt att producera saker, att vi har fått en överproduktion av i princip allt. Människan är en apa, låt oss inte glömma det. Man ser andra tjänar en rejäl hacka, och hux flux skall man vara med på partajet. Ta bilproduktion, till exempel: Idag överstiger produktionskapaciteten vida marknadskapaciteten. Resultaten blir att många arbetare blir arbetslösa, vilket gör att de inte längre klarar sina ekonomiska åtaganden, och hej presto: Finanskris. Och här kommer dominoeffekten in, så att det sprider sig över hela världen. Nu är det många som pekar på det förflutna och säger: ”Det var bättre förr, för då kunde vi skydda svenska arbeten.” Men anledningen till att sakerna är som de är, är att det inte fungerade förr hellre. Oavsett hur vi än vrider och vänder, så är rumpan där bak. Vi måste bara lära av det som sker, och gå vidare. Det tjänar inget till att försöka återskapa det som varit. Det mesta är bättre idag än vad det var förr. Om några år, kommer det att finnas människor som pekar på det som är vår samtid, deras förflutna och säga att allt var bättre år 2009/10. Man vill enbart se de glansbilder som vår tids etablissemang lämnar åt eftertiden att betrakta – inte alla tragedier, alla svårigheter och alla imperfektioner. Men, så är vi. Att folk kanske tycker saker var bättre förr, beror väl på att det flesta saknar sin förlorade ungdom. Ju äldre man blir, ju mer förstår man och ju mer man förstår, ju flera illusioner försvinner. Man blir desillusionerat och tappar tron på själva livet i slutändan. Sedan vill bakåtsträvarna använda alla hjälpredor som ”bevis” på att det var bättre förr. ”Folk gick inte runt och knaprade lyckopiller förr”, säger man. Visst! De fanns ju inte. På den gamla tiden var det Valium eller lobotomi som gällde. Min farsa och flera av hans kollegor knaprade Vival så de gick runt som zombies på dagarna. En kollega i synnerhet, åt svineriet så han rullade som en annan tomtunna ner för trappan från ovanvåningen hemma, och kom på jobbet med en röd och en blå strumpa, och en svart och en brun sko. Visst var det bättre förr? Jag tror inte vi skall lura oss själva. Människan är sig lik – antingen årtalet är 1969 eller 2009 och antingen vad sätter BC eller AD efter det.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/vi-har-blivit-mastare-pa-familjehyckleri-1.502414
http://www.landskronadirekt.com/hildingtxt/1950bild.htm

(3 kommentarer, senast 2010-01-05 12:36)

Nästa inlägg
Bergatorparen

… verkar vara kvintessensen av COP15 mötet i Köpenhamn, för konkreta åtgärder kom man definitivt inte överens om. Det man står där med, efter närmare två veckors käbblande, är tre sidor med i princip nonsens. Vad jag retar mig på, är att vanligt, hyggligt folk med normala inkomster, skulle fått sparken så tänderna skallrade och skjortan stod rakt ut om de uppvisad så dåliga resultat på jobbet. Här tillåter sig världens ledare, var och en med miljoninkomster och en armé av experter till förfogande, att sitta i 13 dagar och åstadkomma lite mer än en barnregla av ett slutdokument. För att foga spott till skada, är det frivilligt för länderna att ansluta sig till avtalet. Frivilligt? Tänk om det var så för dig och mig? Vi skall tvingas att rätta oss i leden, med lagbud och drakoniska skatter. Men var finns alternativen? Det verkar inte som om någon är intresserade av att satsa på dem, eftersom det brister på flera håll: I Stockholm råder brist på biogas, mitt i köldknäppen ”vilar” det flesta av Sveriges kärnreaktorer medan elpriset på det värsta var över 2,65 kronor pr kWh(!) på Nordpool, vindkraften byggs ut i ett tempo som gör att sniglarna framstår som fartdårar och priset på bioenergi såsom pellets och briketter har gått bara en väg: Uppåt.


Man kan visst få ner utsläppen av fossilt kol i Sverige – trots att vi redan kommit långt. Problemet ligger bara i att man är så upptagna med att dupera gemene man, att man inte ens tänker tanken på att tända eld under vissa, tydligen kalla arslen inom kraftindustrin. Där kan man gnugga sig i händerna hela vägen från banken till synagogan över vinster gjorda på slentrian och fusk snarare än på inlagda förtjänster. Det är man kan få lust att citera vissa psalmverser som inte tar sig vackert ut på pränt. Det är lätt att snacka om insatser för klimatet, men när det kommer till genomförning, så blir det lite såsom med dessa som får hjälp av ”Arga Snickaren”: Otalliga påbörjade projekt, mögel, röta och farlig el. Sverige saknar en energipolitik och en näringspolitik. Det är övertydligt. Företag efter företag läggs ner, och på energifronten är det kaos. Alliansens påstådd näringsvänliga politik verkar inte vara så värst mycket mer än snack. Skall man komma någon väg – om det nu är så viktigt som det postuleras med klimatvänliga lösningar – måste man våga börja ändra samhällsstrukturen på så sätt att vi brukar mindre energi på transporter, reducerar antalet kvm uppvärmd areal, och ändrar konsumtionsmönstret i samhället i en mer matnyttig riktning. Det senare kan man göra genom att minska det förtryck som gemene man utsätts för. Lyckliga människor behöver ingen tröst, ergo har de lägre konsumtion. Men: Hela idén bakom reklamen, är att du skall bli mer än du är, och att du måste konsumera vissa varor för att visa att du tillhör de välanpassade och lyckade. Så, om vi skall komma någon väg, måste vi börja ställa kritiska frågor vid hur man bedriver marknadsföring i samhället – och göra det även om vi riskerar att förlöjligas för det. Det finns de som tycker att vi inte kan ställa likhetstecken vid att om konsumtionen idag är lika med 100, och om 10 år lika med 140 att energi och råvaruåtgången skulle per automatik vara 40 % högre, men låt mig säga så här: Om du behöver få gjort visst arbete, och det arbetet kostar 100 kWh energi, så är det den nivån du inte kommer under. När du gjort sakerna så effektiva som det går, och du har en effektivitet mellan 95 och 100 %, finns det inget spelrum kvar – annat än att dra ner konsumtionen.

Det finns flera orsakar till att man inte kom fram till något nytt och bindande fördrag med tydliga mål i Köpenhamn: Den viktigaste är att skall man klara ett mål om att begränsa klimateffekten till 2 grader Celsius över förindustriell nivå, måste utsläppen av fossilt CO2 ner med 40 % fram till år 2020, och 80 % (!) fram till år 2050. Man behöver inte vara snille för att förstå vilka omläggningar det kommer att krävas för att nå sådana mål. Att reducera utsläppen med 40 % är svårt så det får heta duga, men 80 %? Jag brukar ha livlig fantasi, men jag har svårt att se för mig hur det skulle gå till eftersom det verkar som om motviljan mot att skapa alternativa energikällor som är konkurrenskraftiga även gentemot svindyr olja är oöverstiglig. Energi finns det i överflod i naturen, och mycket av den kan höstas fritt utan att störa miljön – ändå görs det inte. Varför? Vi behöver praktiska lågemissions fordon, men det som kommer är värstingar som får sådana som programledarna i Femmans Växel att komma i brallorna. GM, Chrysler och Ford behövde massiva insatser från staten för att inte gå omkull. Chrysler slängdes visst till vargarna, men de två övriga håller på att chockbanta – vilket de anställda på SAAB smärtligt kommer att få erfara. Här har ett gäng engelsmän och amerikanare sprungit runt i företagen och fått de att ta fram skit som syftar sig in på den penningstarka medelklassen, medan man försummat alla övriga delar av samhället. Man har skapat en hype där allt skall vara stort, dyrt, pråligt och bullrigt – kort sagt dekadent!

Det är fullt möjligt att bygga ett grönt, fullfunktionssamhälle som rentav är bättre än det vi har idag, men den politiska viljan finns inte där – eller också finns inte så mycket fantasi inom den politiska eliten att man kan se för sig ett annorlunda samhälle. Man har kört fast sig i gamla spår. Man saknar visioner – och det i en tid då visionära politiker behövs mer än någonsin. Vi kan visst skapa ett nytt samhälle i Sverige utan att be vare sig Barroso eller någon annan EU pamp om tillstånd. Förvisso är EU ”bootcamp Europe” med direktiv för det allra mesta, men så vitt jag vet finns det utrymme för olikheter med. Om vi vill, kan vi här i Sverige bygga lågemissions samhälle, och kapitalisera på det genom att tillhandahålla kunskaperna till andra som frestas göra samma sak. Vi skulle även kunna uttala oss i internationella forum med auktoritet.

Nu tror jag, som jag sagt många gånger redan, inte på klimathysterin, men jag ser helt klart vilka fördelar ett grönt samhälle har. Men jag tror politikerna räds detta samhället, därför att de inte vet hur de skall kunna beskatta saker som är gröna. Hur skulle de kunna rättfärdiga att beskatta sådant som inte förorsakar någon miljömässig eller samhällelig kostnad? För politikerna måste ju detta vara den ultimata mardrömmen, alla dillemmars gammelmormor: En grön välfärdsstat där man utnyttjar resurserna så effektivt att det blir över. De riskerar att bli över själv. Drivkraften bakom politiken är att skapa brister, så att man i valrörelsen kan lova att åtgärda bristerna i nästa mandatperiod.

Men en fråga jag tycker borde ställas är: Med tanke på Köpenhamn förlikningen, hur allvarligt är klimathotet? Utifrån denna patetiska förlikning på tre ynka sidor, skulle man inte tro att hotet är synnerligt allvarligt. Kyotoprotokollet upphör att gälla år 2012, och det påtänkta Köpenhamnfördraget skulle ha ersatt Kyotoprotokollet. Tydligen ansåg man hotet som större när Kyotoprotokollet beslöts än man gör nu. Jag kan inte förstå annat.

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/carlgren-varldens-ledare-inte-mogna-att-gora-det-planeten-behover_3968087.svd
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/klimatrusselen/artikkel.php?artid=581106
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/det-kommer-att-bli-kaos-har-i-stan_3969781.svd
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/underleverantor-flaggar-for-varsel_3969293.svd
http://asikteromallt.blogspot.com/2009/12/usa-och-kina-i-samma-horn.html
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/inte-sjalvklart-att-detta-kommer-att-skada-regeringen_3969783.svd

(3 kommentarer, senast 2009-12-20 21:18)

Nästa inlägg
Oberoende

Jag känner en enorm tacksamhet idag, varje dag. Att jag över huvudtaget överlevt. OCH att jag nu lever, lever nu. Tack vare AA:s Stora Boken har jag fått ett liv. Jag har slutat att överleva, jag lever fullt ut nu och jag är lycklig och tacksam!

Visst livet är absolut inte en dans på rosor för det men min inställning är helt annorlunda än förut och det hjälper mig att möta alla svårigheter på ett bättre sätt.

Jag har så mycket jag vill dela med mig av, det finns hopp för alla!

Kramar till alla olyckssyskon där ute, ge inte upp! Det finns hjälp att få

(1 kommentar, 2010-01-11 19:48)

Nästa inlägg
fakespear

2009-10-04 14:07 - fakespear
UGL-kurs i Mariefred

Under den gånga veckan har jag ägnat mig att gå en UGL-kurs. För er som inte vet vad en UGL-kurs är så står det för Utveckling Grupp Ledare. Mer om sådana kurser kan du läsa här, http://uglkurser.se.

Vi träffades alltså 12 helt okända människor med olika bakgrund och erfarenheter och hade en helintensiv vecka i Mariefred. Det var från 9 på morgonen till 21 på kvällen med avbrott för mat och fika. En helt fantastisk men utmanande upplevelse då man ibland kände sig väldigt okomfortabel i vissa situationer. Kontentan av hela kursen är att det är den bästa kurs jag någonsin gått och helt omöjlig att förklara för någon som inte gått det. Dock uppmanar jag alla, ledare eller inte, att gå kursen. Bara att vara på ett internat sådär och utmana sig själv är nyttigt. Det gäller dock att våga, den som inte vågar någonting kommer inte att vinna någonting, varken om sig själv eller om andra.

Jag vågade mycket och hade en modig vecka, ledarna sa dock sista dagen; Se till och ta det lite lugnt med "vanliga människor". Jag har då med mig massor till både vardagslivet och det professionella. Fast jag tror vardagslivet är den största vinsten. För mitt vardagsliv står inför flera intressanta förändringar.

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
Bergatorparen

2009-05-11 04:23 - Bergatorparen
Klimatförändring

Discovery Chanell kommer med allt fler idéer till hur man kan ge människan en respit medan man arbetar för att kontra den globala uppvärmningen. Jag skall inte såga ärliga försök till att avhjälpa det som onekligen verkar vara ett problem, och somliga av idéerna har onekligen något för sig som iden om att öka reflekteringsförmågan hos låga valkmoln över världshaven med bruk av karbonneutrala skepp som skickar mikroskopiska saltvattenpartiklar – såkallade aerosoler – upp i dessa moln och på så sätt ger dem förmågan att reflektera tillbaka stora mängder energi till rymden. Försök bekräftade att det låter sig göra rent tekniskt och resultaten visade på att effekten var som förväntad. Frågan är: Om det nu förhåller sig att våra utsläpp av fossilt CO2 leder till att den globala uppvärmningen som följer med en interglaciärperiod har fått turbo, så borde vi göra mer än vad som görs, och vara mer konsistenta.

Vi ser förvisso att en av världens största bilproducenter, Chrysler, nu är försatt i konkurs och att de två andra stora, Ford och GM, står med ena benet innanför dörren hos Kronofogden och det andra på väg efter. Båda dessa företag har uppslukat allt de har kunnat lägga än klam vante på av mindre bilproducenter, såsom Volvo och Saab, och samtidigt kommit med den ena värstingen efter den andra – för att inte snacka om alla SUV’ er och andra bränsleslukare – och det i en tid då oljan börjar tryta och då alla världens regeringar springer kring som huvudlösa höns och kacklar om karbonskatter och tecknar det ena fördraget efter det andra där man förbinder sig att dra ner på utsläppen av fossilt CO2. Nu står krisen där i full mundering och nu svamlar man om att lösa den globala ekonomiska krisen, samtidigt som man skall bekämpa klimateffekten. Bara för att sätta det i perspektiv: Den ena handen är villig att öka de globala utsläppen av klimatgaser för att slippa besväret med protesterande arbetslösa – och potentiell valförlust, medan den andra frenetiskt försöker dra ner på dessa förhatliga klimatgaser – även det för att inte stöta sig med väljare som är bekymrade över klimatutvecklingen. Det är situationen just nu.

Vad är lösningen? Lösningen är i grund och botten att låta krisen ha sin gång, samtidigt som man sätter skruvarna på alla delar av samhället för att skapa förändring. Vi måste acceptera att vi inte kan ha alla i arbete eftersom det urholkar våra gemensamma resurser. Arbetslinjen – ett politiskt makverk – måste skrotas. Transportsektorn måste ses över i syfte att konvertera till hållbar energi – och reducera behovet utav transporter i samhället. Vi måste helt enkelt göra slag i saken: Tänka lokalt och handla globalt. Jag tror många människor skulle må avsevärt bättre om man kunde bli av med de trafikproblem många måste överkomma för att ta sig till arbetet – och ofta ett arbete de skulle kunna sköta hemifrån. Man svamlar om att webben alstrar klimatutsläpp genom sin konsumtion av el, och det kan mycket väl vara sant, men om man kan utnyttja alla ytor som står uppvärmda idag utan att de används under större delen av dygnet, så är det min gissning att enbart det och de sparade transporterna skulle mer än kompensera för det.

Vi bör se till att de varor vi konsumerar i största möjliga grad kan komma från lokala källor, och att de som vi måste importera transporteras på ”grönaste” sätt. Europa kännetecknas av att långtradare skapar trafikstockningar – allt medan vi har världens bästa och mest effektiva järnvägar. Vi kan dra ner på utsläppen av fossilt CO2 – om vi vill, men det kommer att kosta. Vi måste, som nämnt, acceptera att alla inte kan stå i arbete, men få medborgarlön. Vi måste dessutom dra ner på onödig konsumtion. Vi måste försöka ”gifta ihop” det bästa av gamla dagar med det bästa av nutiden för att skapa en hållbar framtid. Det värsta är att det kommer att vara rätt så kul – för alla som ser möjligheterna som presenteras. Risken är dock att politikerna klantar till det genom att skriva ut skatter på saker som idag är obeskattade – såsom solenergi – för att betala elektriska fordons vägslitage. Jag håller dem inte för goda för att hitta på sådana idiotiska tilltag – men det är en bro vi eventuellt får korsa när, och om, vi kommer dit.

Kan vi totalt avstyra klimatförändringen? Nej, större delen av den är naturlig och går inte att stoppa. Vi kan dock avstyra den delen vi presumtivt är ansvariga för. Är det överhuvudtaget önskvärd att stoppa hela den globala uppvärmningen? Det är en bra fråga. Vi måste komma ihåg en sak: Om vi hade stannat på den klimatiska nivå vi befann oss på för ca 110 år sedan, skulle kostnaderna för uppvärmning tagit anspråk för stora delar av ekonomin hos oss som bor i Nordeuropa, och samtidigt reducerat möjligheterna för att bedriva jordbruk på något framgångsrikt sätt. Den samhälleliga utveckling – på såväl gott som ont – vi har upplevd under dessa år, skulle inte varit möjlig. Tillgången på rikliga mängder inhemskt producerat mat har gett upphov till en folkhälsa som är långt bättre idag än på slutet av 1800 talet. Det har även friat upp resurser som gjort oss förmögna att skapa ett välstånd som ingen den gången trott skulle vara möjlig. Den klimatiska utveckling som skedd de senaste 100 – 150 åren har försatt såväl Sverige som de övriga nordiska länderna i den situation vi befinner oss idag: Som topp tio bland världens rikaste länder. Det får vi inte glömma bort. En klimatisk utveckling till den motsatta extremitet, vill dock vara lika så skadlig eftersom det kan leda till att vi får ändrade nederbördsmönster som kanske är mindre än gynnsamma för lantbruk och bosättning eftersom det kan föra med sig bland andra ökade jorderosion som i sin tur och ordning kan hota infrastruktur, bostäder, affärsverksamheter och offentliga institutioner. Detta kan även göra att folkhälsan kommer under hot. På grund utav vår belägenhet kommer vi alltså vara bland dem som får ökad nederbörd, medan södra Europa, kommer att bli torrare. Mellaneuropa kommer att få dras med översvämningar och elände – såsom vi sett de senaste åren. Det är inte för inte att världens regeringar är vettskrämda. Frågan är bara: Hur mycket har våra förehavanden bidragit till situationen, och hur mycket står Moder Natur för? Jag skall inte påstå mig veta, och det är det inte så många andra som vågar göra hellre.


Vad vi vet är att den utvecklingen vi haft de senaste 60 åren har varit kontraproduktiv och förvandlat vår planet till en soptipp, och där människor lever i sopor och ohälsosamma förhållanden i områden av världen som vare sig myndigheter eller medier vill att vi skall få se – och soporna härrör från vårt leverne. Enbart flyget alstrar stora mängder matavfall, som oftare än inte hamnar på soptippar i utvecklingsländer där det gör råttorna blanka i pälsen och får dem att föröka sig i en takt som bara sådana djur är förmögna att klara av. I industriländerna tas sådana sopor hand om av professionella företag som oskadliggör dem på ett säkert sätt. Men u-länderna törs inte lagstifta lika så kaxigt som oss, och inte finns det resurser där hellre. Resultatet blir att de drunknar i rent ut sagt skit. Om klimat effekten blir så illa som det sägs, så ligger de flesta av dem pyrt till. Det finns med andra ord många goda skäl till att vi bör skapa en ny, mer uthållig ekonomi. En fråga till avslutning: Är det rimligt att somliga har flera tusen procent mer än vad de behöver för att leva drägligt, medan majoriteten av världens befolkning inte ens når 75 % behovstäckning? Fundera över det ett tag. Vem jag tänker på när jag säger flera tusen procent? Börja med alla som arbetar minimalt, men får maximalt betalt såsom industri ägare, styrelseordföranden, artister, filmskådisar, kändisadvokater med många flera som besitter personliga förmögenheter motsvarande den samlade nationalprodukten i ett utvecklingsland. Oavsett hur duktiga eller efterfrågade de än är, är det rimligt med sådan hejdlös, och enligt min uppfattning oskälig rikedom? Är det åt andra sidan rimligt att personer som arbetar nästan hela sin vakna tid, inte ens skall nå upp i 100 % behovstäckning för att leva ett drägligt liv? Är det rimligt att vi smutsar ner planeten, medan andra får tampas med och bli sjuka av den skit vi inte vill ha i vår egen bakgård?


http://www.davidairey.com/your-rubbish-their-lives/
http://www.methanetomarkets.org/landfills/landfills-bkgrd.htm

Den mest smärtsamma upptäckt jag någonsin gjort i livet, är den att samhället inte bygger på vare sig logik eller förnuft, men på primitiva instinkter som låser oss fast vid de samma maktstrukturer som rådde medan vi fortfarande var djur som levde på savannen. Ett förnuftsbaserat samhälle byggd på logiska och vetenskapligt hållbara resonemang, skulle se mycket annorlunda ut. Vi har dragit allt ut in absurdum – bara därför att vi kan och det inte finns någon där till att hejda oss. Om vi stannat på 1 ½ - 2 miljarder, och baserat våra samhällen på en uthållig utveckling, skulle alla – och jag menar ALLA – levd drägliga liv idag. Ett drägligt liv innebär att man har ro att frodas där man är, har tid med släkt och vänner och trygghet för liv och hälsa. Det leverne vi idag för med ett frenetiskt resande, högljudda fester med dånande ”djungelmusik”, shopping bara för shoppingens skuld och ett idogt springande efter framgång och ”lyckande” inom arbetslivet, tyder på att vi mår allt annat än bra. Min farsa brukade säga att den som ständigt måste ha ljud kring sig, reds sina egna tankar och känslor och känner behov av att stänga ute dem. Jag tror den gamle var inne på ett eller annat där. Kanske bör vi se på de saker som inte fordrar inköp eller kostar pengar, när vi skall förbättra våra liv? Ett gammalt ordspråk säger att de bästa sakerna i livet oftast är gratis, och visst ligger det något i det. Problemet är bara att vi inte upptäcker det som ligger rakt framför näsan på oss.
http://www.eoearth.org/article/Sustainable_development_triangle

(2 kommentarer, senast 2009-05-11 10:58)

Nästa inlägg
Bergatorparen

Så är det officiellt: januari 2009 har varit varmare än normalt över det mesta av kungariket Sverige – och mer så ju längre norr du kommer. I ”Lappskadufrysahjäl” längst norr skall det enligt det upplysta ha varit 5 grader varmare än normalt – och då talar vi om snitt temperatur. Det är klart att för att mullorna på SMHI skall bli nöjda – om nu det vore möjligt – skulle det vara så kallt att skjortan stod rakt ut och andedräkten föll ner som snö nästan innan den hunnit ut ur munnen. Men besanna mina ord: Även då kom det att betecknas som onormalt varmt. Det SKALL vara människoskapta klimatförändringar – antingen det är det eller inte för det har FN och IPCC bestämt, så då skall bara Moder Natur foga sig och leverera – annars kommer Discovery Channels förvuxna snorungar och täcker Grönland med plast, och planterar mangrove i Skåne från bombplan (Jag är inte tokigare än normalt: De har faktiskt utvecklat en teknik för att ”bombplantera” mangrove - I och för sig ett bra tilltag, men ändå?)

http://tv4vadret.se/1.838445/2009/02/04/januaristatistik#

Man kan ju fråga sig varför det är så viktigt att inte erkänna att Moder Jord faktiskt håller på att tillfriskna. Svaret tror jag ligger i att man vill bli av med oljan, och därmed släppa ifrån det skamgrepp som OPEC faktiskt har på den industrialiserade världen. Den islamisering vi ser i Europa, och som faktiskt direkt härrör från Saudiarabien, är en del av en strategi för att skaffa sig ett inflytande över västvärlden i syfte att kontrollera resurserna från borrhål till avgasrör, och på så sätt säkerställa att man har inkomster så länge det finns en droppe olja att utvinna – och att man få vara med om övergången till det naturgasdrivna samhället som nödvändigtvis måste komma efter oljesamhället då andra energikällor inte kan ge tillräckligt med energi för att driva det samhälle vi vant oss vid. Naturgas kan levereras från andra källor än de arabiska så att det gäller att vara med där besluten tas. Man kan kalla det konspiration, men det är en fusion mellan företagsekonomi och socialekonomi. Ingen vill vara fattig – allra minst kungligheter och prästerskap – så man gör vad som göras måste för att förhindra att det blir på det viset. Vårt svar är att utnyttja den temperaturstegring som naturligt förekommer i interglaciära perioder såsom den vi för nuvarande är inne i för att hitta ursäkter för att fasa ut oljan. En sak som inte är hittepå är ”peak oil” som vi passerade för några få år sedan och som gör att oljan kommer att börja tryta i en accelererande takt i åren vi har framför oss, och som kommer att tvinga fram alternativ. Eftersom vi har naturgas så det räcker i flera hundra år framåt, är det liten tvekan att det kommer att vara en av de energikällor som kommer att föredras när oljan är fasat ut och klimatlarmet avblåsts. Eftersom det – och det inte är hittepå – sker en rejäl avsmältning av glaciärer, kommer sötvatten att lägga sig som ett lock ovanpå saltvattnet och förhindra att det kan transportera värme från tropikerna till den tempererade zonerna. Detta vill leda till en global temperatursänkning som leder till att vi går in den nästa glaciärperioden som kommer att innebära att många människor kommer att dö till följd av att kylan kommer att förvandla vad som idag är dyrkningsjord till tundra. Det kommer inte att vara en ända liten sak vi kan göra åt det eftersom vi kommer att ha händerna fulla med att överleva själv.
Det finns givetvis andra scenarier som kan komma att ändra på detta, men de är inte särskilt sannolika i nuläget. Ett av dem är att havsvattnet översatureras med metangas som kan bryta sig fri och skapa en ”geysir” av metangas, som sedan kommer att antändas av blixten och skapa en eldstorm som kommer att förvandla landjorden där den kommer iland till ett krematorium, och lägga allt öde. Denna teori är omtvistad och högst kontroversiell. Rent teoretiskt är det möjligt att kan hända, men det kräver att många saker sammanfaller. Jag skall inte gå i detalj på vad som ligger bakom, eftersom det kommer att bli lite väl nördigt.
Det mest sannolika scenario är, enligt min uppfattning, att sötvattnet som just nu rinner ut i havsbassängen kommer att leda oss in i en ny glaciärperiod. Det går inte att säga exakt när det sker, men när det sker, kommer förändringen att ske snabbt, så att inom några år kommer glaciärerna att börja växa till sig igen. Min gissning är att det kommer att inträffa inom levnadstiden till oss som idag är mitt i livet. Det skulle vara spännande att se om isbjörnarna kommer ihåg att vi samlada in pengar för att rädda dem när det begav sig som värst. Med ökande isbildning, kommer dessa nallar att kunna promenera in i Skandinavien.

Så vad är ”normalt”? Man använder perioden 1961 – 1990 som ”mall”, och tillordnar de enskilde observationer en statistisk vikt, så att de nyaste data väger tyngre än de äldre, vilket innebär att 1977 väger lättare än 1987. Eftersom hela denna period präglades av temperaturer som klart låg under de vi har för nuvarande, så kommer alla de flesta observationer i nuläget att vara ”onormala”, och ge statistiskt belägg för påståenden att det är varmare än normalt, vilket kan förtolkas som att vi är inne i en period av global uppvärmning – vilket i och för sig stämmer – problemet är bara att man postulerar att det beror på människan och hennes bruk av fossila bränslen. Dessa fossila bränslen utgör en försvinnande liten del av den co2 som tillförs atmosfären. Anledningen är att det rasar flera osläckbara underjordiska bränder i kolsömmar på så gott som alla kontinenter. En utav de beror på att myndigheterna på orten fyllde sopor i en gruva man ansåg vara tömt, och tuttade eld på. Inget kunde varit mer fel: Det fanns kol kvar. Massor. Denna brand har i nuläget rasat i över 35 år, och kommer sannolikt att rasa i flera hundra år. Det finns kolbränder som faktiskt har rasat sedan 1700 talet, och som fortsatt pyr rejält. Det har estimerats att dessa kolbränder tillför atmosfären lika mycket co2 som världens totala bilpark. Sedan har vi vulkanerna som antingen de befinner sig på havsbotten eller ovan mark spyr ut stora mängder fossilt co2 från de jordlager de passerar på sin väg från jordmanteln och upp i dagen. Sedan har i co2 som är saturerat i havsvatten och som frigörs när temperaturen ökar – vilket bevisar tesen att det är uppvärmningen som frigör co2. Att det sker en global uppvärmning kan inte tillskrivas en enskild orsak – oavsett vad IPCC än försöker slå i oss för skrönor.
Så vi lär få leva med att såväl flintskalliga som långraggiga meteorologer försöker skrämma oss att tro att om vi inte börjar veta hut och blir ”klimatsmarta” så kommer världen att bli en torkugn där allt förgår i brist på vatten och dyrkningsjord, och där fruktansvärda oväder slår samhällena i spillror.

Domedagspredikanter har existerat sedan någon knäppskalle en gång i tidernas morgon formulerade den första religionen, men IPCC tar ändå priset – för att inte tala om FN och alla som ställer sig bakom galenskaperna. Men många är de som, tack vara dessa sjuka profetior, har fått sig ett arbete med att samla in pengar för att rädda olika djurarter – och ju farligare de är för människor, ju bättre verkar det som. Sedan har vi alla som arbetar med vansinniga projekt som de på Discovery Channel. Det är många som annars skulle komma att stå i oändliga köer på arbetsförmedlingarna runt världen för att få jobb som kanske aldrig kom att komma deras väg – i synnerhet eftersom det blir allt svårare att få jobb ju längre det är sedan ditt sista jobb. Nu har de jobb. Vart pengarna tar vägen verkar ingen fråga sig om eftersom sannolikheterna talar för att de inte kom att gilla svaren.
Det skulle inte bli några ”brownie points” på den politiker som satte krokben på projekt som var rätta i tiden och politiskt korrekta. Världen vill bedras och vi med den, säger norrmännen – det ligger mycket visdom i det. För barn och ungdom verkar det som sker i världen vara totalt sinnesjukt, men det som pågår är ett spel människan spelat sedan millennier tillbaka. Spelet blir allt mer finurligt, och reglerna mer svårbegripliga – men i grund och botten är spelet det samma. Det är spel om makt och dominans, och därmed försterätt till resurserna. På Rapa Nui – bättre känd som Påskön – ledde detta till inbördeskrig efter att man under århundraden av framgång skövlat skogen som täckte ön när människorna kom dit det 5 århundrade efter Kristus. På 1400 talet var resurserna förbrukade, och människorna strandsatta eftersom det inte längre fanns timmer att bygga kanoter av. När européerna kom dit på 1700 talet var det en befolkning som var starkt decimerat och i ett milt sagt bedrövlig skick som mötte dem. Under tiden hade man trots allt lyckats utveckla den såkallade ”Fågelmanskulten” vilken innebar – inte att man försökte flyga – men att genom att bringa sin klanhövding det första egget från sottärnan som häckade på grannön ungefär en engelsk mil över haj infesterade vatten balanserande på en flytanordning av säv. Det spel som Fågelmanskulten byggde på, var en förenklad version av den kult med vilken man styr över det globala samhället. Det värsta är att vi håller på att kopiera det vansinne som i sin tid skövlade Rapa Nui, och fick inbördeskrig att utbryta. Människor är människor antingen de är polynesier eller européer – och världen i stort skiljer sig inte från Rapa Nui annat än i storlek.

Så där: Nu har vi varit igenom klimatförändringarna, oljebrist, politiska spel, dominans och skövling av såväl Rapa Nui som jordklotet. Måtte alla goda makter stå oss bi, och hamra lite sunt bondvett in i våra arma skallar – det behövs.

(1 kommentar, 2009-02-06 12:39)

Nästa inlägg